Hodonín, katastrální území 640417 - katastr nemovitostí

Katastrální území Hodonín

KódKU.640417
Okres Hodonín
Obec Hodonín
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1201064.15 Y:-564952.37
GPS48.8656720699,17.117119192

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Hodonín
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Hodonín?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hodonín u Kunštátu 640409 Hodonín
Hodonín u Nasavrk 622613 Hodonín
Hodonín u Zdíkovce 792535 Zdíkov

Poslední změny v kú Hodonín

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.10112, Hodonín 18 05.12.2018
2122/7, Hodonín 5 145 05.12.2018
2122/139, Hodonín 777 05.12.2018
628/56, Hodonín 20 29.11.2018
628/1, Hodonín 422 29.11.2018
628/9, Hodonín 264 29.11.2018
628/57, Hodonín 18 29.11.2018
st.4798/1, Hodonín 1 189 19.11.2018
10454, Hodonín 3 489 19.11.2018
10775, Hodonín 19 19.11.2018
10774, Hodonín 169 19.11.2018
3138/23, Hodonín 176 16.11.2018
3138/10, Hodonín 22 16.11.2018
2864/610, Hodonín 123 791 16.11.2018
3138/18, Hodonín 781 16.11.2018
3138/22, Hodonín 219 16.11.2018
2883/42, Hodonín 193 14.11.2018
938/27, Hodonín 49 14.11.2018
2056/89, Hodonín 52 14.11.2018
2056/90, Hodonín 93 14.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Hodonín č.p.4456 07.12.2018
Hodonín č.p.415 05.12.2018
Hodonín č.e.2377 04.12.2018
Hodonín č.p.4348 27.11.2018
Hodonín č.p.4343 27.11.2018
Hodonín č.p.4375 27.11.2018
Hodonín č.p.4342 27.11.2018
Hodonín č.p.800 26.11.2018
Hodonín č.e.763 14.11.2018
Hodonín č.e.147 31.10.2018
Hodonín č.e.231 31.10.2018
Hodonín č.e.618 31.10.2018
Hodonín č.e.630 31.10.2018
Hodonín č.e.1003 31.10.2018
Hodonín č.e.1205 31.10.2018
Hodonín č.e.1233 31.10.2018
Hodonín č.e.1524 31.10.2018
Hodonín č.e.1525 31.10.2018
Hodonín č.e.1526 31.10.2018
Hodonín č.e.1545 31.10.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Hodonín

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Hodonín - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Rohatec 740381 Rohatec
Lužice u Hodonína 689343 Lužice
Dolní Bojanovice 628701 Dolní Bojanovice
Dubňany 633585 Dubňany
Ratíškovice 739901 Ratíškovice

Parcely a pozemky v katastrálním území Hodonín podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 969 9 888 789
vinice 40 10 650
zahrada 2 287 955 410
ovocný sad 22 54 328
trvalý travní porost 277 739 686
lesní pozemek 724 37 406 569
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 42 61 493
lesní pozemek,ostatní komunikace 1 27
lesní pozemek,Suma 767 37 468 089
vodní plocha,rybník 73 2 227 330
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 97 980 482
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 18 93 593
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 5 30 133
vodní plocha,vodní nádrž umělá 3 26 172
vodní plocha,zamokřená plocha 52 204 379
vodní plocha,Suma 248 3 562 089
zastavěná plocha a nádvoří 8 309 2 498 571
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 268 237 161
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 171 66 802
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 8 748 2 802 534
ostatní plocha,dráha 45 529 948
ostatní plocha,silnice 240 527 525
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 643 1 687 507
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 33 11 447
ostatní plocha,zeleň 805 986 316
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 164 944 761
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 4 52 805
ostatní plocha,manipulační plocha 931 1 627 023
ostatní plocha,dobývací prostor 2 1 027
ostatní plocha,skládka 4 167 236
ostatní plocha,jiná plocha 2 501 3 652 957
ostatní plocha,neplodná půda 99 54 249
ostatní plocha,Suma 6 471 10 242 801

Katastrální území Hodonín, kód KÚ 640417

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 07.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1977 9790437
vinice 40 10630
zahrada 2267 946578
ovoc. sad 29 54328
travní p. 267 720768
lesní poz les(ne hospodář) 43 59853
lesní poz ostat.komunikace 1 27
lesní poz 693 35784198
vodní pl. nádrž přírodní 5 30133
vodní pl. nádrž umělá 3 26172
vodní pl. rybník 73 2227330
vodní pl. tok přirozený 90 959057
vodní pl. tok umělý 17 92875
vodní pl. zamokřená pl. 52 204379
zast. pl. společný dvůr 100 29942
zast. pl. zbořeniště 118 53497
zast. pl. 7692 2390530
ostat.pl. dráha 57 529275
ostat.pl. jiná plocha 2470 3336649
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 403
ostat.pl. manipulační pl. 925 1615147
ostat.pl. neplodná půda 93 46975
ostat.pl. ost.dopravní pl. 38 12933
ostat.pl. ostat.komunikace 1509 1648856
ostat.pl. pohřeb. 4 51505
ostat.pl. silnice 241 514867
ostat.pl. skládka 5 259121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 166 943542
ostat.pl. zeleň 707 965741
Celkem KN 19683 63305748
Par. DKM 19683 63305748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 38
č.p. bydlení 253
č.p. byt.dům 382
č.p. doprava 5
č.p. garáž 29
č.p. jiná st. 75
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 33
č.p. obč.vyb 103
č.p. obč.vyb. 136
č.p. prům.obj 19
č.p. rod.dům 1819
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 56
č.p. výroba 31
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 2646
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 426
bez čp/če jiná st. 453
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 135
bez čp/če obč.vyb. 76
bez čp/če prům.obj 149
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 157
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 143
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 57
bez čp/če zem.stav 95
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 24
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo plav.úč. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 7435
byt.z. byt 8068
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 93
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 149
obč.z. dílna 11
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 33
Celkem JED 8395
LV 13826
spoluvlastník 26126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2015
DKM-KPÚ 20.09.2011 1:1000 20.09.2011 *)
THM-V 1:2000 01.01.1969 25.05.2015 1:2000 - extravilán
Ins. A 1:1000 04.09.1931 25.05.2015 04.09.1931 1:1000 - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1969


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Hodonín

NázevHodonínPoužití názvu Hodonín
2. pád názvuHodonínabez Hodonína, do Hodonína
3. pád názvuHodonínuk (ke) Hodonínu
4. pád názvuHodonínvidím Hodonín
6. pád názvuHodoníněv (ve) Hodoníně
7. pád názvuHodonínemmezi Hodonínem a ...

Základní údaje o obci Hodonín

Zařazení obce Hodonín

Název obce Hodonín
PSČ 69501
Katastrální území Hodonín, 640417
Obec Hodonín
Pověřený úřad Hodonín
ORP Hodonín
Okres Hodonín
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Hodonín

GPS pozice
48.8489353667, 17.1324445471
Navigovat
RUIAN kód OB.586021
NUTS CZ0645586021

Další informace z obce Hodonín

Wikipedia Hodonín
Reality na prodej 2
Ulice v obci 157 ulic
Znak, Vlajka Hodonín - vlajka

'Hodonín' v jiných obcích a městech

Název Hodonín je také na 16 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Hodonín 7126 27552 9217
obec Hodonín, okres Hodonín 1955 3963 1887
obec Hodonín, okres Blansko 7 24 5
obec Hodonín, okres Chrudim 1 14 5
část obce Hodonín, obec Hodonín 1950 3957 1878
část obce Hodonín, obec Hodonín 7 24 5
část obce Hodonín, obec Hodonín 1 14 5
část obce Hodonín, obec Zdíkov 1 7 3
KÚ Hodonín, obec Hodonín - - -
KÚ Hodonín u Kunštátu, obec Hodonín - - -
KÚ Hodonín u Nasavrk, obec Hodonín - - -
KÚ Hodonín u Zdíkovce, obec Zdíkov - - -
pošta Hodonín 1 - - -
pošta Hodonín 3 - - -
pošta Hodonín 4 - - -
pošta Hodonín 5 - - -

Vyhledání regionu

Počasí HodonínZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele