Pardubice, katastrální území 717657 - katastr nemovitostí

Katastrální území Pardubice

KódKU.717657
Okres Pardubice
Obec Pardubice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1061074.08 Y:-647517.96
GPS50.0355411693,15.7734793074

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Pardubice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2123/2, Pardubice 3 573 17.10.2017
2130/22, Pardubice 3 891 17.10.2017
2130/19, Pardubice 3 313 17.10.2017
2130/27, Pardubice 537 17.10.2017
2130/28, Pardubice 2 675 17.10.2017
st.8609, Pardubice 810 17.10.2017
5192, Pardubice 33 13.09.2017
4265/1, Pardubice 1 341 12.09.2017
4264/1, Pardubice 3 291 12.09.2017
4264/4, Pardubice 79 12.09.2017
5162/67, Pardubice 398 12.09.2017
5162/68, Pardubice 1 749 12.09.2017
5162/69, Pardubice 116 12.09.2017
5162/70, Pardubice 113 12.09.2017
5189, Pardubice 73 06.09.2017
2118/132, Pardubice 362 31.08.2017
2118/171, Pardubice 54 31.08.2017
st.11384, Pardubice 322 31.08.2017
5171, Pardubice 13 036 25.08.2017
5172, Pardubice 3 604 25.08.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Bílé Předměstí č.p.1595, Pardubice 19.10.2017
Objekt 40400760 16.10.2017
Zelené Předměstí č.p.2560, Pardubice 20.09.2017
Zelené Předměstí č.p.2561, Pardubice 20.09.2017
Zelené Předměstí č.p.2562, Pardubice 20.09.2017
Objekt 46733264 19.09.2017
Zelené Předměstí č.p.2889, Pardubice 18.09.2017
Bílé Předměstí č.p.654, Pardubice 12.09.2017
Zelené Předměstí č.p.528, Pardubice 08.09.2017
Zelené Předměstí č.p.203, Pardubice 04.09.2017
Zelené Předměstí č.p.1217, Pardubice 31.08.2017
Zelené Předměstí č.p.2887, Pardubice 31.08.2017
Objekt 46733213 22.08.2017
Bílé Předměstí č.p.214, Pardubice 22.08.2017
Bílé Předměstí č.p.135, Pardubice 18.08.2017
Zelené Předměstí č.p.2252,2253,2254,2255,, Pardubice 18.08.2017
Zelené Předměstí č.p.295, Pardubice 16.08.2017
Zelené Předměstí č.p.1877, Pardubice 11.08.2017
Objekt 46748083 08.08.2017
Zelené Předměstí č.p.46, Pardubice 04.08.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Pardubice - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Pardubice

Parcely a pozemky v katastrálním území Pardubice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 082 3 193 588
zahrada 3 405 1 259 114
ovocný sad 1 5 599
trvalý travní porost 470 592 076
lesní pozemek 71 2 098 142
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 2 22
lesní pozemek,Suma 73 2 098 164
vodní plocha,rybník 5 29 003
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 142 804 213
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 54 27 575
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 20 530
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 97 708
vodní plocha,zamokřená plocha 39 48 931
vodní plocha,Suma 253 1 027 960
zastavěná plocha a nádvoří 9 782 2 784 856
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 80 24 743
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 1 854
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 9 880 2 811 453
ostatní plocha,dráha 66 482 767
ostatní plocha,silnice 405 398 474
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 465 2 039 450
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 5 12 359
ostatní plocha,zeleň 634 1 261 828
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 233 629 098
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 65 508
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 8 5 659
ostatní plocha,manipulační plocha 509 1 206 078
ostatní plocha,dobývací prostor 20 27 366
ostatní plocha,skládka 2 1 134
ostatní plocha,jiná plocha 1 700 2 350 408
ostatní plocha,neplodná půda 155 163 948
ostatní plocha,Suma 6 207 8 644 077

Katastrální území Pardubice, kód KÚ 717657

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 15.10.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1058 3105837
zahrada 3392 1248911
ovoc. sad 1 5599
travní p. 468 591705
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 71 2098142
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 5 29003
vodní pl. tok přirozený 140 801026
vodní pl. tok umělý 52 27109
vodní pl. zamokřená pl. 36 47236
zast. pl. společný dvůr 77 24492
zast. pl. zbořeniště 16 1623
zast. pl. 9623 2685584
ostat.pl. dobývací prost. 20 27366
ostat.pl. dráha 66 482767
ostat.pl. jiná plocha 1655 2316016
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 496 1189196
ostat.pl. neplodná půda 149 163709
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12359
ostat.pl. ostat.komunikace 2447 2034359
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 403 398146
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 233 629098
ostat.pl. zeleň 630 1259758
Celkem KN 21073 19369602
Par. DKM 21073 19369602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 52
č.p. bydlení 3315
č.p. byt.dům 99
č.p. doprava 13
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 118
č.p. obchod 30
č.p. obč.vyb 372
č.p. obč.vyb. 31
č.p. prům.obj 40
č.p. rod.dům 313
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 28
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 14
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 9
č.e. rod.rekr 154
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 12
bez čp/če bydlení 377
bez čp/če doprava 75
bez čp/če garáž 2665
bez čp/če jiná st. 440
bez čp/če obchod 7
bez čp/če obč.vyb 177
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 163
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 151
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 8792
byt.z. byt 22352
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 888
byt.z. j.nebyt 742
byt.z. rozest. 12
obč.z. byt 411
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 300
obč.z. rozest. 226
Celkem JED 24993
LV 28926
spoluvlastník 61260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Pardubice

NázevPardubicePoužití názvu Pardubice
2. pád názvuPardubicbez Pardubic, do Pardubic
3. pád názvuPardubicímk (ke) Pardubicím
4. pád názvuPardubicevidím Pardubice
6. pád názvuPardubicíchv (ve) Pardubicích
7. pád názvuPardubicemimezi Pardubicemi a ...

Základní údaje o obci Pardubice

Zařazení obce Pardubice

Název obce Pardubice
PSČ 53002 | Dalších 10 PSČ
Katastrální území 20 KÚ v obci
Obec Pardubice
Pověřený úřad Pardubice
ORP Pardubice
Okres Pardubice
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Pardubice

GPS pozice
50.0385395125, 15.7802057819
Navigovat
RUIAN kód OB.555134
NUTS CZ0532555134

Další informace z obce Pardubice

Wikipedia Pardubice
Reality na prodej 54
Ulice v obci 464 ulic
Městské části 8 částí
Části obce 27 částí
Znak, Vlajka Pardubice - znakPardubice - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Pardubice

Právnické osoby 6 797
Právnické osoby zaniklé 2 566
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 17 477
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 994
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 6 840
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 10 135
Firmy v OR 5 114
Firmy v OR, historie 6 656
Firmy v OR, vymazané 1 828
Pobočky bank 22
Bankomat 69
Úřady 54
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 525
Provozovny 6 732
Provozovny historie 29 143

'Pardubice' v jiných obcích a městech

Název Pardubice je také na 25 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Pardubice' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Pardubice 10385 33309 11767
obec Pardubice, okres Pardubice 6797 17477 6840
městská část Pardubice I, obec Pardubice 2614 4387 1956
městská část Pardubice II, obec Pardubice 790 3104 1045
městská část Pardubice III, obec Pardubice 556 3018 1122
městská část Pardubice IV, obec Pardubice 370 1139 489
městská část Pardubice V, obec Pardubice 1396 3084 1247
městská část Pardubice VI, obec Pardubice 305 1174 393
městská část Pardubice VII, obec Pardubice 497 1351 504
městská část Pardubice VIII, obec Pardubice 20 60 11
část obce Pardubice-Staré Město, obec Pardubice 147 263 214
KÚ Pardubice, obec Pardubice - - -
pošta Pardubice 1 - - -
pošta Pardubice 12 - - -
pošta Pardubice 17 - - -
pošta Pardubice 19 - - -
pošta Pardubice 2 - - -
pošta Pardubice 21 - - -
pošta Pardubice 23 - - -
pošta Pardubice 3 - - -

Vyhledání regionuZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů