Bystřice nad Pernštejnem, katastrální území 616958 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem

KódKU.616958
Okres Žďár nad Sázavou
Obec Bystřice nad Pernštejnem
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1121810.0 Y:-619200.3
GPS49.5224163807933,16.261262739075654

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Bystřice nad Pernštejnem
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Bystřice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bystřice 616907 Bystřice
Bystřice nad Olší 616923 Bystřice
Bystřice nad Úhlavou 617083 Nýrsko
Bystřice pod Hostýnem 617113 Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Lopeníkem 617130 Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice u Bělé nad Radbuzou 601632 Bělá nad Radbuzou
Bystřice u Benešova 616770 Bystřice
Bystřice u Hroznětína 648507 Hroznětín
Bystřice u Kadaně 661899 Kadaň

Poslední změny v kú Bystřice nad Pernštejnem


Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Bystřice nad Pernštejnem

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Bystřice nad Pernštejnem - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bratrušín 617008 Bystřice nad Pernštejnem
Domanínek 617075 Bystřice nad Pernštejnem
Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem 616982 Bystřice nad Pernštejnem
Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem 794988 Ždánice
Rodkov 630110 Rodkov

Ostatní katastrální území v obci Bystřice nad Pernštejnem

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bratrušín 617008 Bystřice nad Pernštejnem
Divišov 742201 Bystřice nad Pernštejnem
Domanín u Bystřice nad Pernštejnem 630616 Bystřice nad Pernštejnem
Domanínek 617075 Bystřice nad Pernštejnem
Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem 616982 Bystřice nad Pernštejnem
Karasín 794970 Bystřice nad Pernštejnem
Kozlov u Lesoňovic 680257 Bystřice nad Pernštejnem
Lesoňovice 680265 Bystřice nad Pernštejnem
Pivonice u Lesoňovic 680273 Bystřice nad Pernštejnem
Rovné 742210 Bystřice nad Pernštejnem
Vítochov 720747 Bystřice nad Pernštejnem

Parcely a pozemky v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 005 5 688 328
zahrada 1 381 643 198
ovocný sad 11 26 872
trvalý travní porost 903 1 383 458
trvalý travní porost,? 4 4 407
trvalý travní porost,Suma 907 1 387 865
lesní pozemek 131 1 751 991
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 1 49
lesní pozemek,Suma 132 1 752 040
vodní plocha,rybník 13 68 562
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 246 75 982
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 20 4 980
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 16 982
vodní plocha,zamokřená plocha 11 4 175
vodní plocha,Suma 301 170 681
zastavěná plocha a nádvoří 2 349 588 810
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 14 1 431
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 8 1 140
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 2 371 591 381
ostatní plocha,dráha 9 41 863
ostatní plocha,silnice 163 265 301
ostatní plocha,ostatní komunikace 668 554 143
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 13 7 258
ostatní plocha,zeleň 120 170 101
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 16 65 898
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 4 21 353
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 1 367
ostatní plocha,manipulační plocha 228 375 194
ostatní plocha,skládka 3 6 817
ostatní plocha,jiná plocha 737 530 183
ostatní plocha,neplodná půda 110 35 569
ostatní plocha,? 3 1 593
ostatní plocha,Suma 2 075 2 076 640

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, kód KÚ 616958

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 759 5403087
zahrada 1176 573837
ovoc. sad 6 21805
travní p. mez, stráň 4 4407
travní p. 592 1151337
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 84 1698220
vodní pl. nádrž umělá 10 16970
vodní pl. rybník 11 68264
vodní pl. tok přirozený 153 64491
vodní pl. tok umělý 20 4980
vodní pl. zamokřená pl. 8 3390
zast. pl. společný dvůr 2 516
zast. pl. zbořeniště 1 369
zast. pl. 2296 554350
ostat.pl. dráha 8 40670
ostat.pl. jiná plocha 522 463975
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1367
ostat.pl. manipulační pl. 148 331732
ostat.pl. mez, stráň 3 1593
ostat.pl. neplodná půda 48 16088
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 6207
ostat.pl. ostat.komunikace 473 475397
ostat.pl. pohřeb. 1 9419
ostat.pl. silnice 88 234213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 65105
ostat.pl. zeleň 85 154364
Celkem KN 6523 11366202
Par. DKM 6523 11366202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 171
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 43
č.p. obč.vyb. 39
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 819
č.p. tech.vyb 13
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 486
č.e. jiná st. 92
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 55
č.e. tech.vyb 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 123
bez čp/če jiná st. 172
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 2276
byt.z. byt 132
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 83
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 246
LV 2108
spoluvlastník 2869

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.07.1998
THM-V 1:1000 01.01.1978 10.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1978


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Bystřice nad Pernštejnem

NázevBystřice nad PernštejnemPoužití názvu Bystřice nad Pernštejnem
2. pád názvuBystřice nad Pernštejnembez Bystřice nad Pernštejnem, do Bystřice nad Pernštejnem
3. pád názvuBystřici nad Pernštejnemk (ke) Bystřici nad Pernštejnem
4. pád názvuBystřici nad Pernštejnemvidím Bystřici nad Pernštejnem
6. pád názvuBystřici nad Pernštejnemv (ve) Bystřici nad Pernštejnem
7. pád názvuBystřicí nad Pernštejnemmezi Bystřicí nad Pernštejnem a ...

Základní údaje o obci Bystřice nad Pernštejnem

Zařazení obce Bystřice nad Pernštejnem

Název obce Bystřice nad Pernštejnem
PSČ 59301
Katastrální území 12 KÚ v obci
Obec Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený úřad Bystřice nad Pernštejnem
ORP Bystřice nad Pernštejnem
Okres Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Bystřice nad Pernštejnem

GPS pozice
49.52294716011777, 16.261466880111453
Navigovat
RUIAN kód OB.595411

Další informace z obce Bystřice nad Pernštejnem

Wikipedia Bystřice nad Pernštejnem
Ulice v obci 70 ulic
Části obce 12 částí
Znak, Vlajka Bystřice nad Pernštejnem - znakBystřice nad Pernštejnem - vlajka

'Bystřice nad Pernštejnem' v jiných obcích a městech

Název Bystřice nad Pernštejnem je také na 8 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
obec Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou 304 1127 371
část obce Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem 252 905 296
KÚ Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem - - -
KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem - - -
KÚ Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem - - -
KÚ Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Prosetín - - -
KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, obec Ždánice - - -
pošta Bystřice nad Pernštejnem - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.