Havlíčkův Brod, katastrální území 637823 - katastr nemovitostí

Katastrální území Havlíčkův Brod

KódKU.637823
Okres Havlíčkův Brod
Obec Havlíčkův Brod
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1106610.0 Y:-667000.3
GPS49.6080758348,15.5804450891

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Havlíčkův Brod
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Havlíčkův Brod

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
659/73, Havlíčkův Brod 637 07.12.2018
659/103, Havlíčkův Brod 17 07.12.2018
2099/10, Havlíčkův Brod 1 775 30.11.2018
2108/3, Havlíčkův Brod 110 30.11.2018
2458/23, Havlíčkův Brod 922 30.11.2018
2458/24, Havlíčkův Brod 1 408 30.11.2018
2458/25, Havlíčkův Brod 97 30.11.2018
2458/29, Havlíčkův Brod 24 30.11.2018
2458/33, Havlíčkův Brod 310 30.11.2018
2458/34, Havlíčkův Brod 1 588 30.11.2018
2458/1, Havlíčkův Brod 56 972 30.11.2018
2099/4, Havlíčkův Brod 7 670 30.11.2018
2108/2, Havlíčkův Brod 368 30.11.2018
393/3, Havlíčkův Brod 423 27.11.2018
st.4698, Havlíčkův Brod 119 27.11.2018
2457/46, Havlíčkův Brod 148 26.11.2018
2457/101, Havlíčkův Brod 242 26.11.2018
st.2048/1, Havlíčkův Brod 498 21.11.2018
st.2048/2, Havlíčkův Brod 53 21.11.2018
500/1, Havlíčkův Brod 3 644 21.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Havlíčkův Brod č.p.4282 06.12.2018
Objekt 43345077 29.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.789 27.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.2712,2713,2714 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4022 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4042 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4050 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4001 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4036 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.3803 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.3984 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4037 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.3802 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.3799 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4038 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.3801 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.4043 26.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.173 22.11.2018
Havlíčkův Brod č.p.1552 21.11.2018
Objekt 95633812 21.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Havlíčkův Brod

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Havlíčkův Brod - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Perknov 637955 Havlíčkův Brod
Poděbaby 723479 Havlíčkův Brod
Veselice u Havlíčkova Brodu 723487 Havlíčkův Brod
Šmolovy u Havlíčkova Brodu 693987 Havlíčkův Brod
Termesivy 766631 Havlíčkův Brod

Ostatní katastrální území v obci Havlíčkův Brod

Název KÚ Kód KÚ Obec
Březinka u Havlíčkova Brodu 723410 Havlíčkův Brod
Jilemník 660019 Havlíčkův Brod
Klanečná 723452 Havlíčkův Brod
Květnov 758949 Havlíčkův Brod
Mírovka 695769 Havlíčkův Brod
Perknov 637955 Havlíčkův Brod
Poděbaby 723479 Havlíčkův Brod
Suchá u Havlíčkova Brodu 758965 Havlíčkův Brod
Šmolovy u Havlíčkova Brodu 693987 Havlíčkův Brod
Termesivy 766631 Havlíčkův Brod
Veselice u Havlíčkova Brodu 723487 Havlíčkův Brod
Zbožice 667234 Havlíčkův Brod

Parcely a pozemky v katastrálním území Havlíčkův Brod podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 454 6 643 812
zahrada 2 861 1 131 923
ovocný sad 49 25 049
trvalý travní porost 1 136 1 476 023
lesní pozemek 333 1 708 183
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 5 296
lesní pozemek,Suma 338 1 708 479
vodní plocha,rybník 64 169 200
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 86 292 340
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 32 6 181
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 34 649
vodní plocha,vodní nádrž umělá 15 35 662
vodní plocha,zamokřená plocha 10 12 363
vodní plocha,Suma 209 550 395
zastavěná plocha a nádvoří 6 976 1 480 978
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 10 5 688
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 23 6 460
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 009 1 493 126
ostatní plocha,dráha 68 564 609
ostatní plocha,silnice 407 543 606
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 068 1 231 486
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 29 83 992
ostatní plocha,zeleň 700 678 164
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 86 183 975
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 66 694
ostatní plocha,manipulační plocha 534 692 680
ostatní plocha,skládka 1 62
ostatní plocha,jiná plocha 1 961 1 085 986
ostatní plocha,neplodná půda 283 245 581
ostatní plocha,Suma 6 142 5 376 835

Katastrální území Havlíčkův Brod, kód KÚ 637823

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Statistické údaje (stav ke dni: 06.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1530 6620112
zahrada 2869 1130746
ovoc. sad 49 25049
travní p. 1124 1461505
lesní poz les s budovou 4 231
lesní poz 331 1707061
vodní pl. nádrž přírodní 2 34649
vodní pl. nádrž umělá 15 35659
vodní pl. rybník 65 175527
vodní pl. tok přirozený 84 292158
vodní pl. tok umělý 32 6181
vodní pl. zamokřená pl. 10 12363
zast. pl. společný dvůr 8 5576
zast. pl. zbořeniště 23 6362
zast. pl. 6934 1446931
ostat.pl. dráha 85 563769
ostat.pl. jiná plocha 1994 1076042
ostat.pl. manipulační pl. 530 678052
ostat.pl. neplodná půda 280 243761
ostat.pl. ost.dopravní pl. 29 86696
ostat.pl. ostat.komunikace 2071 1231368
ostat.pl. pohřeb. 5 66643
ostat.pl. silnice 423 525459
ostat.pl. skládka 1 62
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 182597
ostat.pl. zeleň 696 674749
Celkem KN 19281 18289308
Par. DKM 19281 18289308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 341
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 78
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 240
č.p. rod.dům 2546
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 72
č.p. zem.stav 12
č.e. garáž 284
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 91
bez čp/če doprava 67
bez čp/če garáž 1828
bez čp/če jiná st. 284
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 99
bez čp/če rod.rekr 80
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če výroba 273
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 17
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 7
s roz.jed 3
Celkem BUD 6598
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 4224
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 81
byt.z. j.nebyt 91
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 276
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 88
obč.z. j.nebyt 46
obč.z. rozest. 13
Celkem JED 4830
LV 9464
spoluvlastník 16859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.10.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.10.2010 přesný datum zahájení platnosti nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 28.10.2010


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Havlíčkův Brod

NázevHavlíčkův BrodPoužití názvu Havlíčkův Brod
2. pád názvuHavlíčkova Brodubez Havlíčkova Brodu, do Havlíčkova Brodu
3. pád názvuHavlíčkovu Broduk (ke) Havlíčkovu Brodu
4. pád názvuHavlíčkův Brodvidím Havlíčkův Brod
6. pád názvuHavlíčkově Broděv (ve) Havlíčkově Brodě
7. pád názvuHavlíčkovým Brodemmezi Havlíčkovým Brodem a ...

Základní údaje o obci Havlíčkův Brod

Zařazení obce Havlíčkův Brod

Název obce Havlíčkův Brod
PSČ 58001
Katastrální území 13 KÚ v obci
Obec Havlíčkův Brod
Pověřený úřad Havlíčkův Brod
ORP Havlíčkův Brod
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Havlíčkův Brod

GPS pozice
49.6078503981, 15.5806867158
Navigovat
RUIAN kód OB.568414
NUTS CZ0631568414

Další informace z obce Havlíčkův Brod

Wikipedia Havlíčkův Brod
Reality na prodej 1
Ulice v obci 240 ulic
Části obce 14 částí
Znak, Vlajka Havlíčkův Brod - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Havlíčkův Brod

Právnické osoby 1 311
Právnické osoby zaniklé 433
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 4 113
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 245
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 1 811
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 2 643
Firmy v OR 975
Firmy v OR, historie 1 337
Firmy v OR, vymazané 297
Pobočky bank 7
Bankomat 21
Úřady 25
Úřady práce 1
Nabídky práce 1 604
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 3 165
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 10 267

'Havlíčkův Brod' v jiných obcích a městech

Název Havlíčkův Brod je také na 8 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Havlíčkův Brod 3809 16538 5812
obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod 1311 4113 1811
část obce Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod 1230 3611 1664
ulice Buňka ZSP Havlíčkův Brod, obec Lučice - - -
KÚ Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod - - -
pošta Havlíčkův Brod 1 - - -
pošta Havlíčkův Brod 2 - - -
pošta Havlíčkův Brod 3 - - -

Vyhledání regionu

Počasí Havlíčkův BrodZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies