Nové Sady u Olomouce, katastrální území 710814 - katastr nemovitostí

Katastrální území Nové Sady u Olomouce

KódKU.710814
Okres Olomouc
Obec Olomouc
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1123467.54 Y:-546947.42
GPS49.576140264,17.2566633801

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Nové Sady u Olomouce
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Nové Sady?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Nové Sady 706621 Nové Sady
Nové Sady u Písečného 720712 Písečné
Nové Sady u Velké Bíteše 706639 Nové Sady

Poslední změny v kú Nové Sady u Olomouce

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.520/1, Nové Sady u Olomouce 533 01.11.2018
st.1251, Nové Sady u Olomouce 299 01.10.2018
107/1, Nové Sady u Olomouce 1 385 01.10.2018
143/2, Nové Sady u Olomouce 514 11.09.2018
143/3, Nové Sady u Olomouce 251 11.09.2018
92/7, Nové Sady u Olomouce 914 14.08.2018
st.1247, Nové Sady u Olomouce 137 14.08.2018
st.1250, Nové Sady u Olomouce 546 09.08.2018
165/9, Nové Sady u Olomouce 580 09.08.2018
165/15, Nové Sady u Olomouce 4 09.08.2018
799/1, Nové Sady u Olomouce 383 01.08.2018
st.1245, Nové Sady u Olomouce 176 01.08.2018
st.1246, Nové Sady u Olomouce 35 01.08.2018
328/3, Nové Sady u Olomouce 240 01.08.2018
210/4, Nové Sady u Olomouce 1 085 30.07.2018
623/5, Nové Sady u Olomouce 2 123 26.07.2018
623/6, Nové Sady u Olomouce 436 26.07.2018
623/17, Nové Sady u Olomouce 51 26.07.2018
623/16, Nové Sady u Olomouce 34 26.07.2018
673/4, Nové Sady u Olomouce 504 20.07.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Nové Sady č.p.217, Olomouc 03.12.2018
Nové Sady č.p.783, Olomouc 23.11.2018
Nové Sady č.p.388, Olomouc 22.10.2018
Nové Sady č.p.812, Olomouc 05.09.2018
Nové Sady č.p.811, Olomouc 09.08.2018
Nové Sady č.p.171, Olomouc 23.07.2018
Nové Sady č.p.810, Olomouc 12.07.2018
Objekt 94645035 12.07.2018
Nové Sady č.p.809, Olomouc 12.06.2018
Nové Sady č.p.807, Olomouc 05.06.2018
Nové Sady č.p.797, Olomouc 04.06.2018
Nové Sady č.p.789, Olomouc 04.06.2018
Nové Sady č.p.787, Olomouc 30.05.2018
Objekt 48793671 14.03.2018
Nové Sady č.p.672,673, Olomouc 09.02.2018
Nové Sady č.p.213, Olomouc 29.01.2018
Nové Sady č.p.462, Olomouc 04.10.2017
Nové Sady č.p.753, Olomouc 11.08.2017
Nové Sady č.p.805, Olomouc 13.07.2017
Objekt 90294734 10.07.2017
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Nové Sady u Olomouce

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Nové Sady u Olomouce - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Povel 710784 Olomouc
Nový Svět u Olomouce 710920 Olomouc
Olomouc-město 710504 Olomouc
Nová Ulice 710717 Olomouc
Slavonín 750387 Olomouc

Ostatní katastrální území v obci Olomouc

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bělidla 710881 Olomouc
Černovír 710571 Olomouc
Droždín 632635 Olomouc
Hejčín 710644 Olomouc
Hodolany 710873 Olomouc
Holice u Olomouce 641227 Olomouc
Chomoutov 652415 Olomouc
Chválkovice 710911 Olomouc
Klášterní Hradisko 710555 Olomouc
Lazce 710598 Olomouc
Lošov 686875 Olomouc
Nedvězí u Olomouce 702358 Olomouc
Nemilany 703109 Olomouc
Neředín 710687 Olomouc
Nová Ulice 710717 Olomouc
Nový Svět u Olomouce 710920 Olomouc
Olomouc-město 710504 Olomouc
Pavlovičky 710938 Olomouc
Povel 710784 Olomouc
Radíkov u Olomouce 737747 Olomouc
Řepčín 710946 Olomouc
Slavonín 750387 Olomouc
Svatý Kopeček 669288 Olomouc
Topolany u Olomouce 767760 Olomouc
Týneček 772411 Olomouc

Parcely a pozemky v katastrálním území Nové Sady u Olomouce podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 204 376 340
orná půda,skleník, pařeniště 5 1 765
orná půda,Suma 209 378 105
zahrada 521 277 653
trvalý travní porost 52 58 319
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 11 137 611
vodní plocha,zamokřená plocha 2 3 623
vodní plocha,Suma 13 141 234
zastavěná plocha a nádvoří 1 038 316 276
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 1 221
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 3 307
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 1 042 316 804
ostatní plocha,dráha 12 25 887
ostatní plocha,silnice 25 60 946
ostatní plocha,ostatní komunikace 234 330 150
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 2 1 492
ostatní plocha,zeleň 37 133 902
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 12 46 257
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 5 446
ostatní plocha,manipulační plocha 85 179 564
ostatní plocha,jiná plocha 232 236 796
ostatní plocha,neplodná půda 46 42 117
ostatní plocha,Suma 687 1 062 557

Katastrální území Nové Sady u Olomouce, kód KÚ 710814

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 09.12.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 1482
orná půda 205 376246
zahrada 519 272430
travní p. 52 58319
vodní pl. tok přirozený 11 137611
vodní pl. zamokřená pl. 2 3623
zast. pl. společný dvůr 1 221
zast. pl. zbořeniště 3 307
zast. pl. 1016 296960
ostat.pl. dráha 12 25887
ostat.pl. jiná plocha 218 219281
ostat.pl. manipulační pl. 83 177038
ostat.pl. neplodná půda 46 42117
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1492
ostat.pl. ostat.komunikace 233 327827
ostat.pl. pohřeb. 2 5446
ostat.pl. silnice 26 60946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 46257
ostat.pl. zeleň 37 133902
Celkem KN 2483 2187392
Par. DKM 2483 2187392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 355
č.p. byt.dům 164
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 104
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 879
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 5478
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 357
byt.z. j.nebyt 97
byt.z. rozest. 18
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 320
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 45
obč.z. j.nebyt 81
obč.z. rozest. 96
Celkem JED 6499
LV 6336
spoluvlastník 15030

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1932 04.01.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1932


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Nové Sady u Olomouce

NázevNové Sady u OlomoucePoužití názvu Nové Sady u Olomouce
2. pád názvuNových Sadů u Olomoucebez Nových Sadů u Olomouce, do Nových Sadů u Olomouce
3. pád názvuNovým Sadům u Olomoucek (ke) Novým Sadům u Olomouce
4. pád názvuNové Sady u Olomoucevidím Nové Sady u Olomouce
6. pád názvuNových Sadech u Olomoucev (ve) Nových Sadech u Olomouce
7. pád názvuNovými Sady u Olomoucemezi Novými Sady u Olomouce a ...


Základní údaje o obci Olomouc

Zařazení obce Olomouc

Název obce Olomouc
PSČ 77900 | Dalších 9 PSČ
Katastrální území 26 KÚ v obci
Obec Olomouc
Pověřený úřad Olomouc
ORP Olomouc
Okres Olomouc
Kraj Olomoucký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Olomouc

GPS pozice
49.5938697695, 17.2508709152
Navigovat
RUIAN kód OB.500496
NUTS CZ0712500496

Další informace z obce Olomouc

Wikipedia Olomouc
Reality na prodej 17
Ulice v obci 711 ulic
Části obce 26 částí
Znak, Vlajka Olomouc - znakOlomouc - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Olomouc

Právnické osoby 8 775
Právnické osoby zaniklé 2 141
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 21 618
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 683
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 8 993
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 13 055
Firmy v OR 7 215
Firmy v OR, historie 7 305
Firmy v OR, vymazané 1 485
Pobočky bank 31
Bankomat 90
Úřady 71
Úřady práce 1
Nabídky práce 6 452
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 9 949
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 35 156

'Nové Sady u Olomouce' v jiných obcích a městech

Název Nové Sady u Olomouce je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc - - -

Vyhledání regionu

Počasí OlomoucZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies