Jihlava, katastrální území 659673 - katastr nemovitostí

Katastrální území Jihlava

KódKU.659673
Okres Jihlava
Obec Jihlava
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1130110.0 Y:-669100.3
GPS49.396029025,15.5909074562

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Jihlava
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Jihlava

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1074/2, Jihlava 2 856 06.12.2018
1074/3, Jihlava 85 06.12.2018
1074/39, Jihlava 48 06.12.2018
1074/40, Jihlava 381 06.12.2018
1074/41, Jihlava 491 06.12.2018
1074/42, Jihlava 3 06.12.2018
1074/43, Jihlava 2 686 06.12.2018
1074/44, Jihlava 584 06.12.2018
1074/45, Jihlava 612 06.12.2018
1074/46, Jihlava 49 06.12.2018
1074/47, Jihlava 319 06.12.2018
1074/37, Jihlava 5 06.12.2018
1073/2, Jihlava 52 06.12.2018
1073/3, Jihlava 78 06.12.2018
1073/4, Jihlava 19 06.12.2018
1073/5, Jihlava 5 06.12.2018
2859/1, Jihlava 503 05.12.2018
1074/66, Jihlava 42 05.12.2018
1074/79, Jihlava 53 05.12.2018
1074/96, Jihlava 52 05.12.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Jihlava č.p.4761 05.12.2018
Jihlava č.p.4539 05.12.2018
Jihlava č.p.4032 05.12.2018
Objekt 95748491 05.12.2018
Jihlava č.p.5764 05.12.2018
Jihlava č.p.5776 05.12.2018
Jihlava č.p.5782 05.12.2018
Jihlava č.p.5763 04.12.2018
Jihlava č.p.5534 27.11.2018
Jihlava č.p.5608 27.11.2018
Jihlava č.p.5621 27.11.2018
Jihlava č.p.4866 27.11.2018
Jihlava č.p.5485 27.11.2018
Jihlava č.p.5630 27.11.2018
Jihlava č.p.5526 27.11.2018
Jihlava č.p.5527 27.11.2018
Jihlava č.p.5528 27.11.2018
Jihlava č.p.5529 27.11.2018
Jihlava č.p.5530 27.11.2018
Jihlava č.p.5531 27.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Jihlava

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Jihlava - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Helenín 659827 Jihlava
Sasov 659843 Jihlava
Pančava 659835 Jihlava
Pístov u Jihlavy 721000 Jihlava
Malý Beranov 691381 Malý Beranov

Ostatní katastrální území v obci Jihlava

Název KÚ Kód KÚ Obec
Antonínův Důl 757900 Jihlava
Bedřichov u Jihlavy 659878 Jihlava
Helenín 659827 Jihlava
Henčov 648680 Jihlava
Heroltice u Jihlavy 638421 Jihlava
Horní Kosov 643084 Jihlava
Hosov 643092 Jihlava
Hruškové Dvory 648698 Jihlava
Kosov u Jihlavy 691372 Jihlava
Pančava 659835 Jihlava
Pávov 659916 Jihlava
Pístov u Jihlavy 721000 Jihlava
Popice u Jihlavy 725765 Jihlava
Sasov 659843 Jihlava
Staré Hory 659860 Jihlava
Vysoká u Jihlavy 721018 Jihlava
Zborná 791610 Jihlava

Parcely a pozemky v katastrálním území Jihlava podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 869 2 585 646
orná půda,skleník, pařeniště 1 2 515
orná půda,Suma 870 2 588 161
zahrada 2 953 1 099 033
zahrada,skleník, pařeniště 4 4 451
zahrada,Suma 2 957 1 103 484
ovocný sad 1 9 793
trvalý travní porost 344 607 296
lesní pozemek 30 208 456
vodní plocha,rybník 14 94 087
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 60 178 426
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 6 1 236
vodní plocha,vodní nádrž umělá 3 2 418
vodní plocha,zamokřená plocha 2 3 584
vodní plocha,Suma 85 279 751
zastavěná plocha a nádvoří 8 866 1 936 727
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 55 12 704
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 76 13 378
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 8 997 1 962 809
ostatní plocha,dráha 43 343 263
ostatní plocha,silnice 150 318 196
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 144 1 572 765
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 19 22 881
ostatní plocha,zeleň 1 467 1 441 536
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 108 266 465
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 6 147 979
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 7 588
ostatní plocha,manipulační plocha 824 1 169 693
ostatní plocha,jiná plocha 2 012 1 181 684
ostatní plocha,neplodná půda 147 87 267
ostatní plocha,Suma 6 921 6 559 317

Katastrální území Jihlava, kód KÚ 659673

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Statistické údaje (stav ke dni: 03.11.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 2515
orná půda 885 2525815
zahrada skleník-pařeniš. 3 3732
zahrada 2935 1080000
ovoc. sad 1 9793
travní p. 337 587766
lesní poz 31 217456
vodní pl. nádrž umělá 3 2418
vodní pl. rybník 10 66231
vodní pl. tok přirozený 56 166000
vodní pl. tok umělý 6 1236
zast. pl. společný dvůr 51 12548
zast. pl. zbořeniště 70 10405
zast. pl. 8507 1923468
ostat.pl. dráha 63 343263
ostat.pl. jiná plocha 2000 1179041
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 7588
ostat.pl. manipulační pl. 829 1163096
ostat.pl. neplodná půda 146 85585
ostat.pl. ost.dopravní pl. 19 22881
ostat.pl. ostat.komunikace 2140 1542183
ostat.pl. pohřeb. 6 147979
ostat.pl. silnice 149 313457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 260903
ostat.pl. zeleň 1493 1454714
Celkem KN 19846 13130073
Par. DKM 19846 13130073
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 32
č.p. bydlení 1419
č.p. byt.dům 753
č.p. doprava 8
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 117
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 195
č.p. obč.vyb. 45
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 1061
č.p. tech.vyb 23
č.p. ubyt.zař 14
č.p. víceúčel 26
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3017
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 273
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 10
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 30
bez čp/če garáž 235
bez čp/če jiná st. 367
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 106
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 50
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 223
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 16
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 8188
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 13712
byt.z. dílna 39
byt.z. garáž 606
byt.z. j.nebyt 354
byt.z. rozest. 15
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 387
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 35
obč.z. j.nebyt 159
Celkem JED 15313
LV 20216
spoluvlastník 39013

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1950 26.10.2010 přesný datum nezjištěn


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Jihlava

NázevJihlavaPoužití názvu Jihlava
2. pád názvuJihlavybez Jihlavy, do Jihlavy
3. pád názvuJihlavěk (ke) Jihlavě
4. pád názvuJihlavuvidím Jihlavu
6. pád názvuJihlavěv (ve) Jihlavě
7. pád názvuJihlavoumezi Jihlavou a ...

Základní údaje o obci Jihlava

Zařazení obce Jihlava

Název obce Jihlava
PSČ 58601 | Dalších 6 PSČ
Katastrální území 18 KÚ v obci
Obec Jihlava
Pověřený úřad Jihlava
ORP Jihlava
Okres Jihlava
Kraj Vysočina
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Jihlava

GPS pozice
49.3961011567, 15.5912451396
Navigovat
RUIAN kód OB.586846
NUTS CZ0632586846

Další informace z obce Jihlava

Wikipedia Jihlava
Reality na prodej 2
Ulice v obci 281 ulice
Části obce 16 částí
Znak, Vlajka Jihlava - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Jihlava

Právnické osoby 3 386
Právnické osoby zaniklé 930
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 9 393
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 606
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 4 084
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 5 902
Firmy v OR 2 601
Firmy v OR, historie 2 839
Firmy v OR, vymazané 527
Pobočky bank 17
Bankomat 38
Úřady 43
Úřady práce 1
Nabídky práce 4 116
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 4 869
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 16 783

'Jihlava' v jiných obcích a městech

Název Jihlava je také na 12 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Jihlava 5631 20276 7329
obec Jihlava, okres Jihlava 3386 9393 4084
část obce Jihlava, obec Jihlava 2996 7929 3485
KÚ Jihlava, obec Jihlava - - -
pošta Jihlava 1 - - -
pošta Jihlava 2 - - -
pošta Jihlava 3 - - -
pošta Jihlava 4 - - -
pošta Jihlava 5 - - -
pošta Jihlava 50 - - -
pošta Jihlava 6 - - -
pošta Jihlava 77 - - -

Vyhledání regionu

Počasí Jihlava
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies