Mělník, katastrální území 692816 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Mělník

KódKU.692816
Okres Mělník
Obec Mělník
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1013877.83 Y:-733686.56
GPS50.35812981222295,14.492452483740077

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Mělník
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Mělník?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Mělník nad Sázavou 775827 Úžice

Poslední změny v kú Mělník

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
4977/17, Mělník 509 20.05.2024
4977/23, Mělník 571 20.05.2024
973/3, Mělník 575 20.05.2024
973/4, Mělník 495 20.05.2024
962, Mělník 768 20.05.2024
5687/1, Mělník 1 932 20.05.2024
5687/2, Mělník 1 085 20.05.2024
7399/9, Mělník 831 17.05.2024
st.883/2, Mělník 203 16.05.2024
4950/3, Mělník 429 16.05.2024
st.4950/9, Mělník 24 16.05.2024
st.4950/15, Mělník 122 16.05.2024
st.4950/16, Mělník 43 16.05.2024
4640/4, Mělník 265 15.05.2024
4640/1, Mělník 774 15.05.2024
st.1222/4, Mělník 33 14.05.2024
6392/6, Mělník 800 14.05.2024
st.4480/4, Mělník 75 14.05.2024
st.4344/756, Mělník 19 10.05.2024
2892/2, Mělník 495 09.05.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 49497979 17.05.2024
Mělník č.p.2919 17.05.2024
Mělník č.p.4465 17.05.2024
Mělník č.p.1374 15.05.2024
Objekt 49513001 15.05.2024
Objekt 147502632 06.05.2024
Mělník č.p.4461 02.05.2024
Mělník č.p.4443 30.04.2024
Mělník č.p.4442 30.04.2024
Mělník č.p.1915 29.04.2024
Mělník č.p.4463 29.04.2024
Mělník č.p.1789 29.04.2024
Objekt 147727359 29.04.2024
Objekt 147689091 25.04.2024
Mělník č.p.2748 24.04.2024
Mělník č.p.2019 24.04.2024
Mělník č.p.2775 24.04.2024
Objekt 147673844 24.04.2024
Mělník č.p.2720 24.04.2024
Objekt 147681103 24.04.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Mělník

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Mělník - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Brozánky 645320 Hořín
Hořín 645338 Hořín
Velký Borek 779563 Velký Borek
Skuhrov u Mělníka 779555 Velký Borek
Lhotka u Mělníka 681326 Lhotka

Ostatní katastrální území v obci Mělník

Název KÚ Kód KÚ Obec
Vehlovice 692999 Mělník

Parcely a pozemky v katastrálním území Mělník podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 2 230 7 063 364
orná půda,skleník, pařeniště 9 32 248
orná půda,Suma 2 239 7 095 612
vinice 293 1 600 591
zahrada 3 966 2 157 167
zahrada,skleník, pařeniště 1 714
zahrada,Suma 3 967 2 157 881
ovocný sad 288 878 604
trvalý travní porost 268 503 597
lesní pozemek 286 1 478 937
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 31 576 383
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 35 37 218
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 2 280
vodní plocha,vodní nádrž umělá 13 117 339
vodní plocha,zamokřená plocha 11 56 143
vodní plocha,Suma 91 789 363
zastavěná plocha a nádvoří 7 601 1 781 585
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 77 28 419
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 86 20 039
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 764 1 830 043
ostatní plocha,dráha 58 241 083
ostatní plocha,silnice 72 108 730
ostatní plocha,ostatní komunikace 2 251 1 644 062
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 11 14 163
ostatní plocha,zeleň 640 419 017
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 75 177 704
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 9 31 861
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 5 641
ostatní plocha,manipulační plocha 948 1 512 828
ostatní plocha,jiná plocha 1 482 941 387
ostatní plocha,neplodná půda 260 411 773
ostatní plocha,Suma 5 811 5 503 249

Katastrální území Mělník, kód KÚ 692816

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 05.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 24648
orná půda 2199 6999087
vinice 281 1546408
zahrada skleník-pařeniš. 1 714
zahrada 3856 2078930
ovoc. sad 275 825746
travní p. 265 497759
lesní poz 284 1345263
vodní pl. nádrž přírodní 1 2280
vodní pl. nádrž umělá 13 117339
vodní pl. tok přirozený 31 576383
vodní pl. tok umělý 35 37218
vodní pl. zamokřená pl. 11 56143
zast. pl. společný dvůr 76 28216
zast. pl. zbořeniště 82 18202
zast. pl. 7345 1713364
ostat.pl. dráha 56 237047
ostat.pl. jiná plocha 1444 922633
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 332
ostat.pl. manipulační pl. 890 1483021
ostat.pl. neplodná půda 245 395983
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 13979
ostat.pl. ostat.komunikace 2213 1544488
ostat.pl. pohřeb. 9 31861
ostat.pl. silnice 71 106789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 151618
ostat.pl. zeleň 636 414645
Celkem KN 20386 21170096
Par. DKM 20370 21088087
Par. KMD 16 82009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 47
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 229
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 75
č.p. obchod 37
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 131
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 3304
č.p. rod.rekr 4
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 34
č.p. výroba 28
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 53
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2198
bez čp/če jiná st. 545
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 84
bez čp/če prům.obj 56
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 6
bez čp/če tech.vyb 129
bez čp/če ubyt.zař 29
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 60
bez čp/če zem.stav 63
rozestav. 14
vod.dílo hráz pod 11
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 7221
byt.z. byt 2064
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 30
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 365
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 29
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2515
LV 8538
spoluvlastník 13658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 20.10.2009
KMD 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 22.12.2008 na části k.ú.
THM-V 1:2000 01.04.1978 22.12.2008 na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1953 20.10.2009 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 20.10.2009 na části k.ú.


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Mělník

NázevMělníkPoužití názvu Mělník
2. pád názvuMělníkubez Mělníku, do Mělníku
3. pád názvuMělníkuk (ke) Mělníku
4. pád názvuMělníkvidím Mělník
6. pád názvuMělníkuv (ve) Mělníku
7. pád názvuMělníkemmezi Mělníkem a ...

Základní údaje o obci Mělník

Zařazení obce Mělník

Název obce Mělník
PSČ 27601 | Další 2 PSČ
Katastrální území Mělník, Vehlovice
Obec Mělník
Pověřený úřad Mělník
ORP Mělník
Okres Mělník
Kraj Středočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Mělník

GPS pozice
50.35049792890312, 14.47410768175769
Navigovat
RUIAN kód OB.534676

Další informace z obce Mělník

Wikipedia Mělník
Ulice v obci 269 ulic
Znak, Vlajka Mělník - vlajka

'Mělník' v jiných obcích a městech

Název Mělník je také na 9 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Mělník 4587 19357 7088
obec Mělník, okres Mělník 1063 3299 1651
část obce Mělník, obec Mělník 1047 3285 1642
část obce Mělník, obec Úžice 2 11 4
KÚ Mělník, obec Mělník - - -
KÚ Mělník nad Sázavou, obec Úžice - - -
pošta Mělník 1 - - -
pošta Mělník 3 - - -
pošta Mělník 4 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V