Pardubice, katastrální území 717657 - katastr nemovitostí

Katastrální území Pardubice

KódKU.717657
Okres Pardubice
Obec Pardubice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1061074.08 Y:-647517.96
GPS50.0355411693,15.7734793074

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Pardubice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Pardubice

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.11429, Pardubice 80 06.12.2018
1045/3, Pardubice 296 06.12.2018
5248, Pardubice 67 04.12.2018
5249, Pardubice 42 04.12.2018
st.389/3, Pardubice 109 28.11.2018
2359/3, Pardubice 616 28.11.2018
st.389/2, Pardubice 351 28.11.2018
811/36, Pardubice 453 26.11.2018
st.3492/1, Pardubice 228 26.11.2018
st.3492/2, Pardubice 25 26.11.2018
st.11411, Pardubice 51 21.11.2018
1553/9, Pardubice 121 21.11.2018
174/10, Pardubice 3 860 14.11.2018
134/75, Pardubice 2 861 14.11.2018
st.11449, Pardubice 19 13.11.2018
st.2183, Pardubice 180 13.11.2018
2392/5, Pardubice 242 13.11.2018
2500/32, Pardubice 4 148 01.11.2018
2500/5, Pardubice 5 559 01.11.2018
1778/9, Pardubice 3 289 01.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Pardubice

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Pardubice - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Nové Jesenčany 718084 Pardubice
Studánka 717843 Pardubice
Pardubičky 717835 Pardubice
Svítkov 718033 Pardubice
Trnová 717959 Pardubice

Ostatní katastrální území v obci Pardubice

Název KÚ Kód KÚ Obec
Černá za Bory 619965 Pardubice
Dražkovice 632252 Pardubice
Drozdice 619973 Pardubice
Hostovice u Pardubic 645991 Pardubice
Lány na Důlku 679071 Pardubice
Mnětice 619981 Pardubice
Nemošice 703249 Pardubice
Nové Jesenčany 718084 Pardubice
Ohrazenice 709328 Pardubice
Opočínek 679089 Pardubice
Pardubičky 717835 Pardubice
Popkovice 718068 Pardubice
Rosice nad Labem 741205 Pardubice
Semtín 747386 Pardubice
Staré Čívice 754170 Pardubice
Staročernsko 619990 Pardubice
Studánka 717843 Pardubice
Svítkov 718033 Pardubice
Trnová 717959 Pardubice

Parcely a pozemky v katastrálním území Pardubice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 093 3 183 210
zahrada 3 407 1 256 408
ovocný sad 1 5 599
trvalý travní porost 471 591 817
lesní pozemek 67 2 095 221
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 2 22
lesní pozemek,Suma 69 2 095 243
vodní plocha,rybník 5 29 003
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 142 804 213
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 54 27 575
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 20 530
vodní plocha,vodní nádrž umělá 11 97 708
vodní plocha,zamokřená plocha 40 48 931
vodní plocha,Suma 254 1 027 960
zastavěná plocha a nádvoří 9 851 2 818 621
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 80 24 743
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 1 854
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 9 949 2 845 218
ostatní plocha,dráha 68 479 711
ostatní plocha,silnice 413 423 555
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 525 2 058 020
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 5 12 359
ostatní plocha,zeleň 680 1 269 988
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 236 629 098
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 65 508
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 8 5 659
ostatní plocha,manipulační plocha 579 1 220 825
ostatní plocha,skládka 2 1 134
ostatní plocha,jiná plocha 1 777 2 409 100
ostatní plocha,neplodná půda 155 163 702
ostatní plocha,Suma 6 453 8 738 659

Katastrální území Pardubice, kód KÚ 717657

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 07.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1097 3072147
zahrada 3392 1242726
ovoc. sad 1 5599
travní p. 470 590752
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 69 2094709
vodní pl. nádrž přírodní 2 20530
vodní pl. nádrž umělá 11 97708
vodní pl. rybník 5 29003
vodní pl. tok přirozený 142 801016
vodní pl. tok umělý 52 27109
vodní pl. zamokřená pl. 37 47236
zast. pl. společný dvůr 77 21393
zast. pl. zbořeniště 15 1583
zast. pl. 9559 2694727
ostat.pl. dráha 71 478887
ostat.pl. jiná plocha 1909 2378634
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 8 5659
ostat.pl. manipulační pl. 590 1185881
ostat.pl. neplodná půda 149 163525
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12359
ostat.pl. ostat.komunikace 2503 2030110
ostat.pl. pohřeb. 5 65508
ostat.pl. silnice 411 401539
ostat.pl. skládka 2 1134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 235 628078
ostat.pl. zeleň 678 1272074
Celkem KN 21497 19369648
Par. DKM 21497 19369648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 58
č.p. bydlení 3159
č.p. byt.dům 176
č.p. doprava 12
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 120
č.p. obchod 34
č.p. obč.vyb 357
č.p. obč.vyb. 55
č.p. prům.obj 38
č.p. rod.dům 410
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 30
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 17
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 10
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 166
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 364
bez čp/če doprava 71
bez čp/če garáž 2687
bez čp/če jiná st. 436
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb 173
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 158
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 39
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 164
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 46
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 8
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 6
s roz.jed 1
Celkem BUD 8883
byt.z. byt 22364
byt.z. dílna 31
byt.z. garáž 888
byt.z. j.nebyt 738
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 1157
obč.z. dílna 21
obč.z. garáž 31
obč.z. j.nebyt 558
obč.z. rozest. 405
Celkem JED 26199
LV 29878
spoluvlastník 63772

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2001
ZMVM 1:2000 01.06.1984 21.06.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1965 01.06.1984
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1965


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Pardubice

NázevPardubicePoužití názvu Pardubice
2. pád názvuPardubicbez Pardubic, do Pardubic
3. pád názvuPardubicímk (ke) Pardubicím
4. pád názvuPardubicevidím Pardubice
6. pád názvuPardubicíchv (ve) Pardubicích
7. pád názvuPardubicemimezi Pardubicemi a ...

Základní údaje o obci Pardubice

Zařazení obce Pardubice

Název obce Pardubice
PSČ 53002 | Dalších 9 PSČ
Katastrální území 20 KÚ v obci
Obec Pardubice
Pověřený úřad Pardubice
ORP Pardubice
Okres Pardubice
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Pardubice

GPS pozice
50.0385395125, 15.7802057819
Navigovat
RUIAN kód OB.555134
NUTS CZ0532555134

Další informace z obce Pardubice

Wikipedia Pardubice
Reality na prodej 4
Ulice v obci 464 ulice
Městské části 8 částí
Části obce 27 částí
Znak, Vlajka Pardubice - znakPardubice - vlajka

'Pardubice' v jiných obcích a městech

Název Pardubice je také na 25 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Pardubice' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Pardubice 10636 34257 12703
obec Pardubice, okres Pardubice 6987 17637 7352
městská část Pardubice I, obec Pardubice 2668 4505 2132
městská část Pardubice II, obec Pardubice 803 3085 1092
městská část Pardubice III, obec Pardubice 565 2925 1162
městská část Pardubice IV, obec Pardubice 502 1179 527
městská část Pardubice V, obec Pardubice 1421 3162 1376
městská část Pardubice VI, obec Pardubice 318 1218 435
městská část Pardubice VII, obec Pardubice 586 1353 525
městská část Pardubice VIII, obec Pardubice 22 61 13
část obce Pardubice-Staré Město, obec Pardubice 148 167 224
KÚ Pardubice, obec Pardubice - - -
pošta Pardubice 1 - - -
pošta Pardubice 12 - - -
pošta Pardubice 17 - - -
pošta Pardubice 19 - - -
pošta Pardubice 2 - - -
pošta Pardubice 21 - - -
pošta Pardubice 23 - - -
pošta Pardubice 3 - - -

Vyhledání regionu

Počasí PardubiceZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele