Ruprechtice, katastrální území 682144 - katastr nemovitostí

Katastrální území Ruprechtice

KódKU.682144
Okres Liberec
Obec Liberec
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-971920.94 Y:-685953.55
GPS50.788445263,15.082584914

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Ruprechtice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Ruprechtice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Ruprechtice u Broumova 743631 Meziměstí

Poslední změny v kú Ruprechtice

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
837/1, Ruprechtice 37 23.11.2018
837/2, Ruprechtice 905 23.11.2018
1036/5, Ruprechtice 27 20.11.2018
1036/2, Ruprechtice 1 659 20.11.2018
st.785/7, Ruprechtice 24 12.11.2018
408/1, Ruprechtice 396 01.11.2018
408/6, Ruprechtice 199 01.11.2018
785/2, Ruprechtice 646 30.10.2018
st.785/8, Ruprechtice 1 30.10.2018
1219/6, Ruprechtice 8 29.10.2018
1218/1, Ruprechtice 179 29.10.2018
1218/3, Ruprechtice 8 29.10.2018
st.1219/2, Ruprechtice 250 29.10.2018
st.6, Ruprechtice 326 24.10.2018
4, Ruprechtice 396 24.10.2018
7/1, Ruprechtice 864 24.10.2018
1153/7, Ruprechtice 16 24.10.2018
277/1, Ruprechtice 342 18.10.2018
st.277/2, Ruprechtice 86 18.10.2018
692/1, Ruprechtice 896 15.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1011, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1234, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1329, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1229, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1321, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1332, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1300, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1160, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1112, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1331, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1245, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1306, Liberec 25.11.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1366, Liberec 30.10.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.850, Liberec 30.10.2018
Objekt 95440801 23.10.2018
Objekt 49261037 18.10.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1364, Liberec 19.09.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.881, Liberec 31.08.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.425, Liberec 29.08.2018
Liberec XIV-Ruprechtice č.p.1363, Liberec 14.08.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Ruprechtice

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Ruprechtice - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Rudolfov 682446 Liberec
Kateřinky u Liberce 682438 Liberec
Nové Pavlovice 682161 Liberec
Staré Pavlovice 682179 Liberec
Radčice u Krásné Studánky 673650 Liberec

Ostatní katastrální území v obci Liberec

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dolní Hanychov 682268 Liberec
Doubí u Liberce 631086 Liberec
Františkov u Liberce 682233 Liberec
Hluboká u Liberce 631094 Liberec
Horní Hanychov 682462 Liberec
Horní Růžodol 682250 Liberec
Horní Suchá u Liberce 682489 Liberec
Janův Důl u Liberce 682241 Liberec
Karlinky 682497 Liberec
Kateřinky u Liberce 682438 Liberec
Krásná Studánka 673641 Liberec
Kunratice u Liberce 785628 Liberec
Liberec 682039 Liberec
Machnín 689823 Liberec
Nové Pavlovice 682161 Liberec
Ostašov u Liberce 682471 Liberec
Pilínkov 631108 Liberec
Radčice u Krásné Studánky 673650 Liberec
Rochlice u Liberce 682314 Liberec
Rudolfov 682446 Liberec
Růžodol I 682209 Liberec
Staré Pavlovice 682179 Liberec
Starý Harcov 682390 Liberec
Vesec u Liberce 780472 Liberec
Vratislavice nad Nisou 785644 Liberec

Parcely a pozemky v katastrálním území Ruprechtice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 209 181 456
zahrada 1 347 785 951
zahrada,skleník, pařeniště 1 22
zahrada,Suma 1 348 785 973
trvalý travní porost 457 323 578
lesní pozemek 160 3 256 885
lesní pozemek,ostatní komunikace 1 4 927
lesní pozemek,Suma 161 3 261 812
vodní plocha 1 3 856
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 1 29 828
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 535
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 9 478
vodní plocha,Suma 14 43 697
zastavěná plocha a nádvoří 2 509 358 907
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 24 3 941
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 16 3 890
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 2 549 366 738
ostatní plocha 2 491
ostatní plocha,silnice 7 33 677
ostatní plocha,ostatní komunikace 457 392 403
ostatní plocha,zeleň 324 256 395
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 43 266 399
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 14 250
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 6 960
ostatní plocha,manipulační plocha 157 89 443
ostatní plocha,dobývací prostor 1 72 086
ostatní plocha,skládka 1 114
ostatní plocha,jiná plocha 317 127 929
ostatní plocha,neplodná půda 43 49 009
ostatní plocha,Suma 1 358 1 309 156

Katastrální území Ruprechtice, kód KÚ 682144

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 10.11.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 174903
zahrada skleník-pařeniš. 1 22
zahrada 1334 766480
travní p. 456 322519
lesní poz ostat.komunikace 1 4927
lesní poz 160 3256885
vodní pl. nádrž přírodní 1 535
vodní pl. nádrž umělá 11 9478
vodní pl. tok přirozený 1 29828
vodní pl. 1 3856
zast. pl. společný dvůr 24 3941
zast. pl. zbořeniště 16 3890
zast. pl. 2502 359341
ostat.pl. dobývací prost. 1 72086
ostat.pl. jiná plocha 325 124864
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 6960
ostat.pl. manipulační pl. 157 89446
ostat.pl. neplodná půda 42 47061
ostat.pl. ostat.komunikace 454 389344
ostat.pl. pohřeb. 5 14250
ostat.pl. silnice 7 33677
ostat.pl. skládka 1 114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 266399
ostat.pl. zeleň 324 256256
ostat.pl. 2 491
Celkem KN 6102 6237553
Par. DKM 6102 6237553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 138
č.p. jiná st. 15
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 731
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 992
bez čp/če jiná st. 204
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 6
Celkem BUD 2383
byt.z. byt 2723
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 17
byt.z. rozest. 6
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 78
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2866
LV 4576
spoluvlastník 9132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1997 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:2000 01.11.1974 10.11.1997 Od -ověř TO. THM Ruprechtice 1:2000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1974 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Ruprechtice

NázevRuprechticePoužití názvu Ruprechtice
2. pád názvuRuprechticbez Ruprechtic, do Ruprechtic
3. pád názvuRuprechticímk (ke) Ruprechticím
4. pád názvuRuprechticevidím Ruprechtice
6. pád názvuRuprechticíchv (ve) Ruprechticích
7. pád názvuRuprechticemimezi Ruprechticemi a ...

Základní údaje o obci Liberec

Zařazení obce Liberec

Název obce Liberec
PSČ 12 PSČ
Katastrální území 26 KÚ v obci
Obec Liberec
Pověřený úřad Liberec
ORP Liberec
Okres Liberec
Kraj Liberecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Liberec

GPS pozice
50.7699983973, 15.0584493779
Navigovat
RUIAN kód OB.563889
NUTS CZ0513563889

Další informace z obce Liberec

Wikipedia Liberec
Ulice v obci 1015 ulic
Městské části 2 části
Části obce 33 části
Znak, Vlajka Liberec - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Liberec

Právnické osoby 8 627
Právnické osoby zaniklé 1 744
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 24 224
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 2 170
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 9 459
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 13 926
Firmy v OR 7 009
Firmy v OR, historie 6 532
Firmy v OR, vymazané 1 355
Pobočky bank 24
Bankomat 77
Úřady 50
Úřady práce 1
Nabídky práce 6 405
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 9 618
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 34 578

'Ruprechtice' v jiných obcích a městech

Název Ruprechtice je také na 4 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
část obce Liberec XIV-Ruprechtice, obec Liberec 443 1985 890
část obce Ruprechtice, obec Meziměstí 7 55 10
KÚ Ruprechtice, obec Liberec - - -
KÚ Ruprechtice u Broumova, obec Meziměstí - - -

Vyhledání regionu

Počasí Liberec
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies