Malenovice u Zlína, katastrální území 635987 - katastr nemovitostí

Katastrální území Malenovice u Zlína

KódKU.635987
Okres Zlín
Obec Zlín
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1167838.64 Y:-525650.95
GPS49.1975259768,17.6077177012

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Malenovice u Zlína
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Malenovice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Malenovice 690783 Malenovice
Malenovice u Kutné Hory 759066 Suchdol

Poslední změny v kú Malenovice u Zlína

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.2485/21, Malenovice u Zlína 3 670 04.12.2018
906/22, Malenovice u Zlína 395 30.11.2018
st.1072, Malenovice u Zlína 256 30.11.2018
st.2329, Malenovice u Zlína 9 847 26.11.2018
st.2409/1, Malenovice u Zlína 1 114 15.11.2018
st.2478/1, Malenovice u Zlína 3 656 15.11.2018
904/32, Malenovice u Zlína 233 18.09.2018
st.2501, Malenovice u Zlína 108 18.09.2018
st.292/2, Malenovice u Zlína 2 540 07.09.2018
2937, Malenovice u Zlína 27 07.09.2018
284/2, Malenovice u Zlína 2 029 05.09.2018
st.2500, Malenovice u Zlína 140 05.09.2018
242/10, Malenovice u Zlína 600 28.08.2018
st.2486, Malenovice u Zlína 59 28.08.2018
2925, Malenovice u Zlína 164 28.08.2018
581/8, Malenovice u Zlína 706 28.08.2018
1590/31, Malenovice u Zlína 5 275 27.08.2018
1590/2, Malenovice u Zlína 6 515 27.08.2018
st.288, Malenovice u Zlína 299 22.08.2018
82/4, Malenovice u Zlína 596 22.08.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Malenovice č.p.878, Zlín 30.11.2018
Malenovice č.e.638, Zlín 27.11.2018
Malenovice č.p.1270, Zlín 27.11.2018
Malenovice č.p.1269, Zlín 27.11.2018
Malenovice č.p.1266, Zlín 27.11.2018
Malenovice č.p.1300, Zlín 15.11.2018
Malenovice č.e.193, Zlín 31.10.2018
Malenovice č.e.357, Zlín 31.10.2018
Malenovice č.p.417, Zlín 22.10.2018
Malenovice č.e.61, Zlín 19.09.2018
Malenovice č.p.1309, Zlín 29.08.2018
Malenovice č.p.1311, Zlín 29.08.2018
Malenovice č.p.173, Zlín 22.08.2018
Objekt 94866198 14.08.2018
Malenovice č.p.1310, Zlín 14.08.2018
Malenovice č.p.1308, Zlín 27.07.2018
Malenovice č.p.605, Zlín 16.07.2018
Malenovice č.p.107, Zlín 16.07.2018
Malenovice č.p.511, Zlín 16.07.2018
Malenovice č.p.1107, Zlín 04.07.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Malenovice u Zlína

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Malenovice u Zlína - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Louky nad Dřevnicí 636118 Zlín
Lhota u Zlína 680982 Lhota
Salaš u Zlína 745952 Zlín
Kvítkovice u Otrokovic 716766 Otrokovice
Karlovice u Zlína 663379 Karlovice

Ostatní katastrální území v obci Zlín

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jaroslavice u Zlína 635863 Zlín
Klečůvka 666041 Zlín
Kostelec u Zlína 670138 Zlín
Kudlov 635898 Zlín
Lhotka u Zlína 636053 Zlín
Louky nad Dřevnicí 636118 Zlín
Lužkovice 795887 Zlín
Mladcová 636177 Zlín
Prštné 636142 Zlín
Příluky u Zlína 635812 Zlín
Salaš u Zlína 745952 Zlín
Štípa 670146 Zlín
Velíková 778028 Zlín
Zlín 635561 Zlín

Parcely a pozemky v katastrálním území Malenovice u Zlína podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 836 3 236 192
orná půda,skleník, pařeniště 1 6 775
orná půda,Suma 1 837 3 242 967
zahrada 1 594 796 627
ovocný sad 140 436 253
trvalý travní porost 901 894 693
lesní pozemek 114 10 843 286
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 1 42
lesní pozemek,Suma 115 10 843 328
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 197 154 373
vodní plocha,vodní nádrž umělá 3 9 217
vodní plocha,zamokřená plocha 5 2 436
vodní plocha,Suma 205 166 026
zastavěná plocha a nádvoří 2 333 722 502
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 8 2 880
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 34 6 886
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 2 375 732 268
ostatní plocha,dráha 39 69 671
ostatní plocha,silnice 110 200 535
ostatní plocha,ostatní komunikace 897 562 942
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 37 94 348
ostatní plocha,zeleň 177 274 516
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 18 47 072
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 23 884
ostatní plocha,manipulační plocha 197 285 007
ostatní plocha,dobývací prostor 27 143 010
ostatní plocha,jiná plocha 549 306 223
ostatní plocha,neplodná půda 236 88 572
ostatní plocha,Suma 2 292 2 095 780

Katastrální území Malenovice u Zlína, kód KÚ 635987

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Statistické údaje (stav ke dni: 03.11.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 6775
orná půda 1407 2278079
zahrada 1542 765827
ovoc. sad 132 430832
travní p. 670 630041
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 84 10821312
vodní pl. nádrž umělá 3 9217
vodní pl. tok přirozený 118 135941
vodní pl. zamokřená pl. 5 2436
zast. pl. společný dvůr 8 2880
zast. pl. zbořeniště 27 5779
zast. pl. 2302 717085
ostat.pl. dobývací prost. 26 142957
ostat.pl. dráha 39 69671
ostat.pl. jiná plocha 535 301252
ostat.pl. manipulační pl. 190 285327
ostat.pl. neplodná půda 154 68824
ostat.pl. ost.dopravní pl. 37 94348
ostat.pl. ostat.komunikace 690 524013
ostat.pl. pohřeb. 5 23884
ostat.pl. silnice 110 200535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 47072
ostat.pl. zeleň 175 269179
Celkem KN 8280 17833308
Par. DKM 8280 17833308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 90
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 712
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 181
č.e. jiná st. 236
č.e. rod.rekr 177
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 108
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 32
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2166
byt.z. byt 2267
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 322
byt.z. j.nebyt 19
byt.z. rozest. 13
obč.z. byt 85
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 13
Celkem JED 2726
LV 5091
spoluvlastník 9721

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2015
DKM 1:1000 31.07.2000
THM-V 1:2000 01.01.1984 31.07.2000 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 18.11.1949 31.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984 nejstarší dochovaná mapa,reambulace 1896


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Malenovice u Zlína

NázevMalenovice u ZlínaPoužití názvu Malenovice u Zlína
2. pád názvuMalenovic u Zlínabez Malenovic u Zlína, do Malenovic u Zlína
3. pád názvuMalenovicím u Zlínak (ke) Malenovicím u Zlína
4. pád názvuMalenovice u Zlínavidím Malenovice u Zlína
6. pád názvuMalenovicích u Zlínav (ve) Malenovicích u Zlína
7. pád názvuMalenovicemi u Zlínamezi Malenovicemi u Zlína a ...

Základní údaje o obci Zlín

Zařazení obce Zlín

Název obce Zlín
PSČ 76001 | Dalších 6 PSČ
Katastrální území 15 KÚ v obci
Obec Zlín
Pověřený úřad Zlín
ORP Zlín
Okres Zlín
Kraj Zlínský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Zlín

GPS pozice
49.2266552853, 17.6663342005
Navigovat
RUIAN kód OB.585068
NUTS CZ0724585068

Další informace z obce Zlín

Wikipedia Zlín
Reality na prodej 1
Ulice v obci 672 ulice
Části obce 17 částí
Znak, Vlajka Zlín - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Zlín

Právnické osoby 6 181
Právnické osoby zaniklé 1 941
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 17 172
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 983
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 7 308
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 11 970
Firmy v OR 5 084
Firmy v OR, historie 7 045
Firmy v OR, vymazané 1 603
Pobočky bank 25
Bankomat 56
Úřady 43
Úřady práce 1
Nabídky práce 4 970
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 8 373
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 31 242

'Malenovice u Zlína' v jiných obcích a městech

Název Malenovice u Zlína je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Malenovice u Zlína, obec Zlín - - -

Vyhledání regionu

Počasí Zlín
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies