Blansko, katastrální území 605018 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Blansko

KódKU.605018
Okres Blansko
Obec Blansko
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1142707.66 Y:-593513.32
GPS49.36092981218727,16.644921975717917

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Blansko
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Blansko?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Blansko u Hrochova Týnce 648281 Hrochův Týnec
Blansko u Kaplice 663140 Kaplice

Poslední změny v kú Blansko

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1941, Blansko 50 11.06.2024
st.5549, Blansko 577 07.06.2024
271/1, Blansko 3 301 07.06.2024
874/15, Blansko 490 31.05.2024
875/25, Blansko 580 31.05.2024
1080/11, Blansko 422 31.05.2024
st.5537, Blansko 27 31.05.2024
st.5485, Blansko 206 31.05.2024
st.5436, Blansko 37 31.05.2024
st.5518, Blansko 241 27.05.2024
499/12, Blansko 4 156 27.05.2024
499/13, Blansko 1 073 27.05.2024
1298/1, Blansko 985 21.05.2024
1298/3, Blansko 1 455 21.05.2024
875/7, Blansko 157 21.05.2024
551/4, Blansko 14 639 21.05.2024
340/8, Blansko 1 406 21.05.2024
1389/10, Blansko 1 325 21.05.2024
st.5540, Blansko 206 21.05.2024
st.5494, Blansko 398 21.05.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 148011136 03.06.2024
Blansko č.e.1628 31.05.2024
Blansko č.e.1834 30.05.2024
Blansko č.e.2539,2558 29.05.2024
Blansko č.e.2540,2557 29.05.2024
Blansko č.e.2541,2556 29.05.2024
Blansko č.e.2542,2555 29.05.2024
Blansko č.e.2544,2553 29.05.2024
Blansko č.e.2545,2552 29.05.2024
Blansko č.e.2546,2551 29.05.2024
Blansko č.e.2547,2550 29.05.2024
Blansko č.e.2548,2549 29.05.2024
Blansko č.e.1900 29.05.2024
Blansko č.e.543,2554 27.05.2024
Blansko č.e.2527 24.05.2024
Blansko č.e.2528 24.05.2024
Blansko č.e.2529 24.05.2024
Blansko č.e.2530 24.05.2024
Blansko č.e.2531 24.05.2024
Blansko č.e.2532 24.05.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Blansko

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Blansko - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hořice u Blanska 710300 Blansko
Klepačov 666157 Blansko
Těchov 765520 Blansko
Olešná u Blanska 710318 Blansko
Dolní Lhota 629529 Blansko

Ostatní katastrální území v obci Blansko

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dolní Lhota 629529 Blansko
Horní Lhota u Blanska 643271 Blansko
Hořice u Blanska 710300 Blansko
Klepačov 666157 Blansko
Lažánky u Blanska 679453 Blansko
Olešná u Blanska 710318 Blansko
Těchov 765520 Blansko

Parcely a pozemky v katastrálním území Blansko podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 755 1 279 862
orná půda,skleník, pařeniště 3 4 492
orná půda,fotovoltaická elektrárna 5 3 031
orná půda,Suma 763 1 287 385
zahrada 2 123 867 416
ovocný sad 40 74 938
trvalý travní porost 613 495 847
lesní pozemek 213 563 654
lesní pozemek,ostatní komunikace 1 126
lesní pozemek,Suma 214 563 780
vodní plocha,rybník 1 1 817
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 75 134 130
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 3 20 854
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 1 607
vodní plocha,vodní nádrž umělá 18 20 666
vodní plocha,Suma 98 179 074
zastavěná plocha a nádvoří 5 220 1 034 919
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 23 4 894
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 25 6 525
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 5 268 1 046 338
ostatní plocha,dráha 17 110 562
ostatní plocha,silnice 179 166 885
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 790 824 804
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 19 12 039
ostatní plocha,zeleň 957 464 918
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 128 166 963
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 3 33 749
ostatní plocha,manipulační plocha 452 486 276
ostatní plocha,dobývací prostor 11 19 167
ostatní plocha,skládka 3 4 623
ostatní plocha,jiná plocha 1 424 719 336
ostatní plocha,neplodná půda 341 207 423
ostatní plocha,fotovoltaická elektrárna 3 1 656
ostatní plocha,Suma 5 327 3 218 401

Katastrální území Blansko, kód KÚ 605018

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 09.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 5 3031
orná půda 748 1277684
zahrada 2105 862054
ovoc. sad 39 71986
travní p. 609 495136
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 210 562884
vodní pl. nádrž přírodní 1 1607
vodní pl. nádrž umělá 18 20666
vodní pl. rybník 1 1817
vodní pl. tok přirozený 75 134130
vodní pl. tok umělý 3 20854
zast. pl. společný dvůr 23 4894
zast. pl. zbořeniště 23 6189
zast. pl. 4923 982974
ostat.pl. dobývací prost. 10 15040
ostat.pl. dráha 17 110562
ostat.pl. foto. elektrárna 3 1656
ostat.pl. jiná plocha 1369 704505
ostat.pl. manipulační pl. 440 480356
ostat.pl. neplodná půda 333 194777
ostat.pl. ost.dopravní pl. 19 12039
ostat.pl. ostat.komunikace 1733 816440
ostat.pl. pohřeb. 3 33749
ostat.pl. silnice 173 162220
ostat.pl. skládka 3 4623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 128 166963
ostat.pl. zeleň 941 461875
Celkem KN 13956 7610837
Par. DKM 13956 7610837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 29
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 271
č.p. doprava 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 47
č.p. obchod 26
č.p. obč.vyb. 106
č.p. rod.dům 1498
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 71
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 708
č.e. jiná st. 41
č.e. rod.rekr 434
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 1058
bez čp/če jiná st. 155
bez čp/če obč.vyb. 38
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 102
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 167
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 10
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 4837
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 4694
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 270
byt.z. j.nebyt 70
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 452
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 43
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 5571
LV 9127
spoluvlastník 18795

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2013
DKM 1:1000 03.12.2013
DKM 1:1000 27.11.2007 23.02.2009 část DKM byly překatastrována v únoru 2009 do k.ú. Lažany
ZMVM 1:1000 01.08.1989 03.12.2013 1.8.1989 1:2000, 1:1000,
ZMVM 1:2000 01.08.1989 03.12.2013
Ins. A 1:1000 31.12.1952 03.12.2013 31.12.1952 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:2000 31.12.1952 03.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 03.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Blansko

NázevBlanskoPoužití názvu Blansko
2. pád názvuBlanskabez Blanska, do Blanska
3. pád názvuBlanskuk (ke) Blansku
4. pád názvuBlanskovidím Blansko
6. pád názvuBlanskuv (ve) Blansku
7. pád názvuBlanskemmezi Blanskem a ...

Základní údaje o obci Blansko

Zařazení obce Blansko

Název obce Blansko
PSČ 67801 | Další 2 PSČ
Katastrální území 8 KÚ v obci
Obec Blansko
Pověřený úřad Blansko
ORP Blansko
Okres Blansko
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Blansko

GPS pozice
49.36313561564691, 16.64315047019587
Navigovat
RUIAN kód OB.581283

Další informace z obce Blansko

Wikipedia Blansko
Ulice v obci 135 ulic
Části obce 12 částí
Znak, Vlajka Blansko - vlajka

'Blansko' v jiných obcích a městech

Název Blansko je také na 12 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Blansko 4872 15827 6014
obec Blansko, okres Blansko 1249 2986 1383
část obce Blansko, obec Kaplice 8 63 6
část obce Blansko, obec Hrochův Týnec - 2 -
část obce Blansko, obec Jablonec nad Jizerou 1 32 5
část obce Blansko, obec Blansko 1072 2396 1110
ulice Blansko, obec Povrly 2 4 1
KÚ Blansko, obec Blansko - - -
KÚ Blansko u Hrochova Týnce, obec Hrochův Týnec - - -
KÚ Blansko u Kaplice, obec Kaplice - - -
pošta Blansko 1 - - -
pošta Blansko 3 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.