Pardubice, katastrální území 717657 - katastr nemovitostí

Katastrální území Pardubice

KódKU.717657
Okres Pardubice
Obec Pardubice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1061074.08 Y:-647517.96
GPS50.0355411693,15.7734793074

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Pardubice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1778/90, Pardubice 4 757 20.04.2017
5159, Pardubice 7 20.04.2017
5160, Pardubice 40 20.04.2017
5161, Pardubice 228 20.04.2017
5179, Pardubice 794 20.04.2017
st.11356, Pardubice 1 526 20.04.2017
st.11357, Pardubice 1 078 20.04.2017
st.11358, Pardubice 15 20.04.2017
st.11359, Pardubice 32 20.04.2017
st.5335/2, Pardubice 370 19.04.2017
st.5338/2, Pardubice 356 19.04.2017
st.5337/1, Pardubice 662 19.04.2017
2477/27, Pardubice 74 19.04.2017
2477/3, Pardubice 23 837 19.04.2017
st.10612, Pardubice 6 864 18.04.2017
st.1866, Pardubice 397 13.04.2017
2280/1, Pardubice 891 11.04.2017
2283/2, Pardubice 352 11.04.2017
2284/5, Pardubice 378 11.04.2017
st.402/1, Pardubice 669 11.04.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 48600644 19.04.2017
Bílé Předměstí č.p.1630, Pardubice 11.04.2017
Objekt 46773487 24.03.2017
Bílé Předměstí č.p.1728, Pardubice 23.03.2017
Zelené Předměstí č.p.2824, Pardubice 23.03.2017
Bílé Předměstí č.p.1929, Pardubice 23.03.2017
Bílé Předměstí č.p.239, Pardubice 23.03.2017
Zelené Předměstí č.p.862, Pardubice 23.03.2017
Zelené Předměstí č.p.2788, Pardubice 22.03.2017
Bílé Předměstí č.p.1930, Pardubice 10.03.2017
Bílé Předměstí č.p.346, Pardubice 07.03.2017
Objekt 46764003 08.02.2017
Zelené Předměstí č.p.1533, Pardubice 25.01.2017
Bílé Předměstí č.p.493, Pardubice 23.01.2017
Bílé Předměstí č.p.1618, Pardubice 18.01.2017
Zelené Předměstí č.p.2843,2844,2845, Pardubice 17.01.2017
Zelené Předměstí č.p.996, Pardubice 10.01.2017
Objekt 40393445 06.01.2017
Objekt 40403939 06.01.2017
Objekt 43333257 06.01.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Pardubice - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Pardubice

Parcely a pozemky v katastrálním území Pardubice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 975 3 137 897
zahrada 3 401 1 259 582
ovocný sad 1 5 599
trvalý travní porost 456 591 705
lesní pozemek 71 2 098 142
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 2 22
lesní pozemek,Suma 73 2 098 164
vodní plocha,rybník 5 29 003
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 140 804 210
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 47 27 112
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 20 530
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 97 708
vodní plocha,zamokřená plocha 33 47 236
vodní plocha,Suma 238 1 025 799
zastavěná plocha a nádvoří 9 763 2 776 031
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 80 24 743
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 1 854
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 9 861 2 802 628
ostatní plocha,dráha 66 482 767
ostatní plocha,silnice 405 398 474
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 431 2 038 387
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 5 12 359
ostatní plocha,zeleň 629 1 260 515
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 234 630 266
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 65 508
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 8 5 659
ostatní plocha,manipulační plocha 498 1 204 902
ostatní plocha,dobývací prostor 20 27 366
ostatní plocha,skládka 2 1 134
ostatní plocha,jiná plocha 1 661 2 301 571
ostatní plocha,neplodná půda 143 163 803
ostatní plocha,Suma 6 107 8 592 711

Katastrální území Pardubice, kód KÚ 717657

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 09.04.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 966 3105932
zahrada 3389 1249242
ovoc. sad 1 5599
travní p. 456 591705
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 71 2098142
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 5 29003
vodní pl. tok přirozený 138 801023
vodní pl. tok umělý 47 27112
vodní pl. zamokřená pl. 33 47236
zast. pl. společný dvůr 77 24492
zast. pl. zbořeniště 17 1798
zast. pl. 9627 2730030
ostat.pl. dobývací prost. 20 27366
ostat.pl. dráha 66 482767
ostat.pl. jiná plocha 1614 2271424
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 487 1189196
ostat.pl. neplodná půda 140 163709
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12359
ostat.pl. ostat.komunikace 2422 2033935
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 403 398146
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 234 630266
ostat.pl. zeleň 626 1258564
Celkem KN 20874 19369607
Par. DKM 20874 19369607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 49
č.p. bydlení 3335
č.p. byt.dům 96
č.p. doprava 13
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 116
č.p. obchod 30
č.p. obč.vyb 373
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 41
č.p. rod.dům 302
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 28
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 12
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 9
č.e. rod.rekr 154
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 12
bez čp/če bydlení 378
bez čp/če doprava 73
bez čp/če garáž 2661
bez čp/če jiná st. 440
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 176
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 169
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 149
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 8786
byt.z. byt 22348
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 888
byt.z. j.nebyt 742
byt.z. rozest. 13
obč.z. byt 344
obč.z. dílna 12
obč.z. garáž 23
obč.z. j.nebyt 279
obč.z. rozest. 151
Celkem JED 24831
LV 28744
spoluvlastník 61492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Pardubice

NázevPardubicePoužití názvu Pardubice
2. pád názvuPardubicbez Pardubic, do Pardubic
3. pád názvuPardubicímk (ke) Pardubicím
4. pád názvuPardubicevidím Pardubice
6. pád názvuPardubicíchv (ve) Pardubicích
7. pád názvuPardubicemimezi Pardubicemi a ...

Základní údaje o obci Pardubice

Zařazení obce Pardubice

Název obce Pardubice
PSČ 53002 | Dalších 10 PSČ
Katastrální území 20 KÚ v obci
Obec Pardubice
Pověřený úřad Pardubice
ORP Pardubice
Okres Pardubice
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Pardubice

GPS pozice
50.0385395125, 15.7802057819
Navigovat
RUIAN kód OB.555134
NUTS CZ0532555134

Další informace z obce Pardubice

Wikipedia Pardubice
Reality na prodej 72
Ulice v obci 464 ulic
Městské části 8 částí
Části obce 27 částí
Znak, Vlajka Pardubice - znakPardubice - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Pardubice

Právnické osoby 6 681
Právnické osoby zaniklé 2 533
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 17 468
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 999
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 6 255
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 9 616
Firmy v OR 5 020
Firmy v OR, historie 6 507
Firmy v OR, vymazané 1 804
Pobočky bank 22
Bankomat 68
Úřady 54
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 289
Provozovny 6 903
Provozovny historie 27 558

'Pardubice' v jiných obcích a městech

Název Pardubice je také na 25 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Pardubice' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Pardubice 10206 33159 10523
obec Pardubice, okres Pardubice 6681 17468 6255
městská část Pardubice I, obec Pardubice 2563 4399 1801
městská část Pardubice II, obec Pardubice 782 3094 963
městská část Pardubice III, obec Pardubice 542 3031 1027
městská část Pardubice IV, obec Pardubice 356 1132 460
městská část Pardubice V, obec Pardubice 1383 3093 1114
městská část Pardubice VI, obec Pardubice 300 1162 350
městská část Pardubice VII, obec Pardubice 483 1347 461
městská část Pardubice VIII, obec Pardubice 20 59 8
část obce Pardubice-Staré Město, obec Pardubice 142 265 188
KÚ Pardubice, obec Pardubice - - -
pošta Pardubice 1 - - -
pošta Pardubice 12 - - -
pošta Pardubice 17 - - -
pošta Pardubice 19 - - -
pošta Pardubice 2 - - -
pošta Pardubice 21 - - -
pošta Pardubice 23 - - -
pošta Pardubice 3 - - -

Označení stránky: katastrální mapy pozemků a čísla parcel pardubice, kú pardubice, katastrální území pardubice, katastrální mapa pardubice, katastrální mapy pozemků a čísla parcel-Pardubice, katastrální mapy pozemků a čísla parcel, ku pardubice, mapy pozemků a čísla parcel, kú pardubice -, kú pardubice mapy
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů