Dobřany, katastrální území 627615 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Dobřany

KódKU.627615
Okres Plzeň-jih
Obec Dobřany
Platí od 07.12.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1078792.72 Y:-829502.49
GPS49.65703148327623,13.29923872046394

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Dobřany
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Dobřany?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dobřany v Orlických horách 627631 Dobřany

Poslední změny v kú Dobřany

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2512/4, Dobřany 400 11.06.2024
2512/35, Dobřany 22 11.06.2024
372/63, Dobřany 271 27.05.2024
371/7, Dobřany 24 27.05.2024
371/8, Dobřany 42 27.05.2024
371/6, Dobřany 2 27.05.2024
372/62, Dobřany 27 27.05.2024
372/65, Dobřany 3 27.05.2024
372/23, Dobřany 45 813 27.05.2024
371/1, Dobřany 6 716 27.05.2024
371/2, Dobřany 5 678 27.05.2024
4152/21, Dobřany 300 16.05.2024
4152/72, Dobřany 300 16.05.2024
3703/380, Dobřany 46 16.05.2024
3703/12, Dobřany 150 16.05.2024
st.2730, Dobřany 107 16.05.2024
st.2731, Dobřany 107 16.05.2024
3761/19, Dobřany 534 14.05.2024
1311/3, Dobřany 8 14.05.2024
1311/2, Dobřany 1 067 14.05.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 39976645 18.06.2024
Dobřany č.p.204 07.06.2024
Dobřany č.p.206 07.06.2024
Dobřany č.p.207 07.06.2024
Objekt 48686611 07.06.2024
Dobřany č.p.1390 15.05.2024
Dobřany č.p.1391 15.05.2024
Dobřany č.p.1370 06.05.2024
Dobřany č.p.111 03.05.2024
Dobřany č.p.845 02.05.2024
Dobřany č.p.1348 02.05.2024
Objekt 147556970 11.04.2024
Objekt 147487820 04.04.2024
Objekt 87589915 18.03.2024
Dobřany č.p.80 18.03.2024
Dobřany č.p.597 07.03.2024
Dobřany č.p.1023 02.02.2024
Dobřany č.p.715 31.01.2024
Dobřany č.p.1347 23.01.2024
Dobřany č.p.327 12.01.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Dobřany

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Dobřany - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Chlumčany u Přeštic 651737 Chlumčany
Nová Ves u Plzně 705551 Nová Ves
Vodní Újezd 627623 Dobřany
Šlovice u Plzně 762831 Dobřany
Lhota u Dobřan 680940 Plzeň

Ostatní katastrální území v obci Dobřany

Název KÚ Kód KÚ Obec
Šlovice u Plzně 762831 Dobřany
Vodní Újezd 627623 Dobřany

Parcely a pozemky v katastrálním území Dobřany podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 956 11 090 854
orná půda,dobývací prostor 4 54 557
orná půda,Suma 1 960 11 145 411
zahrada 1 026 536 026
zahrada,dobývací prostor 1 178
zahrada,Suma 1 027 536 204
ovocný sad 27 159 515
trvalý travní porost 1 366 3 076 029
lesní pozemek 318 6 376 227
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 1 63
lesní pozemek,Suma 319 6 376 290
vodní plocha,rybník 9 41 367
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 698 349 335
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 2 677
vodní plocha,vodní nádrž umělá 29 29 251
vodní plocha,zamokřená plocha 34 32 781
vodní plocha,Suma 772 453 411
zastavěná plocha a nádvoří 2 500 681 679
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 76 44 840
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 33 8 570
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 2 609 735 089
ostatní plocha,dráha 21 107 395
ostatní plocha,dálnice 7 55 432
ostatní plocha,silnice 387 404 715
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 085 677 291
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 16 220 400
ostatní plocha,zeleň 158 290 605
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 96 1 046 925
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 10 674
ostatní plocha,manipulační plocha 278 306 627
ostatní plocha,dobývací prostor 8 113 361
ostatní plocha,skládka 2 437 455
ostatní plocha,jiná plocha 1 108 1 199 825
ostatní plocha,neplodná půda 209 330 637
ostatní plocha,Suma 3 376 5 201 342

Katastrální území Dobřany, kód KÚ 627615

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 02.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 4 54557
orná půda 1921 10123564
zahrada dobývací prost. 1 178
zahrada 1011 532162
ovoc. sad 26 115520
travní p. 1319 2876207
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 300 5057722
vodní pl. nádrž umělá 29 29251
vodní pl. rybník 8 33254
vodní pl. tok přirozený 683 303125
vodní pl. tok umělý 2 677
vodní pl. zamokřená pl. 33 32051
zast. pl. společný dvůr 4 297
zast. pl. zbořeniště 24 7352
zast. pl. 2376 654057
ostat.pl. dobývací prost. 8 113361
ostat.pl. dráha 21 107395
ostat.pl. dálnice 7 55432
ostat.pl. jiná plocha 1019 983596
ostat.pl. manipulační pl. 275 306389
ostat.pl. neplodná půda 192 279939
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 219786
ostat.pl. ostat.komunikace 1001 647911
ostat.pl. pohřeb. 1 10674
ostat.pl. silnice 364 357127
ostat.pl. skládka 2 437455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 88 1044117
ostat.pl. zeleň 158 290605
Celkem KN 10893 24673824
PK 71 255313
GP 20 82964
Celkem ZE 91 338277
Par. DKM 10483 24112348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 102
č.p. jiná st. 39
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 80
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 942
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 77
č.e. zem.stav 10
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 598
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 64
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 97
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2255
byt.z. byt 1151
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 151
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 1351
LV 3207
spoluvlastník 5494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2015
THM-G 1:2000 01.01.1979
ZMVM 1:2000 01.01.1979 07.12.2015
THM-V 1:2000 01.01.1965 07.12.2015
Ins. A 1:1000 01.01.1959 07.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1979


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Dobřany

NázevDobřanyPoužití názvu Dobřany
2. pád názvuDobřanbez Dobřan, do Dobřan
3. pád názvuDobřanůmk (ke) Dobřanům
4. pád názvuDobřanyvidím Dobřany
6. pád názvuDobřanechv (ve) Dobřanech
7. pád názvuDobřanymezi Dobřany a ...

Základní údaje o obci Dobřany

Zařazení obce Dobřany

Název obce Dobřany
PSČ 33441 | Další 1 PSČ
Katastrální území Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní Újezd
Obec Dobřany
Pověřený úřad Dobřany
ORP Stod
Okres Plzeň-jih
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Dobřany

GPS pozice
49.65482436936879, 13.293068372331929
Navigovat
RUIAN kód OB.557676

Další informace z obce Dobřany

Wikipedia Dobřany
Ulice v obci 72 ulice
Části obce 3 části
Znak, Vlajka Dobřany - vlajka

'Dobřany' v jiných obcích a městech

Název Dobřany je také na 7 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
obec Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou 8 24 6
obec Dobřany, okres Plzeň-jih 237 977 294
část obce Dobřany, obec Dobřany 8 24 6
část obce Dobřany, obec Dobřany 218 849 251
KÚ Dobřany, obec Dobřany - - -
KÚ Dobřany v Orlických horách, obec Dobřany - - -
pošta Dobřany - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.