Břeclav, katastrální území 613584 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Břeclav

KódKU.613584
Okres Břeclav
Obec Břeclav
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1212039.45 Y:-582083.06
GPS48.751740537164025,16.900372922154872

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Břeclav
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Břeclav

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.807, Břeclav 1 679 04.01.2023
st.923, Břeclav 1 258 04.01.2023
st.1308, Břeclav 443 04.01.2023
104/3, Břeclav 156 04.01.2023
5924, Břeclav 2 104 04.01.2023
1890/31, Břeclav 69 840 30.12.2022
st.6625, Břeclav 21 30.12.2022
st.6626, Břeclav 21 30.12.2022
st.6627, Břeclav 21 30.12.2022
st.6638/2, Břeclav 1 08.12.2022
st.6638/1, Břeclav 51 08.12.2022
st.6639, Břeclav 125 08.12.2022
3252/6, Břeclav 130 08.12.2022
st.5734/1, Břeclav 22 07.12.2022
3252/21, Břeclav 70 02.12.2022
3252/22, Břeclav 19 02.12.2022
637/142, Břeclav 1 386 01.12.2022
st.6485, Břeclav 32 01.12.2022
3055/24, Břeclav 350 30.11.2022
3055/22, Břeclav 74 30.11.2022
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Břeclav č.p.565 04.01.2023
Objekt 48901261 07.12.2022
Břeclav č.p.1590 24.11.2022
Břeclav č.p.1669 21.11.2022
Objekt 49255592 15.11.2022
Objekt 49198068 15.11.2022
Objekt 49234544 15.11.2022
Objekt 49167227 15.11.2022
Objekt 49049003 15.11.2022
Objekt 49085069 15.11.2022
Objekt 49270001 15.11.2022
Objekt 49659618 15.11.2022
Objekt 49437755 15.11.2022
Objekt 48292036 15.11.2022
Objekt 48292044 15.11.2022
Objekt 48291994 15.11.2022
Objekt 48292001 15.11.2022
Objekt 48292010 15.11.2022
Objekt 48407542 15.11.2022
Objekt 48622320 15.11.2022
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Břeclav

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Břeclav - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Kostice 670588 Kostice
Poštorná 726346 Břeclav
Tvrdonice 772020 Tvrdonice
Ladná 678872 Ladná
Charvátská Nová Ves 650684 Břeclav

Ostatní katastrální území v obci Břeclav

Název KÚ Kód KÚ Obec
Charvátská Nová Ves 650684 Břeclav
Poštorná 726346 Břeclav

Parcely a pozemky v katastrálním území Břeclav podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 5 897 13 792 258
vinice 389 203 515
zahrada 1 971 972 241
ovocný sad 71 180 491
trvalý travní porost 621 2 909 631
lesní pozemek 270 12 522 941
vodní plocha,rybník 3 12 546
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 428 1 472 853
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 34 86 336
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 2 38 071
vodní plocha,vodní nádrž umělá 45 129 822
vodní plocha,zamokřená plocha 106 150 188
vodní plocha,Suma 618 1 889 816
zastavěná plocha a nádvoří 6 183 1 974 879
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 158 81 074
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 127 23 575
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 468 2 079 528
ostatní plocha,dráha 201 865 707
ostatní plocha,dálnice 16 239 044
ostatní plocha,silnice 340 374 181
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 914 1 373 298
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 11 10 144
ostatní plocha,zeleň 212 134 274
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 220 605 587
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 4 29 814
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 3
ostatní plocha,manipulační plocha 1 003 876 400
ostatní plocha,skládka 1 11
ostatní plocha,jiná plocha 1 545 1 329 354
ostatní plocha,neplodná půda 140 94 627
ostatní plocha,Suma 5 608 5 932 444

Katastrální území Břeclav, kód KÚ 613584

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28. října 14/594, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 01.01.2023)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5829 13439258
vinice 367 176949
zahrada 1952 965390
ovoc. sad 71 180491
travní p. 613 2905607
lesní poz 270 12522941
vodní pl. nádrž přírodní 2 38071
vodní pl. nádrž umělá 45 129822
vodní pl. rybník 3 12546
vodní pl. tok přirozený 425 1466140
vodní pl. tok umělý 34 86336
vodní pl. zamokřená pl. 104 150170
zast. pl. společný dvůr 150 79617
zast. pl. zbořeniště 106 17183
zast. pl. 5800 1856778
ostat.pl. dráha 200 865446
ostat.pl. dálnice 15 238876
ostat.pl. jiná plocha 1478 1208696
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 954 837815
ostat.pl. neplodná půda 136 94089
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 10144
ostat.pl. ostat.komunikace 1862 1341616
ostat.pl. pohřeb. 4 29814
ostat.pl. silnice 339 368221
ostat.pl. skládka 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 220 605587
ostat.pl. zeleň 208 132359
Celkem KN 21200 39759976
Par. DKM 21200 39759976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 25
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 262
č.p. doprava 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 46
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 156
č.p. obč.vyb. 72
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 1989
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 21
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 6
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 51
bez čp/če garáž 1467
bez čp/če jiná st. 681
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 113
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 126
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 121
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 150
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 15
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 5645
byt.z. byt 3789
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 88
byt.z. rozest. 1
byt.z. sk.bneb 1
obč.z. ateliér 16
obč.z. byt 402
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 23
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4407
LV 9319
spoluvlastník 17048

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.06.2015 1:1000 01.06.2015 *) Z-3200/2015-704
DKM 1:1000 29.11.2011
ZMVM 1:2000 03.09.1984 29.11.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 24.04.1955 01.06.2015 04.09.1931 1:5000, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 03.09.1984 28.02.1824 1:2880, 1:1440,


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Břeclav

NázevBřeclavPoužití názvu Břeclav
2. pád názvuBřeclavibez Břeclavi, do Břeclavi
3. pád názvuBřeclavik (ke) Břeclavi
4. pád názvuBřeclavvidím Břeclav
6. pád názvuBřeclaviv (ve) Břeclavi
7. pád názvuBřeclavímezi Břeclaví a ...

Základní údaje o obci Břeclav

Zařazení obce Břeclav

Název obce Břeclav
PSČ 69002 | Dalších 7 PSČ
Katastrální území Břeclav, Charvátská Nová Ves, Poštorná
Obec Břeclav
Pověřený úřad Břeclav
ORP Břeclav
Okres Břeclav
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Břeclav

GPS pozice
48.75896965684099, 16.88203033569541
Navigovat
RUIAN kód OB.584291

Další informace z obce Břeclav

Wikipedia Břeclav
Ulice v obci 183 ulice
Části obce 3 části
Znak, Vlajka Břeclav - vlajka

🦠 Koronavirus COVID-19 😷

Nakažených v obci Břeclav
Nakažených v ORP Břeclav a okolí
Nakažení a opatření v okrese Břeclav
Nakažení v kraji Jihomoravský

'Břeclav' v jiných obcích a městech

Název Břeclav je také na 11 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Břeclav 5924 20337 6383
obec Břeclav, okres Břeclav 1788 3732 1600
část obce Břeclav, obec Břeclav 1445 2221 1086
KÚ Břeclav, obec Břeclav - - -
pošta Břeclav 1 - - -
pošta Břeclav 120 - - -
pošta Břeclav 2 - - -
pošta Břeclav 3 - - -
pošta Břeclav 4 - - -
pošta Břeclav 6 - - -
pošta DEPO Břeclav 70 - - -
Vyhledání regionu
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V