Frýdek, katastrální území 634956 - katastr nemovitostí

Katastrální území Frýdek

KódKU.634956
Okres Frýdek-Místek
Obec Frýdek-Místek
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1118013.95 Y:-466369.77
GPS49.6914142539,18.3605242427

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Frýdek
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Frýdek

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
337/2, Frýdek 656 07.12.2018
st.337/3, Frýdek 205 07.12.2018
5123/4, Frýdek 313 07.12.2018
5123/5, Frýdek 220 07.12.2018
5123/6, Frýdek 163 07.12.2018
7660/1, Frýdek 10 183 06.12.2018
7660/10, Frýdek 442 06.12.2018
7652/16, Frýdek 1 999 06.12.2018
7652/33, Frýdek 1 044 06.12.2018
7660/41, Frýdek 1 419 06.12.2018
7660/43, Frýdek 3 325 06.12.2018
7660/44, Frýdek 798 06.12.2018
7660/42, Frýdek 112 06.12.2018
7652/32, Frýdek 946 06.12.2018
7652/31, Frýdek 39 06.12.2018
7652/30, Frýdek 37 847 06.12.2018
7660/40, Frýdek 16 165 06.12.2018
7660/45, Frýdek 57 06.12.2018
1453, Frýdek 439 04.12.2018
3244, Frýdek 5 249 04.12.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Frýdek č.p.2852, Frýdek-Místek 07.12.2018
Frýdek č.p.1340, Frýdek-Místek 29.11.2018
Frýdek č.p.3629, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3628, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3656, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3655, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3676, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3685, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3604, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3689, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3602, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3652, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3608, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3678, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3680, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3648, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3653, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3645, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.3667, Frýdek-Místek 28.11.2018
Frýdek č.p.1644, Frýdek-Místek 15.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Frýdek

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Frýdek - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Panské Nové Dvory 635081 Frýdek-Místek
Sviadnov 760676 Sviadnov
Sedliště ve Slezsku 746983 Sedliště
Lískovec u Frýdku-Místku 684899 Frýdek-Místek
Staré Město u Frýdku-Místku 754498 Staré Město

Ostatní katastrální území v obci Frýdek-Místek

Název KÚ Kód KÚ Obec
Chlebovice 651150 Frýdek-Místek
Lískovec u Frýdku-Místku 684899 Frýdek-Místek
Lysůvky 689688 Frýdek-Místek
Místek 634824 Frýdek-Místek
Panské Nové Dvory 635081 Frýdek-Místek
Skalice u Frýdku-Místku 747971 Frýdek-Místek

Parcely a pozemky v katastrálním území Frýdek podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 171 1 802 044
zahrada 2 117 1 159 841
zahrada,skleník, pařeniště 5 999
zahrada,Suma 2 122 1 160 840
ovocný sad 9 14 820
trvalý travní porost 521 520 007
lesní pozemek 44 207 584
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 29 2 702 561
lesní pozemek,Suma 73 2 910 145
vodní plocha,rybník 1 597
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 32 165 274
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 7 17 129
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 32 914
vodní plocha,zamokřená plocha 24 10 080
vodní plocha,Suma 75 225 994
zastavěná plocha a nádvoří 4 565 1 252 298
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 251 40 708
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 75 14 715
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 4 891 1 307 721
ostatní plocha,dráha 25 208 298
ostatní plocha,silnice 179 262 487
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 439 983 049
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 21 11 684
ostatní plocha,zeleň 1 518 891 380
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 141 222 398
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 11 56 361
ostatní plocha,manipulační plocha 159 556 857
ostatní plocha,dobývací prostor 1 132
ostatní plocha,jiná plocha 1 024 552 134
ostatní plocha,neplodná půda 105 122 015
ostatní plocha,Suma 4 623 3 866 795

Katastrální území Frýdek, kód KÚ 634956

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 01.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 874 1548267
zahrada skleník-pařeniš. 5 999
zahrada 2415 1418277
ovoc. sad 8 14620
travní p. mez, stráň 1 304
travní p. 480 520803
lesní poz les(ne hospodář) 25 1619428
lesní poz 44 207584
vodní pl. nádrž umělá 11 32914
vodní pl. rybník 1 597
vodní pl. tok přirozený 32 165274
vodní pl. tok umělý 7 17129
vodní pl. zamokřená pl. 24 10080
zast. pl. společný dvůr 235 39229
zast. pl. zbořeniště 69 12814
zast. pl. 4405 1215421
ostat.pl. dobývací prost. 1 132
ostat.pl. dráha 25 208298
ostat.pl. jiná plocha 953 519284
ostat.pl. manipulační pl. 153 553343
ostat.pl. mez, stráň 1 509
ostat.pl. neplodná půda 102 118904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 21 11684
ostat.pl. ostat.komunikace 1415 949509
ostat.pl. pohřeb. 11 56361
ostat.pl. silnice 182 257684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 136 211775
ostat.pl. zeleň 1543 922319
Celkem KN 13179 10633542
Par. DKM 13179 10633542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 680
č.p. doprava 8
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 206
č.p. rod.dům 1534
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 43
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 25
č.e. garáž 52
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 929
bez čp/če jiná st. 307
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 88
bez čp/če rod.dům 24
bez čp/če rod.rekr 32
bez čp/če tech.vyb 98
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 148
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 13
vod.dílo hráz pod 7
Celkem BUD 4329
byt.z. byt 8956
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 472
byt.z. j.nebyt 100
obč.z. byt 137
obč.z. j.nebyt 32
obč.z. rozest. 55
Celkem JED 9757
LV 11988
spoluvlastník 24134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2006
Ins. A 1:2000 31.12.1949 29.09.2006 reambulace v r. 1975, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1949 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Frýdek

NázevFrýdekPoužití názvu Frýdek
2. pád názvuFrýdkubez Frýdku, do Frýdku
3. pád názvuFrýdkuk (ke) Frýdku
4. pád názvuFrýdekvidím Frýdek
6. pád názvuFrýdkuv (ve) Frýdku
7. pád názvuFrýdkemmezi Frýdkem a ...


Základní údaje o obci Frýdek-Místek

Zařazení obce Frýdek-Místek

Název obce Frýdek-Místek
PSČ 73801 | Další 4 PSČ
Katastrální území 7 KÚ v obci
Obec Frýdek-Místek
Pověřený úřad Frýdek-Místek
ORP Frýdek-Místek
Okres Frýdek-Místek
Kraj Moravskoslezský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Frýdek-Místek

GPS pozice
49.6853672955, 18.348377133
Navigovat
RUIAN kód OB.598003
NUTS CZ0802598003

Další informace z obce Frýdek-Místek

Wikipedia Frýdek-Místek
Reality na prodej 1
Ulice v obci 302 ulice
Části obce 7 částí
Znak, Vlajka Frýdek-Místek - znakFrýdek-Místek - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Frýdek-Místek

Právnické osoby 3 078
Právnické osoby zaniklé 899
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 8 969
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 805
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 3 522
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 5 823
Firmy v OR 2 526
Firmy v OR, historie 2 970
Firmy v OR, vymazané 609
Pobočky bank 15
Bankomat 40
Úřady 24
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 559
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 3 857
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 15 791

'Frýdek' v jiných obcích a městech

Název Frýdek je také na 10 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Frýdek-Místek 9478 36044 12356
obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek 3078 8969 3522
část obce Frýdek, obec Frýdek-Místek 1448 4712 1835
KÚ Frýdek, obec Frýdek-Místek - - -
pošta Frýdek-Místek 1 - - -
pošta Frýdek-Místek 12 - - -
pošta Frýdek-Místek 13 - - -
pošta Frýdek-Místek 14 - - -
pošta Frýdek-Místek 4 - - -
pošta Frýdek-Místek 8 - - -

Vyhledání regionu

Počasí Frýdek-MístekZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies