Kroměříž, katastrální území 674834 - katastr nemovitostí

Katastrální území Kroměříž

KódKU.674834
Okres Kroměříž
Obec Kroměříž
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1155010.0 Y:-540100.3
GPS49.2999135681,17.3932744845

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Kroměříž
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.8505, Kroměříž 14 21.11.2017
1002/8, Kroměříž 531 21.11.2017
st.8492, Kroměříž 53 14.11.2017
3779, Kroměříž 25 14.11.2017
1905/9, Kroměříž 250 03.11.2017
st.8506, Kroměříž 64 03.11.2017
st.8503, Kroměříž 211 31.10.2017
1069/1, Kroměříž 179 31.10.2017
1069/21, Kroměříž 157 31.10.2017
1550/110, Kroměříž 761 31.10.2017
st.2499, Kroměříž 269 31.10.2017
3368, Kroměříž 454 31.10.2017
994/3, Kroměříž 463 26.10.2017
995/1, Kroměříž 175 26.10.2017
994/27, Kroměříž 125 26.10.2017
st.628/6, Kroměříž 795 12.10.2017
1894/19, Kroměříž 5 11.10.2017
1894/9, Kroměříž 75 11.10.2017
st.8501, Kroměříž 188 10.10.2017
604/134, Kroměříž 368 10.10.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 91876079 16.11.2017
Kroměříž č.p.4618 31.10.2017
Objekt 91638089 31.10.2017
Kroměříž č.p.570 30.10.2017
Kroměříž č.p.2753 30.10.2017
Kroměříž č.p.1044 25.10.2017
Kroměříž č.p.1933 18.10.2017
Kroměříž č.p.265 09.10.2017
Kroměříž č.e.918 02.10.2017
Kroměříž č.p.1721 29.09.2017
Kroměříž č.p.4607 21.09.2017
Objekt 90865618 21.09.2017
Kroměříž č.p.4615 15.09.2017
Objekt 90909861 15.09.2017
Kroměříž č.p.4613 14.09.2017
Objekt 44993242 14.09.2017
Kroměříž č.p.4245 07.09.2017
Kroměříž č.p.4617 05.09.2017
Kroměříž č.p.1431 05.09.2017
Kroměříž č.p.2631 05.09.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Kroměříž - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Kroměříž

Parcely a pozemky v katastrálním území Kroměříž podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 2 291 7 615 088
orná půda,skleník, pařeniště 1 253
orná půda,Suma 2 292 7 615 341
zahrada 3 607 1 319 729
zahrada,skleník, pařeniště 1 35
zahrada,Suma 3 608 1 319 764
ovocný sad 30 153 320
trvalý travní porost 133 227 668
lesní pozemek 55 196 099
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 13 12 355
lesní pozemek,Suma 68 208 454
vodní plocha,rybník 16 152 720
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 117 358 332
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 12 19 720
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 4 378
vodní plocha,Suma 150 535 150
zastavěná plocha a nádvoří 7 573 1 834 948
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 2 1 908
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 6 580
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 581 1 837 436
ostatní plocha,dráha 20 181 277
ostatní plocha,dálnice 23 159 001
ostatní plocha,silnice 201 233 596
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 137 1 387 527
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 63 38 654
ostatní plocha,zeleň 1 292 1 588 666
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 238 445 069
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 72 329
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 135
ostatní plocha,manipulační plocha 918 854 591
ostatní plocha,dobývací prostor 2 3 692
ostatní plocha,skládka 2 22 098
ostatní plocha,jiná plocha 1 733 804 761
ostatní plocha,neplodná půda 92 149 346
ostatní plocha,Suma 6 727 5 940 742

Katastrální území Kroměříž, kód KÚ 674834

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Statistické údaje (stav ke dni: 19.11.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 253
orná půda 2280 7607346
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 3601 1316473
ovoc. sad 30 153320
travní p. 135 229781
lesní poz les(ne hospodář) 13 12355
lesní poz 55 196099
vodní pl. nádrž umělá 5 4378
vodní pl. rybník 16 152720
vodní pl. tok přirozený 117 358332
vodní pl. tok umělý 12 19720
zast. pl. společný dvůr 2 1908
zast. pl. zbořeniště 4 327
zast. pl. 7488 1805237
ostat.pl. dobývací prost. 2 3692
ostat.pl. dráha 20 181277
ostat.pl. dálnice 22 157027
ostat.pl. jiná plocha 1719 784304
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 135
ostat.pl. manipulační pl. 893 827348
ostat.pl. neplodná půda 92 149346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 63 38654
ostat.pl. ostat.komunikace 2136 1387460
ostat.pl. pohřeb. 5 72329
ostat.pl. silnice 201 233596
ostat.pl. skládka 2 22098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 238 445069
ostat.pl. zeleň 1291 1587977
Celkem KN 20445 17748596
Par. DKM 20445 17748596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 18
č.p. bydlení 2848
č.p. byt.dům 147
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 100
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 175
č.p. obč.vyb. 45
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 526
č.p. tech.vyb 35
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 33
č.p. výroba 16
č.p. zem.stav 11
č.e. garáž 12
č.e. jiná st. 124
č.e. rod.rekr 128
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 68
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 1958
bez čp/če jiná st. 401
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 131
bez čp/če obč.vyb. 27
bez čp/če prům.obj 135
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 125
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 57
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 26
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 7288
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 7294
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 262
byt.z. j.nebyt 290
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 66
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 7971
LV 12728
spoluvlastník 23370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2004 1:1000 20.05.2004 *) KPÚ část k.ú.
DKM 1:1000 11.08.2000 část. k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1944 17.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1944


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Kroměříž

NázevKroměřížPoužití názvu Kroměříž
2. pád názvuKroměřížebez Kroměříže, do Kroměříže
3. pád názvuKroměřížik (ke) Kroměříži
4. pád názvuKroměřížvidím Kroměříž
6. pád názvuKroměříživ (ve) Kroměříži
7. pád názvuKroměřížímezi Kroměříží a ...

Základní údaje o obci Kroměříž

Zařazení obce Kroměříž

Název obce Kroměříž
PSČ 76701
Katastrální území 11 KÚ v obci
Obec Kroměříž
Pověřený úřad Kroměříž
ORP Kroměříž
Okres Kroměříž
Kraj Zlínský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Kroměříž

GPS pozice
49.2978525147, 17.3931166011
Navigovat
RUIAN kód OB.588296
NUTS CZ0721588296

Další informace z obce Kroměříž

Wikipedia Kroměříž
Reality na prodej 18
Ulice v obci 199 ulic
Části obce 10 částí
Znak, Vlajka Kroměříž - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Kroměříž

Právnické osoby 1 879
Právnické osoby zaniklé 627
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 5 025
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 613
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 2 297
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 3 388
Firmy v OR 1 401
Firmy v OR, historie 1 937
Firmy v OR, vymazané 429
Pobočky bank 7
Bankomat 22
Úřady 25
Úřady práce 1
Nabídky práce 1 617
Provozovny 2 517
Provozovny historie 9 322

'Kroměříž' v jiných obcích a městech

Název Kroměříž je také na 8 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Kroměříž 4929 18061 6357
obec Kroměříž, okres Kroměříž 1879 5025 2297
část obce Kroměříž, obec Kroměříž 1742 4353 2060
KÚ Kroměříž, obec Kroměříž - - -
pošta Kroměříž 1 - - -
pošta Kroměříž 2 - - -
pošta Kroměříž 3 - - -
pošta Kroměříž 4 - - -

Vyhledání regionu

Počasí KroměřížZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů