Hradec nad Svitavou, katastrální území 647233 - katastr nemovitostí

Katastrální území Hradec nad Svitavou

KódKU.647233
Okres Svitavy
Obec Hradec nad Svitavou
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1102698.46 Y:-600687.21
GPS49.7116157596,16.4866585173

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Hradec nad Svitavou
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Hradec?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hradec Králové 646873 Hradec Králové
Hradec nad Moravicí 646814 Hradec nad Moravicí
Hradec u Jeseníka 646857 Hradec-Nová Ves
Hradec u Ledče nad Sázavou 646792 Hradec
Hradec u Stoda 646750 Hradec
Hradec u Stříbrné Skalice 757667 Stříbrná Skalice
Hradecká 660426 Jindřichovice
Hradecko 647241 Kralovice

Poslední změny v kú Hradec nad Svitavou

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1228/1, Hradec nad Svitavou 1 285 16.11.2018
1228/3, Hradec nad Svitavou 78 16.11.2018
4388/1, Hradec nad Svitavou 1 861 16.11.2018
4388/4, Hradec nad Svitavou 551 16.11.2018
1051/13, Hradec nad Svitavou 40 13.11.2018
1051/1, Hradec nad Svitavou 1 718 13.11.2018
st.978/1, Hradec nad Svitavou 85 26.10.2018
7328, Hradec nad Svitavou 1 686 15.10.2018
st.205/2, Hradec nad Svitavou 90 01.10.2018
7323, Hradec nad Svitavou 1 602 31.07.2018
st.992, Hradec nad Svitavou 191 31.07.2018
st.672/4, Hradec nad Svitavou 896 08.03.2018
3149/1, Hradec nad Svitavou 9 162 20.02.2018
st.991, Hradec nad Svitavou 142 20.02.2018
1162/5, Hradec nad Svitavou 34 06.02.2018
1162/4, Hradec nad Svitavou 301 06.02.2018
5625, Hradec nad Svitavou 8 294 01.02.2018
7313, Hradec nad Svitavou 1 804 21.12.2017
st.896, Hradec nad Svitavou 196 21.12.2017
7201/3, Hradec nad Svitavou 13 975 12.12.2017
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Hradec nad Svitavou č.p.587 23.11.2018
Hradec nad Svitavou č.p.470 16.11.2018
Objekt 40137139 16.11.2018
Hradec nad Svitavou č.p.583 25.10.2018
Objekt 40137163 01.10.2018
Hradec nad Svitavou č.p.487 14.08.2018
Objekt 53898397 08.07.2018
Objekt 53897641 08.07.2018
Hradec nad Svitavou č.p.586 02.07.2018
Objekt 48841897 09.03.2018
Hradec nad Svitavou č.p.569 25.01.2018
Objekt 93115695 25.01.2018
Hradec nad Svitavou č.p.453 03.01.2018
Hradec nad Svitavou č.p.483 30.11.2017
Hradec nad Svitavou č.p.130 16.11.2017
Objekt 54396751 18.09.2017
Objekt 40133508 29.06.2017
Hradec nad Svitavou č.p.157 16.06.2017
Hradec nad Svitavou č.p.451 10.06.2017
Hradec nad Svitavou č.p.68 03.05.2017
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Hradec nad Svitavou

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Hradec nad Svitavou - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Čtyřicet Lánů 761001 Svitavy
Sklené u Svitav 748242 Sklené
Muzlov 614751 Březová nad Svitavou
Svitavy-město 760951 Svitavy
Radiměř 737852 Radiměř

Parcely a pozemky v katastrálním území Hradec nad Svitavou podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 608 14 950 763
zahrada 1 009 609 590
ovocný sad 18 39 554
trvalý travní porost 410 2 864 804
lesní pozemek 174 3 784 743
lesní pozemek,ostatní komunikace 1 348
lesní pozemek,Suma 175 3 785 091
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 11 105 617
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 6 47 377
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 16 684
vodní plocha,Suma 21 169 678
zastavěná plocha a nádvoří 848 259 738
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 8 5 562
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 22 11 456
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 878 276 756
ostatní plocha,dráha 6 234 076
ostatní plocha,silnice 61 335 419
ostatní plocha,ostatní komunikace 415 726 959
ostatní plocha,zeleň 66 200 271
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 8 18 033
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 3 120
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 127
ostatní plocha,manipulační plocha 205 260 827
ostatní plocha,skládka 3 82 964
ostatní plocha,jiná plocha 217 284 482
ostatní plocha,neplodná půda 41 27 814
ostatní plocha,Suma 1 024 2 174 092

Katastrální území Hradec nad Svitavou, kód KÚ 647233

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 12.01.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 14866678
zahrada 1007 598842
ovoc. sad 19 39554
travní p. 414 2863901
lesní poz ostat.komunikace 1 348
lesní poz 171 3771134
vodní pl. nádrž umělá 4 16684
vodní pl. tok přirozený 11 105617
vodní pl. tok umělý 6 47377
zast. pl. společný dvůr 8 5562
zast. pl. zbořeniště 22 11456
zast. pl. 827 256441
ostat.pl. dráha 6 234076
ostat.pl. jiná plocha 217 282691
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 205 259920
ostat.pl. neplodná půda 43 27814
ostat.pl. ostat.komunikace 430 711819
ostat.pl. pohřeb. 1 3120
ostat.pl. silnice 59 305914
ostat.pl. skládka 3 82964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18033
ostat.pl. zeleň 66 200271
Celkem KN 4136 24710343
Par. DKM 4077 23162743
Par. KMD 59 1547600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 225
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 309
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 2
Celkem BUD 776
byt.z. byt 75
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 12
Celkem JED 101
LV 970
spoluvlastník 1422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.04.2013
KMD 1:1000 14.04.2013
DKM-KPÚ 13.10.2010 1:1000 12.11.2010 *)
DKM-KPÚ 23.08.2006 1:1000 23.11.2006 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2006


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Hradec nad Svitavou

NázevHradec nad SvitavouPoužití názvu Hradec nad Svitavou
2. pád názvuHradce nad Svitavoubez Hradce nad Svitavou, do Hradce nad Svitavou
3. pád názvuHradci nad Svitavouk (ke) Hradci nad Svitavou
4. pád názvuHradec nad Svitavouvidím Hradec nad Svitavou
6. pád názvuHradci nad Svitavouv (ve) Hradci nad Svitavou
7. pád názvuHradcem nad Svitavoumezi Hradcem nad Svitavou a ...

Základní údaje o obci Hradec nad Svitavou

Zařazení obce Hradec nad Svitavou

Název obce Hradec nad Svitavou
PSČ 56901
Katastrální území Hradec nad Svitavou, 647233
Obec Hradec nad Svitavou
Pověřený úřad Svitavy
ORP Svitavy
Okres Svitavy
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Hradec nad Svitavou

GPS pozice
49.7114316614, 16.4805827881
Navigovat
RUIAN kód OB.572691
NUTS CZ0533572691

Další informace z obce Hradec nad Svitavou

Wikipedia Hradec nad Svitavou
Reality na prodej 2
Znak, Vlajka Hradec nad Svitavou - znakHradec nad Svitavou - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Hradec nad Svitavou

Právnické osoby 34
Právnické osoby zaniklé 5
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 290
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 17
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 85
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 68
Firmy v OR 20
Firmy v OR, historie 22
Firmy v OR, vymazané 4
Nabídky práce 19
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 58
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 334

'Hradec nad Svitavou' v jiných obcích a městech

Název Hradec nad Svitavou je také na 4 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
obec Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 34 290 85
část obce Hradec nad Svitavou, obec Hradec nad Svitavou 34 290 85
KÚ Hradec nad Svitavou, obec Hradec nad Svitavou - - -
pošta Hradec nad Svitavou - - -

Vyhledání regionu

Počasí Hradec nad SvitavouZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies