České Budějovice 3, katastrální území 622052 - katastr nemovitostí

Katastrální území České Budějovice 3

KódKU.622052
Okres České Budějovice
Obec České Budějovice
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1164195.39 Y:-755611.87
GPS48.992285112,14.4736721042

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ České Budějovice 3
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú České Budějovice 3

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1638/1, České Budějovice 3 7 477 05.12.2018
st.1638/2, České Budějovice 3 602 05.12.2018
139/92, České Budějovice 3 6 304 04.12.2018
139/128, České Budějovice 3 61 04.12.2018
3888, České Budějovice 3 506 20.11.2018
3890, České Budějovice 3 574 20.11.2018
st.3887, České Budějovice 3 268 20.11.2018
2620/1, České Budějovice 3 502 15.11.2018
2620/4, České Budějovice 3 138 15.11.2018
2620/5, České Budějovice 3 91 15.11.2018
st.194, České Budějovice 3 210 08.11.2018
195, České Budějovice 3 330 08.11.2018
2873/43, České Budějovice 3 124 08.11.2018
2875/13, České Budějovice 3 712 08.11.2018
2873/16, České Budějovice 3 4 732 08.11.2018
2875/1, České Budějovice 3 22 999 08.11.2018
1705/1, České Budějovice 3 596 01.11.2018
1705/2, České Budějovice 3 565 01.11.2018
st.2948/1, České Budějovice 3 2 030 29.10.2018
2948/21, České Budějovice 3 17 29.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
České Budějovice 3 č.p.344, České Budějovice 06.12.2018
České Budějovice 3 č.p.2701, České Budějovice 29.11.2018
Objekt 95948481 29.11.2018
Objekt 95948881 29.11.2018
České Budějovice 3 č.p.402, České Budějovice 28.11.2018
Objekt 40498328 26.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2796, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2772, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2769, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2771, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2776, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2770, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2786, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2789, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2781, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2782, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2773, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2777, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2774, České Budějovice 24.11.2018
České Budějovice 3 č.p.2775, České Budějovice 24.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel České Budějovice 3

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa České Budějovice 3 - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
České Budějovice 1 621919 České Budějovice
České Budějovice 4 622222 České Budějovice
České Budějovice 2 621943 České Budějovice
Hrdějovice 648001 Hrdějovice
České Vrbné 622729 České Budějovice

Ostatní katastrální území v obci České Budějovice

Název KÚ Kód KÚ Obec
České Budějovice 1 621919 České Budějovice
České Budějovice 2 621943 České Budějovice
České Budějovice 4 622222 České Budějovice
České Budějovice 5 622281 České Budějovice
České Budějovice 6 622346 České Budějovice
České Budějovice 7 622486 České Budějovice
České Vrbné 622729 České Budějovice
Haklovy Dvory 636797 České Budějovice
Kaliště u Českých Budějovic 662208 České Budějovice
Třebotovice 662216 České Budějovice

Parcely a pozemky v katastrálním území České Budějovice 3 podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 238 1 209 054
zahrada 1 675 667 244
zahrada,skleník, pařeniště 6 18 234
zahrada,Suma 1 681 685 478
trvalý travní porost 221 296 434
lesní pozemek 18 19 758
vodní plocha,rybník 5 252 517
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 52 102 095
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 103 39 750
vodní plocha,vodní nádrž umělá 12 3 599
vodní plocha,zamokřená plocha 6 5 950
vodní plocha,Suma 178 403 911
zastavěná plocha a nádvoří 5 024 1 491 127
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 39 15 220
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 38 6 276
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 5 101 1 512 623
ostatní plocha,dráha 40 128 491
ostatní plocha,silnice 21 126 848
ostatní plocha,ostatní komunikace 692 1 188 644
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 9 17 070
ostatní plocha,zeleň 231 365 976
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 28 88 646
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 3 88 455
ostatní plocha,manipulační plocha 287 381 850
ostatní plocha,jiná plocha 1 514 949 578
ostatní plocha,neplodná půda 7 6 650
ostatní plocha,Suma 2 832 3 342 208

Katastrální území České Budějovice 3, kód KÚ 622052

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Statistické údaje (stav ke dni: 01.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 1206303
zahrada skleník-pařeniš. 6 18234
zahrada 1659 661003
travní p. 224 292667
lesní poz 17 18551
vodní pl. nádrž umělá 12 3684
vodní pl. rybník 5 252517
vodní pl. tok přirozený 50 101873
vodní pl. tok umělý 102 28689
vodní pl. zamokřená pl. 6 5950
zast. pl. společný dvůr 39 15220
zast. pl. zbořeniště 36 5740
zast. pl. 4955 1481380
ostat.pl. dráha 67 128491
ostat.pl. jiná plocha 1497 933524
ostat.pl. manipulační pl. 285 355584
ostat.pl. neplodná půda 7 6650
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 14587
ostat.pl. ostat.komunikace 682 1146484
ostat.pl. pohřeb. 3 88455
ostat.pl. silnice 21 126848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 88646
ostat.pl. zeleň 235 365912
Celkem KN 10184 7346992
Par. DKM 10184 7346992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 1444
č.p. byt.dům 395
č.p. jiná st. 58
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 148
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 21
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 22
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 1702
bez čp/če jiná st. 350
bez čp/če obchod 12
bez čp/če obč.vyb 94
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 73
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 75
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 29
s roz.jed 1
Celkem BUD 4865
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 8223
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 361
byt.z. j.nebyt 231
byt.z. rozest. 21
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 806
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 117
obč.z. j.nebyt 31
obč.z. rozest. 37
Celkem JED 9839
LV 12126
spoluvlastník 23975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2001
THM-V 1:1000 01.10.1973 05.06.2001
S-SK GS 1:720 1870 01.10.1973 Okrajové části v měř.1:1440 a 1:2880


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ České Budějovice 3

NázevČeské Budějovice 3Použití názvu České Budějovice 3
2. pád názvuČeských Budějovic 3bez Českých Budějovic 3, do Českých Budějovic 3
3. pád názvuČeským Budějovicím 3k (ke) Českým Budějovicím 3
4. pád názvuČeské Budějovice 3vidím České Budějovice 3
6. pád názvuČeských Budějovicích 3v (ve) Českých Budějovicích 3
7. pád názvuČeskými Budějovicemi 3mezi Českými Budějovicemi 3 a ...


Základní údaje o obci České Budějovice

Zařazení obce České Budějovice

Název obce České Budějovice
PSČ 11 PSČ
Katastrální území 11 KÚ v obci
Obec České Budějovice
Pověřený úřad České Budějovice
ORP České Budějovice
Okres České Budějovice
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce České Budějovice

GPS pozice
48.9744695051, 14.4743408062
Navigovat
RUIAN kód OB.544256
NUTS CZ0311544256

Další informace z obce České Budějovice

Wikipedia České Budějovice
Ulice v obci 471 ulice
Části obce 7 částí
Znak, Vlajka České Budějovice - vlajka

Veřejný rejstřík v obci České Budějovice

Právnické osoby 8 227
Právnické osoby zaniklé 3 615
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 20 116
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 375
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 7 857
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 14 341
Firmy v OR 6 615
Firmy v OR, historie 10 742
Firmy v OR, vymazané 2 950
Pobočky bank 29
Bankomat 89
Úřady 79
Úřady práce 1
Nabídky práce 7 539
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 10 013
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 44 590

Označení stránky: Firmy české budějovice 3
Vyhledání regionu

Počasí České BudějoviceZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies