Pardubice, katastrální území 717657 - katastr nemovitostí

Katastrální území Pardubice

KódKU.717657
Okres Pardubice
Obec Pardubice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1061074.08 Y:-647517.96
GPS50.0355411693,15.7734793074

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Pardubice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2698/21, Pardubice 21 07.06.2017
2798/21, Pardubice 127 05.06.2017
2082/36, Pardubice 2 189 05.06.2017
2798/56, Pardubice 34 05.06.2017
2082/80, Pardubice 193 05.06.2017
2082/83, Pardubice 16 05.06.2017
st.702/1, Pardubice 525 05.06.2017
st.702/5, Pardubice 174 05.06.2017
st.11377, Pardubice 2 210 01.06.2017
1421/58, Pardubice 674 01.06.2017
5164/1, Pardubice 1 901 01.06.2017
5164/2, Pardubice 3 01.06.2017
1342/1, Pardubice 115 01.06.2017
1421/1, Pardubice 6 214 01.06.2017
2397/19, Pardubice 687 30.05.2017
st.3351/1, Pardubice 839 30.05.2017
st.5698/3, Pardubice 2 421 25.05.2017
st.5698/4, Pardubice 1 140 25.05.2017
2075/18, Pardubice 36 24.05.2017
2075/17, Pardubice 67 24.05.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Zelené Předměstí č.p.2862, Pardubice 05.06.2017
Objekt 87180341 05.06.2017
Objekt 46763848 30.05.2017
Pardubice-Staré Město č.p.98, Pardubice 25.05.2017
Pardubice-Staré Město č.p.99, Pardubice 25.05.2017
Pardubice-Staré Město č.p.95, Pardubice 25.05.2017
Pardubice-Staré Město č.p.96, Pardubice 25.05.2017
Zelené Předměstí č.p.207, Pardubice 25.05.2017
Zelené Předměstí č.p.1963, Pardubice 25.05.2017
Zelené Předměstí č.p.821, Pardubice 24.05.2017
Bílé Předměstí č.p.823, Pardubice 16.05.2017
Objekt 41605209 16.05.2017
Zelené Předměstí č.p.2702, Pardubice 16.05.2017
Objekt 48142344 16.05.2017
Objekt 40395600 16.05.2017
Zelené Předměstí č.e.238, Pardubice 05.05.2017
Zelené Předměstí č.p.2699, Pardubice 04.05.2017
Zelené Předměstí č.p.1798, Pardubice 02.05.2017
Objekt 48600644 19.04.2017
Bílé Předměstí č.p.1630, Pardubice 11.04.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Pardubice - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Pardubice

Parcely a pozemky v katastrálním území Pardubice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 078 3 191 942
zahrada 3 403 1 259 716
ovocný sad 1 5 599
trvalý travní porost 470 592 076
lesní pozemek 71 2 098 142
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 2 22
lesní pozemek,Suma 73 2 098 164
vodní plocha,rybník 5 29 003
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 142 804 213
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 54 27 575
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 20 530
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 97 708
vodní plocha,zamokřená plocha 39 48 931
vodní plocha,Suma 253 1 027 960
zastavěná plocha a nádvoří 9 768 2 781 750
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 80 24 743
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 1 854
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 9 866 2 808 347
ostatní plocha,dráha 66 482 767
ostatní plocha,silnice 405 398 474
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 460 2 038 821
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 5 12 359
ostatní plocha,zeleň 629 1 260 515
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 233 629 323
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 65 508
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 8 5 659
ostatní plocha,manipulační plocha 502 1 204 902
ostatní plocha,dobývací prostor 20 27 366
ostatní plocha,skládka 2 1 134
ostatní plocha,jiná plocha 1 682 2 304 706
ostatní plocha,neplodná půda 155 163 948
ostatní plocha,Suma 6 172 8 595 482

Katastrální území Pardubice, kód KÚ 717657

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 21.05.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1055 3105940
zahrada 3391 1249650
ovoc. sad 1 5599
travní p. 468 591705
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 71 2098142
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 5 29003
vodní pl. tok přirozený 140 801026
vodní pl. tok umělý 52 27109
vodní pl. zamokřená pl. 36 47236
zast. pl. společný dvůr 77 24492
zast. pl. zbořeniště 16 1623
zast. pl. 9625 2730043
ostat.pl. dobývací prost. 20 27366
ostat.pl. dráha 66 482767
ostat.pl. jiná plocha 1630 2271516
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 491 1189196
ostat.pl. neplodná půda 149 163709
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12359
ostat.pl. ostat.komunikace 2445 2033854
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 403 398146
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 233 629997
ostat.pl. zeleň 626 1258564
Celkem KN 21035 19369603
Par. DKM 21035 19369603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 49
č.p. bydlení 3330
č.p. byt.dům 96
č.p. doprava 13
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 116
č.p. obchod 31
č.p. obč.vyb 373
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 41
č.p. rod.dům 306
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 28
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 12
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 9
č.e. rod.rekr 154
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 12
bez čp/če bydlení 378
bez čp/če doprava 73
bez čp/če garáž 2662
bez čp/če jiná st. 440
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 176
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 169
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 149
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 8787
byt.z. byt 22349
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 888
byt.z. j.nebyt 742
byt.z. rozest. 14
obč.z. byt 364
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 275
obč.z. rozest. 144
Celkem JED 24838
LV 28794
spoluvlastník 60937

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Pardubice

NázevPardubicePoužití názvu Pardubice
2. pád názvuPardubicbez Pardubic, do Pardubic
3. pád názvuPardubicímk (ke) Pardubicím
4. pád názvuPardubicevidím Pardubice
6. pád názvuPardubicíchv (ve) Pardubicích
7. pád názvuPardubicemimezi Pardubicemi a ...

Základní údaje o obci Pardubice

Zařazení obce Pardubice

Název obce Pardubice
PSČ 53002 | Dalších 10 PSČ
Katastrální území 20 KÚ v obci
Obec Pardubice
Pověřený úřad Pardubice
ORP Pardubice
Okres Pardubice
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Pardubice

GPS pozice
50.0385395125, 15.7802057819
Navigovat
RUIAN kód OB.555134
NUTS CZ0532555134

Další informace z obce Pardubice

Wikipedia Pardubice
Reality na prodej 70
Ulice v obci 464 ulic
Městské části 8 částí
Části obce 27 částí
Znak, Vlajka Pardubice - znakPardubice - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Pardubice

Právnické osoby 6 717
Právnické osoby zaniklé 2 537
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 17 474
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 994
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 6 396
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 9 731
Firmy v OR 5 049
Firmy v OR, historie 6 557
Firmy v OR, vymazané 1 809
Pobočky bank 22
Bankomat 70
Úřady 54
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 356
Provozovny 6 812
Provozovny historie 28 038

'Pardubice' v jiných obcích a městech

Název Pardubice je také na 25 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Pardubice' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Pardubice 10268 33201 10818
obec Pardubice, okres Pardubice 6717 17474 6396
městská část Pardubice I, obec Pardubice 2578 4401 1837
městská část Pardubice II, obec Pardubice 783 3092 982
městská část Pardubice III, obec Pardubice 547 3032 1055
městská část Pardubice IV, obec Pardubice 358 1135 478
městská část Pardubice V, obec Pardubice 1393 3086 1147
městská část Pardubice VI, obec Pardubice 303 1166 355
městská část Pardubice VII, obec Pardubice 489 1351 463
městská část Pardubice VIII, obec Pardubice 20 59 8
část obce Pardubice-Staré Město, obec Pardubice 143 264 195
KÚ Pardubice, obec Pardubice - - -
pošta Pardubice 1 - - -
pošta Pardubice 12 - - -
pošta Pardubice 17 - - -
pošta Pardubice 19 - - -
pošta Pardubice 2 - - -
pošta Pardubice 21 - - -
pošta Pardubice 23 - - -
pošta Pardubice 3 - - -

Označení stránky: katastrální mapy pozemků a čísla parcel pardubice, kú pardubice, katastrální území pardubice, katastrální mapa pardubice, katastrální mapy pozemků a čísla parcel-Pardubice, katastrální mapy pozemků a čísla parcel, ku pardubice, mapy pozemků a čísla parcel, kú pardubice -, kú pardubice mapy
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů