Plzeň, katastrální území 721981 - katastr nemovitostí

Katastrální území Plzeň

KódKU.721981
Okres Plzeň-město
Obec Plzeň
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1070575.62 Y:-822549.87
GPS49.73948975,13.3773558205

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Plzeň
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.
Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
5228/27, Plzeň 13 11.01.2018
5228/28, Plzeň 13 11.01.2018
5228/29, Plzeň 85 11.01.2018
5228/9, Plzeň 172 11.01.2018
6419/4, Plzeň 1 393 09.01.2018
6419/6, Plzeň 1 095 09.01.2018
6419/7, Plzeň 130 09.01.2018
6419/9, Plzeň 498 09.01.2018
6419/10, Plzeň 44 09.01.2018
6420, Plzeň 1 044 09.01.2018
4624/16, Plzeň 6 286 05.01.2018
4624/31, Plzeň 1 303 05.01.2018
4624/36, Plzeň 54 05.01.2018
4624/49, Plzeň 112 05.01.2018
4624/52, Plzeň 694 05.01.2018
4624/62, Plzeň 355 05.01.2018
4624/63, Plzeň 58 05.01.2018
4624/69, Plzeň 71 05.01.2018
4624/73, Plzeň 528 05.01.2018
4624/75, Plzeň 2 05.01.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Severní Předměstí č.p.1680, Plzeň 15.01.2018
Východní Předměstí č.p.2148, Plzeň 13.01.2018
Východní Předměstí č.p.2790, Plzeň 13.01.2018
Severní Předměstí č.p.1085, Plzeň 10.01.2018
Jižní Předměstí č.p.2998, Plzeň 18.12.2017
Východní Předměstí č.p.2800, Plzeň 14.12.2017
Severní Předměstí č.p.886, Plzeň 13.12.2017
Východní Předměstí č.p.2477, Plzeň 12.12.2017
Východní Předměstí č.p.2794, Plzeň 12.12.2017
Severní Předměstí č.p.1243,1244,1245, Plzeň 11.12.2017
Jižní Předměstí č.p.767, Plzeň 06.12.2017
Východní Předměstí č.p.2797, Plzeň 29.11.2017
Lobzy č.p.170, Plzeň 28.11.2017
Jižní Předměstí č.p.2995, Plzeň 27.11.2017
Severní Předměstí č.p.1679, Plzeň 27.11.2017
Jižní Předměstí č.p.2996, Plzeň 23.11.2017
Severní Předměstí č.p.1108, Plzeň 21.11.2017
Severní Předměstí č.e.2368, Plzeň 21.11.2017
Východní Předměstí č.p.2795, Plzeň 21.11.2017
Jižní Předměstí č.p.833, Plzeň 20.11.2017
Další strana ►

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Plzeň - přehledová mapa katastrálního území

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Plzeň

Parcely a pozemky v katastrálním území Plzeň podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 852 3 257 818
orná půda,skleník, pařeniště 17 26 871
orná půda,Suma 869 3 284 689
zahrada 3 961 2 010 850
zahrada,skleník, pařeniště 6 1 086
zahrada,Suma 3 967 2 011 936
ovocný sad 4 20 566
trvalý travní porost 171 587 829
lesní pozemek 29 384 050
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 47 606 392
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 590
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 4 8 645
vodní plocha,vodní nádrž umělá 7 3 029
vodní plocha,zamokřená plocha 13 14 475
vodní plocha,Suma 72 633 131
zastavěná plocha a nádvoří 14 178 4 154 312
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 380 163 911
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 130 30 208
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 14 688 4 348 431
ostatní plocha,dráha 88 635 532
ostatní plocha,dálnice 1 889
ostatní plocha,silnice 204 383 582
ostatní plocha,ostatní komunikace 3 241 3 984 960
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 81 19 581
ostatní plocha,zeleň 1 863 2 453 619
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 213 527 467
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 27 425
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 55 192 286
ostatní plocha,manipulační plocha 791 1 968 701
ostatní plocha,dobývací prostor 3 6 265
ostatní plocha,jiná plocha 3 343 2 328 825
ostatní plocha,neplodná půda 152 247 453
ostatní plocha,Suma 10 043 12 776 585

Katastrální území Plzeň, kód KÚ 721981

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 24.12.2017)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 17 26871
orná půda 837 3097899
zahrada skleník-pařeniš. 6 1086
zahrada 3927 1984723
ovoc. sad 4 20566
travní p. 170 587110
lesní poz 29 384050
vodní pl. nádrž přírodní 4 8645
vodní pl. nádrž umělá 7 3029
vodní pl. tok přirozený 45 567102
vodní pl. tok umělý 1 590
vodní pl. zamokřená pl. 13 14475
zast. pl. společný dvůr 376 161631
zast. pl. zbořeniště 124 27943
zast. pl. 14080 4125480
ostat.pl. dobývací prost. 3 6265
ostat.pl. dráha 88 635532
ostat.pl. dálnice 1 889
ostat.pl. jiná plocha 3255 2298848
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 55 192286
ostat.pl. manipulační pl. 779 1913903
ostat.pl. neplodná půda 148 240176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 81 19581
ostat.pl. ostat.komunikace 3196 3962907
ostat.pl. pohřeb. 8 27425
ostat.pl. silnice 193 380929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 212 524357
ostat.pl. zeleň 1852 2413584
Celkem KN 29511 23627882
Par. DKM 29511 23627882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 107
č.p. bydlení 2980
č.p. byt.dům 1253
č.p. doprava 24
č.p. garáž 24
č.p. jiná st. 101
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 212
č.p. obč.vyb. 235
č.p. prům.obj 96
č.p. rod.dům 1655
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 22
č.p. ubyt.zař 20
č.p. víceúčel 28
č.p. výroba 46
č.e. bydlení 3
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 9
č.e. prům.obj 3
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 198
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 54
bez čp/če doprava 106
bez čp/če garáž 3834
bez čp/če jiná st. 639
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 240
bez čp/če obč.vyb. 187
bez čp/če prům.obj 216
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 27
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 251
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 98
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 12
vod.dílo jez 4
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 12790
byt.z. ateliér 14
byt.z. byt 25967
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 1889
byt.z. j.nebyt 799
byt.z. rozest. 18
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 907
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 18
obč.z. j.nebyt 93
obč.z. rozest. 85
Celkem JED 29815
LV 37015
spoluvlastník 79863

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2003 Plzeň 1 - 887 ha
DKM 1:1000 06.06.2000 Plzeň 3 - 970 ha
DKM 1:1000 02.06.1999 Plzeň 2 - 493 ha
Ins. A 1:1000 01.01.1956 05.12.2003


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Plzeň

NázevPlzeňPoužití názvu Plzeň
2. pád názvuPlzněbez Plzně, do Plzně
3. pád názvuPlznik (ke) Plzni
4. pád názvuPlzeňvidím Plzeň
6. pád názvuPlzniv (ve) Plzni
7. pád názvuPlznímezi Plzní a ...

Výsledky voleb prezidenta 2018 v obci Plzeň - Podívejte se na výsledky voleb ve vaší obci!

Základní údaje o obci Plzeň

Zařazení obce Plzeň

Název obce Plzeň
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 23 KÚ v obci
Obec Plzeň
Pověřený úřad Plzeň
ORP Plzeň
Okres Plzeň-město
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Plzeň

GPS pozice
49.7474759039, 13.3775876235
Navigovat
RUIAN kód OB.554791
NUTS CZ0323554791

Další informace z obce Plzeň

Wikipedia Plzeň
Reality na prodej 11
Ulice v obci 1202 ulic
Městské části 10 částí
Části obce 25 částí
Znak, Vlajka Plzeň - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Plzeň

Právnické osoby 15 424
Právnické osoby zaniklé 8 327
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 34 776
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 3 544
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 15 148
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 21 174
Firmy v OR 11 757
Firmy v OR, historie 14 558
Firmy v OR, vymazané 5 151
Pobočky bank 42
Bankomat 132
Úřady 103
Úřady práce 3
Nabídky práce 7 326
Provozovny 14 177
Provozovny historie 53 744

'Plzeň' v jiných obcích a městech

Název Plzeň je také na 44 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Plzeň' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Plzeň-jih 2246 11399 3190
okres Plzeň-město 16325 38725 16484
okres Plzeň-sever 3112 15238 4767
obec Plzeň, okres Plzeň-město 15424 34776 15148
městská část Plzeň 1, obec Plzeň 3058 9987 4123
městská část Plzeň 10-Lhota, obec Plzeň 92 247 142
městská část Plzeň 2-Slovany, obec Plzeň 3230 7352 3366
městská část Plzeň 3, obec Plzeň 6349 10569 4204
městská část Plzeň 4, obec Plzeň 1478 4776 2240
městská část Plzeň 5-Křimice, obec Plzeň 182 427 162
městská část Plzeň 6-Litice, obec Plzeň 129 377 139
městská část Plzeň 7-Radčice, obec Plzeň 33 236 64
městská část Plzeň 8-Černice, obec Plzeň 158 311 181
městská část Plzeň 9-Malesice, obec Plzeň 45 180 76
ulice Nová Plzeň, obec Rotava 2 22 9
KÚ Plzeň, obec Plzeň - - -
KÚ Plzeň 4, obec Plzeň - - -
pošta DEPO Plzeň 71 - - -
pošta Plzeň 1 - - -
pošta Plzeň 10 - - -

Vyhledání regionu

Počasí PlzeňZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů