Plzeň, katastrální území 721981 - katastr nemovitostí

Katastrální území Plzeň

KódKU.721981
Okres Plzeň-město
Obec Plzeň
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1070575.62 Y:-822549.87
GPS49.73948975,13.3773558205

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Plzeň
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.10455/2, Plzeň 163 10.07.2017
st.2483/2, Plzeň 637 07.07.2017
st.2483/4, Plzeň 174 07.07.2017
st.2483/5, Plzeň 183 07.07.2017
st.8543/13, Plzeň 365 29.06.2017
st.8544/20, Plzeň 7 451 29.06.2017
10593/3, Plzeň 109 27.06.2017
10593/1, Plzeň 101 27.06.2017
st.9391/4, Plzeň 22 26.06.2017
st.10571/7, Plzeň 459 26.06.2017
st.5573/4, Plzeň 1 133 26.06.2017
5573/2, Plzeň 85 167 26.06.2017
10571/2, Plzeň 61 126 26.06.2017
9391/1, Plzeň 828 26.06.2017
9515/2, Plzeň 26 21.06.2017
9515/3, Plzeň 27 21.06.2017
9516/2, Plzeň 330 21.06.2017
8281/5, Plzeň 16 21.06.2017
12250/4, Plzeň 2 086 19.06.2017
12250/15, Plzeň 14 625 19.06.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 46281291 10.07.2017
Objekt 47889772 07.07.2017
Jižní Předměstí č.p.1095, Plzeň 03.07.2017
Jižní Předměstí č.p.2892, Plzeň 29.06.2017
Objekt 42265703 22.06.2017
Východní Předměstí č.p.2707, Plzeň 19.06.2017
Východní Předměstí č.p.2700, Plzeň 19.06.2017
Vnitřní Město č.p.90, Plzeň 19.06.2017
Objekt 78812585 19.06.2017
Objekt 48178861 19.06.2017
Objekt 41643011 19.06.2017
Východní Předměstí č.p.2774, Plzeň 19.06.2017
Objekt 73937771 19.06.2017
Severní Předměstí č.e.3294, Plzeň 13.06.2017
Jižní Předměstí č.p.43, Plzeň 09.06.2017
Jižní Předměstí č.p.2220, Plzeň 09.06.2017
Jižní Předměstí č.p.1826, Plzeň 02.06.2017
Východní Předměstí č.p.2793, Plzeň 01.06.2017
Východní Předměstí č.p.2791, Plzeň 31.05.2017
Severní Předměstí č.p.1678, Plzeň 23.05.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Plzeň - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Plzeň

Parcely a pozemky v katastrálním území Plzeň podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 844 3 237 407
orná půda,skleník, pařeniště 17 26 871
orná půda,Suma 861 3 264 278
zahrada 3 950 2 007 012
zahrada,skleník, pařeniště 6 1 086
zahrada,Suma 3 956 2 008 098
ovocný sad 4 20 566
trvalý travní porost 170 577 051
lesní pozemek 29 384 050
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 46 606 405
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 590
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 4 8 645
vodní plocha,vodní nádrž umělá 7 3 029
vodní plocha,zamokřená plocha 13 14 475
vodní plocha,Suma 71 633 144
zastavěná plocha a nádvoří 14 183 4 152 262
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 378 163 182
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 129 30 208
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 14 690 4 345 652
ostatní plocha,dráha 88 644 828
ostatní plocha,dálnice 1 889
ostatní plocha,silnice 196 383 855
ostatní plocha,ostatní komunikace 3 205 3 984 381
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 81 19 581
ostatní plocha,zeleň 1 817 2 450 810
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 208 524 357
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 27 425
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 55 196 842
ostatní plocha,manipulační plocha 786 1 971 521
ostatní plocha,dobývací prostor 3 6 265
ostatní plocha,jiná plocha 3 185 2 308 863
ostatní plocha,neplodná půda 152 247 453
ostatní plocha,Suma 9 785 12 767 070

Katastrální území Plzeň, kód KÚ 721981

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:377162186

Statistické údaje (stav ke dni: 01.07.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 17 26871
orná půda 830 3108996
zahrada skleník-pařeniš. 6 1086
zahrada 3924 1985264
ovoc. sad 4 20566
travní p. 169 576332
lesní poz 29 384050
vodní pl. nádrž přírodní 4 8645
vodní pl. nádrž umělá 7 3029
vodní pl. tok přirozený 44 567115
vodní pl. tok umělý 1 590
vodní pl. zamokřená pl. 13 14475
zast. pl. společný dvůr 374 160902
zast. pl. zbořeniště 124 28098
zast. pl. 14096 4122566
ostat.pl. dobývací prost. 3 6265
ostat.pl. dráha 88 644828
ostat.pl. dálnice 1 889
ostat.pl. jiná plocha 3112 2286946
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 55 196842
ostat.pl. manipulační pl. 776 1917416
ostat.pl. neplodná půda 148 240176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 81 19581
ostat.pl. ostat.komunikace 3179 3962872
ostat.pl. pohřeb. 8 27425
ostat.pl. silnice 193 380929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 208 524357
ostat.pl. zeleň 1807 2410775
Celkem KN 29301 23627886
Par. DKM 29301 23627886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 107
č.p. bydlení 2997
č.p. byt.dům 1251
č.p. doprava 24
č.p. garáž 23
č.p. jiná st. 99
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 215
č.p. obč.vyb. 232
č.p. prům.obj 96
č.p. rod.dům 1640
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 23
č.p. ubyt.zař 20
č.p. víceúčel 28
č.p. výroba 46
č.e. bydlení 3
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 8
č.e. prům.obj 3
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 198
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 56
bez čp/če doprava 109
bez čp/če garáž 3825
bez čp/če jiná st. 641
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 241
bez čp/če obč.vyb. 187
bez čp/če prům.obj 219
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 26
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 245
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 97
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 12
vod.dílo jez 4
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 12779
byt.z. ateliér 14
byt.z. byt 25959
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 1889
byt.z. j.nebyt 805
byt.z. rozest. 23
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 675
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 80
obč.z. rozest. 97
Celkem JED 29580
LV 36928
spoluvlastník 79604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2003 Plzeň 1 - 887 ha
DKM 1:1000 06.06.2000 Plzeň 3 - 970 ha
DKM 1:1000 02.06.1999 Plzeň 2 - 493 ha
Ins. A 1:1000 01.01.1956 05.12.2003


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Plzeň

NázevPlzeňPoužití názvu Plzeň
2. pád názvuPlzněbez Plzně, do Plzně
3. pád názvuPlznik (ke) Plzni
4. pád názvuPlzeňvidím Plzeň
6. pád názvuPlzniv (ve) Plzni
7. pád názvuPlznímezi Plzní a ...

Základní údaje o obci Plzeň

Zařazení obce Plzeň

Název obce Plzeň
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 23 KÚ v obci
Obec Plzeň
Pověřený úřad Plzeň
ORP Plzeň
Okres Plzeň-město
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Plzeň

GPS pozice
49.7474759039, 13.3775876235
Navigovat
RUIAN kód OB.554791
NUTS CZ0323554791

Další informace z obce Plzeň

Wikipedia Plzeň
Reality na prodej 57
Ulice v obci 1202 ulic
Městské části 10 částí
Části obce 25 částí
Znak, Vlajka Plzeň - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Plzeň

Právnické osoby 15 267
Právnické osoby zaniklé 8 107
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 34 760
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 3 700
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 14 081
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 20 872
Firmy v OR 11 652
Firmy v OR, historie 14 339
Firmy v OR, vymazané 4 170
Pobočky bank 44
Bankomat 136
Úřady 103
Úřady práce 3
Nabídky práce 6 848
Provozovny 14 485
Provozovny historie 51 317

'Plzeň' v jiných obcích a městech

Název Plzeň je také na 44 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Plzeň' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Plzeň-jih 2200 11364 2726
okres Plzeň-město 16147 38669 15278
okres Plzeň-sever 3071 15108 4133
obec Plzeň, okres Plzeň-město 15267 34760 14081
městská část Plzeň 1, obec Plzeň 3025 10016 3778
městská část Plzeň 10-Lhota, obec Plzeň 85 239 132
městská část Plzeň 2-Slovany, obec Plzeň 3199 7352 3097
městská část Plzeň 3, obec Plzeň 6270 10571 3907
městská část Plzeň 4, obec Plzeň 1479 4782 2140
městská část Plzeň 5-Křimice, obec Plzeň 175 421 144
městská část Plzeň 6-Litice, obec Plzeň 127 369 126
městská část Plzeň 7-Radčice, obec Plzeň 33 236 56
městská část Plzeň 8-Černice, obec Plzeň 162 307 174
městská část Plzeň 9-Malesice, obec Plzeň 45 176 71
ulice Nová Plzeň, obec Rotava 2 22 9
KÚ Plzeň, obec Plzeň - - -
KÚ Plzeň 4, obec Plzeň - - -
pošta DEPO Plzeň 71 - - -
pošta Plzeň 1 - - -
pošta Plzeň 10 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů