Havlíčkův Brod, katastrální území 637823 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Havlíčkův Brod

KódKU.637823
Okres Havlíčkův Brod
Obec Havlíčkův Brod
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1106610.0 Y:-667000.3
GPS49.60807583479884,15.580445089138632

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Havlíčkův Brod
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Havlíčkův Brod

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.8407, Havlíčkův Brod 21 17.06.2024
st.8408, Havlíčkův Brod 16 17.06.2024
700/19, Havlíčkův Brod 339 17.06.2024
707/36, Havlíčkův Brod 128 17.06.2024
713/13, Havlíčkův Brod 270 17.06.2024
st.1430, Havlíčkův Brod 190 17.06.2024
st.1450, Havlíčkův Brod 179 17.06.2024
st.1364, Havlíčkův Brod 230 11.06.2024
1903/22, Havlíčkův Brod 332 11.06.2024
674/94, Havlíčkův Brod 1 029 10.06.2024
st.8386, Havlíčkův Brod 155 10.06.2024
st.8387, Havlíčkův Brod 26 10.06.2024
492/1, Havlíčkův Brod 4 561 06.06.2024
st.8373, Havlíčkův Brod 51 06.06.2024
st.8374, Havlíčkův Brod 49 06.06.2024
st.8375, Havlíčkův Brod 49 06.06.2024
st.8376, Havlíčkův Brod 49 06.06.2024
st.8377, Havlíčkův Brod 49 06.06.2024
st.8378, Havlíčkův Brod 49 06.06.2024
st.8379, Havlíčkův Brod 141 06.06.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Havlíčkův Brod

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Havlíčkův Brod - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Perknov 637955 Havlíčkův Brod
Poděbaby 723479 Havlíčkův Brod
Veselice u Havlíčkova Brodu 723487 Havlíčkův Brod
Šmolovy u Havlíčkova Brodu 693987 Havlíčkův Brod
Termesivy 766631 Havlíčkův Brod

Ostatní katastrální území v obci Havlíčkův Brod

Název KÚ Kód KÚ Obec
Březinka u Havlíčkova Brodu 723410 Havlíčkův Brod
Jilemník 660019 Havlíčkův Brod
Klanečná 723452 Havlíčkův Brod
Květnov 758949 Havlíčkův Brod
Mírovka 695769 Havlíčkův Brod
Perknov 637955 Havlíčkův Brod
Poděbaby 723479 Havlíčkův Brod
Suchá u Havlíčkova Brodu 758965 Havlíčkův Brod
Šmolovy u Havlíčkova Brodu 693987 Havlíčkův Brod
Termesivy 766631 Havlíčkův Brod
Veselice u Havlíčkova Brodu 723487 Havlíčkův Brod
Zbožice 667234 Havlíčkův Brod

Parcely a pozemky v katastrálním území Havlíčkův Brod podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 384 6 637 030
orná půda,plantáž dřevin 10 50 761
orná půda,Suma 1 394 6 687 791
zahrada 3 322 1 324 530
ovocný sad 5 9 185
trvalý travní porost 1 011 1 483 888
trvalý travní porost,? 3 1 995
trvalý travní porost,Suma 1 014 1 485 883
lesní pozemek 337 1 807 326
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 5 296
lesní pozemek,ostatní komunikace 4 1 905
lesní pozemek,Suma 346 1 809 527
vodní plocha,rybník 63 175 022
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 89 290 119
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 32 6 194
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 35 619
vodní plocha,vodní nádrž umělá 22 38 927
vodní plocha,zamokřená plocha 12 11 041
vodní plocha,Suma 220 556 922
zastavěná plocha a nádvoří 7 412 1 573 210
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 10 5 688
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 25 6 488
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 447 1 585 386
ostatní plocha,dráha 93 561 229
ostatní plocha,silnice 442 596 476
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 215 1 352 930
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 32 94 520
ostatní plocha,zeleň 787 905 917
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 71 193 564
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 81 656
ostatní plocha,manipulační plocha 545 699 875
ostatní plocha,skládka 1 62
ostatní plocha,jiná plocha 2 181 1 112 183
ostatní plocha,neplodná půda 270 227 725
ostatní plocha,fotovoltaická elektrárna 4 15 119
ostatní plocha,? 2 1 486
ostatní plocha,Suma 6 648 5 842 742

Katastrální území Havlíčkův Brod, kód KÚ 637823

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Statistické údaje (stav ke dni: 02.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 10 50761
orná půda 1238 6398967
zahrada 3177 1283664
ovoc. sad 2 9012
travní p. mez, stráň 3 1995
travní p. 847 1418287
lesní poz les s budovou 2 84
lesní poz ostat.komunikace 4 1905
lesní poz 284 1706242
vodní pl. nádrž přírodní 2 35619
vodní pl. nádrž umělá 20 38459
vodní pl. rybník 57 173118
vodní pl. tok přirozený 80 287804
vodní pl. tok umělý 30 6150
vodní pl. zamokřená pl. 9 10364
zast. pl. společný dvůr 6 2277
zast. pl. zbořeniště 14 4306
zast. pl. 7100 1486673
ostat.pl. dráha 92 561107
ostat.pl. foto. elektrárna 4 15119
ostat.pl. jiná plocha 1861 1035083
ostat.pl. manipulační pl. 496 655212
ostat.pl. mez, stráň 2 1486
ostat.pl. neplodná půda 248 220893
ostat.pl. ost.dopravní pl. 32 94520
ostat.pl. ostat.komunikace 1914 1257979
ostat.pl. pohřeb. 4 66643
ostat.pl. silnice 342 507050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 165846
ostat.pl. zeleň 700 790657
Celkem KN 18626 18287282
Par. DKM 18626 18287282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 17
č.p. byt.dům 320
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 81
č.p. obchod 19
č.p. obč.vyb. 249
č.p. rod.dům 2655
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 73
č.p. zem.stav 13
č.e. garáž 267
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 65
bez čp/če garáž 1910
bez čp/če jiná st. 416
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 88
bez čp/če rod.rekr 78
bez čp/če tech.vyb 77
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 261
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 4
vod.dílo jez 7
Celkem BUD 6801
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 4230
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 80
byt.z. j.nebyt 88
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 544
obč.z. dílna 16
obč.z. garáž 115
obč.z. j.nebyt 104
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 5188
LV 9930
spoluvlastník 17964

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.10.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.10.2010 přesný datum zahájení platnosti nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 28.10.2010


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Havlíčkův Brod

NázevHavlíčkův BrodPoužití názvu Havlíčkův Brod
2. pád názvuHavlíčkova Brodubez Havlíčkova Brodu, do Havlíčkova Brodu
3. pád názvuHavlíčkovu Broduk (ke) Havlíčkovu Brodu
4. pád názvuHavlíčkův Brodvidím Havlíčkův Brod
6. pád názvuHavlíčkově Broděv (ve) Havlíčkově Brodě
7. pád názvuHavlíčkovým Brodemmezi Havlíčkovým Brodem a ...

Základní údaje o obci Havlíčkův Brod

Zařazení obce Havlíčkův Brod

Název obce Havlíčkův Brod
PSČ 58001
Katastrální území 13 KÚ v obci
Obec Havlíčkův Brod
Pověřený úřad Havlíčkův Brod
ORP Havlíčkův Brod
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Havlíčkův Brod

GPS pozice
49.60785039807852, 15.58068671576053
Navigovat
RUIAN kód OB.568414

Další informace z obce Havlíčkův Brod

Wikipedia Havlíčkův Brod
Ulice v obci 244 ulice
Části obce 14 částí
Znak, Vlajka Havlíčkův Brod - vlajka

'Havlíčkův Brod' v jiných obcích a městech

Název Havlíčkův Brod je také na 8 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Havlíčkův Brod 4149 14568 5317
obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod 1461 3466 1552
část obce Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod 1353 2993 1405
ulice Buňka ZSP Havlíčkův Brod, obec Lučice - - -
KÚ Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod - - -
pošta Havlíčkův Brod 1 - - -
pošta Havlíčkův Brod 2 - - -
pošta Havlíčkův Brod 3 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.