Miřetice u Klášterce nad Ohří, katastrální území 665657 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří

KódKU.665657
Okres Chomutov
Obec Klášterec nad Ohří
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-997658.0 Y:-824448.02
GPS50.384966833417934,13.197007013102745

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Miřetice u Klášterce nad Ohří
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Miřetice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Miřetice 695858 Miřetice
Miřetice u Nasavrk 695921 Miřetice
Miřetice u Vacova 776068 Vacov

Poslední změny v kú Miřetice u Klášterce nad Ohří

Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 42390818 22.04.2024
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.252, Klášterec nad Ohří 22.04.2024
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.264, Klášterec nad Ohří 27.03.2024
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.268, Klášterec nad Ohří 26.03.2024
Objekt 138084688 16.01.2024
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.887, Klášterec nad Ohří 16.01.2024
Objekt 145921646 15.01.2024
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.911, Klášterec nad Ohří 10.01.2024
Objekt 137922701 02.01.2024
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.483,484, Klášterec nad Ohří 29.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.485,486, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.487,488, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.489,490, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.494,495,496,497,498,, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.502,503,504,505,506,, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.508,509,510,511, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.512,513,514,515, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.516,517,518,519, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.520,521, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Miřetice u Klášterce nad Ohří č.p.522,523, Klášterec nad Ohří 27.12.2023
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Miřetice u Klášterce nad Ohří

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Miřetice u Klášterce nad Ohří - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Rašovice u Klášterce nad Ohří 665665 Klášterec nad Ohří
Mikulovice u Vernéřova 694355 Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří 665622 Klášterec nad Ohří
Lestkov u Klášterce nad Ohří 665649 Klášterec nad Ohří
Suchý Důl u Klášterce nad Ohří 665673 Klášterec nad Ohří

Ostatní katastrální území v obci Klášterec nad Ohří

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hradiště u Vernéřova 780197 Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří 665622 Klášterec nad Ohří
Klášterecká Jeseň 665631 Klášterec nad Ohří
Kunov 798495 Klášterec nad Ohří
Lestkov u Klášterce nad Ohří 665649 Klášterec nad Ohří
Mikulovice u Vernéřova 694355 Klášterec nad Ohří
Pavlov u Vernéřova 780201 Klášterec nad Ohří
Potočná u Vernéřova 780219 Klášterec nad Ohří
Rašovice u Klášterce nad Ohří 665665 Klášterec nad Ohří
Suchý Důl u Klášterce nad Ohří 665673 Klášterec nad Ohří
Velká Lesná 665690 Klášterec nad Ohří
Vernéřov 780227 Klášterec nad Ohří

Parcely a pozemky v katastrálním území Miřetice u Klášterce nad Ohří podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 577 1 361 476
zahrada 691 256 023
ovocný sad 12 36 270
trvalý travní porost 690 572 252
lesní pozemek 260 1 332 779
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 111 146 026
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 592
vodní plocha,vodní nádrž umělá 9 3 683
vodní plocha,Suma 121 150 301
zastavěná plocha a nádvoří 2 275 450 541
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 45 13 358
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 12 2 318
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 2 332 466 217
ostatní plocha,dráha 14 70 915
ostatní plocha,silnice 29 127 379
ostatní plocha,ostatní komunikace 478 337 404
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 3 1 247
ostatní plocha,zeleň 249 261 797
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 127 45 586
ostatní plocha,manipulační plocha 382 467 827
ostatní plocha,jiná plocha 632 260 409
ostatní plocha,neplodná půda 255 171 727
ostatní plocha,Suma 2 169 1 744 291

Katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří, kód KÚ 665657

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43001 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 07.04.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 575 1350414
zahrada 674 241015
ovoc. sad 12 36270
travní p. 683 564912
lesní poz 260 1332779
vodní pl. nádrž umělá 8 3443
vodní pl. tok přirozený 107 144431
vodní pl. tok umělý 1 592
zast. pl. společný dvůr 45 13358
zast. pl. zbořeniště 12 2318
zast. pl. 2160 419645
ostat.pl. dráha 14 70915
ostat.pl. jiná plocha 613 253382
ostat.pl. manipulační pl. 377 463694
ostat.pl. neplodná půda 251 170408
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1247
ostat.pl. ostat.komunikace 466 320823
ostat.pl. silnice 25 93153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 126 45520
ostat.pl. zeleň 234 249519
Celkem KN 6646 5777838
Par. DKM 6646 5777838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 102
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 46
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 555
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 458
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 160
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 39
bez čp/če prům.obj 54
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 224
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 2112
byt.z. byt 3019
byt.z. garáž 131
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3155
LV 4284
spoluvlastník 7506

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2009
DKM 1:1000 29.12.2006 část v 1:2880
THM-V 1:2000 01.04.1976 28.12.2006 část 1:1000
S-SK GS 1:2880 1842 31.03.1976


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Miřetice u Klášterce nad Ohří

NázevMiřetice u Klášterce nad OhříPoužití názvu Miřetice u Klášterce nad Ohří
2. pád názvuMiřetic u Klášterce nad Ohříbez Miřetic u Klášterce nad Ohří, do Miřetic u Klášterce nad Ohří
3. pád názvuMiřeticím u Klášterce nad Ohřík (ke) Miřeticím u Klášterce nad Ohří
4. pád názvuMiřetice u Klášterce nad Ohřívidím Miřetice u Klášterce nad Ohří
6. pád názvuMiřeticích u Klášterce nad Ohřív (ve) Miřeticích u Klášterce nad Ohří
7. pád názvuMiřeticemi u Klášterce nad Ohřímezi Miřeticemi u Klášterce nad Ohří a ...

Základní údaje o obci Klášterec nad Ohří

Zařazení obce Klášterec nad Ohří

Název obce Klášterec nad Ohří
PSČ 43151
Katastrální území 13 KÚ v obci
Obec Klášterec nad Ohří
Pověřený úřad Klášterec nad Ohří
ORP Kadaň
Okres Chomutov
Kraj Ústecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Klášterec nad Ohří

GPS pozice
50.38445335570193, 13.171278009308832
Navigovat
RUIAN kód OB.563129

Další informace z obce Klášterec nad Ohří

Wikipedia Klášterec nad Ohří
Ulice v obci 84 ulice
Části obce 12 částí
Znak, Vlajka Klášterec nad Ohří - vlajka

'Miřetice u Klášterce nad Ohří' v jiných obcích a městech

Název Miřetice u Klášterce nad Ohří je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
část obce Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří 231 1066 236
KÚ Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.