České Budějovice 2, katastrální území 621943 - katastr nemovitostí

Katastrální území České Budějovice 2

KódKU.621943
Okres České Budějovice
Obec České Budějovice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1165023.0 Y:-757745.3
GPS48.982307602,14.4463282416

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ České Budějovice 2
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú České Budějovice 2

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.726/95, České Budějovice 2 1 169 04.12.2018
164, České Budějovice 2 308 03.12.2018
st.163, České Budějovice 2 308 03.12.2018
st.726/94, České Budějovice 2 585 27.11.2018
1635/56, České Budějovice 2 2 302 27.11.2018
1635/60, České Budějovice 2 166 27.11.2018
726/98, České Budějovice 2 271 27.11.2018
726/102, České Budějovice 2 19 27.11.2018
726/103, České Budějovice 2 37 27.11.2018
726/99, České Budějovice 2 271 27.11.2018
726/100, České Budějovice 2 17 27.11.2018
726/101, České Budějovice 2 6 27.11.2018
st.1894/320, České Budějovice 2 609 20.11.2018
st.1894/321, České Budějovice 2 86 20.11.2018
1894/30, České Budějovice 2 2 275 20.11.2018
1894/207, České Budějovice 2 581 16.11.2018
st.1894/317, České Budějovice 2 210 16.11.2018
1929/101, České Budějovice 2 107 07.11.2018
1929/102, České Budějovice 2 120 07.11.2018
1929/40, České Budějovice 2 31 07.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 95951962 29.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1724, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1722, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1735, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1709, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1712, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1710, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1708, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1734, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1727, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.e.40, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1731, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1719, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1721, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1744, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1741, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1720, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1743, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1723, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 2 č.p.1728, České Budějovice 24.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel České Budějovice 2

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa České Budějovice 2 - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
České Budějovice 1 621919 České Budějovice
České Vrbné 622729 České Budějovice
České Budějovice 3 622052 České Budějovice
Branišov u Dubného 633615 Branišov
Litvínovice 686204 Litvínovice

Ostatní katastrální území v obci České Budějovice

Název KÚ Kód KÚ Obec
České Budějovice 1 621919 České Budějovice
České Budějovice 3 622052 České Budějovice
České Budějovice 4 622222 České Budějovice
České Budějovice 5 622281 České Budějovice
České Budějovice 6 622346 České Budějovice
České Budějovice 7 622486 České Budějovice
České Vrbné 622729 České Budějovice
Haklovy Dvory 636797 České Budějovice
Kaliště u Českých Budějovic 662208 České Budějovice
Třebotovice 662216 České Budějovice

Parcely a pozemky v katastrálním území České Budějovice 2 podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 469 1 492 501
zahrada 1 134 532 831
ovocný sad 10 9 613
trvalý travní porost 141 397 904
lesní pozemek 13 129 380
vodní plocha,rybník 9 203 780
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 69 605 115
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 31 19 342
vodní plocha,vodní nádrž umělá 1 3 737
vodní plocha,zamokřená plocha 20 21 275
vodní plocha,Suma 130 853 249
zastavěná plocha a nádvoří 2 989 890 812
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 16 3 103
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 15 5 048
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 020 898 963
ostatní plocha,plantáž dřevin 5 834
ostatní plocha,dráha 1 76
ostatní plocha,silnice 66 93 946
ostatní plocha,ostatní komunikace 587 1 069 866
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 7 8 652
ostatní plocha,zeleň 572 1 470 498
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 64 232 113
ostatní plocha,manipulační plocha 366 787 580
ostatní plocha,skládka 1 107 535
ostatní plocha,jiná plocha 1 144 1 291 466
ostatní plocha,Suma 2 813 5 062 566

Katastrální území České Budějovice 2, kód KÚ 621943

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Statistické údaje (stav ke dni: 01.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 1486364
zahrada 1129 526546
ovoc. sad 10 9613
travní p. 140 397587
lesní poz 13 129380
vodní pl. nádrž umělá 1 3737
vodní pl. rybník 9 203780
vodní pl. tok přirozený 71 605115
vodní pl. tok umělý 31 19342
vodní pl. zamokřená pl. 20 21275
zast. pl. společný dvůr 15 3076
zast. pl. zbořeniště 13 4885
zast. pl. 2977 891942
ostat.pl. dráha 1 76
ostat.pl. jiná plocha 1298 1287149
ostat.pl. manipulační pl. 481 777377
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 8652
ostat.pl. ostat.komunikace 639 1066480
ostat.pl. plantáž dřevin 5 834
ostat.pl. silnice 67 91995
ostat.pl. skládka 1 107535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 67 232794
ostat.pl. zeleň 576 1469601
Celkem KN 8043 9345135
Par. DKM 8043 9345135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 476
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 52
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 129
č.p. rod.dům 946
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 22
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 575
bez čp/če jiná st. 281
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 93
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 117
bez čp/če ubyt.zař 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
rozestav. 26
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
s roz.jed 2
Celkem BUD 2862
byt.z. byt 8700
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 1319
byt.z. j.nebyt 169
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 2697
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 145
obč.z. j.nebyt 219
obč.z. rozest. 20
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 13284
LV 12116
spoluvlastník 28239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.04.2003
THM-V 1:1000 01.10.1973 10.04.2003
S-SK GS 1:720 1870 01.10.1973 Okrajové části v měř.1:1440 a 1:2880


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ České Budějovice 2

NázevČeské Budějovice 2Použití názvu České Budějovice 2
2. pád názvuČeských Budějovic 2bez Českých Budějovic 2, do Českých Budějovic 2
3. pád názvuČeským Budějovicím 2k (ke) Českým Budějovicím 2
4. pád názvuČeské Budějovice 2vidím České Budějovice 2
6. pád názvuČeských Budějovicích 2v (ve) Českých Budějovicích 2
7. pád názvuČeskými Budějovicemi 2mezi Českými Budějovicemi 2 a ...

Základní údaje o obci České Budějovice

Zařazení obce České Budějovice

Název obce České Budějovice
PSČ 11 PSČ
Katastrální území 11 KÚ v obci
Obec České Budějovice
Pověřený úřad České Budějovice
ORP České Budějovice
Okres České Budějovice
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce České Budějovice

GPS pozice
48.9744695051, 14.4743408062
Navigovat
RUIAN kód OB.544256
NUTS CZ0311544256

Další informace z obce České Budějovice

Wikipedia České Budějovice
Ulice v obci 471 ulice
Části obce 7 částí
Znak, Vlajka České Budějovice - vlajka

Veřejný rejstřík v obci České Budějovice

Právnické osoby 8 287
Právnické osoby zaniklé 3 626
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 20 154
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 372
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 7 864
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 14 374
Firmy v OR 6 630
Firmy v OR, historie 10 753
Firmy v OR, vymazané 2 957
Pobočky bank 29
Bankomat 90
Úřady 79
Úřady práce 1
Nabídky práce 7 743
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 10 190
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 44 829

Označení stránky: České Budějovice
Vyhledání regionu

Počasí České BudějoviceZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies