Židenice, katastrální území 611115 - katastr nemovitostí

Katastrální území Židenice

KódKU.611115
Okres Brno-město
Obec Brno
Platí od 23.11.2016
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1161010.0 Y:-595400.3
GPS49.1954761939,16.6460511996

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Židenice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Židenice

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.6528/1, Židenice 19 30.11.2018
st.469, Židenice 112 28.11.2018
6791/3, Židenice 335 27.11.2018
6791/8, Židenice 524 27.11.2018
6129, Židenice 102 26.11.2018
576, Židenice 98 22.11.2018
st.1474, Židenice 280 20.11.2018
1475, Židenice 542 20.11.2018
2235/1, Židenice 488 20.11.2018
2235/2, Židenice 34 20.11.2018
st.3119/2, Židenice 163 31.10.2018
st.3992/6, Židenice 353 31.10.2018
3119/3, Židenice 92 31.10.2018
7966/47, Židenice 21 11.10.2018
7988/53, Židenice 132 11.10.2018
7988/54, Židenice 203 11.10.2018
7988/64, Židenice 56 11.10.2018
7545/4, Židenice 77 11.10.2018
7988/58, Židenice 191 11.10.2018
7988/59, Židenice 165 11.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Židenice č.p.3305, Brno 07.12.2018
Židenice č.p.2799, Brno 05.12.2018
Židenice č.p.3942,3943,3944, Brno 05.12.2018
Židenice č.p.2592, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.2585, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.1899, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.1931, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.2555, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.1305, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.1694, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.2383, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.3493, Brno 04.12.2018
Židenice č.p.2652, Brno 04.12.2018
Objekt 45580626 30.11.2018
Objekt 45545588 28.11.2018
Židenice č.p.3529, Brno 26.11.2018
Židenice č.p.1936, Brno 20.11.2018
Židenice č.p.4079, Brno 19.11.2018
Židenice č.p.4080, Brno 19.11.2018
Židenice č.p.2564, Brno 12.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Židenice

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Židenice - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Černovice 611263 Brno
Zábrdovice 610704 Brno
Trnitá 610950 Brno
Husovice 610844 Brno
Město Brno 610003 Brno

Ostatní katastrální území v obci Brno

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bohunice 612006 Brno
Bosonohy 608505 Brno
Brněnské Ivanovice 612227 Brno
Bystrc 611778 Brno
Černá Pole 610771 Brno
Černovice 611263 Brno
Dolní Heršpice 612111 Brno
Dvorska 633895 Brno
Holásky 612243 Brno
Horní Heršpice 612065 Brno
Husovice 610844 Brno
Chrlice 654132 Brno
Ivanovice 655856 Brno
Jehnice 658201 Brno
Jundrov 610542 Brno
Kníničky 611905 Brno
Kohoutovice 610313 Brno
Komárov 611026 Brno
Komín 610585 Brno
Královo Pole 611484 Brno
Lesná 610887 Brno
Líšeň 612405 Brno
Maloměřice 612499 Brno
Medlánky 611743 Brno
Město Brno 610003 Brno
Mokrá Hora 611701 Brno
Nový Lískovec 610283 Brno
Obřany 612553 Brno
Ořešín 712680 Brno
Pisárky 610208 Brno
Ponava 611379 Brno
Přízřenice 612146 Brno
Řečkovice 611646 Brno
Sadová 611565 Brno
Slatina 612286 Brno
Soběšice 751910 Brno
Staré Brno 610089 Brno
Starý Lískovec 612014 Brno
Stránice 610330 Brno
Štýřice 610186 Brno
Trnitá 610950 Brno
Tuřany 612171 Brno
Útěchov u Brna 775550 Brno
Veveří 610372 Brno
Zábrdovice 610704 Brno
Žabovřesky 610470 Brno
Žebětín 795674 Brno

Parcely a pozemky v katastrálním území Židenice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 311 239 963
vinice 2 2 041
zahrada 3 075 1 030 340
zahrada,skleník, pařeniště 5 3 621
zahrada,Suma 3 080 1 033 961
ovocný sad 33 34 240
trvalý travní porost 151 190 050
lesní pozemek 29 154 637
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 4 31 433
vodní plocha,vodní nádrž umělá 1 274
vodní plocha,Suma 5 31 707
zastavěná plocha a nádvoří 5 557 1 171 697
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 7 2 693
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 76 32 453
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 5 640 1 206 843
ostatní plocha,dráha 48 120 413
ostatní plocha,silnice 10 18 618
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 253 1 130 016
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 4 1 177
ostatní plocha,zeleň 1 714 722 847
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 44 79 401
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 111 827
ostatní plocha,manipulační plocha 105 83 941
ostatní plocha,dobývací prostor 1 4 485
ostatní plocha,jiná plocha 2 458 1 368 318
ostatní plocha,neplodná půda 78 52 168
ostatní plocha,Suma 6 723 3 693 211

Katastrální území Židenice, kód KÚ 611115

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 02.02.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 238351
vinice 2 2041
zahrada skleník-pařeniš. 5 3621
zahrada 3017 1003615
ovoc. sad 33 34240
travní p. 149 188853
lesní poz 28 154616
vodní pl. nádrž umělá 1 274
vodní pl. tok přirozený 3 15651
zast. pl. společný dvůr 7 2693
zast. pl. zbořeniště 75 32428
zast. pl. 5494 1160315
ostat.pl. dráha 46 119644
ostat.pl. jiná plocha 2396 1344903
ostat.pl. manipulační pl. 105 83273
ostat.pl. neplodná půda 77 38181
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1177
ostat.pl. ostat.komunikace 2167 1115522
ostat.pl. pohřeb. 8 111827
ostat.pl. silnice 10 18618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 79061
ostat.pl. zeleň 1605 717033
Celkem KN 15578 6465937
Par. DKM 14 1885
Par. KMD 15564 6464052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 2575
č.p. byt.dům 370
č.p. doprava 5
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 71
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 86
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 447
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 5
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 58
č.e. ubyt.zař 2
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 931
bez čp/če jiná st. 154
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 72
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 5051
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 7391
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 288
byt.z. j.nebyt 293
byt.z. rozest. 15
obč.z. ateliér 30
obč.z. byt 490
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 153
obč.z. j.nebyt 48
obč.z. rozest. 35
Celkem JED 8748
LV 11870
spoluvlastník 26259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
KMD 1:1000 20.04.2015 změna katastrální hranice - k.ú. Židenice, k.ú. Maloměřice
Ost. 1:1000 01.07.1970 02.12.2015 Reambulace
Ost. 1:2880 06.09.1947 02.12.2015 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1933 02.12.2015 Sv.Štěpán - k.ú. Židenice, Maloměřice, Líšeň, Zábrdovice, Černovice


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Židenice

NázevŽidenicePoužití názvu Židenice
2. pád názvuŽidenicbez Židenic, do Židenic
3. pád názvuŽidenicímk (ke) Židenicím
4. pád názvuŽidenicevidím Židenice
6. pád názvuŽidenicíchv (ve) Židenicích
7. pád názvuŽidenicemimezi Židenicemi a ...

Základní údaje o obci Brno

Zařazení obce Brno

Název obce Brno
PSČ 34 PSČ
Katastrální území 48 KÚ v obci
Obec Brno
Pověřený úřad Brno
ORP Brno
Okres Brno-město
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Brno

GPS pozice
49.1918652506, 16.6110853268
Navigovat
RUIAN kód OB.582786
NUTS CZ0642582786

Další informace z obce Brno

Wikipedia Brno
Reality na prodej 28
Ulice v obci 1874 ulice
Městské části 29 částí
Části obce 48 částí
Znak, Vlajka Brno - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Brno

Právnické osoby 51 553
Právnické osoby zaniklé 12 605
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 87 706
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 5 329
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 38 128
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 63 654
Firmy v OR 45 140
Firmy v OR, historie 58 010
Firmy v OR, vymazané 11 229
Pobočky bank 81
Bankomat 275
Úřady 190
Úřady práce 2
Nabídky práce 17 623
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 36 905
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 120 307

'Židenice' v jiných obcích a městech

Název Židenice je také na 3 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
městská část Brno-Židenice, obec Brno 2184 4483 1686
část obce Židenice, obec Brno 2687 7091 2538
KÚ Židenice, obec Brno - - -

Vyhledání regionu

Počasí BrnoZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies