Prostějov, katastrální území 733491 - katastr nemovitostí

Katastrální území Prostějov

KódKU.733491
Okres Prostějov
Obec Prostějov
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1134010.0 Y:-558479.41
GPS49.4714584294,17.1127181153

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Prostějov
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Prostějov?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Prostějovičky 733709 Prostějovičky

Poslední změny v kú Prostějov

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.1038, Prostějov 209 06.12.2018
1039/1, Prostějov 160 06.12.2018
st.6037/14, Prostějov 846 06.12.2018
st.6055/33, Prostějov 623 06.12.2018
st.6055/99, Prostějov 621 06.12.2018
st.7427/20, Prostějov 39 075 05.12.2018
7427/18, Prostějov 58 173 05.12.2018
1472/1, Prostějov 13 446 04.12.2018
1472/2, Prostějov 62 04.12.2018
st.5295/4, Prostějov 935 04.12.2018
st.6055/30, Prostějov 623 04.12.2018
st.6037/20, Prostějov 844 04.12.2018
st.5736/18, Prostějov 431 30.11.2018
st.633/9, Prostějov 193 30.11.2018
5412/3, Prostějov 779 27.11.2018
5412/4, Prostějov 656 27.11.2018
5896/1, Prostějov 6 854 26.11.2018
5899/1, Prostějov 3 712 26.11.2018
5899/2, Prostějov 102 26.11.2018
5896/3, Prostějov 253 26.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Prostějov č.p.4046,4047,4048,4049 06.12.2018
Prostějov č.p.1707,1708,1709 06.12.2018
Prostějov č.p.4083,4084,4085 06.12.2018
Objekt 47676957 05.12.2018
Prostějov č.p.1722,1723,1724 04.12.2018
Prostějov č.p.4050,4051,4052,4053 04.12.2018
Prostějov č.p.4134,4135,4136,4137 04.12.2018
Prostějov č.p.4695 04.12.2018
Prostějov č.p.3856,3857 30.11.2018
Prostějov č.p.4602 27.11.2018
Prostějov č.p.4184 27.11.2018
Prostějov č.p.4603 27.11.2018
Prostějov č.p.4599 27.11.2018
Prostějov č.p.4610 27.11.2018
Prostějov č.p.4607 27.11.2018
Prostějov č.e.244 27.11.2018
Prostějov č.e.245 27.11.2018
Prostějov č.p.4611 27.11.2018
Prostějov č.p.2605 26.11.2018
Prostějov č.p.3997,3998,3999 21.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Prostějov

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Prostějov - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Čechovice u Prostějova 618853 Prostějov
Krasice 733695 Prostějov
Smržice 751243 Smržice
Žešov 796671 Prostějov
Čechůvky 785229 Prostějov

Ostatní katastrální území v obci Prostějov

Název KÚ Kód KÚ Obec
Čechovice u Prostějova 618853 Prostějov
Čechovice-Záhoří 618870 Prostějov
Čechůvky 785229 Prostějov
Domamyslice 618861 Prostějov
Krasice 733695 Prostějov
Vrahovice 785237 Prostějov
Žešov 796671 Prostějov

Parcely a pozemky v katastrálním území Prostějov podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 400 5 993 845
orná půda,skleník, pařeniště 6 6 192
orná půda,Suma 1 406 6 000 037
zahrada 2 528 989 812
zahrada,skleník, pařeniště 4 5 027
zahrada,Suma 2 532 994 839
ovocný sad 11 23 953
trvalý travní porost 29 64 012
vodní plocha,rybník 2 17 325
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 32 63 231
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 4 2 219
vodní plocha,vodní nádrž umělá 2 2 668
vodní plocha,Suma 40 85 443
zastavěná plocha a nádvoří 8 475 2 380 262
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 37 12 568
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 91 31 552
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 8 603 2 424 382
ostatní plocha,dráha 48 229 412
ostatní plocha,silnice 188 398 042
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 464 1 702 085
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 34 1 688 422
ostatní plocha,zeleň 784 1 220 505
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 89 276 635
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 3 82 136
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 200
ostatní plocha,manipulační plocha 788 1 537 039
ostatní plocha,dobývací prostor 3 1 452
ostatní plocha,skládka 7 32 136
ostatní plocha,jiná plocha 570 427 714
ostatní plocha,neplodná půda 19 27 069
ostatní plocha,Suma 3 998 7 622 847

Katastrální území Prostějov, kód KÚ 733491

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 6192
orná půda 1360 5828116
zahrada skleník-pařeniš. 4 5027
zahrada 2514 961256
ovoc. sad 11 23939
travní p. 28 63241
vodní pl. nádrž umělá 2 2668
vodní pl. rybník 2 17325
vodní pl. tok přirozený 32 63231
vodní pl. tok umělý 4 2219
zast. pl. společný dvůr 37 12568
zast. pl. zbořeniště 80 28200
zast. pl. 8146 2317109
ostat.pl. dobývací prost. 3 1452
ostat.pl. dráha 56 229423
ostat.pl. jiná plocha 592 419845
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 8011
ostat.pl. manipulační pl. 780 1539748
ostat.pl. neplodná půda 19 27067
ostat.pl. ost.dopravní pl. 23 1625853
ostat.pl. ostat.komunikace 1495 1655726
ostat.pl. pohřeb. 3 82136
ostat.pl. silnice 189 387542
ostat.pl. skládka 7 32136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 86 265555
ostat.pl. zeleň 819 1214820
Celkem KN 16302 16820405
Par. DKM 16302 16820405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 34
č.p. byt.dům 967
č.p. doprava 8
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 252
č.p. obchod 63
č.p. obč.vyb. 146
č.p. rod.dům 2517
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 21
č.p. víceúčel 51
č.p. výroba 60
č.p. zem.stav 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 15
č.e. tech.vyb 5
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 2
č.e. výroba 2
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 23
bez čp/če garáž 2675
bez čp/če jiná st. 742
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb. 59
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 137
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 130
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 11
s roz.jed 3
Celkem BUD 8050
byt.z. byt 7480
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 207
byt.z. j.nebyt 139
byt.z. rozest. 7
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 442
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 28
obč.z. j.nebyt 84
obč.z. rozest. 156
obč.z. sk.bneb 24
Celkem JED 8584
LV 14010
spoluvlastník 25755

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.05.2001
Ins. A 1:1000 31.12.1948 09.05.2001
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1948


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Prostějov

NázevProstějovPoužití názvu Prostějov
2. pád názvuProstějovabez Prostějova, do Prostějova
3. pád názvuProstějovuk (ke) Prostějovu
4. pád názvuProstějovvidím Prostějov
6. pád názvuProstějověv (ve) Prostějově
7. pád názvuProstějovemmezi Prostějovem a ...

Základní údaje o obci Prostějov

Zařazení obce Prostějov

Název obce Prostějov
PSČ 79601 | Další 4 PSČ
Katastrální území 8 KÚ v obci
Obec Prostějov
Pověřený úřad Prostějov
ORP Prostějov
Okres Prostějov
Kraj Olomoucký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Prostějov

GPS pozice
49.4718794399, 17.111840033
Navigovat
RUIAN kód OB.589250
NUTS CZ0713589250

Další informace z obce Prostějov

Wikipedia Prostějov
Reality na prodej 15
Ulice v obci 363 ulice
Části obce 7 částí
Znak, Vlajka Prostějov - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Prostějov

Právnické osoby 2 748
Právnické osoby zaniklé 792
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 7 965
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 482
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 3 137
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 5 116
Firmy v OR 2 151
Firmy v OR, historie 2 316
Firmy v OR, vymazané 333
Pobočky bank 10
Bankomat 33
Úřady 24
Úřady práce 1
Nabídky práce 2 319
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 4 741
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 18 759

'Prostějov' v jiných obcích a městech

Název Prostějov je také na 13 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Prostějov 4979 18787 6175
obec Prostějov, okres Prostějov 2748 7965 3137
část obce Prostějov, obec Prostějov 2266 6144 2458
část obce Prostějov, obec Žumberk 1 2 1
KÚ Prostějov, obec Prostějov - - -
pošta Prostějov 1 - - -
pošta Prostějov 2 - - -
pošta Prostějov 3 - - -
pošta Prostějov 4 - - -
pošta Prostějov 6 - - -
pošta Prostějov 7 - - -
pošta Prostějov 8 - - -
pošta Prostějov 9 - - -

Vyhledání regionu

Počasí ProstějovZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies