Pardubice, katastrální území 717657 - katastr nemovitostí

Katastrální území Pardubice

KódKU.717657
Okres Pardubice
Obec Pardubice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1061074.08 Y:-647517.96
GPS50.0355411693,15.7734793074

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Pardubice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.11408, Pardubice 19 15.03.2018
684/39, Pardubice 749 15.03.2018
684/41, Pardubice 545 12.03.2018
st.1955, Pardubice 159 12.03.2018
2798/36, Pardubice 266 812 09.03.2018
2798/57, Pardubice 55 09.03.2018
2798/58, Pardubice 25 09.03.2018
1301/3, Pardubice 14 07.03.2018
1301/8, Pardubice 13 07.03.2018
1301/9, Pardubice 12 07.03.2018
1301/10, Pardubice 14 07.03.2018
1301/11, Pardubice 14 07.03.2018
1301/12, Pardubice 12 07.03.2018
1301/13, Pardubice 14 07.03.2018
1301/14, Pardubice 17 07.03.2018
1301/15, Pardubice 16 07.03.2018
1301/16, Pardubice 15 07.03.2018
1301/17, Pardubice 16 07.03.2018
1301/18, Pardubice 16 07.03.2018
1301/19, Pardubice 16 07.03.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Bílé Předměstí č.p.650, Pardubice 14.03.2018
Zelené Předměstí č.p.2886, Pardubice 05.03.2018
Zelené Předměstí č.p.2696, Pardubice 23.02.2018
Zelené Předměstí č.p.356, Pardubice 20.02.2018
Bílé Předměstí č.p.1942, Pardubice 20.02.2018
Bílé Předměstí č.p.1938,1939,1940,1941, Pardubice 19.02.2018
Zelené Předměstí č.p.2894, Pardubice 15.02.2018
Zelené Předměstí č.p.876, Pardubice 14.02.2018
Zelené Předměstí č.p.2625, Pardubice 12.02.2018
Bílé Předměstí č.p.533, Pardubice 11.02.2018
Bílé Předměstí č.p.1935, Pardubice 09.02.2018
Cihelna č.e.227, Pardubice 06.02.2018
Zelené Předměstí č.p.2890, Pardubice 05.02.2018
Zelené Předměstí č.p.764, Pardubice 02.02.2018
Objekt 92362354 30.01.2018
Bílé Předměstí č.p.211, Pardubice 30.01.2018
Bílé Předměstí č.p.263, Pardubice 29.01.2018
Zelené Předměstí č.p.1225, Pardubice 29.01.2018
Zelené Předměstí č.p.980, Pardubice 29.01.2018
Zelené Předměstí č.p.2893, Pardubice 22.01.2018
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Pardubice - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Pardubice

Parcely a pozemky v katastrálním území Pardubice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 086 3 193 586
zahrada 3 406 1 256 791
ovocný sad 1 5 599
trvalý travní porost 471 591 817
lesní pozemek 70 2 096 571
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 2 22
lesní pozemek,Suma 72 2 096 593
vodní plocha,rybník 5 29 003
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 142 804 213
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 54 27 575
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 20 530
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 97 708
vodní plocha,zamokřená plocha 40 48 931
vodní plocha,Suma 254 1 027 960
zastavěná plocha a nádvoří 9 826 2 804 002
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 80 24 743
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 1 854
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 9 924 2 830 599
ostatní plocha,dráha 65 479 711
ostatní plocha,silnice 414 404 587
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 475 2 041 072
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 5 12 359
ostatní plocha,zeleň 635 1 260 918
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 235 629 098
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 65 508
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 8 5 659
ostatní plocha,manipulační plocha 570 1 213 662
ostatní plocha,dobývací prostor 20 27 366
ostatní plocha,skládka 2 1 134
ostatní plocha,jiná plocha 1 726 2 380 529
ostatní plocha,neplodná půda 155 163 948
ostatní plocha,Suma 6 315 8 685 551

Katastrální území Pardubice, kód KÚ 717657

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 01.04.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1061 3105769
zahrada 3391 1246363
ovoc. sad 1 5599
travní p. 469 591173
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 70 2096571
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 5 29003
vodní pl. tok přirozený 140 801026
vodní pl. tok umělý 52 27109
vodní pl. zamokřená pl. 37 47236
zast. pl. společný dvůr 77 24492
zast. pl. zbořeniště 15 1583
zast. pl. 9648 2677265
ostat.pl. dobývací prost. 20 27366
ostat.pl. dráha 64 478887
ostat.pl. jiná plocha 1669 2330752
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 557 1192312
ostat.pl. neplodná půda 149 163709
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12359
ostat.pl. ostat.komunikace 2451 2028295
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 412 404259
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 235 629098
ostat.pl. zeleň 631 1258848
Celkem KN 21189 19369635
Par. DKM 21189 19369635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 53
č.p. bydlení 3296
č.p. byt.dům 105
č.p. doprava 13
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 120
č.p. obchod 30
č.p. obč.vyb 371
č.p. obč.vyb. 37
č.p. prům.obj 40
č.p. rod.dům 330
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 28
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 15
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 9
č.e. rod.rekr 156
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 375
bez čp/če doprava 75
bez čp/če garáž 2664
bez čp/če jiná st. 442
bez čp/če obchod 7
bez čp/če obč.vyb 175
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 163
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 157
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 8
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 8822
byt.z. byt 22353
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 888
byt.z. j.nebyt 743
byt.z. rozest. 12
obč.z. byt 537
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 24
obč.z. j.nebyt 311
obč.z. rozest. 260
Celkem JED 25168
LV 29092
spoluvlastník 61627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Pardubice

NázevPardubicePoužití názvu Pardubice
2. pád názvuPardubicbez Pardubic, do Pardubic
3. pád názvuPardubicímk (ke) Pardubicím
4. pád názvuPardubicevidím Pardubice
6. pád názvuPardubicíchv (ve) Pardubicích
7. pád názvuPardubicemimezi Pardubicemi a ...

Základní údaje o obci Pardubice

Zařazení obce Pardubice

Název obce Pardubice
PSČ 53002 | Dalších 10 PSČ
Katastrální území 20 KÚ v obci
Obec Pardubice
Pověřený úřad Pardubice
ORP Pardubice
Okres Pardubice
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Pardubice

GPS pozice
50.0385395125, 15.7802057819
Navigovat
RUIAN kód OB.555134
NUTS CZ0532555134

Další informace z obce Pardubice

Wikipedia Pardubice
Reality na prodej 15
Ulice v obci 464 ulic
Městské části 8 částí
Části obce 27 částí
Znak, Vlajka Pardubice - znakPardubice - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Pardubice

Právnické osoby 6 873
Právnické osoby zaniklé 2 612
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 17 523
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 901
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 7 221
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 10 807
Firmy v OR 5 185
Firmy v OR, historie 6 792
Firmy v OR, vymazané 1 863
Pobočky bank 22
Bankomat 71
Úřady 54
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 743
Provozovny 6 635
Provozovny historie 29 913

'Pardubice' v jiných obcích a městech

Název Pardubice je také na 25 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Pardubice' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Pardubice 10506 33471 12442
obec Pardubice, okres Pardubice 6873 17523 7221
městská část Pardubice I, obec Pardubice 2625 4398 2082
městská část Pardubice II, obec Pardubice 807 3110 1082
městská část Pardubice III, obec Pardubice 558 3009 1167
městská část Pardubice IV, obec Pardubice 378 1141 505
městská část Pardubice V, obec Pardubice 1407 3102 1378
městská část Pardubice VI, obec Pardubice 315 1187 412
městská část Pardubice VII, obec Pardubice 516 1347 503
městská část Pardubice VIII, obec Pardubice 21 59 11
část obce Pardubice-Staré Město, obec Pardubice 148 256 222
KÚ Pardubice, obec Pardubice - - -
pošta Pardubice 1 - - -
pošta Pardubice 12 - - -
pošta Pardubice 17 - - -
pošta Pardubice 19 - - -
pošta Pardubice 2 - - -
pošta Pardubice 21 - - -
pošta Pardubice 23 - - -
pošta Pardubice 3 - - -

Vyhledání regionu

Počasí PardubiceZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů