Nový Hradec Králové, katastrální území 647187 - katastr nemovitostí

Katastrální území Nový Hradec Králové

KódKU.647187
Okres Hradec Králové
Obec Hradec Králové
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1045655.21 Y:-637290.37
GPS50.1840255647,15.8901025987

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Nový Hradec Králové
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Nový Hradec Králové

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.455, Nový Hradec Králové 1 738 29.11.2018
716/2, Nový Hradec Králové 3 765 29.11.2018
st.3823, Nový Hradec Králové 117 26.11.2018
895/24, Nový Hradec Králové 940 26.11.2018
934/17, Nový Hradec Králové 696 14.11.2018
934/121, Nový Hradec Králové 364 14.11.2018
st.532, Nový Hradec Králové 329 19.10.2018
634/9, Nový Hradec Králové 347 19.10.2018
276, Nový Hradec Králové 1 737 16.10.2018
st.3799, Nový Hradec Králové 171 16.10.2018
st.2272, Nový Hradec Králové 16 15.10.2018
909/2, Nový Hradec Králové 370 15.10.2018
129/37, Nový Hradec Králové 396 27.09.2018
129/38, Nový Hradec Králové 14 27.09.2018
777/44, Nový Hradec Králové 419 18.09.2018
777/53, Nový Hradec Králové 94 18.09.2018
st.2112/1, Nový Hradec Králové 62 11.09.2018
st.126/1, Nový Hradec Králové 1 010 06.09.2018
3595, Nový Hradec Králové 99 06.09.2018
3611, Nový Hradec Králové 231 10.08.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Nový Hradec Králové č.p.2149, Hradec Králové 04.12.2018
Nový Hradec Králové č.p.2043, Hradec Králové 26.11.2018
Nový Hradec Králové č.p.2139, Hradec Králové 26.11.2018
Nový Hradec Králové č.p.2148, Hradec Králové 23.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.475, Hradec Králové 22.11.2018
Nový Hradec Králové č.p.146, Hradec Králové 22.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.473, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.470, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.469, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.471, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.472, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.468, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.474, Hradec Králové 01.11.2018
Nový Hradec Králové č.e.467, Hradec Králové 17.10.2018
Nový Hradec Králové č.e.466, Hradec Králové 17.10.2018
Nový Hradec Králové č.e.396, Hradec Králové 17.10.2018
Nový Hradec Králové č.p.2146, Hradec Králové 16.10.2018
Nový Hradec Králové č.p.599, Hradec Králové 15.10.2018
Nový Hradec Králové č.p.2138, Hradec Králové 14.08.2018
Objekt 52083721 07.07.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Nový Hradec Králové

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Nový Hradec Králové - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Malšova Lhota 691305 Hradec Králové
Kluky 647225 Hradec Králové
Slezské Předměstí 646971 Hradec Králové
Třebeš 647047 Hradec Králové
Svinary 760765 Hradec Králové

Ostatní katastrální území v obci Hradec Králové

Název KÚ Kód KÚ Obec
Březhrad 613878 Hradec Králové
Hradec Králové 646873 Hradec Králové
Kluky 647225 Hradec Králové
Kukleny 647209 Hradec Králové
Malšova Lhota 691305 Hradec Králové
Malšovice u Hradce Králové 646997 Hradec Králové
Piletice 726541 Hradec Králové
Plácky 721204 Hradec Králové
Plačice 721212 Hradec Králové
Plotiště nad Labem 721930 Hradec Králové
Pouchov 726559 Hradec Králové
Pražské Předměstí 647101 Hradec Králové
Roudnička 741825 Hradec Králové
Rusek 743674 Hradec Králové
Slatina u Hradce Králové 749656 Hradec Králové
Slezské Předměstí 646971 Hradec Králové
Svinary 760765 Hradec Králové
Svobodné Dvory 761125 Hradec Králové
Třebeš 647047 Hradec Králové
Věkoše 726583 Hradec Králové

Parcely a pozemky v katastrálním území Nový Hradec Králové podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 142 272 326
zahrada 1 287 670 344
trvalý travní porost 272 419 793
lesní pozemek 108 18 708 155
vodní plocha,rybník 4 165 740
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 37 91 837
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 7 2 574
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 2 163
vodní plocha,zamokřená plocha 49 31 317
vodní plocha,Suma 101 293 631
zastavěná plocha a nádvoří 3 206 842 824
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 26 3 777
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 20 11 319
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 252 857 920
ostatní plocha,silnice 43 63 457
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 061 1 323 609
ostatní plocha,zeleň 166 238 474
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 39 514 789
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 424 592
ostatní plocha,manipulační plocha 149 332 791
ostatní plocha,jiná plocha 743 913 022
ostatní plocha,neplodná půda 51 58 658
ostatní plocha,Suma 2 260 3 869 392

Katastrální území Nový Hradec Králové, kód KÚ 647187

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Statistické údaje (stav ke dni: 08.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 258291
zahrada 1300 663499
travní p. 271 418146
lesní poz 108 18708124
vodní pl. nádrž umělá 4 2163
vodní pl. rybník 4 165740
vodní pl. tok přirozený 37 91837
vodní pl. tok umělý 7 2574
vodní pl. zamokřená pl. 49 31317
zast. pl. společný dvůr 23 3646
zast. pl. zbořeniště 16 10692
zast. pl. 3039 810748
ostat.pl. jiná plocha 742 761401
ostat.pl. manipulační pl. 152 327253
ostat.pl. neplodná půda 50 57692
ostat.pl. ostat.komunikace 1078 1318195
ostat.pl. pohřeb. 5 291235
ostat.pl. silnice 42 63221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 514789
ostat.pl. zeleň 168 238188
Celkem KN 7270 24738751
Par. DKM 7270 24738751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 217
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 75
č.p. rod.dům 936
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 13
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 28
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 241
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1029
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 61
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 77
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2953
byt.z. byt 8347
byt.z. garáž 193
byt.z. j.nebyt 539
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 343
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 24
Celkem JED 9465
LV 9853
spoluvlastník 22131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.01.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Nový Hradec Králové

NázevNový Hradec KrálovéPoužití názvu Nový Hradec Králové
2. pád názvuNového Hradce Královébez Nového Hradce Králové, do Nového Hradce Králové
3. pád názvuNovému Hradci Královék (ke) Novému Hradci Králové
4. pád názvuNový Hradec Královévidím Nový Hradec Králové
6. pád názvuNovém Hradci Královév (ve) Novém Hradci Králové
7. pád názvuNovým Hradcem Královémezi Novým Hradcem Králové a ...


Základní údaje o obci Hradec Králové

Zařazení obce Hradec Králové

Název obce Hradec Králové
PSČ 15 PSČ
Katastrální území 21 KÚ v obci
Obec Hradec Králové
Pověřený úřad Hradec Králové
ORP Hradec Králové
Okres Hradec Králové
Kraj Královéhradecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Hradec Králové

GPS pozice
50.2092294978, 15.8327687652
Navigovat
RUIAN kód OB.569810
NUTS CZ0521569810

Další informace z obce Hradec Králové

Wikipedia Hradec Králové
Reality na prodej 11
Ulice v obci 708 ulic
Části obce 21 část
Znak, Vlajka Hradec Králové - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Hradec Králové

Právnické osoby 7 927
Právnické osoby zaniklé 2 549
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 19 484
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 128
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 8 399
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 16 120
Firmy v OR 6 346
Firmy v OR, historie 9 599
Firmy v OR, vymazané 2 073
Pobočky bank 27
Bankomat 81
Úřady 61
Úřady práce 1
Nabídky práce 6 916
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 9 615
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 36 090

'Nový Hradec Králové' v jiných obcích a městech

Název Nový Hradec Králové je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
část obce Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové 1059 4486 1755
KÚ Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové - - -

Označení stránky: Nový Hradec Králové, Novy hradec Králové , mapa Nový hradec, firmy na novém hradci králové, Nový Hradec mapa, JV auto přemyslova ulice hradec králové, ulice Nový hradec králové
Vyhledání regionu

Počasí Hradec Králové
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies