Doksy u Máchova jezera, katastrální území 628212 - katastr nemovitostí

Katastrální území Doksy u Máchova jezera

KódKU.628212
Okres Česká Lípa
Obec Doksy
Platí od 30.11.2017
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-989273.0 Y:-719611.3
GPS50.5943283998,14.6423713592

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Doksy u Máchova jezera
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Doksy?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Doksy u Kladna 628191 Doksy

Poslední změny v kú Doksy u Máchova jezera

Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Staré Splavy č.e.88, Doksy 27.11.2018
Staré Splavy č.e.87, Doksy 27.11.2018
Staré Splavy č.e.6, Doksy 27.11.2018
Staré Splavy č.p.288, Doksy 25.11.2018
Staré Splavy č.p.285, Doksy 25.11.2018
Staré Splavy č.p.286, Doksy 25.11.2018
Doksy č.p.978 25.11.2018
Doksy č.p.980 25.11.2018
Doksy č.p.961 25.11.2018
Staré Splavy č.p.283, Doksy 25.11.2018
Staré Splavy č.p.284, Doksy 25.11.2018
Staré Splavy č.e.311, Doksy 25.11.2018
Doksy č.e.520 25.11.2018
Doksy č.e.522 25.11.2018
Doksy č.e.517 25.11.2018
Doksy č.e.518 25.11.2018
Doksy č.e.519 25.11.2018
Doksy č.e.521 25.11.2018
Doksy č.p.968 25.11.2018
Doksy č.p.982 25.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Doksy u Máchova jezera

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Doksy u Máchova jezera - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Veselí nad Ploučnicí 609838 Zákupy
Maršovice u Dubé 798461 Chlum
Skalka u Doks 748072 Skalka u Doks
Jestřebí u České Lípy 659061 Jestřebí
Obora v Podbezdězí 709468 Doksy

Ostatní katastrální území v obci Doksy

Název KÚ Kód KÚ Obec
Kruh v Podbezdězí 795127 Doksy
Obora v Podbezdězí 709468 Doksy
Vojetín 795135 Doksy
Zbyny 791971 Doksy
Žďár v Podbezdězí 795143 Doksy

Parcely a pozemky v katastrálním území Doksy u Máchova jezera podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 512 9 741 449
orná půda,skleník, pařeniště 1 220
orná půda,Suma 513 9 741 669
zahrada 765 386 078
ovocný sad 3 48 702
trvalý travní porost 583 2 647 839
lesní pozemek 630 45 193 665
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 423 16 160
lesní pozemek,ostatní komunikace 4 8 264
lesní pozemek,Suma 1 057 45 218 089
vodní plocha,rybník 6 3 059 792
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 17 64 769
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 83 79 367
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 1 695
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 1 826 416
vodní plocha,zamokřená plocha 89 933 588
vodní plocha,Suma 200 5 965 627
zastavěná plocha a nádvoří 3 393 598 639
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 14 8 861
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 23 8 847
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 430 616 347
ostatní plocha,dráha 15 179 070
ostatní plocha,silnice 79 513 529
ostatní plocha,ostatní komunikace 686 1 071 557
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 13 13 139
ostatní plocha,zeleň 177 255 740
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 106 542 356
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 14 133
ostatní plocha,manipulační plocha 192 416 649
ostatní plocha,dobývací prostor 7 209 345
ostatní plocha,jiná plocha 656 910 264
ostatní plocha,neplodná půda 312 2 188 283
ostatní plocha,Suma 2 244 6 314 065

Katastrální území Doksy u Máchova jezera, kód KÚ 628212

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 18.07.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 220
orná půda 437 4895729
zahrada 753 374538
ovoc. sad 1 15900
travní p. 465 1858887
lesní poz les s budovou 416 15828
lesní poz ostat.komunikace 4 8264
lesní poz 458 32375853
vodní pl. nádrž přírodní 1 1695
vodní pl. nádrž umělá 3 914461
vodní pl. rybník 5 3033480
vodní pl. tok přirozený 11 47491
vodní pl. tok umělý 45 40874
vodní pl. zamokřená pl. 61 552402
zast. pl. společný dvůr 11 7539
zast. pl. zbořeniště 19 8273
zast. pl. 3404 589132
ostat.pl. dráha 11 167250
ostat.pl. jiná plocha 835 713438
ostat.pl. manipulační pl. 183 340391
ostat.pl. neplodná půda 229 1149040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 13130
ostat.pl. ostat.komunikace 587 859243
ostat.pl. pohřeb. 1 14133
ostat.pl. silnice 64 409567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 167 536679
ostat.pl. zeleň 180 251479
Celkem KN 8365 49194916
PK 22 34680
Celkem ZE 22 34680
Par. DKM 8365 49194916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 771
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 42
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 71
č.p. obč.vyb. 31
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 253
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 108
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 641
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 397
bez čp/če jiná st. 1068
bez čp/če les.hosp 8
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 31
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 51
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3754
byt.z. byt 759
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 124
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 61
Celkem JED 990
LV 2995
spoluvlastník 4448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.04.2015
DKM 1:1000 19.12.2007 Od-neověř TO.Po KM-D na VVP Ralsko
KM-D 1:2880 30.06.2003 19.12.2007 Od-ověř TO. Na části THM Doksy a FÚO2 Doksy.
FÚO 1:2000 31.12.1977 30.04.2015 Od 1977 dle KP. FÚO 2 Doksy A 1977 na části (dokončeno 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 30.11.2017 Od 1967 dle KP. Fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2003 28.02.1824 Postupně zanikala na částech THM-G, FÚO, KM-D.


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Doksy u Máchova jezera

NázevDoksy u Máchova jezeraPoužití názvu Doksy u Máchova jezera
2. pád názvuDoks u Máchova jezerabez Doks u Máchova jezera, do Doks u Máchova jezera
3. pád názvuDoksům u Máchova jezerak (ke) Doksům u Máchova jezera
4. pád názvuDoksy u Máchova jezeravidím Doksy u Máchova jezera
6. pád názvuDoksech u Máchova jezerav (ve) Doksech u Máchova jezera
7. pád názvuDoksy u Máchova jezeramezi Doksy u Máchova jezera a ...

Základní údaje o obci Doksy

Zařazení obce Doksy

Název obce Doksy
PSČ 47201 | Další 1 PSČ
Katastrální území 6 KÚ v obci
Obec Doksy
Pověřený úřad Doksy
ORP Česká Lípa
Okres Česká Lípa
Kraj Liberecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Doksy

GPS pozice
50.5647140067, 14.6555252996
Navigovat
RUIAN kód OB.561495
NUTS CZ0511561495

Další informace z obce Doksy

Wikipedia Doksy
Ulice v obci 80 ulic
Části obce 8 částí
Znak, Vlajka Doksy - znakDoksy - vlajka

'Doksy u Máchova jezera' v jiných obcích a městech

Název Doksy u Máchova jezera je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Doksy u Máchova jezera, obec Doksy - - -

Vyhledání regionu

Počasí Doksy
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.