Hustopeče u Brna, katastrální území 649864 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Hustopeče u Brna

KódKU.649864
Okres Břeclav
Obec Hustopeče
Platí od 27.05.2016
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1191404.19 Y:-591975.0
GPS48.92697745357129,16.73690986509991

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Hustopeče u Brna
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Hustopeče?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hustopeče nad Bečvou 649988 Hustopeče nad Bečvou

Poslední změny v kú Hustopeče u Brna

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
3352/1, Hustopeče u Brna 1 665 17.05.2024
3352/3, Hustopeče u Brna 1 680 17.05.2024
st.1770/2, Hustopeče u Brna 52 17.05.2024
4813/78, Hustopeče u Brna 480 14.05.2024
4792/217, Hustopeče u Brna 327 02.05.2024
st.1352, Hustopeče u Brna 115 02.05.2024
st.4792/316, Hustopeče u Brna 253 02.05.2024
2588/88, Hustopeče u Brna 379 23.04.2024
2588/89, Hustopeče u Brna 47 23.04.2024
2588/18, Hustopeče u Brna 3 404 23.04.2024
2588/17, Hustopeče u Brna 1 790 23.04.2024
4354/5, Hustopeče u Brna 1 442 16.04.2024
4354/6, Hustopeče u Brna 1 442 16.04.2024
4354/1, Hustopeče u Brna 811 16.04.2024
st.1249/14, Hustopeče u Brna 18 22.03.2024
st.4792/208, Hustopeče u Brna 580 13.03.2024
982/17, Hustopeče u Brna 708 27.02.2024
982/155, Hustopeče u Brna 781 27.02.2024
982/159, Hustopeče u Brna 23 27.02.2024
982/160, Hustopeče u Brna 65 27.02.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 147919231 23.05.2024
Hustopeče č.p.84 29.04.2024
Hustopeče č.p.1550 23.04.2024
Hustopeče č.p.384 17.04.2024
Hustopeče č.p.1363 10.04.2024
Hustopeče č.e.523 22.03.2024
Hustopeče č.p.1549 11.03.2024
Hustopeče č.e.639,658 29.02.2024
Hustopeče č.p.445 09.02.2024
Hustopeče č.e.229 08.02.2024
Hustopeče č.e.274 08.02.2024
Hustopeče č.p.1286 08.02.2024
Hustopeče č.e.223 08.02.2024
Hustopeče č.e.20 08.02.2024
Hustopeče č.e.391 08.02.2024
Hustopeče č.p.1440 08.02.2024
Hustopeče č.e.61 08.02.2024
Hustopeče č.e.195 08.02.2024
Hustopeče č.e.228 08.02.2024
Hustopeče č.p.11 08.02.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Hustopeče u Brna

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Hustopeče u Brna - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Starovice 754871 Starovice
Starovičky 754889 Starovičky
Popice 725757 Popice
Šakvice 761915 Šakvice
Kurdějov 677591 Kurdějov

Parcely a pozemky v katastrálním území Hustopeče u Brna podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 2 311 12 195 822
orná půda,plantáž dřevin 6 17 566
orná půda,fotovoltaická elektrárna 2 32 004
orná půda,? 27 28 455
orná půda,Suma 2 346 12 273 847
vinice 909 3 063 204
zahrada 1 929 1 189 051
zahrada,skleník, pařeniště 1 794
zahrada,Suma 1 930 1 189 845
ovocný sad 239 1 427 693
trvalý travní porost 354 985 862
trvalý travní porost,? 60 123 609
trvalý travní porost,Suma 414 1 109 471
lesní pozemek 97 435 344
vodní plocha,rybník 5 85 259
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 21 89 490
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 33 53 862
vodní plocha,vodní nádrž umělá 3 7 151
vodní plocha,Suma 62 235 762
zastavěná plocha a nádvoří 2 903 1 022 451
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 15 5 396
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 18 2 792
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 2 936 1 030 639
ostatní plocha,dráha 88 217 755
ostatní plocha,dálnice 98 417 401
ostatní plocha,silnice 133 341 884
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 259 1 057 793
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 66 11 452
ostatní plocha,zeleň 595 942 033
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 43 87 164
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 14 958
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 33
ostatní plocha,manipulační plocha 295 561 962
ostatní plocha,jiná plocha 1 804 1 417 740
ostatní plocha,neplodná půda 668 1 041 114
ostatní plocha,fotovoltaická elektrárna 1 18 657
ostatní plocha,? 7 11 993
ostatní plocha,Suma 5 066 6 141 939

Katastrální území Hustopeče u Brna, kód KÚ 649864

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče telefon: 519361111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 12.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 2 32004
orná půda mez, stráň 27 28455
orná půda plantáž dřevin 6 17566
orná půda 1781 10967930
vinice 763 2834832
zahrada skleník-pařeniš. 1 794
zahrada 1652 1093146
ovoc. sad 230 1321958
travní p. mez, stráň 60 123609
travní p. 306 912171
lesní poz 88 338425
vodní pl. nádrž umělá 3 7151
vodní pl. rybník 5 85259
vodní pl. tok přirozený 18 86344
vodní pl. tok umělý 22 21597
zast. pl. společný dvůr 4 4405
zast. pl. zbořeniště 6 1128
zast. pl. 2753 985620
ostat.pl. dráha 81 194836
ostat.pl. dálnice 36 320231
ostat.pl. foto. elektrárna 1 18657
ostat.pl. jiná plocha 1577 1379270
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 33
ostat.pl. manipulační pl. 178 495813
ostat.pl. mez, stráň 7 11993
ostat.pl. neplodná půda 592 960217
ostat.pl. ost.dopravní pl. 66 11452
ostat.pl. ostat.komunikace 985 988455
ostat.pl. pohřeb. 6 13056
ostat.pl. silnice 89 287841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 69914
ostat.pl. zeleň 549 918984
Celkem KN 11914 24533146
GP 1 93
Celkem ZE 1 93
Par. DKM 11914 24533146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. byt.dům 124
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 27
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb. 81
č.p. rod.dům 1112
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 426
č.e. jiná st. 96
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 176
bez čp/če jiná st. 239
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 42
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 87
bez čp/če zem.stav 71
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 2639
byt.z. byt 1063
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 21
obč.z. byt 380
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 42
Celkem JED 1527
LV 3986
spoluvlastník 6596

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.08.2014 1:1000 01.09.2014 *) JPÚ - Svobodná pole
DKM 1:1000 28.12.2010 převod - intravilán
DKM-KPÚ 23.04.2009 1:1000 18.08.2009 *) JPÚ - Svobodná pole - blok č.1
DKM-KPÚ 11.02.2008 1:1000 24.06.2008 *) KPÚ - blok č. 5
DKM-KPÚ 14.12.2006 1:1000 18.09.2007 *) KPÚ - blok č. 4
DKM-KPÚ 12.06.2006 1:1000 04.10.2006 *) JPÚ - Díly
DKM-KPÚ 21.02.2005 1:1000 30.06.2005 *) KPÚ - blok č. 2 a 3
DKM-KPÚ 15.02.2005 1:1000 21.04.2005 *) JPÚ - Přední čtvrtě, Střední čtvrtě, Zadní čtvrtě
DKM-KPÚ 05.05.2004 1:1000 28.06.2004 *) JPÚ - Šumperk, Kraví hora
DKM-KPÚ 28.10.2003 1:1000 09.06.2004 *) KPÚ - blok č. 1
DKM-KPÚ 07.07.2003 1:1000 24.02.2004 *) JPÚ - Příčníky, Nové hory, Spodní díly
ZMVM 1:2000 01.11.1988 01.09.2014
THM-V 1:2000 01.04.1961 01.09.2014 01.04.1961
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1961


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Hustopeče u Brna

NázevHustopeče u BrnaPoužití názvu Hustopeče u Brna
2. pád názvuHustopečí u Brnabez Hustopečí u Brna, do Hustopečí u Brna
3. pád názvuHustopečím u Brnak (ke) Hustopečím u Brna
4. pád názvuHustopeče u Brnavidím Hustopeče u Brna
6. pád názvuHustopečích u Brnav (ve) Hustopečích u Brna
7. pád názvuHustopečemi u Brnamezi Hustopečemi u Brna a ...

Základní údaje o obci Hustopeče

Zařazení obce Hustopeče

Název obce Hustopeče
PSČ 69301
Katastrální území Hustopeče u Brna, 649864
Obec Hustopeče
Pověřený úřad Hustopeče
ORP Hustopeče
Okres Břeclav
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Hustopeče

GPS pozice
48.940847705883264, 16.73762144159312
Navigovat
RUIAN kód OB.584495

Další informace z obce Hustopeče

Wikipedia Hustopeče
Ulice v obci 69 ulic
Znak, Vlajka Hustopeče - vlajka

'Hustopeče u Brna' v jiných obcích a městech

Název Hustopeče u Brna je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Hustopeče u Brna, obec Hustopeče - - -
pošta Hustopeče u Brna - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V