Plzeň, katastrální území 721981 - katastr nemovitostí

Katastrální území Plzeň

KódKU.721981
Okres Plzeň-město
Obec Plzeň
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1070575.62 Y:-822549.87
GPS49.73948975,13.3773558205

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Plzeň
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Plzeň?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Plzeň 4 722731 Plzeň

Poslední změny v kú Plzeň

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
11102/452, Plzeň 9 851 08.06.2018
8644/54, Plzeň 46 018 08.06.2018
11102/127, Plzeň 3 728 08.06.2018
8644/190, Plzeň 3 970 08.06.2018
8644/191, Plzeň 2 352 08.06.2018
8644/192, Plzeň 330 08.06.2018
14430/99, Plzeň 139 08.06.2018
14430/299, Plzeň 39 08.06.2018
14430/300, Plzeň 77 08.06.2018
14430/301, Plzeň 52 08.06.2018
14441, Plzeň 84 08.06.2018
14442, Plzeň 60 08.06.2018
14443, Plzeň 8 08.06.2018
14444, Plzeň 70 08.06.2018
14445, Plzeň 192 08.06.2018
14446, Plzeň 67 08.06.2018
14447, Plzeň 43 08.06.2018
14448, Plzeň 29 08.06.2018
12065/7, Plzeň 13 08.06.2018
st.12065/1, Plzeň 685 08.06.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Jižní Předměstí č.p.1223, Plzeň 08.06.2018
Jižní Předměstí č.p.154, Plzeň 01.06.2018
Jižní Předměstí č.p.75, Plzeň 01.06.2018
Objekt 54527198 01.06.2018
Východní Předměstí č.p.1012, Plzeň 01.06.2018
Božkov č.p.726, Plzeň 01.06.2018
Východní Předměstí č.p.1973,1974,1975, Plzeň 31.05.2018
Severní Předměstí č.p.1667, Plzeň 31.05.2018
Jižní Předměstí č.p.2717, Plzeň 23.05.2018
Severní Předměstí č.p.1683, Plzeň 15.03.2018
Objekt 40039218 14.03.2018
Objekt 48189995 13.03.2018
Jižní Předměstí č.p.2979, Plzeň 13.03.2018
Severní Předměstí č.p.1247,1277,1278,1279,, Plzeň 05.03.2018
Lobzy č.p.743,744,745,746,747, Plzeň 05.03.2018
Skvrňany č.p.1289, Plzeň 01.03.2018
Jižní Předměstí č.p.2999, Plzeň 01.03.2018
Skvrňany č.p.1292, Plzeň 01.03.2018
Skvrňany č.p.1290, Plzeň 01.03.2018
Skvrňany č.p.1288, Plzeň 01.03.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Plzeň

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Plzeň - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Lobzy 722618 Plzeň
Doudlevce 722464 Plzeň
Plzeň 4 722731 Plzeň
Doubravka 722677 Plzeň
Hradiště u Plzně 722341 Plzeň

Ostatní katastrální území v obci Plzeň

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bolevec 722120 Plzeň
Božkov 722294 Plzeň
Bručná 722367 Plzeň
Bukovec 722707 Plzeň
Černice 620106 Plzeň
Červený Hrádek u Plzně 621081 Plzeň
Dolní Vlkýš 690813 Plzeň
Doubravka 722677 Plzeň
Doudlevce 722464 Plzeň
Hradiště u Plzně 722341 Plzeň
Koterov 671053 Plzeň
Křimice 676195 Plzeň
Lhota u Dobřan 680940 Plzeň
Litice u Plzně 722740 Plzeň
Lobzy 722618 Plzeň
Malesice 690821 Plzeň
Plzeň 4 722731 Plzeň
Radčice u Plzně 737411 Plzeň
Radobyčice 620122 Plzeň
Skvrňany 722596 Plzeň
Újezd 722685 Plzeň
Valcha 722472 Plzeň

Parcely a pozemky v katastrálním území Plzeň podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 857 3 257 818
orná půda,skleník, pařeniště 17 26 871
orná půda,Suma 874 3 284 689
zahrada 3 967 2 011 105
zahrada,skleník, pařeniště 6 1 086
zahrada,Suma 3 973 2 012 191
ovocný sad 4 20 566
trvalý travní porost 171 587 829
lesní pozemek 29 384 050
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 47 606 392
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 590
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 4 8 645
vodní plocha,vodní nádrž umělá 7 3 029
vodní plocha,zamokřená plocha 13 14 475
vodní plocha,Suma 72 633 131
zastavěná plocha a nádvoří 14 150 4 151 617
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 380 163 911
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 130 30 208
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 14 660 4 345 736
ostatní plocha,dráha 95 636 343
ostatní plocha,dálnice 1 889
ostatní plocha,silnice 205 383 536
ostatní plocha,ostatní komunikace 3 246 3 985 283
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 81 19 581
ostatní plocha,zeleň 1 863 2 453 345
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 213 527 467
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 27 425
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 55 192 286
ostatní plocha,manipulační plocha 795 1 968 896
ostatní plocha,dobývací prostor 3 6 265
ostatní plocha,jiná plocha 3 420 2 334 307
ostatní plocha,neplodná půda 152 247 453
ostatní plocha,Suma 10 137 12 783 076

Katastrální území Plzeň, kód KÚ 721981

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 17 26871
orná půda 848 3097899
zahrada skleník-pařeniš. 5 1068
zahrada 3941 1984732
ovoc. sad 4 20566
travní p. 170 587110
lesní poz 29 384050
vodní pl. nádrž přírodní 4 8645
vodní pl. nádrž umělá 7 3029
vodní pl. tok přirozený 45 567102
vodní pl. tok umělý 1 590
vodní pl. zamokřená pl. 13 14475
zast. pl. společný dvůr 380 161632
zast. pl. zbořeniště 123 27742
zast. pl. 14022 4114716
ostat.pl. dobývací prost. 3 6265
ostat.pl. dráha 95 636343
ostat.pl. dálnice 1 889
ostat.pl. jiná plocha 3339 2308741
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 55 192286
ostat.pl. manipulační pl. 782 1913225
ostat.pl. neplodná půda 148 240176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 81 19581
ostat.pl. ostat.komunikace 3224 3965815
ostat.pl. pohřeb. 8 27425
ostat.pl. silnice 202 380610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 213 522895
ostat.pl. zeleň 1860 2413393
Celkem KN 29620 23627871
Par. DKM 29620 23627871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 107
č.p. bydlení 2961
č.p. byt.dům 1265
č.p. doprava 22
č.p. garáž 24
č.p. jiná st. 101
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 210
č.p. obč.vyb. 237
č.p. prům.obj 95
č.p. rod.dům 1659
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 21
č.p. ubyt.zař 21
č.p. víceúčel 27
č.p. výroba 53
č.e. bydlení 3
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 9
č.e. prům.obj 3
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 197
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 54
bez čp/če doprava 99
bez čp/če garáž 3814
bez čp/če jiná st. 635
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 237
bez čp/če obč.vyb. 187
bez čp/če prům.obj 209
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 27
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 254
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 91
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 10
vod.dílo jez 4
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 12741
byt.z. ateliér 13
byt.z. byt 25964
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 1889
byt.z. j.nebyt 797
byt.z. rozest. 20
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 1066
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 97
obč.z. rozest. 138
Celkem JED 30032
LV 37310
spoluvlastník 80703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2003 Plzeň 1 - 887 ha
DKM 1:1000 06.06.2000 Plzeň 3 - 970 ha
DKM 1:1000 02.06.1999 Plzeň 2 - 493 ha
Ins. A 1:1000 01.01.1956 05.12.2003


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Plzeň

NázevPlzeňPoužití názvu Plzeň
2. pád názvuPlzněbez Plzně, do Plzně
3. pád názvuPlznik (ke) Plzni
4. pád názvuPlzeňvidím Plzeň
6. pád názvuPlzniv (ve) Plzni
7. pád názvuPlznímezi Plzní a ...

Základní údaje o obci Plzeň

Zařazení obce Plzeň

Název obce Plzeň
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 23 KÚ v obci
Obec Plzeň
Pověřený úřad Plzeň
ORP Plzeň
Okres Plzeň-město
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Plzeň

GPS pozice
49.7474759039, 13.3775876235
Navigovat
RUIAN kód OB.554791
NUTS CZ0323554791

Další informace z obce Plzeň

Wikipedia Plzeň
Reality na prodej 5
Ulice v obci 1202 ulice
Městské části 10 částí
Části obce 25 částí
Znak, Vlajka Plzeň - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Plzeň

Právnické osoby 15 472
Právnické osoby zaniklé 8 518
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 34 684
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 3 116
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 15 159
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 21 638
Firmy v OR 11 866
Firmy v OR, historie 14 801
Firmy v OR, vymazané 6 033
Pobočky bank 40
Bankomat 130
Úřady 103
Úřady práce 3
Nabídky práce 7 826
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 14 314
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 55 658

'Plzeň' v jiných obcích a městech

Název Plzeň je také na 44 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Plzeň' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Plzeň-jih 2264 11387 3217
okres Plzeň-město 16376 38634 16551
okres Plzeň-sever 3129 15245 4815
obec Plzeň, okres Plzeň-město 15472 34684 15159
městská část Plzeň 1, obec Plzeň 3077 9950 4144
městská část Plzeň 10-Lhota, obec Plzeň 92 250 145
městská část Plzeň 2-Slovany, obec Plzeň 3240 7328 3370
městská část Plzeň 3, obec Plzeň 6388 10548 4205
městská část Plzeň 4, obec Plzeň 1474 4766 2236
městská část Plzeň 5-Křimice, obec Plzeň 187 430 164
městská část Plzeň 6-Litice, obec Plzeň 135 385 140
městská část Plzeň 7-Radčice, obec Plzeň 34 237 65
městská část Plzeň 8-Černice, obec Plzeň 156 310 181
městská část Plzeň 9-Malesice, obec Plzeň 49 181 75
ulice Nová Plzeň, obec Rotava 2 21 9
KÚ Plzeň, obec Plzeň - - -
KÚ Plzeň 4, obec Plzeň - - -
pošta DEPO Plzeň 71 - - -
pošta Plzeň 1 - - -
pošta Plzeň 10 - - -

Vyhledání regionu

Počasí PlzeňZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů