Pardubice, katastrální území 717657 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Pardubice

KódKU.717657
Okres Pardubice
Obec Pardubice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1061074.08 Y:-647517.96
GPS50.0355411692609,15.773479307442244

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Pardubice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Pardubice

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.5363/1, Pardubice 604 14.05.2024
2165/26, Pardubice 11 174 14.05.2024
2165/51, Pardubice 27 14.05.2024
st.4008, Pardubice 442 10.05.2024
st.4423, Pardubice 231 10.05.2024
2513/2, Pardubice 716 07.05.2024
2513/16, Pardubice 818 07.05.2024
5179, Pardubice 280 07.05.2024
st.5038, Pardubice 451 06.05.2024
1069/81, Pardubice 29 03.05.2024
1491/11, Pardubice 851 03.05.2024
1069/221, Pardubice 2 03.05.2024
1069/235, Pardubice 2 03.05.2024
1069/236, Pardubice 4 03.05.2024
875/25, Pardubice 631 03.05.2024
st.4905, Pardubice 145 03.05.2024
502/32, Pardubice 198 03.05.2024
503/10, Pardubice 162 03.05.2024
st.11590, Pardubice 817 03.05.2024
st.11591, Pardubice 29 235 03.05.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Pardubice

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Pardubice - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Nové Jesenčany 718084 Pardubice
Studánka 717843 Pardubice
Pardubičky 717835 Pardubice
Svítkov 718033 Pardubice
Trnová 717959 Pardubice

Ostatní katastrální území v obci Pardubice

Název KÚ Kód KÚ Obec
Černá za Bory 619965 Pardubice
Dražkovice 632252 Pardubice
Drozdice 619973 Pardubice
Hostovice u Pardubic 645991 Pardubice
Lány na Důlku 679071 Pardubice
Mnětice 619981 Pardubice
Nemošice 703249 Pardubice
Nové Jesenčany 718084 Pardubice
Ohrazenice 709328 Pardubice
Opočínek 679089 Pardubice
Pardubičky 717835 Pardubice
Popkovice 718068 Pardubice
Rosice nad Labem 741205 Pardubice
Semtín 747386 Pardubice
Staré Čívice 754170 Pardubice
Staročernsko 619990 Pardubice
Studánka 717843 Pardubice
Svítkov 718033 Pardubice
Trnová 717959 Pardubice

Parcely a pozemky v katastrálním území Pardubice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 166 3 171 289
zahrada 3 454 1 254 105
ovocný sad 1 5 599
trvalý travní porost 472 588 271
lesní pozemek 64 2 070 817
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 2 26
lesní pozemek,Suma 66 2 070 843
vodní plocha,rybník 6 38 289
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 149 804 167
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 54 27 523
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 20 530
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 97 708
vodní plocha,zamokřená plocha 40 48 931
vodní plocha,Suma 262 1 037 148
zastavěná plocha a nádvoří 10 124 3 082 131
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 82 24 650
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 1 854
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 10 224 3 108 635
ostatní plocha,dráha 71 461 709
ostatní plocha,silnice 450 467 102
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 637 2 071 020
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 6 4 264
ostatní plocha,zeleň 722 1 308 387
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 246 628 852
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 65 508
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 8 5 659
ostatní plocha,manipulační plocha 648 1 200 725
ostatní plocha,skládka 2 1 134
ostatní plocha,jiná plocha 2 262 2 561 808
ostatní plocha,neplodná půda 162 133 554
ostatní plocha,Suma 7 219 8 909 722

Katastrální území Pardubice, kód KÚ 717657

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53003 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 28.04.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1118 3024661
zahrada 3420 1239852
ovoc. sad 1 5599
travní p. 464 587333
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 64 2070817
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 6 38289
vodní pl. tok přirozený 147 800980
vodní pl. tok umělý 52 27109
vodní pl. zamokřená pl. 37 47236
zast. pl. společný dvůr 74 20716
zast. pl. zbořeniště 15 1583
zast. pl. 9217 2712247
ostat.pl. dráha 70 460885
ostat.pl. jiná plocha 2130 2468330
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 615 1166540
ostat.pl. neplodná půda 151 163296
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 4264
ostat.pl. ostat.komunikace 2571 2017641
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 382 425461
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 242 619110
ostat.pl. zeleň 706 1275277
Celkem KN 21517 19367786
Par. DKM 21517 19367786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 72
č.p. bydlení 898
č.p. byt.dům 362
č.p. doprava 13
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 122
č.p. obchod 33
č.p. obč.vyb 333
č.p. obč.vyb. 80
č.p. prům.obj 33
č.p. rod.dům 2487
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 27
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 18
č.p. výroba 18
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb 9
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 179
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 10
bez čp/če bydlení 353
bez čp/če doprava 69
bez čp/če garáž 2713
bez čp/če jiná st. 440
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb 164
bez čp/če obč.vyb. 27
bez čp/če prům.obj 146
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 172
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 51
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 8
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 6
Celkem BUD 8938
byt.z. byt 22381
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 890
byt.z. j.nebyt 733
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 1800
obč.z. dílna 21
obč.z. garáž 43
obč.z. j.nebyt 910
obč.z. rozest. 58
Celkem JED 26881
LV 30836
spoluvlastník 67042

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Pardubice

NázevPardubicePoužití názvu Pardubice
2. pád názvuPardubicbez Pardubic, do Pardubic
3. pád názvuPardubicímk (ke) Pardubicím
4. pád názvuPardubicevidím Pardubice
6. pád názvuPardubicíchv (ve) Pardubicích
7. pád názvuPardubicemimezi Pardubicemi a ...

Základní údaje o obci Pardubice

Zařazení obce Pardubice

Název obce Pardubice
PSČ 53002 | Dalších 9 PSČ
Katastrální území 20 KÚ v obci
Obec Pardubice
Pověřený úřad Pardubice
ORP Pardubice
Okres Pardubice
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Pardubice

GPS pozice
50.03853951246182, 15.780205781880117
Navigovat
RUIAN kód OB.555134

Další informace z obce Pardubice

Wikipedia Pardubice
Ulice v obci 468 ulic
Městské části 8 částí
Části obce 27 částí
Znak, Vlajka Pardubice - znakPardubice - vlajka

'Pardubice' v jiných obcích a městech

Název Pardubice je také na 25 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Pardubice' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Pardubice 11102 30324 10542
obec Pardubice, okres Pardubice 7183 15599 5424
městská část Pardubice I, obec Pardubice 2714 4106 1752
městská část Pardubice II, obec Pardubice 866 2670 531
městská část Pardubice III, obec Pardubice 592 2448 732
městská část Pardubice IV, obec Pardubice 407 1057 503
městská část Pardubice V, obec Pardubice 1434 2899 953
městská část Pardubice VI, obec Pardubice 330 1127 431
městská část Pardubice VII, obec Pardubice 644 1211 426
městská část Pardubice VIII, obec Pardubice 26 48 13
část obce Pardubice-Staré Město, obec Pardubice 162 167 224
KÚ Pardubice, obec Pardubice - - -
pošta Pardubice 1 - - -
pošta Pardubice 12 - - -
pošta Pardubice 17 - - -
pošta Pardubice 19 - - -
pošta Pardubice 2 - - -
pošta Pardubice 21 - - -
pošta Pardubice 23 - - -
pošta Pardubice 3 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V