Lanškroun, katastrální území 678929 - katastr nemovitostí

Katastrální území Lanškroun

KódKU.678929
Okres Ústí nad Orlicí
Obec Lanškroun
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1082116.03 Y:-589489.4
GPS49.9064905089,16.6103651659

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Lanškroun
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Lanškroun

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1604/3, Lanškroun 735 05.12.2018
1700/6, Lanškroun 192 05.12.2018
1604/28, Lanškroun 17 05.12.2018
3064/17, Lanškroun 170 30.11.2018
st.4160, Lanškroun 396 30.11.2018
st.122, Lanškroun 224 29.11.2018
16, Lanškroun 31 29.11.2018
st.4156, Lanškroun 148 29.11.2018
3833/1, Lanškroun 280 16.11.2018
3833/27, Lanškroun 165 16.11.2018
3833/28, Lanškroun 107 16.11.2018
3833/29, Lanškroun 31 16.11.2018
1382/2, Lanškroun 9 142 15.11.2018
1382/10, Lanškroun 672 15.11.2018
1382/11, Lanškroun 3 177 15.11.2018
1382/13, Lanškroun 1 163 15.11.2018
1397/2, Lanškroun 877 15.11.2018
8245, Lanškroun 293 15.11.2018
8243, Lanškroun 485 15.11.2018
8247, Lanškroun 2 556 15.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Žichlínské Předměstí č.p.273, Lanškroun 30.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1127, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1032, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1124, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1129, Lanškroun 27.11.2018
Ostrovské Předměstí č.p.25, Lanškroun 27.11.2018
Ostrovské Předměstí č.p.571, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1034, Lanškroun 27.11.2018
Ostrovské Předměstí č.p.572, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1136, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1108, Lanškroun 27.11.2018
Ostrovské Předměstí č.p.573, Lanškroun 27.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.1125, Lanškroun 27.11.2018
Objekt 39437299 26.11.2018
Lanškroun-Vnitřní Město č.p.115, Lanškroun 20.11.2018
Objekt 95646981 13.11.2018
Žichlínské Předměstí č.p.995, Lanškroun 09.11.2018
Objekt 39412555 05.11.2018
Objekt 43189695 05.11.2018
Objekt 39414302 05.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Lanškroun

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Lanškroun - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dolní Třešňovec 679020 Lanškroun
Sázava u Lanškrouna 746223 Sázava
Rudoltice u Lanškrouna 743500 Rudoltice
Žichlínek 796913 Žichlínek
Horní Třešňovec 644480 Horní Třešňovec

Ostatní katastrální území v obci Lanškroun

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dolní Třešňovec 679020 Lanškroun

Parcely a pozemky v katastrálním území Lanškroun podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 732 7 025 765
orná půda,skleník, pařeniště 5 2 159
orná půda,Suma 737 7 027 924
zahrada 1 674 726 755
ovocný sad 33 32 659
trvalý travní porost 543 1 171 745
lesní pozemek 68 1 812 063
lesní pozemek,ostatní komunikace 4 10 797
lesní pozemek,Suma 72 1 822 860
vodní plocha,rybník 10 460 751
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 43 129 099
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 5 7 288
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 241
vodní plocha,vodní nádrž umělá 7 16 336
vodní plocha,zamokřená plocha 8 47 614
vodní plocha,Suma 74 661 329
zastavěná plocha a nádvoří 3 646 781 328
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 23 2 680
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 63 15 090
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 732 799 098
ostatní plocha,dráha 8 53 732
ostatní plocha,silnice 146 238 871
ostatní plocha,ostatní komunikace 947 735 277
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 4 2 847
ostatní plocha,zeleň 307 233 173
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 182 184 335
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 4 29 480
ostatní plocha,manipulační plocha 334 299 207
ostatní plocha,skládka 2 6 404
ostatní plocha,jiná plocha 739 475 327
ostatní plocha,neplodná půda 41 14 304
ostatní plocha,Suma 2 714 2 272 957

Katastrální území Lanškroun, kód KÚ 678929

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Statistické údaje (stav ke dni: 12.01.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 2159
orná půda 723 6886861
zahrada 1672 721369
ovoc. sad 33 32659
travní p. 534 1158343
lesní poz ostat.komunikace 4 10797
lesní poz 69 1812063
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. nádrž umělá 7 11970
vodní pl. rybník 10 460239
vodní pl. tok přirozený 40 128267
vodní pl. tok umělý 5 7288
vodní pl. zamokřená pl. 8 47614
zast. pl. společný dvůr 22 2621
zast. pl. zbořeniště 53 12332
zast. pl. 3552 778280
ostat.pl. dráha 8 45489
ostat.pl. jiná plocha 747 469469
ostat.pl. manipulační pl. 326 291771
ostat.pl. neplodná půda 39 14232
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2847
ostat.pl. ostat.komunikace 945 737219
ostat.pl. pohřeb. 4 29480
ostat.pl. silnice 146 238871
ostat.pl. skládka 2 6404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 183 184084
ostat.pl. zeleň 316 231747
Celkem KN 9458 14324716
Par. DKM 9457 14324678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 479
č.p. byt.dům 86
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 22
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 66
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 985
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 21
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 999
bez čp/če jiná st. 166
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 86
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 76
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 24
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 3371
byt.z. byt 1478
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 51
obč.z. garáž 28
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. sk.bneb 12
Celkem JED 1616
LV 3799
spoluvlastník 6123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2012 1:1000 04.02.2013 *)
DKM 1:1000 16.06.2010
THM-V 1:1000 31.12.1977 16.06.2010
FÚO 1:2000 31.12.1977 04.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1977


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Lanškroun

NázevLanškrounPoužití názvu Lanškroun
2. pád názvuLanškrounabez Lanškrouna, do Lanškrouna
3. pád názvuLanškrounuk (ke) Lanškrounu
4. pád názvuLanškrounvidím Lanškroun
6. pád názvuLanškrouněv (ve) Lanškrouně
7. pád názvuLanškrounemmezi Lanškrounem a ...

Základní údaje o obci Lanškroun

Zařazení obce Lanškroun

Název obce Lanškroun
PSČ 56301
Katastrální území Dolní Třešňovec, Lanškroun
Obec Lanškroun
Pověřený úřad Lanškroun
ORP Lanškroun
Okres Ústí nad Orlicí
Kraj Pardubický
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Lanškroun

GPS pozice
49.9121685137, 16.6118993246
Navigovat
RUIAN kód OB.580511
NUTS CZ0534580511

Další informace z obce Lanškroun

Wikipedia Lanškroun
Ulice v obci 102 ulice
Části obce 4 části
Znak, Vlajka Lanškroun - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Lanškroun

Právnické osoby 516
Právnické osoby zaniklé 144
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 1 557
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 115
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 654
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 875
Firmy v OR 386
Firmy v OR, historie 460
Firmy v OR, vymazané 91
Pobočky bank 4
Bankomat 8
Úřady 14
Nabídky práce 665
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 1 159
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 3 471

'Lanškroun' v jiných obcích a městech

Název Lanškroun je také na 4 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
obec Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí 516 1557 654
část obce Lanškroun-Vnitřní Město, obec Lanškroun 62 113 40
KÚ Lanškroun, obec Lanškroun - - -
pošta Lanškroun - - -

Vyhledání regionu

Počasí LanškrounZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies