Kroměříž, katastrální území 674834 - katastr nemovitostí

Katastrální území Kroměříž

KódKU.674834
Okres Kroměříž
Obec Kroměříž
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1155010.0 Y:-540100.3
GPS49.2999135681,17.3932744845

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Kroměříž
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Kroměříž

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2421/34, Kroměříž 888 03.12.2018
st.6503, Kroměříž 126 03.12.2018
st.8540, Kroměříž 87 30.11.2018
1586/23, Kroměříž 111 30.11.2018
1586/19, Kroměříž 58 30.11.2018
5247, Kroměříž 26 26.11.2018
625/121, Kroměříž 594 22.11.2018
625/66, Kroměříž 3 376 22.11.2018
st.8512/2, Kroměříž 6 14.11.2018
st.8512/1, Kroměříž 19 14.11.2018
3565, Kroměříž 1 343 14.11.2018
3564/14, Kroměříž 251 14.11.2018
643/23, Kroměříž 623 13.11.2018
643/37, Kroměříž 1 13.11.2018
2427/6, Kroměříž 787 06.11.2018
st.8529, Kroměříž 191 06.11.2018
2427/10, Kroměříž 89 06.11.2018
5244, Kroměříž 154 06.11.2018
5245, Kroměříž 364 06.11.2018
5246, Kroměříž 257 06.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Kroměříž č.p.4071 27.11.2018
Kroměříž č.p.4507 27.11.2018
Kroměříž č.p.4511 27.11.2018
Kroměříž č.p.4513 27.11.2018
Kroměříž č.p.4517 27.11.2018
Kroměříž č.p.4518 27.11.2018
Kroměříž č.p.4519 27.11.2018
Kroměříž č.p.4525 27.11.2018
Kroměříž č.p.3099 27.11.2018
Kroměříž č.p.4535 27.11.2018
Kroměříž č.p.4549 27.11.2018
Kroměříž č.p.4550 27.11.2018
Kroměříž č.p.4247 27.11.2018
Kroměříž č.p.4270 27.11.2018
Kroměříž č.e.592 27.11.2018
Kroměříž č.p.4094 27.11.2018
Kroměříž č.p.4095 27.11.2018
Kroměříž č.e.939 27.11.2018
Kroměříž č.e.940 27.11.2018
Kroměříž č.p.4072 27.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Kroměříž

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Kroměříž - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Vážany u Kroměříže 674991 Kroměříž
Bílany 604038 Kroměříž
Miňůvky 726133 Kroměříž
Kotojedy 675008 Kroměříž
Plešovec 721743 Chropyně

Ostatní katastrální území v obci Kroměříž

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bílany 604038 Kroměříž
Drahlov u Jarohněvic 657301 Kroměříž
Hradisko 647446 Kroměříž
Kotojedy 675008 Kroměříž
Miňůvky 726133 Kroměříž
Postoupky 726141 Kroměříž
Těšnovice 766798 Kroměříž
Trávník 766810 Kroměříž
Vážany u Kroměříže 674991 Kroměříž
Zlámanka 793001 Kroměříž

Parcely a pozemky v katastrálním území Kroměříž podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 2 297 7 615 189
orná půda,skleník, pařeniště 1 253
orná půda,Suma 2 298 7 615 442
zahrada 3 613 1 320 664
zahrada,skleník, pařeniště 1 35
zahrada,Suma 3 614 1 320 699
ovocný sad 30 153 263
trvalý travní porost 133 227 668
lesní pozemek 55 196 589
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 13 12 355
lesní pozemek,Suma 68 208 944
vodní plocha,rybník 16 152 720
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 117 358 332
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 12 19 720
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 4 378
vodní plocha,Suma 150 535 150
zastavěná plocha a nádvoří 7 597 1 837 399
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 2 1 908
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 6 580
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 605 1 839 887
ostatní plocha,dráha 20 181 277
ostatní plocha,dálnice 23 159 001
ostatní plocha,silnice 204 233 597
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 138 1 387 554
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 63 38 654
ostatní plocha,zeleň 1 297 1 588 827
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 238 445 069
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 72 329
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 135
ostatní plocha,manipulační plocha 924 855 389
ostatní plocha,skládka 2 22 098
ostatní plocha,jiná plocha 1 769 811 048
ostatní plocha,neplodná půda 92 149 346
ostatní plocha,Suma 6 776 5 944 324

Katastrální území Kroměříž, kód KÚ 674834

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 253
orná půda 2279 7601536
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 3609 1312214
ovoc. sad 30 153185
travní p. 141 230081
lesní poz les(ne hospodář) 13 12355
lesní poz 51 196592
vodní pl. nádrž umělá 5 4378
vodní pl. rybník 16 152720
vodní pl. tok přirozený 117 358332
vodní pl. tok umělý 12 19720
zast. pl. společný dvůr 2 1908
zast. pl. zbořeniště 3 216
zast. pl. 7521 1815756
ostat.pl. dráha 23 176665
ostat.pl. dálnice 22 157027
ostat.pl. jiná plocha 1793 795688
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 135
ostat.pl. manipulační pl. 913 821523
ostat.pl. neplodná půda 92 149346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 64 38880
ostat.pl. ostat.komunikace 2144 1404834
ostat.pl. pohřeb. 5 72329
ostat.pl. silnice 205 233604
ostat.pl. skládka 2 22098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 233 443916
ostat.pl. zeleň 1296 1573277
Celkem KN 20594 17748603
Par. DKM 20594 17748603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 2810
č.p. byt.dům 160
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 94
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 171
č.p. obč.vyb. 59
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 559
č.p. tech.vyb 30
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 35
č.p. výroba 22
č.p. zem.stav 10
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 123
č.e. rod.rekr 136
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 67
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 1957
bez čp/če jiná st. 414
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 125
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 129
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 125
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 23
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 7326
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 7299
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 262
byt.z. j.nebyt 289
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 147
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 34
Celkem JED 8094
LV 13031
spoluvlastník 24435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2004 1:1000 20.05.2004 *) KPÚ část k.ú.
DKM 1:1000 11.08.2000 část. k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1944 17.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1944


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Kroměříž

NázevKroměřížPoužití názvu Kroměříž
2. pád názvuKroměřížebez Kroměříže, do Kroměříže
3. pád názvuKroměřížik (ke) Kroměříži
4. pád názvuKroměřížvidím Kroměříž
6. pád názvuKroměříživ (ve) Kroměříži
7. pád názvuKroměřížímezi Kroměříží a ...

Základní údaje o obci Kroměříž

Zařazení obce Kroměříž

Název obce Kroměříž
PSČ 76701
Katastrální území 11 KÚ v obci
Obec Kroměříž
Pověřený úřad Kroměříž
ORP Kroměříž
Okres Kroměříž
Kraj Zlínský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Kroměříž

GPS pozice
49.2978525147, 17.3931166011
Navigovat
RUIAN kód OB.588296
NUTS CZ0721588296

Další informace z obce Kroměříž

Wikipedia Kroměříž
Reality na prodej 2
Ulice v obci 199 ulic
Části obce 10 částí
Znak, Vlajka Kroměříž - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Kroměříž

Právnické osoby 1 879
Právnické osoby zaniklé 601
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 4 857
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 447
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 2 313
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 3 616
Firmy v OR 1 438
Firmy v OR, historie 1 951
Firmy v OR, vymazané 288
Pobočky bank 7
Bankomat 25
Úřady 25
Úřady práce 1
Nabídky práce 2 091
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 3 081
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 10 675

'Kroměříž' v jiných obcích a městech

Název Kroměříž je také na 8 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Kroměříž 4975 17663 6457
obec Kroměříž, okres Kroměříž 1879 4857 2313
část obce Kroměříž, obec Kroměříž 1723 4159 2082
KÚ Kroměříž, obec Kroměříž - - -
pošta Kroměříž 1 - - -
pošta Kroměříž 2 - - -
pošta Kroměříž 3 - - -
pošta Kroměříž 4 - - -

Vyhledání regionu

Počasí KroměřížZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies