Chrudim, katastrální území 654299 - katastr nemovitostí

Katastrální území Chrudim

KódKU.654299
Okres Chrudim
Obec Chrudim
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1070610.0 Y:-647100.32
GPS49.9508498491,15.7949990125

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Chrudim
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Chrudim

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
568/28, Chrudim 414 04.12.2018
568/49, Chrudim 432 04.12.2018
st.532/4, Chrudim 215 29.11.2018
319/7, Chrudim 91 29.11.2018
319/2, Chrudim 38 29.11.2018
3032, Chrudim 756 27.11.2018
st.2190, Chrudim 473 27.11.2018
1855/4, Chrudim 93 23.11.2018
1855/6, Chrudim 78 23.11.2018
1855/7, Chrudim 78 23.11.2018
1855/8, Chrudim 78 23.11.2018
1855/9, Chrudim 78 23.11.2018
1855/10, Chrudim 78 23.11.2018
1855/11, Chrudim 78 23.11.2018
1855/12, Chrudim 78 23.11.2018
st.7711, Chrudim 108 22.11.2018
st.7712, Chrudim 115 22.11.2018
st.7713, Chrudim 115 22.11.2018
st.7714, Chrudim 115 22.11.2018
st.7715, Chrudim 116 22.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 96050586 07.12.2018
Chrudim III č.e.360, Chrudim 05.12.2018
Chrudim III č.p.424, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1087, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1096, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1095, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1104, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1105, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1106, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1107, Chrudim 26.11.2018
Chrudim III č.e.330, Chrudim 26.11.2018
Chrudim IV č.p.1377, Chrudim 26.11.2018
Chrudim IV č.p.1418, Chrudim 26.11.2018
Chrudim II č.p.1090, Chrudim 26.11.2018
Chrudim III č.p.849, Chrudim 23.11.2018
Chrudim III č.p.212, Chrudim 23.11.2018
Chrudim III č.p.857, Chrudim 23.11.2018
Chrudim III č.e.418, Chrudim 23.11.2018
Chrudim III č.p.900, Chrudim 22.11.2018
Chrudim III č.p.899, Chrudim 22.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Chrudim

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Chrudim - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Vestec u Chrudimi 654361 Chrudim
Topol 667641 Chrudim
Sobětuchy 751961 Sobětuchy
Medlešice 692573 Chrudim
Slatiňany 749796 Slatiňany

Ostatní katastrální území v obci Chrudim

Název KÚ Kód KÚ Obec
Medlešice 692573 Chrudim
Topol 667641 Chrudim
Vestec u Chrudimi 654361 Chrudim
Vlčnov u Chrudimi 712094 Chrudim

Parcely a pozemky v katastrálním území Chrudim podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 2 180 9 811 819
orná půda,skleník, pařeniště 2 7 524
orná půda,Suma 2 182 9 819 343
zahrada 2 735 1 233 368
ovocný sad 137 773 786
trvalý travní porost 354 1 481 262
lesní pozemek 35 1 397 221
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 71 142 276
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 24 57 615
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 4 334
vodní plocha,vodní plocha, na které je budova 1 1
vodní plocha,Suma 101 204 226
zastavěná plocha a nádvoří 6 931 1 658 184
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 78 24 512
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 44 9 692
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 053 1 692 388
ostatní plocha,dráha 41 220 600
ostatní plocha,silnice 252 492 169
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 078 1 014 672
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 8 38 289
ostatní plocha,zeleň 329 483 165
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 31 119 013
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 9 52 937
ostatní plocha,manipulační plocha 430 770 612
ostatní plocha,skládka 4 4 872
ostatní plocha,jiná plocha 1 156 1 002 020
ostatní plocha,neplodná půda 226 132 557
ostatní plocha,Suma 3 564 4 330 906

Katastrální území Chrudim, kód KÚ 654299

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 04.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 7524
orná půda 2166 9687854
zahrada 2729 1221411
ovoc. sad 139 771042
travní p. 355 1481154
lesní poz 35 1397221
vodní pl. nádrž umělá 5 4334
vodní pl. tok přirozený 70 141650
vodní pl. tok umělý 24 57613
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. společný dvůr 80 24363
zast. pl. zbořeniště 38 8980
zast. pl. 6635 1632046
ostat.pl. dráha 47 213257
ostat.pl. jiná plocha 1161 973290
ostat.pl. manipulační pl. 424 767638
ostat.pl. neplodná půda 226 132557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 38792
ostat.pl. ostat.komunikace 1073 1007449
ostat.pl. pohřeb. 9 52937
ostat.pl. silnice 253 490530
ostat.pl. skládka 4 4872
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 119013
ostat.pl. zeleň 336 486880
Celkem KN 15851 20722408
Par. DKM 15851 20722408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 28
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 329
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 168
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 149
č.p. rod.dům 2390
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 335
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2091
bez čp/če jiná st. 509
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 99
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 107
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 77
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 8
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 6460
byt.z. byt 6427
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 262
obč.z. garáž 33
obč.z. j.nebyt 27
obč.z. rozest. 73
Celkem JED 6928
LV 12180
spoluvlastník 24330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004
ZMVM 1:2000 01.06.1985 27.12.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1949 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1985
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1949


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Chrudim

NázevChrudimPoužití názvu Chrudim
2. pád názvuChrudimibez Chrudimi, do Chrudimi
3. pád názvuChrudimik (ke) Chrudimi
4. pád názvuChrudimvidím Chrudim
6. pád názvuChrudimiv (ve) Chrudimi
7. pád názvuChrudimímezi Chrudimí a ...


Základní údaje o obci Chrudim

Zařazení obce Chrudim

Název obce Chrudim
PSČ 53701 | Dalších 5 PSČ
Katastrální území 5 KÚ v obci
Obec Chrudim
Pověřený úřad Chrudim
ORP Chrudim
Okres Chrudim
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Chrudim

GPS pozice
49.9510933601, 15.7955760392
Navigovat
RUIAN kód OB.571164
NUTS CZ0531571164

Další informace z obce Chrudim

Wikipedia Chrudim
Reality na prodej 16
Ulice v obci 160 ulic
Části obce 8 částí
Znak, Vlajka Chrudim - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Chrudim

Právnické osoby 1 592
Právnické osoby zaniklé 436
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 4 518
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 327
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 1 923
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 2 706
Firmy v OR 1 234
Firmy v OR, historie 1 437
Firmy v OR, vymazané 299
Pobočky bank 6
Bankomat 17
Úřady 24
Úřady práce 1
Nabídky práce 1 723
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 2 364
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 8 713

'Chrudim' v jiných obcích a městech

Název Chrudim je také na 10 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Chrudim 4852 19229 6652
obec Chrudim, okres Chrudim 1592 4518 1923
část obce Chrudim I, obec Chrudim 103 135 87
část obce Chrudim II, obec Chrudim 319 1027 550
část obce Chrudim III, obec Chrudim 416 1300 539
část obce Chrudim IV, obec Chrudim 675 1818 660
KÚ Chrudim, obec Chrudim - - -
pošta Chrudim 1 - - -
pošta Chrudim 3 - - -
pošta Chrudim 5 - - -

Vyhledání regionu

Počasí ChrudimZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies