Malšovice u Hradce Králové, katastrální území 646997 - katastr nemovitostí

Katastrální území Malšovice u Hradce Králové

KódKU.646997
Okres Hradec Králové
Obec Hradec Králové
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1042983.79 Y:-639458.99
GPS50.2055936007,15.8555579913

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Malšovice u Hradce Králové
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Malšovice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Malšovice 691348 Malšovice

Poslední změny v kú Malšovice u Hradce Králové

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.1573, Malšovice u Hradce Králové 116 13.11.2018
471, Malšovice u Hradce Králové 216 13.11.2018
474, Malšovice u Hradce Králové 19 12.11.2018
240/9, Malšovice u Hradce Králové 500 12.11.2018
st.967, Malšovice u Hradce Králové 196 12.11.2018
117/12, Malšovice u Hradce Králové 1 483 07.11.2018
117/13, Malšovice u Hradce Králové 3 204 07.11.2018
119/1, Malšovice u Hradce Králové 13 850 07.11.2018
119/2, Malšovice u Hradce Králové 2 200 07.11.2018
223/141, Malšovice u Hradce Králové 331 02.11.2018
st.1577, Malšovice u Hradce Králové 34 02.11.2018
473, Malšovice u Hradce Králové 297 05.10.2018
st.1575, Malšovice u Hradce Králové 35 05.10.2018
248/53, Malšovice u Hradce Králové 438 05.10.2018
256/13, Malšovice u Hradce Králové 423 25.09.2018
st.1574, Malšovice u Hradce Králové 200 25.09.2018
46/9, Malšovice u Hradce Králové 144 03.08.2018
st.270, Malšovice u Hradce Králové 272 03.08.2018
110/2, Malšovice u Hradce Králové 266 18.07.2018
st.1/5, Malšovice u Hradce Králové 1 257 18.07.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Malšovice č.e.218, Hradec Králové 05.12.2018
Malšovice č.e.369, Hradec Králové 02.11.2018
Malšovice č.p.807, Hradec Králové 12.10.2018
Malšovice č.p.376, Hradec Králové 27.09.2018
Malšovice č.p.426, Hradec Králové 26.09.2018
Objekt 95226079 26.09.2018
Objekt 95086200 10.09.2018
Malšovice č.p.808, Hradec Králové 07.09.2018
Malšovice č.p.261, Hradec Králové 18.07.2018
Objekt 48881031 18.07.2018
Malšovice č.p.489, Hradec Králové 24.05.2018
Malšovice č.p.229, Hradec Králové 12.04.2018
Malšovice č.p.469, Hradec Králové 07.03.2018
Malšovice č.p.683, Hradec Králové 01.03.2018
Malšovice č.e.135, Hradec Králové 01.02.2018
Malšovice č.p.302, Hradec Králové 11.01.2018
Malšovice č.p.806, Hradec Králové 08.12.2017
Malšovice č.p.541, Hradec Králové 27.11.2017
Objekt 40282546 14.11.2017
Malšovice č.p.216, Hradec Králové 05.10.2017
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Malšovice u Hradce Králové

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Malšovice u Hradce Králové - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hradec Králové 646873 Hradec Králové
Malšova Lhota 691305 Hradec Králové
Pouchov 726559 Hradec Králové
Slezské Předměstí 646971 Hradec Králové
Pražské Předměstí 647101 Hradec Králové

Ostatní katastrální území v obci Hradec Králové

Název KÚ Kód KÚ Obec
Březhrad 613878 Hradec Králové
Hradec Králové 646873 Hradec Králové
Kluky 647225 Hradec Králové
Kukleny 647209 Hradec Králové
Malšova Lhota 691305 Hradec Králové
Nový Hradec Králové 647187 Hradec Králové
Piletice 726541 Hradec Králové
Plácky 721204 Hradec Králové
Plačice 721212 Hradec Králové
Plotiště nad Labem 721930 Hradec Králové
Pouchov 726559 Hradec Králové
Pražské Předměstí 647101 Hradec Králové
Roudnička 741825 Hradec Králové
Rusek 743674 Hradec Králové
Slatina u Hradce Králové 749656 Hradec Králové
Slezské Předměstí 646971 Hradec Králové
Svinary 760765 Hradec Králové
Svobodné Dvory 761125 Hradec Králové
Třebeš 647047 Hradec Králové
Věkoše 726583 Hradec Králové

Parcely a pozemky v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 190 471 452
zahrada 1 129 516 822
trvalý travní porost 181 353 737
lesní pozemek 7 4 152
vodní plocha,rybník 5 24 628
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 56 65 840
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 47 21 482
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 1 828
vodní plocha,zamokřená plocha 20 8 186
vodní plocha,Suma 132 121 964
zastavěná plocha a nádvoří 1 415 243 659
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 5 687
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 10 1 652
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 1 430 245 998
ostatní plocha,silnice 7 31 386
ostatní plocha,ostatní komunikace 252 293 010
ostatní plocha,zeleň 44 36 922
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 36 141 259
ostatní plocha,manipulační plocha 31 16 623
ostatní plocha,jiná plocha 156 136 791
ostatní plocha,neplodná půda 17 13 388
ostatní plocha,Suma 543 669 379

Katastrální území Malšovice u Hradce Králové, kód KÚ 646997

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Statistické údaje (stav ke dni: 06.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 471413
zahrada 1130 516205
travní p. 179 353176
lesní poz 7 4152
vodní pl. nádrž umělá 4 1828
vodní pl. rybník 5 24628
vodní pl. tok přirozený 57 65962
vodní pl. tok umělý 47 21482
vodní pl. zamokřená pl. 20 8186
zast. pl. společný dvůr 4 686
zast. pl. zbořeniště 8 853
zast. pl. 1380 235989
ostat.pl. jiná plocha 156 136214
ostat.pl. manipulační pl. 31 16623
ostat.pl. neplodná půda 17 13388
ostat.pl. ostat.komunikace 250 292567
ostat.pl. silnice 7 31386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 141259
ostat.pl. zeleň 44 36922
Celkem KN 3575 2372919
Par. DKM 3575 2372919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 720
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 324
bez čp/če garáž 155
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 1348
byt.z. byt 258
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 269
LV 1692
spoluvlastník 2539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.08.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Malšovice u Hradce Králové

NázevMalšovice u Hradce KrálovéPoužití názvu Malšovice u Hradce Králové
2. pád názvuMalšovic u Hradce Královébez Malšovic u Hradce Králové, do Malšovic u Hradce Králové
3. pád názvuMalšovicím u Hradce Královék (ke) Malšovicím u Hradce Králové
4. pád názvuMalšovice u Hradce Královévidím Malšovice u Hradce Králové
6. pád názvuMalšovicích u Hradce Královév (ve) Malšovicích u Hradce Králové
7. pád názvuMalšovicemi u Hradce Královémezi Malšovicemi u Hradce Králové a ...


Základní údaje o obci Hradec Králové

Zařazení obce Hradec Králové

Název obce Hradec Králové
PSČ 15 PSČ
Katastrální území 21 KÚ v obci
Obec Hradec Králové
Pověřený úřad Hradec Králové
ORP Hradec Králové
Okres Hradec Králové
Kraj Královéhradecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Hradec Králové

GPS pozice
50.2092294978, 15.8327687652
Navigovat
RUIAN kód OB.569810
NUTS CZ0521569810

Další informace z obce Hradec Králové

Wikipedia Hradec Králové
Reality na prodej 9
Ulice v obci 708 ulic
Části obce 21 část
Znak, Vlajka Hradec Králové - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Hradec Králové

Právnické osoby 7 929
Právnické osoby zaniklé 2 558
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 19 522
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 119
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 8 403
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 16 127
Firmy v OR 6 348
Firmy v OR, historie 9 601
Firmy v OR, vymazané 2 078
Pobočky bank 27
Bankomat 81
Úřady 61
Úřady práce 1
Nabídky práce 6 958
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 9 686
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 36 168

'Malšovice u Hradce Králové' v jiných obcích a městech

Název Malšovice u Hradce Králové je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové - - -

Vyhledání regionu

Počasí Hradec Králové




Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies