Moravská Ostrava, katastrální území 713520 - katastr nemovitostí

Katastrální území Moravská Ostrava

KódKU.713520
Okres Ostrava-město
Obec Ostrava
Platí od 25.11.2016
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1101750.19 Y:-470751.94
GPS49.8337600471,18.2807398773

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Moravská Ostrava
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Moravská?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Moravská Cikánka 761541 Svratka
Moravská Dlouhá 614742 Březová nad Svitavou
Moravská Huzová 698750 Štěpánov
Moravská Chrastová 698784 Brněnec
Moravská Kamenná Horka 662801 Kamenná Horka
Moravská Loděnice 606448 Bohuňovice
Moravská Nová Ves 698792 Moravská Nová Ves
Moravská Svratka 761559 Svratka
Moravská Třebová 698806 Moravská Třebová

Poslední změny v kú Moravská Ostrava

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
980/1, Moravská Ostrava 5 041 02.07.2018
st.980/3, Moravská Ostrava 32 02.07.2018
st.980/4, Moravská Ostrava 32 02.07.2018
3640/2, Moravská Ostrava 5 076 31.05.2018
3640/23, Moravská Ostrava 565 31.05.2018
3441/16, Moravská Ostrava 43 30.05.2018
71/3, Moravská Ostrava 98 13.03.2018
st.71/1, Moravská Ostrava 182 13.03.2018
92/2, Moravská Ostrava 504 13.03.2018
3220/1, Moravská Ostrava 18 444 13.03.2018
3220/140, Moravská Ostrava 203 13.03.2018
3993, Moravská Ostrava 19 20.02.2018
3991, Moravská Ostrava 18 20.02.2018
3733/4, Moravská Ostrava 8 209 09.02.2018
st.3733/13, Moravská Ostrava 85 09.02.2018
1135/4, Moravská Ostrava 137 09.02.2018
1070/11, Moravská Ostrava 7 037 07.02.2018
1070/25, Moravská Ostrava 1 130 07.02.2018
3530/1, Moravská Ostrava 3 705 01.02.2018
1111/2, Moravská Ostrava 7 752 01.02.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 94432554 03.07.2018
Objekt 94432732 03.07.2018
Moravská Ostrava č.p.942, Ostrava 05.06.2018
Moravská Ostrava č.p.1948, Ostrava 07.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2892, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2968, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3271, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3218, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3217, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3045, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.788, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3275, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2719, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3197, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2220, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2081, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2578, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2577, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.2597, Ostrava 06.03.2018
Moravská Ostrava č.p.3212, Ostrava 06.03.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Moravská Ostrava

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Moravská Ostrava - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Mariánské Hory 713830 Ostrava
Slezská Ostrava 714828 Ostrava
Vítkovice 714071 Ostrava
Přívoz 713767 Ostrava
Muglinov 714941 Ostrava

Ostatní katastrální území v obci Ostrava

Název KÚ Kód KÚ Obec
Antošovice 600393 Ostrava
Bartovice 715085 Ostrava
Dubina u Ostravy 798894 Ostrava
Heřmanice 714691 Ostrava
Hošťálkovice 646075 Ostrava
Hrabová 714534 Ostrava
Hrabůvka 714585 Ostrava
Hrušov 714917 Ostrava
Koblov 667366 Ostrava
Krásné Pole 673722 Ostrava
Kunčice nad Ostravicí 714224 Ostrava
Kunčičky 714241 Ostrava
Lhotka u Ostravy 681458 Ostrava
Mariánské Hory 713830 Ostrava
Martinov ve Slezsku 715379 Ostrava
Michálkovice 714747 Ostrava
Muglinov 714941 Ostrava
Nová Bělá 704946 Ostrava
Nová Plesná 721671 Ostrava
Nová Ves u Ostravy 713937 Ostrava
Petřkovice u Ostravy 720470 Ostrava
Polanka nad Odrou 725081 Ostrava
Poruba 715174 Ostrava
Poruba-sever 715221 Ostrava
Proskovice 733474 Ostrava
Přívoz 713767 Ostrava
Pustkovec 715301 Ostrava
Radvanice 715018 Ostrava
Slezská Ostrava 714828 Ostrava
Stará Bělá 753661 Ostrava
Stará Plesná 721689 Ostrava
Svinov 715506 Ostrava
Třebovice ve Slezsku 715433 Ostrava
Vítkovice 714071 Ostrava
Výškovice u Ostravy 715620 Ostrava
Zábřeh nad Odrou 714305 Ostrava
Zábřeh-Hulváky 713970 Ostrava
Zábřeh-VŽ 714089 Ostrava

Parcely a pozemky v katastrálním území Moravská Ostrava podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 9 19 198
zahrada 246 91 179
trvalý travní porost 2 2 725
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 3 162 748
vodní plocha,vodní nádrž umělá 1 10 001
vodní plocha,Suma 4 172 749
zastavěná plocha a nádvoří 4 147 1 638 863
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 88 88 635
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 144 67 909
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 4 379 1 795 407
ostatní plocha,dráha 72 278 817
ostatní plocha,silnice 165 324 255
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 395 1 608 570
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 11 10 443
ostatní plocha,zeleň 634 1 501 749
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 41 120 587
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 3 8 284
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 215
ostatní plocha,manipulační plocha 331 755 504
ostatní plocha,dobývací prostor 2 1 175
ostatní plocha,jiná plocha 1 148 942 525
ostatní plocha,neplodná půda 26 49 524
ostatní plocha,Suma 3 829 5 601 648

Katastrální území Moravská Ostrava, kód KÚ 713520

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 17.06.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 19198
zahrada 245 91077
travní p. 2 2725
vodní pl. nádrž umělá 1 10001
vodní pl. tok přirozený 3 162748
zast. pl. společný dvůr 88 88635
zast. pl. zbořeniště 137 66404
zast. pl. 4111 1624759
ostat.pl. dobývací prost. 2 1175
ostat.pl. dráha 70 278108
ostat.pl. jiná plocha 1134 931269
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 215
ostat.pl. manipulační pl. 332 755504
ostat.pl. neplodná půda 26 49524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 10443
ostat.pl. ostat.komunikace 1382 1596543
ostat.pl. pohřeb. 2 4142
ostat.pl. silnice 162 323941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 120587
ostat.pl. zeleň 632 1499481
Celkem KN 8391 7636479
Par. DKM 8391 7636479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 46
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1034
č.p. doprava 4
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 626
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 239
č.p. obč.vyb. 50
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 25
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 14
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 1229
bez čp/če jiná st. 225
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 61
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če prům.obj 58
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 135
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
rozestav. 2
Celkem BUD 3902
byt.z. ateliér 19
byt.z. byt 11286
byt.z. dílna 42
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 587
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 184
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 12397
LV 12072
spoluvlastník 24611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2016
Ost. 1:1000 01.01.1973 26.11.2016 S-SK Svatý Štěpán reambulována a převedena do S-JTSK.
S-SK ŠD 1:1000 1908 31.12.1972 reambulace v r. 1971-2
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1908


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Moravská Ostrava

NázevMoravská OstravaPoužití názvu Moravská Ostrava
2. pád názvuMoravské Ostravybez Moravské Ostravy, do Moravské Ostravy
3. pád názvuMoravské Ostravěk (ke) Moravské Ostravě
4. pád názvuMoravskou Ostravuvidím Moravskou Ostravu
6. pád názvuMoravské Ostravěv (ve) Moravské Ostravě
7. pád názvuMoravskou Ostravoumezi Moravskou Ostravou a ...

Základní údaje o obci Ostrava

Zařazení obce Ostrava

Název obce Ostrava
PSČ 27 PSČ
Katastrální území 39 KÚ v obci
Obec Ostrava
Pověřený úřad Ostrava
ORP Ostrava
Okres Ostrava-město
Kraj Moravskoslezský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Ostrava

GPS pozice
49.8346462755, 18.2820444557
Navigovat
RUIAN kód OB.554821
NUTS CZ0806554821

Další informace z obce Ostrava

Wikipedia Ostrava
Reality na prodej 1
Ulice v obci 1941 ulice
Městské části 23 části
Části obce 37 částí
Znak, Vlajka Ostrava - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Ostrava

Právnické osoby 24 095
Právnické osoby zaniklé 8 873
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 47 672
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 6 744
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 19 328
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 33 656
Firmy v OR 19 752
Firmy v OR, historie 24 533
Firmy v OR, vymazané 5 921
Pobočky bank 65
Bankomat 168
Úřady 105
Úřady práce 1
Nabídky práce 12 635
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 18 295
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 85 826

'Moravská Ostrava' v jiných obcích a městech

Název Moravská Ostrava je také na 3 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
městská část Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava 7990 7125 3279
část obce Moravská Ostrava, obec Ostrava 6587 6560 3075
KÚ Moravská Ostrava, obec Ostrava - - -

Vyhledání regionu

Počasí OstravaZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů