Břeclav, katastrální území 613584 - katastr nemovitostí

Katastrální území Břeclav

KódKU.613584
Okres Břeclav
Obec Břeclav
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1212039.45 Y:-582083.06
GPS48.7517405372,16.9003729222

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Břeclav
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Břeclav

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
309/2, Břeclav 111 06.12.2018
3750/76, Břeclav 21 06.12.2018
3759/56, Břeclav 2 940 06.12.2018
309/12, Břeclav 33 06.12.2018
3750/100, Břeclav 63 06.12.2018
3759/65, Břeclav 438 06.12.2018
3759/66, Břeclav 51 06.12.2018
2666/77, Břeclav 628 06.12.2018
2666/146, Břeclav 23 06.12.2018
2666/147, Břeclav 46 06.12.2018
3750/77, Břeclav 80 06.12.2018
2666/229, Břeclav 49 06.12.2018
3750/2, Břeclav 16 06.12.2018
3750/91, Břeclav 16 06.12.2018
3750/97, Břeclav 39 06.12.2018
3750/99, Břeclav 87 06.12.2018
3750/101, Břeclav 109 06.12.2018
3750/102, Břeclav 38 06.12.2018
3091/18, Břeclav 9 29.11.2018
3091/19, Břeclav 27 29.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Břeclav č.p.1900 29.11.2018
Objekt 43676081 28.11.2018
Břeclav č.p.3473 27.11.2018
Břeclav č.p.3461 27.11.2018
Břeclav č.p.3466 27.11.2018
Břeclav č.p.3465 27.11.2018
Břeclav č.p.3462 27.11.2018
Břeclav č.p.3446 27.11.2018
Břeclav č.p.3464 27.11.2018
Břeclav č.p.3470 27.11.2018
Břeclav č.p.3471 27.11.2018
Břeclav č.p.3468 27.11.2018
Objekt 47073730 26.11.2018
Břeclav č.p.50 21.11.2018
Břeclav č.p.1020 19.11.2018
Břeclav č.p.3582 13.11.2018
Břeclav č.p.1029 08.11.2018
Břeclav č.p.311 30.10.2018
Objekt 94351406 30.10.2018
Břeclav č.p.3370 30.10.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Břeclav

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Břeclav - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Kostice 670588 Kostice
Poštorná 726346 Břeclav
Tvrdonice 772020 Tvrdonice
Ladná 678872 Ladná
Charvátská Nová Ves 650684 Břeclav

Ostatní katastrální území v obci Břeclav

Název KÚ Kód KÚ Obec
Charvátská Nová Ves 650684 Břeclav
Poštorná 726346 Břeclav

Parcely a pozemky v katastrálním území Břeclav podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 5 818 13 828 910
vinice 390 204 457
zahrada 1 922 967 382
ovocný sad 66 183 644
trvalý travní porost 624 2 914 388
lesní pozemek 266 12 490 033
vodní plocha,rybník 3 12 546
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 429 1 474 935
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 34 86 336
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 38 071
vodní plocha,vodní nádrž umělá 45 129 822
vodní plocha,zamokřená plocha 90 173 702
vodní plocha,Suma 603 1 915 412
zastavěná plocha a nádvoří 6 007 1 907 154
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 156 82 173
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 123 24 716
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 286 2 014 043
ostatní plocha,dráha 187 865 939
ostatní plocha,dálnice 16 239 044
ostatní plocha,silnice 341 374 329
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 801 1 364 271
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 10 8 356
ostatní plocha,zeleň 199 137 778
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 217 621 751
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 3 26 462
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 3
ostatní plocha,manipulační plocha 968 871 165
ostatní plocha,dobývací prostor 1 2 993
ostatní plocha,skládka 1 11
ostatní plocha,jiná plocha 1 391 1 270 939
ostatní plocha,neplodná půda 137 95 361
ostatní plocha,Suma 5 273 5 878 402

Katastrální území Břeclav, kód KÚ 613584

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 07.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5778 13461941
vinice 388 180073
zahrada 1922 963092
ovoc. sad 67 183619
travní p. 621 2906290
lesní poz 270 12523368
vodní pl. nádrž přírodní 2 38071
vodní pl. nádrž umělá 45 129822
vodní pl. rybník 3 12546
vodní pl. tok přirozený 425 1467810
vodní pl. tok umělý 34 86336
vodní pl. zamokřená pl. 89 150712
zast. pl. společný dvůr 151 80726
zast. pl. zbořeniště 115 20654
zast. pl. 5768 1816031
ostat.pl. dráha 200 865446
ostat.pl. dálnice 15 238876
ostat.pl. jiná plocha 1370 1219187
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 942 831172
ostat.pl. neplodná půda 135 94730
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8356
ostat.pl. ostat.komunikace 1842 1341531
ostat.pl. pohřeb. 4 29814
ostat.pl. silnice 340 368318
ostat.pl. skládka 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 216 606842
ostat.pl. zeleň 197 134564
Celkem KN 20951 39759941
Par. DKM 20951 39759941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. bydlení 1642
č.p. byt.dům 256
č.p. doprava 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 49
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 163
č.p. obč.vyb. 67
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 452
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 51
bez čp/če garáž 1465
bez čp/če jiná st. 678
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 118
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 139
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 113
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 145
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 14
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 5611
byt.z. byt 3788
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 202
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 9
obč.z. rozest. 33
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4207
LV 8952
spoluvlastník 16208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.06.2015 1:1000 01.06.2015 *) Z-3200/2015-704
DKM 1:1000 29.11.2011
ZMVM 1:2000 03.09.1984 29.11.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 24.04.1955 01.06.2015 04.09.1931 1:5000, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 03.09.1984 28.02.1824 1:2880, 1:1440,


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Břeclav

NázevBřeclavPoužití názvu Břeclav
2. pád názvuBřeclavibez Břeclavi, do Břeclavi
3. pád názvuBřeclavik (ke) Břeclavi
4. pád názvuBřeclavvidím Břeclav
6. pád názvuBřeclaviv (ve) Břeclavi
7. pád názvuBřeclavímezi Břeclaví a ...

Základní údaje o obci Břeclav

Zařazení obce Břeclav

Název obce Břeclav
PSČ 69002 | Dalších 7 PSČ
Katastrální území Břeclav, Charvátská Nová Ves, Poštorná
Obec Břeclav
Pověřený úřad Břeclav
ORP Břeclav
Okres Břeclav
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Břeclav

GPS pozice
48.7589696568, 16.8820303357
Navigovat
RUIAN kód OB.584291
NUTS CZ0644584291

Další informace z obce Břeclav

Wikipedia Břeclav
Reality na prodej 1
Ulice v obci 181 ulice
Části obce 3 části
Znak, Vlajka Břeclav - vlajka

'Břeclav' v jiných obcích a městech

Název Břeclav je také na 11 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Břeclav 5690 20942 6732
obec Břeclav, okres Břeclav 1718 3880 1801
část obce Břeclav, obec Břeclav 1388 2296 1213
KÚ Břeclav, obec Břeclav - - -
pošta Břeclav 1 - - -
pošta Břeclav 120 - - -
pošta Břeclav 2 - - -
pošta Břeclav 3 - - -
pošta Břeclav 4 - - -
pošta Břeclav 6 - - -
pošta DEPO Břeclav 70 - - -

Vyhledání regionu

Počasí BřeclavZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele