Sedlec u Karlových Var, katastrální území 746754 - katastr nemovitostí

Katastrální území Sedlec u Karlových Var

KódKU.746754
Okres Karlovy Vary
Obec Karlovy Vary
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1009120.97 Y:-850895.55
GPS50.2463329961,12.8550464355

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Sedlec u Karlových Var
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Sedlec?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Sedlec 730041 Praha
Sedlec u Benátek nad Jizerou 746665 Sedlec
Sedlec u Českých Budějovic 746720 Sedlec
Sedlec u Kralovic 746762 Sedlec
Sedlec u Kutné Hory 677973 Kutná Hora
Sedlec u Lanžova 679151 Lanžov
Sedlec u Líbeznic 746673 Sedlec
Sedlec u Libochovic 746771 Sedlec
Sedlec u Litoměřic 789933 Křešice
Sedlec u Mikulova 746789 Sedlec
Sedlec u Mšena 746657 Mšeno
Sedlec u Náměště nad Oslavou 746801 Sedlec
Sedlec u Obrnic 669628 Korozluky
Sedlec u Poběžovic 722871 Poběžovice
Sedlec u Radonic 782475 Radonice
Sedlec u Starého Plzence 755141 Starý Plzenec
Sedlec u Temelína 765791 Temelín
Sedlec u Votic 746827 Sedlec-Prčice
Sedlec u Vraclavi 785148 Vraclav
Sedlec u Žebráku 795691 Žebrák
Sedlecko 616346 Bušovice

Poslední změny v kú Sedlec u Karlových Var

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
210/1, Sedlec u Karlových Var 32 039 05.10.2018
210/5, Sedlec u Karlových Var 364 05.10.2018
183/25, Sedlec u Karlových Var 4 114 05.10.2018
78/1, Sedlec u Karlových Var 5 304 05.10.2018
102/2, Sedlec u Karlových Var 178 05.10.2018
96/1, Sedlec u Karlových Var 17 916 05.10.2018
183/9, Sedlec u Karlových Var 313 05.10.2018
183/10, Sedlec u Karlových Var 32 05.10.2018
209/1, Sedlec u Karlových Var 30 05.10.2018
209/2, Sedlec u Karlových Var 75 05.10.2018
209/3, Sedlec u Karlových Var 127 05.10.2018
210/2, Sedlec u Karlových Var 6 452 05.10.2018
210/3, Sedlec u Karlových Var 4 496 05.10.2018
210/4, Sedlec u Karlových Var 12 263 05.10.2018
216/1, Sedlec u Karlových Var 8 489 05.10.2018
193/1, Sedlec u Karlových Var 1 202 05.10.2018
243/1, Sedlec u Karlových Var 2 646 05.10.2018
243/4, Sedlec u Karlových Var 412 05.10.2018
244/10, Sedlec u Karlových Var 67 073 05.10.2018
313/1, Sedlec u Karlových Var 55 536 05.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Sedlec č.p.179, Karlovy Vary 25.11.2018
Sedlec č.p.196, Karlovy Vary 10.09.2018
Sedlec č.p.197, Karlovy Vary 13.06.2018
Objekt 94239282 12.06.2018
Sedlec č.p.2, Karlovy Vary 07.06.2018
Sedlec č.p.149, Karlovy Vary 07.06.2018
Sedlec č.p.49, Karlovy Vary 06.12.2017
Sedlec č.p.141, Karlovy Vary 09.11.2017
Objekt 45817642 19.09.2017
Sedlec č.p.1, Karlovy Vary 25.08.2017
Objekt 90696972 23.08.2017
Sedlec č.p.195, Karlovy Vary 10.05.2017
Sedlec č.p.194, Karlovy Vary 06.04.2017
Sedlec č.p.193, Karlovy Vary 14.11.2016
Objekt 87172399 14.11.2016
Sedlec č.p.121, Karlovy Vary 14.10.2016
Sedlec č.p.122, Karlovy Vary 14.10.2016
Sedlec č.p.24, Karlovy Vary 14.10.2016
Sedlec č.p.71, Karlovy Vary 14.10.2016
Sedlec č.p.67, Karlovy Vary 14.10.2016
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Sedlec u Karlových Var

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Sedlec u Karlových Var - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Rybáře 663557 Karlovy Vary
Čankov 746746 Karlovy Vary
Rosnice u Staré Role 753840 Karlovy Vary
Bohatice 663581 Karlovy Vary
Otovice u Karlových Var 716596 Otovice

Ostatní katastrální území v obci Karlovy Vary

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bohatice 663581 Karlovy Vary
Cihelny 631043 Karlovy Vary
Čankov 746746 Karlovy Vary
Doubí u Karlových Var 631051 Karlovy Vary
Drahovice 663701 Karlovy Vary
Dvory 663549 Karlovy Vary
Karlovy Vary 663433 Karlovy Vary
Olšová Vrata 663654 Karlovy Vary
Počerny 753831 Karlovy Vary
Rosnice u Staré Role 753840 Karlovy Vary
Rybáře 663557 Karlovy Vary
Stará Role 753858 Karlovy Vary
Tašovice 631060 Karlovy Vary
Tuhnice 663492 Karlovy Vary

Parcely a pozemky v katastrálním území Sedlec u Karlových Var podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 50 669 959
zahrada 170 106 205
ovocný sad 1 2 633
trvalý travní porost 94 279 764
lesní pozemek 3 36 517
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 4 9 637
lesní pozemek,Suma 7 46 154
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 1 1 629
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 35 777
vodní plocha,zamokřená plocha 5 18 105
vodní plocha,Suma 11 55 511
zastavěná plocha a nádvoří 425 74 915
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 1 1
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 426 74 916
ostatní plocha,dráha 3 73 112
ostatní plocha,silnice 9 39 986
ostatní plocha,ostatní komunikace 78 52 199
ostatní plocha,zeleň 18 13 285
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 4 10 049
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 7 362
ostatní plocha,manipulační plocha 69 120 084
ostatní plocha,dobývací prostor 13 228 644
ostatní plocha,jiná plocha 92 238 641
ostatní plocha,neplodná půda 29 117 529
ostatní plocha,Suma 316 900 891

Katastrální území Sedlec u Karlových Var, kód KÚ 746754

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 669893
zahrada 170 103652
ovoc. sad 1 2633
travní p. 90 278191
lesní poz les(ne hospodář) 4 9637
lesní poz 3 36517
vodní pl. nádrž umělá 5 35777
vodní pl. tok přirozený 1 1629
vodní pl. zamokřená pl. 5 18105
zast. pl. zbořeniště 1 1
zast. pl. 417 74545
ostat.pl. dobývací prost. 13 228644
ostat.pl. dráha 3 73112
ostat.pl. jiná plocha 92 238905
ostat.pl. manipulační pl. 69 118804
ostat.pl. neplodná půda 29 117529
ostat.pl. ostat.komunikace 80 52199
ostat.pl. pohřeb. 1 7362
ostat.pl. silnice 8 39941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10049
ostat.pl. zeleň 18 13285
Celkem KN 1064 2130410
Par. DKM 1064 2130410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 130
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 30
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 412
byt.z. byt 92
byt.z. dílna 1
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 95
LV 495
spoluvlastník 721

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 11.10.2007
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Sedlec u Karlových Var

NázevSedlec u Karlových VarPoužití názvu Sedlec u Karlových Var
2. pád názvuSedlce u Karlových Varbez Sedlce u Karlových Var, do Sedlce u Karlových Var
3. pád názvuSedlci u Karlových Vark (ke) Sedlci u Karlových Var
4. pád názvuSedlec u Karlových Varvidím Sedlec u Karlových Var
6. pád názvuSedlci u Karlových Varv (ve) Sedlci u Karlových Var
7. pád názvuSedlcem u Karlových Varmezi Sedlcem u Karlových Var a ...

Základní údaje o obci Karlovy Vary

Zařazení obce Karlovy Vary

Název obce Karlovy Vary
PSČ 11 PSČ
Katastrální území 15 KÚ v obci
Obec Karlovy Vary
Pověřený úřad Karlovy Vary
ORP Karlovy Vary
Okres Karlovy Vary
Kraj Karlovarský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Karlovy Vary

GPS pozice
50.2213183144, 12.8860728401
Navigovat
RUIAN kód OB.554961
NUTS CZ0412554961

Další informace z obce Karlovy Vary

Wikipedia Karlovy Vary
Reality na prodej 5
Ulice v obci 391 ulice
Části obce 15 částí
Znak, Vlajka Karlovy Vary - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Karlovy Vary

Právnické osoby 6 288
Právnické osoby zaniklé 1 387
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 10 865
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 890
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 5 644
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 8 135
Firmy v OR 5 420
Firmy v OR, historie 5 399
Firmy v OR, vymazané 790
Pobočky bank 15
Bankomat 52
Úřady 44
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 624
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 8 445
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 32 816

'Sedlec u Karlových Var' v jiných obcích a městech

Název Sedlec u Karlových Var je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Sedlec u Karlových Var, obec Karlovy Vary - - -

Vyhledání regionu

Počasí Karlovy VaryZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies