Břeclav, katastrální území 613584 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Břeclav

KódKU.613584
Okres Břeclav
Obec Břeclav
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1212039.45 Y:-582083.06
GPS48.751740537164025,16.900372922154872

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Břeclav
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Břeclav

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
586/49, Břeclav 438 12.04.2024
586/75, Břeclav 282 12.04.2024
637/873, Břeclav 699 11.04.2024
637/176, Břeclav 949 11.04.2024
637/289, Břeclav 1 315 11.04.2024
3100/120, Břeclav 367 08.04.2024
st.6725, Břeclav 237 08.04.2024
3608/48, Břeclav 413 05.04.2024
3608/35, Břeclav 9 512 05.04.2024
3282/23, Břeclav 471 05.04.2024
st.6675, Břeclav 57 05.04.2024
361/8, Břeclav 189 03.04.2024
363/8, Břeclav 44 03.04.2024
363/10, Břeclav 11 03.04.2024
3768/9, Břeclav 387 21.03.2024
3768/4, Břeclav 7 905 21.03.2024
st.3154, Břeclav 172 15.03.2024
366/5, Břeclav 293 15.03.2024
2847/650, Břeclav 730 13.03.2024
2847/191, Břeclav 588 13.03.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Břeclav č.p.1289 09.04.2024
Objekt 47075635 08.04.2024
Břeclav č.p.3647 08.04.2024
Objekt 50248570 26.03.2024
Objekt 147297567 21.03.2024
Objekt 147277906 20.03.2024
Břeclav č.p.1813 18.03.2024
Břeclav č.p.2982 15.03.2024
Břeclav č.p.1223 13.03.2024
Břeclav č.p.2274 13.03.2024
Objekt 40784835 13.03.2024
Břeclav č.p.515 12.03.2024
Břeclav č.p.562 12.03.2024
Objekt 44682701 12.03.2024
Břeclav č.p.3498 12.03.2024
Objekt 49261401 12.03.2024
Břeclav č.p.1456 04.03.2024
Břeclav č.p.12 04.03.2024
Objekt 47215429 29.02.2024
Objekt 49803913 29.02.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Břeclav

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Břeclav - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Kostice 670588 Kostice
Poštorná 726346 Břeclav
Tvrdonice 772020 Tvrdonice
Ladná 678872 Ladná
Charvátská Nová Ves 650684 Břeclav

Ostatní katastrální území v obci Břeclav

Název KÚ Kód KÚ Obec
Charvátská Nová Ves 650684 Břeclav
Poštorná 726346 Břeclav

Parcely a pozemky v katastrálním území Břeclav podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 5 913 13 789 069
vinice 388 202 948
zahrada 1 992 972 400
ovocný sad 74 180 520
trvalý travní porost 619 2 906 844
lesní pozemek 269 12 522 237
vodní plocha,rybník 3 12 546
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 427 1 472 563
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 34 86 336
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 38 071
vodní plocha,vodní nádrž umělá 45 129 822
vodní plocha,zamokřená plocha 105 150 171
vodní plocha,Suma 616 1 889 509
zastavěná plocha a nádvoří 6 266 2 011 236
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 158 80 950
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 126 23 626
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 550 2 115 812
ostatní plocha,dráha 202 865 427
ostatní plocha,dálnice 16 239 044
ostatní plocha,silnice 340 374 201
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 927 1 375 830
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 11 10 144
ostatní plocha,zeleň 228 141 573
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 221 607 395
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 4 29 814
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 3
ostatní plocha,manipulační plocha 1 012 877 591
ostatní plocha,skládka 1 11
ostatní plocha,jiná plocha 1 633 1 340 879
ostatní plocha,neplodná půda 143 92 830
ostatní plocha,Suma 5 739 5 954 742

Katastrální území Břeclav, kód KÚ 613584

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28. října 14/594, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 31.03.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5836 13431862
vinice 366 176382
zahrada 1959 964652
ovoc. sad 74 180520
travní p. 612 2902869
lesní poz 269 12522237
vodní pl. nádrž přírodní 2 38071
vodní pl. nádrž umělá 45 129822
vodní pl. rybník 3 12546
vodní pl. tok přirozený 424 1465850
vodní pl. tok umělý 34 86336
vodní pl. zamokřená pl. 104 150170
zast. pl. společný dvůr 148 79273
zast. pl. zbořeniště 102 17234
zast. pl. 5799 1869669
ostat.pl. dráha 201 865166
ostat.pl. dálnice 15 238876
ostat.pl. jiná plocha 1519 1213454
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 947 823596
ostat.pl. neplodná půda 139 92298
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 10144
ostat.pl. ostat.komunikace 1868 1343848
ostat.pl. pohřeb. 4 29814
ostat.pl. silnice 339 368247
ostat.pl. skládka 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 221 607395
ostat.pl. zeleň 224 139658
Celkem KN 21267 39760003
Par. DKM 21267 39760003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 25
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 262
č.p. doprava 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 46
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 152
č.p. obč.vyb. 76
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 2003
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 23
č.p. výroba 21
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 50
bez čp/če garáž 1480
bez čp/če jiná st. 672
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 108
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če prům.obj 124
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 121
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 146
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 11
vod.dílo hráz pod 17
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 5650
byt.z. byt 3790
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 87
byt.z. rozest. 1
byt.z. sk.bneb 1
obč.z. ateliér 16
obč.z. byt 417
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 26
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4423
LV 9493
spoluvlastník 17565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.06.2015 1:1000 01.06.2015 *) Z-3200/2015-704
DKM 1:1000 29.11.2011
ZMVM 1:2000 03.09.1984 29.11.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 24.04.1955 01.06.2015 04.09.1931 1:5000, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 03.09.1984 28.02.1824 1:2880, 1:1440,


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Břeclav

NázevBřeclavPoužití názvu Břeclav
2. pád názvuBřeclavibez Břeclavi, do Břeclavi
3. pád názvuBřeclavik (ke) Břeclavi
4. pád názvuBřeclavvidím Břeclav
6. pád názvuBřeclaviv (ve) Břeclavi
7. pád názvuBřeclavímezi Břeclaví a ...

Základní údaje o obci Břeclav

Zařazení obce Břeclav

Název obce Břeclav
PSČ 69002 | Dalších 7 PSČ
Katastrální území Břeclav, Charvátská Nová Ves, Poštorná
Obec Břeclav
Pověřený úřad Břeclav
ORP Břeclav
Okres Břeclav
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Břeclav

GPS pozice
48.75896965684099, 16.88203033569541
Navigovat
RUIAN kód OB.584291

Další informace z obce Břeclav

Wikipedia Břeclav
Ulice v obci 183 ulice
Části obce 3 části
Znak, Vlajka Břeclav - vlajka

'Břeclav' v jiných obcích a městech

Název Břeclav je také na 11 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Břeclav 5929 18205 6383
obec Břeclav, okres Břeclav 1761 3341 1600
část obce Břeclav, obec Břeclav 1420 2017 1086
KÚ Břeclav, obec Břeclav - - -
pošta Břeclav 1 - - -
pošta Břeclav 120 - - -
pošta Břeclav 2 - - -
pošta Břeclav 3 - - -
pošta Břeclav 4 - - -
pošta Břeclav 6 - - -
pošta DEPO Břeclav 70 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.