Ostrov nad Ohří, katastrální území 715883 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Ostrov nad Ohří

KódKU.715883
Okres Karlovy Vary
Obec Ostrov
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1003724.54 Y:-843304.87
GPS50.3049327571268,12.948381520578707

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Ostrov nad Ohří
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Ostrov?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Ostrov 715981 Ostrov
Ostrov na Šumavě 715760 Malšín
Ostrov nad Oslavou 716006 Ostrov nad Oslavou
Ostrov u Bezdružic 716049 Ostrov u Bezdružic
Ostrov u Bohdanče 715735 Zbraslavice
Ostrov u Brandýsa nad Labem 609234 Zápy
Ostrov u Březové 670472 Březová
Ostrov u Lanškrouna 715999 Ostrov
Ostrov u Ledče nad Sázavou 646806 Ostrov
Ostrov u Macochy 716065 Ostrov u Macochy
Ostrov u Ouběnic 717037 Ouběnice
Ostrov u Poděbrad 774286 Úmyslovice
Ostrov u Stříbra 716073 Kostelec
Ostrov u Tachova 715972 Bor
Ostrov u Tisé 767093 Tisá
Ostrov u Tochovic 715743 Ostrov
Ostrov u Veliše 778087 Ostrov
Ostrov v Podkrkonoší 770124 Třebnouševes
Ostrovačice 716103 Ostrovačice
Ostrovánky 716111 Ostrovánky
Ostrovce 620441 Černošín
Ostrovec u Houserovky 646334 Pelhřimov
Ostrovec u Terešova 716162 Ostrovec-Lhotka

Poslední změny v kú Ostrov nad Ohří

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2888/1, Ostrov nad Ohří 24 908 29.05.2024
2450/1, Ostrov nad Ohří 20 195 23.05.2024
2450/2, Ostrov nad Ohří 985 23.05.2024
2450/6, Ostrov nad Ohří 150 23.05.2024
2445/2, Ostrov nad Ohří 284 23.05.2024
2450/4, Ostrov nad Ohří 1 049 23.05.2024
2450/5, Ostrov nad Ohří 592 23.05.2024
2450/7, Ostrov nad Ohří 2 23.05.2024
2445/1, Ostrov nad Ohří 12 440 23.05.2024
224/129, Ostrov nad Ohří 436 21.05.2024
st.3355, Ostrov nad Ohří 68 21.05.2024
1519/7, Ostrov nad Ohří 407 10.05.2024
st.2969, Ostrov nad Ohří 17 10.05.2024
1498/4, Ostrov nad Ohří 158 25.04.2024
1498/32, Ostrov nad Ohří 2 006 25.04.2024
1498/33, Ostrov nad Ohří 309 25.04.2024
1498/34, Ostrov nad Ohří 418 25.04.2024
1498/35, Ostrov nad Ohří 292 25.04.2024
1498/36, Ostrov nad Ohří 127 25.04.2024
1498/37, Ostrov nad Ohří 7 25.04.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Ostrov č.p.993 06.06.2024
Ostrov č.e.314 29.05.2024
Ostrov č.p.262 21.05.2024
Objekt 147870283 20.05.2024
Ostrov č.e.304 10.05.2024
Ostrov č.p.1209 06.05.2024
Ostrov č.e.309 10.04.2024
Objekt 147457742 02.04.2024
Ostrov č.p.85 28.03.2024
Ostrov č.p.190 28.03.2024
Ostrov č.p.159 28.03.2024
Ostrov č.p.20 28.03.2024
Ostrov č.p.10 28.03.2024
Ostrov č.p.576 28.03.2024
Ostrov č.p.401 28.03.2024
Ostrov č.p.377 28.03.2024
Ostrov č.p.115 28.03.2024
Ostrov č.p.144 28.03.2024
Ostrov č.p.242 28.03.2024
Ostrov č.p.148 27.03.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Ostrov nad Ohří

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Ostrov nad Ohří - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dolní Žďár u Ostrova 715859 Ostrov
Kfely u Ostrova 664871 Ostrov
Mořičov 715956 Ostrov
Horní Žďár u Ostrova 715824 Ostrov
Stráň 607282 Sadov

Ostatní katastrální území v obci Ostrov

Název KÚ Kód KÚ Obec
Arnoldov 715816 Ostrov
Dolní Žďár u Ostrova 715859 Ostrov
Hanušov 678287 Ostrov
Hluboký 664863 Ostrov
Horní Žďár u Ostrova 715824 Ostrov
Kfely u Ostrova 664871 Ostrov
Květnová 678295 Ostrov
Maroltov 678309 Ostrov
Mořičov 715956 Ostrov
Vykmanov u Ostrova 715841 Ostrov

Parcely a pozemky v katastrálním území Ostrov nad Ohří podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 118 1 276 270
orná půda,? 4 4 193
orná půda,Suma 122 1 280 463
zahrada 909 777 910
trvalý travní porost 309 1 901 753
lesní pozemek 1 38 293
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 61 763 818
lesní pozemek,Suma 62 802 111
vodní plocha,rybník 13 345 949
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 17 83 927
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 29 43 423
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 9 383
vodní plocha,vodní nádrž umělá 17 31 669
vodní plocha,zamokřená plocha 19 88 047
vodní plocha,Suma 96 602 398
zastavěná plocha a nádvoří 3 569 680 287
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 46 5 489
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 615 685 776
ostatní plocha,dráha 19 194 542
ostatní plocha,silnice 169 403 906
ostatní plocha,ostatní komunikace 553 813 681
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 20 28 015
ostatní plocha,zeleň 191 772 888
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 14 108 905
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 11 289
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 1 246
ostatní plocha,manipulační plocha 169 695 551
ostatní plocha,jiná plocha 455 648 492
ostatní plocha,neplodná půda 211 204 457
ostatní plocha,? 10 6 972
ostatní plocha,Suma 1 814 3 889 944

Katastrální území Ostrov nad Ohří, kód KÚ 715883

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 09.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 4193
orná půda 110 1266370
zahrada 884 752631
travní p. 297 1824816
lesní poz les(ne hospodář) 47 728828
lesní poz 1 38293
vodní pl. nádrž přírodní 1 9383
vodní pl. nádrž umělá 17 31669
vodní pl. rybník 13 345949
vodní pl. tok přirozený 6 77227
vodní pl. tok umělý 20 40373
vodní pl. zamokřená pl. 19 88047
zast. pl. zbořeniště 35 3160
zast. pl. 3159 600021
ostat.pl. dráha 19 194542
ostat.pl. jiná plocha 437 643728
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1246
ostat.pl. manipulační pl. 155 627057
ostat.pl. mez, stráň 10 6972
ostat.pl. neplodná půda 193 174088
ostat.pl. ost.dopravní pl. 20 28015
ostat.pl. ostat.komunikace 548 812235
ostat.pl. pohřeb. 2 11289
ostat.pl. silnice 145 379460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 93353
ostat.pl. zeleň 189 770698
Celkem KN 6345 9553643
Par. DKM 6345 9553643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 322
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 104
č.p. rod.dům 579
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 19
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 1616
bez čp/če jiná st. 165
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3127
byt.z. byt 4970
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 484
obč.z. garáž 2
Celkem JED 5521
LV 7651
spoluvlastník 14848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2010
THM-G 1:1000 01.01.1979 01.07.2010 sídliště
THM-G 1:2000 01.01.1979 01.07.2010 extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1979 01.07.2010 staré město
THM-V 1:2000 01.01.1979 01.07.2010 bývalé k.ú. Borek
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Ostrov nad Ohří

NázevOstrov nad OhříPoužití názvu Ostrov nad Ohří
2. pád názvuOstrova nad Ohříbez Ostrova nad Ohří, do Ostrova nad Ohří
3. pád názvuOstrovu nad Ohřík (ke) Ostrovu nad Ohří
4. pád názvuOstrov nad Ohřívidím Ostrov nad Ohří
6. pád názvuOstrově nad Ohřív (ve) Ostrově nad Ohří
7. pád názvuOstrovem nad Ohřímezi Ostrovem nad Ohří a ...

Základní údaje o obci Ostrov

Zařazení obce Ostrov

Název obce Ostrov
PSČ 36301 | Další 1 PSČ
Katastrální území 11 KÚ v obci
Obec Ostrov
Pověřený úřad Ostrov
ORP Ostrov
Okres Karlovy Vary
Kraj Karlovarský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Ostrov

GPS pozice
50.30592575361479, 12.939067621746466
Navigovat
RUIAN kód OB.555428

Další informace z obce Ostrov

Wikipedia Ostrov
Ulice v obci 77 ulic
Části obce 12 částí
Znak, Vlajka Ostrov - vlajka

'Ostrov nad Ohří' v jiných obcích a městech

Název Ostrov nad Ohří je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Ostrov nad Ohří, obec Ostrov - - -
pošta Ostrov nad Ohří - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.