Plzeň, katastrální území 721981 - katastr nemovitostí

Katastrální území Plzeň

KódKU.721981
Okres Plzeň-město
Obec Plzeň
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1070575.62 Y:-822549.87
GPS49.73948975,13.3773558205

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Plzeň
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
8281/7, Plzeň 16 24.05.2017
8985/1, Plzeň 54 898 23.05.2017
8985/56, Plzeň 20 208 23.05.2017
9012/8, Plzeň 5 275 23.05.2017
9050/1, Plzeň 2 507 23.05.2017
9054/1, Plzeň 59 609 23.05.2017
9009/1, Plzeň 5 143 23.05.2017
9054/41, Plzeň 4 014 23.05.2017
9012/13, Plzeň 9 23.05.2017
9050/4, Plzeň 75 23.05.2017
9050/5, Plzeň 23 23.05.2017
9054/50, Plzeň 48 23.05.2017
9054/51, Plzeň 8 23.05.2017
9054/52, Plzeň 784 23.05.2017
9054/53, Plzeň 98 23.05.2017
9009/3, Plzeň 21 23.05.2017
st.5212/2, Plzeň 80 22.05.2017
5212/1, Plzeň 469 22.05.2017
9332/3, Plzeň 323 19.05.2017
st.12821/4, Plzeň 5 18.05.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Severní Předměstí č.e.3294, Plzeň 23.05.2017
Východní Předměstí č.e.284, Plzeň 22.05.2017
Jižní Předměstí č.e.9, Plzeň 22.05.2017
Východní Předměstí č.p.2006,2007,2008,2009,, Plzeň 22.05.2017
Jižní Předměstí č.p.2743, Plzeň 19.05.2017
Objekt 43357377 05.05.2017
Východní Předměstí č.p.2792, Plzeň 05.05.2017
Severní Předměstí č.e.3275, Plzeň 26.04.2017
Objekt 40043657 12.04.2017
Jižní Předměstí č.p.446, Plzeň 11.04.2017
Severní Předměstí č.p.445, Plzeň 06.04.2017
Jižní Předměstí č.p.2994, Plzeň 06.04.2017
Objekt 88932923 28.03.2017
Jižní Předměstí č.p.2423,2693, Plzeň 27.03.2017
Objekt 46281291 27.03.2017
Východní Předměstí č.p.2790, Plzeň 22.03.2017
Severní Předměstí č.p.189, Plzeň 22.03.2017
Jižní Předměstí č.p.479, Plzeň 21.03.2017
Jižní Předměstí č.p.2993, Plzeň 20.03.2017
Objekt 50098888 14.03.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Plzeň - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Plzeň

Parcely a pozemky v katastrálním území Plzeň podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 847 3 263 401
orná půda,skleník, pařeniště 17 26 871
orná půda,Suma 864 3 290 272
zahrada 3 949 2 007 606
zahrada,skleník, pařeniště 6 1 086
zahrada,Suma 3 955 2 008 692
ovocný sad 4 20 566
trvalý travní porost 167 551 057
lesní pozemek 29 384 050
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 46 607 997
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 590
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 4 8 645
vodní plocha,vodní nádrž umělá 7 3 029
vodní plocha,zamokřená plocha 13 14 475
vodní plocha,Suma 71 634 736
zastavěná plocha a nádvoří 14 180 4 147 466
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 378 163 182
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 129 30 208
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 14 687 4 340 856
ostatní plocha,dráha 88 644 828
ostatní plocha,dálnice 1 889
ostatní plocha,silnice 196 383 855
ostatní plocha,ostatní komunikace 3 205 3 983 443
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 81 19 581
ostatní plocha,zeleň 1 805 2 451 746
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 208 524 357
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 27 425
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 55 196 842
ostatní plocha,manipulační plocha 786 1 971 521
ostatní plocha,dobývací prostor 3 6 265
ostatní plocha,jiná plocha 3 178 2 307 926
ostatní plocha,neplodná půda 152 247 453
ostatní plocha,Suma 9 766 12 766 131

Katastrální území Plzeň, kód KÚ 721981

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:377162186

Statistické údaje (stav ke dni: 21.05.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 17 26871
orná půda 833 3134990
zahrada skleník-pařeniš. 6 1086
zahrada 3923 1985866
ovoc. sad 4 20566
travní p. 166 550338
lesní poz 29 384050
vodní pl. nádrž přírodní 4 8645
vodní pl. nádrž umělá 7 3029
vodní pl. tok přirozený 44 568707
vodní pl. tok umělý 1 590
vodní pl. zamokřená pl. 13 14475
zast. pl. společný dvůr 375 162067
zast. pl. zbořeniště 124 28098
zast. pl. 14099 4121323
ostat.pl. dobývací prost. 3 6265
ostat.pl. dráha 88 644828
ostat.pl. dálnice 1 889
ostat.pl. jiná plocha 3104 2288976
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 55 196842
ostat.pl. manipulační pl. 770 1913268
ostat.pl. neplodná půda 148 240176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 81 19581
ostat.pl. ostat.komunikace 3179 3961934
ostat.pl. pohřeb. 8 27425
ostat.pl. silnice 193 380929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 208 524357
ostat.pl. zeleň 1795 2411711
Celkem KN 29278 23627882
Par. DKM 29278 23627882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 107
č.p. bydlení 3007
č.p. byt.dům 1246
č.p. doprava 24
č.p. garáž 23
č.p. jiná st. 99
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 215
č.p. obč.vyb. 230
č.p. prům.obj 96
č.p. rod.dům 1634
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 23
č.p. ubyt.zař 20
č.p. víceúčel 28
č.p. výroba 46
č.e. bydlení 3
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 8
č.e. prům.obj 3
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 196
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 56
bez čp/če doprava 109
bez čp/če garáž 3823
bez čp/če jiná st. 641
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 245
bez čp/če obč.vyb. 186
bez čp/če prům.obj 219
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 26
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 244
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 97
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 12
vod.dílo jez 2
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 12772
byt.z. ateliér 14
byt.z. byt 25952
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 1889
byt.z. j.nebyt 808
byt.z. rozest. 24
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 672
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 80
obč.z. rozest. 97
Celkem JED 29568
LV 36919
spoluvlastník 79628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2003 Plzeň 1 - 887 ha
DKM 1:1000 06.06.2000 Plzeň 3 - 970 ha
DKM 1:1000 02.06.1999 Plzeň 2 - 493 ha
Ins. A 1:1000 01.01.1956 05.12.2003


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Plzeň

NázevPlzeňPoužití názvu Plzeň
2. pád názvuPlzněbez Plzně, do Plzně
3. pád názvuPlznik (ke) Plzni
4. pád názvuPlzeňvidím Plzeň
6. pád názvuPlzniv (ve) Plzni
7. pád názvuPlznímezi Plzní a ...

Základní údaje o obci Plzeň

Zařazení obce Plzeň

Název obce Plzeň
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 23 KÚ v obci
Obec Plzeň
Pověřený úřad Plzeň
ORP Plzeň
Okres Plzeň-město
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Plzeň

GPS pozice
49.7474759039, 13.3775876235
Navigovat
RUIAN kód OB.554791
NUTS CZ0323554791

Další informace z obce Plzeň

Wikipedia Plzeň
Reality na prodej 55
Ulice v obci 1202 ulic
Městské části 10 částí
Části obce 25 částí
Znak, Vlajka Plzeň - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Plzeň

Právnické osoby 15 198
Právnické osoby zaniklé 8 096
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 34 730
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 3 739
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 13 765
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 20 702
Firmy v OR 11 590
Firmy v OR, historie 14 220
Firmy v OR, vymazané 3 938
Pobočky bank 44
Bankomat 131
Úřady 103
Úřady práce 3
Nabídky práce 6 766
Provozovny 14 667
Provozovny historie 50 383

'Plzeň' v jiných obcích a městech

Název Plzeň je také na 44 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Plzeň' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Plzeň-jih 2190 11341 2640
okres Plzeň-město 16074 38631 14941
okres Plzeň-sever 3051 15083 3937
obec Plzeň, okres Plzeň-město 15198 34730 13765
městská část Plzeň 1, obec Plzeň 3010 10006 3678
městská část Plzeň 10-Lhota, obec Plzeň 86 238 129
městská část Plzeň 2-Slovany, obec Plzeň 3188 7342 3032
městská část Plzeň 3, obec Plzeň 6239 10565 3801
městská část Plzeň 4, obec Plzeň 1473 4783 2095
městská část Plzeň 5-Křimice, obec Plzeň 173 420 143
městská část Plzeň 6-Litice, obec Plzeň 128 369 118
městská část Plzeň 7-Radčice, obec Plzeň 32 235 54
městská část Plzeň 8-Černice, obec Plzeň 162 308 171
městská část Plzeň 9-Malesice, obec Plzeň 45 175 69
ulice Nová Plzeň, obec Rotava 1 22 8
KÚ Plzeň, obec Plzeň - - -
KÚ Plzeň 4, obec Plzeň - - -
pošta DEPO Plzeň 71 - - -
pošta Plzeň 1 - - -
pošta Plzeň 10 - - -

Označení stránky: kú plzeň, katastrální mapy pozemků a čísla parcel plzeň, katastrální mapy pozemků a čísla parcel plzen, kú plzen, katastrální mapy pozemků a čísla parcel, katastrální území Plzeň, majitelé pozemků parcela č 2066 Plzeň 6-Litice, katastrální mapy Plzeň, katastrální mapa Plzeň, Katastrální území: Plzeň [721981]
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů