Přerov, katastrální území 734713 - katastr nemovitostí

Katastrální území Přerov

KódKU.734713
Okres Přerov
Obec Přerov
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1138580.95 Y:-534110.11
GPS49.4521659694,17.4534861298

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Přerov
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Přerov?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Přerov nad Labem 735035 Přerov nad Labem
Přerov u Těchlovic 765406 Těchlovice

Poslední změny v kú Přerov

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
4826, Přerov 6 477 04.12.2018
4817, Přerov 973 04.12.2018
5122/2, Přerov 726 04.12.2018
6161/1, Přerov 3 927 04.12.2018
6200/4, Přerov 41 265 04.12.2018
6200/28, Přerov 7 543 04.12.2018
6200/29, Přerov 79 000 04.12.2018
6208, Přerov 21 04.12.2018
6607, Přerov 3 995 04.12.2018
7166/39, Přerov 2 981 04.12.2018
7167/25, Přerov 270 04.12.2018
6279/1, Přerov 2 682 04.12.2018
6279/2, Přerov 135 04.12.2018
6279/3, Přerov 89 04.12.2018
6279/4, Přerov 44 04.12.2018
6279/5, Přerov 67 04.12.2018
6279/6, Přerov 2 04.12.2018
6608/1, Přerov 4 389 04.12.2018
3361/194, Přerov 654 23.11.2018
3361/1, Přerov 297 756 23.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Přerov

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Přerov - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Popovice u Přerova 782343 Přerov
Kozlovice u Přerova 734985 Přerov
Újezdec u Přerova 774073 Přerov
Předmostí 734977 Přerov
Dluhonice 626708 Přerov

Ostatní katastrální území v obci Přerov

Název KÚ Kód KÚ Obec
Čekyně 619108 Přerov
Dluhonice 626708 Přerov
Henčlov 638277 Přerov
Kozlovice u Přerova 734985 Přerov
Lověšice u Přerova 735001 Přerov
Lýsky 782335 Přerov
Penčice 719056 Přerov
Penčičky 719064 Přerov
Popovice u Přerova 782343 Přerov
Předmostí 734977 Přerov
Újezdec u Přerova 774073 Přerov
Vinary u Přerova 782351 Přerov
Žeravice 796441 Přerov

Parcely a pozemky v katastrálním území Přerov podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 415 6 540 442
zahrada 1 826 900 175
zahrada,skleník, pařeniště 1 1 426
zahrada,Suma 1 827 901 601
ovocný sad 50 186 778
ovocný sad,skleník, pařeniště 1 29
ovocný sad,Suma 51 186 807
trvalý travní porost 99 570 944
lesní pozemek 54 2 186 604
vodní plocha,rybník 3 50 894
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 30 308 654
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 8 13 950
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 756
vodní plocha,zamokřená plocha 1 10 322
vodní plocha,vodní plocha, na které je budova 3 137
vodní plocha,Suma 46 384 713
zastavěná plocha a nádvoří 5 952 1 812 101
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 22 13 520
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 136 60 885
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 110 1 886 506
ostatní plocha,dráha 87 613 889
ostatní plocha,silnice 130 264 938
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 467 2 162 078
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 69 1 006 499
ostatní plocha,zeleň 178 395 222
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 115 255 075
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 87 281
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 177
ostatní plocha,manipulační plocha 723 2 284 513
ostatní plocha,jiná plocha 1 291 1 977 555
ostatní plocha,neplodná půda 47 123 730
ostatní plocha,Suma 4 110 9 170 957

Katastrální území Přerov, kód KÚ 734713

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 07.11.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1457 6384883
zahrada skleník-pařeniš. 1 1426
zahrada 1825 894358
ovoc. sad skleník-pařeniš. 1 29
ovoc. sad 52 181683
travní p. 100 570592
lesní poz 54 2186604
vodní pl. nádrž přírodní 1 756
vodní pl. rybník 3 50894
vodní pl. tok přirozený 38 308655
vodní pl. tok umělý 8 13950
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 137
vodní pl. zamokřená pl. 1 10322
zast. pl. společný dvůr 22 13520
zast. pl. zbořeniště 123 54132
zast. pl. 5758 1769337
ostat.pl. dráha 89 606552
ostat.pl. jiná plocha 1362 2005888
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 177
ostat.pl. manipulační pl. 724 2254385
ostat.pl. neplodná půda 47 123730
ostat.pl. ost.dopravní pl. 71 1008328
ostat.pl. ostat.komunikace 1480 2158033
ostat.pl. pohřeb. 2 87281
ostat.pl. silnice 163 260740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 121 260085
ostat.pl. zeleň 187 399692
Celkem KN 13694 21606169
Par. DKM 13694 21606169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 64
č.p. bydlení 236
č.p. byt.dům 529
č.p. doprava 10
č.p. garáž 334
č.p. jiná st. 123
č.p. obchod 26
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 173
č.p. rod.dům 1035
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 36
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 84
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 517
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 1387
bez čp/če jiná st. 330
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 152
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 144
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 286
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 5569
byt.z. byt 13553
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 869
byt.z. j.nebyt 351
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 31
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 14846
LV 15522
spoluvlastník 31508

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.12.2020 1:1000 08.12.2020 *) JPU na části k.ú. (dořešení nedokončeného scelení)
DKM 1:1000 05.11.2010 přepracování Ins.A
Ins. A 1:1000 01.12.1954 05.11.2010 1:2000 extravilán, nové měření a agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1954


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Přerov

NázevPřerovPoužití názvu Přerov
2. pád názvuPřerovabez Přerova, do Přerova
3. pád názvuPřerovuk (ke) Přerovu
4. pád názvuPřerovvidím Přerov
6. pád názvuPřerověv (ve) Přerově
7. pád názvuPřerovemmezi Přerovem a ...

Základní údaje o obci Přerov


Zařazení obce Přerov

Název obce Přerov
PSČ 75002 | Další 3 PSČ
Katastrální území 14 KÚ v obci
Obec Přerov
Pověřený úřad Přerov
ORP Přerov
Okres Přerov
Kraj Olomoucký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Přerov

GPS pozice
49.4551101097, 17.4509023398
Navigovat
RUIAN kód OB.511382
NUTS CZ0714511382

Další informace z obce Přerov

Wikipedia Přerov
Reality na prodej 8
Ulice v obci 284 ulice
Části obce 13 částí
Znak, Vlajka Přerov - vlajka

'Přerov' v jiných obcích a městech

Název Přerov je také na 28 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Přerov' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Přerov 5558 21157 7296
obec Nový Přerov, okres Břeclav 19 53 9
obec Přerov, okres Přerov 2326 6931 2858
obec Přerov nad Labem, okres Nymburk 48 287 83
část obce Nový Přerov, obec Nový Přerov 19 53 9
část obce Přerov III-Lověšice, obec Přerov 22 82 15
část obce Přerov II-Předmostí, obec Přerov 100 702 212
část obce Přerov I-Město, obec Přerov 1906 5220 2284
část obce Přerov IV-Kozlovice, obec Přerov 24 111 36
část obce Přerov IX-Lýsky, obec Přerov 4 47 3
část obce Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem 48 287 83
část obce Přerov V-Dluhonice, obec Přerov 11 62 20
část obce Přerov VII-Čekyně, obec Přerov 22 108 33
část obce Přerov VIII-Henčlov, obec Přerov 14 105 28
část obce Přerov VI-Újezdec, obec Přerov 42 133 55
část obce Přerov XIII-Penčice, obec Přerov 12 47 14
část obce Přerov XII-Žeravice, obec Přerov 19 97 31
část obce Přerov XI-Vinary, obec Přerov 20 168 52
část obce Přerov X-Popovice, obec Přerov 5 44 11
KÚ Nový Přerov, obec Nový Přerov - - -

Označení stránky: Přerov
Vyhledání regionu

Počasí Přerov
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.