Mikulov na Moravě, katastrální území 694193 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Mikulov na Moravě

KódKU.694193
Okres Břeclav
Obec Mikulov
Platí od 07.12.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1203910.0 Y:-600600.04
GPS48.80689680010311,16.638152049563104

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Mikulov na Moravě
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Mikulov?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Mikulov 744263 Dolní Dvořiště
Mikulov v Krušných horách 694185 Mikulov
Mikulovice 694380 Mikulovice
Mikulovice u Jeseníka 694410 Mikulovice
Mikulovice u Pardubic 694371 Mikulovice
Mikulovice u Vernéřova 694355 Klášterec nad Ohří
Mikulovice u Znojma 694398 Mikulovice
Mikulovice v Krušných horách 706001 Nová Ves v Horách

Poslední změny v kú Mikulov na Moravě

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
7101, Mikulov na Moravě 40 15.04.2024
8932, Mikulov na Moravě 1 535 09.04.2024
1797/1, Mikulov na Moravě 211 09.04.2024
1797/2, Mikulov na Moravě 139 09.04.2024
1797/3, Mikulov na Moravě 139 09.04.2024
1797/4, Mikulov na Moravě 132 09.04.2024
1797/5, Mikulov na Moravě 139 09.04.2024
4373/15, Mikulov na Moravě 3 071 02.04.2024
st.4373/40, Mikulov na Moravě 43 02.04.2024
9303, Mikulov na Moravě 40 984 27.03.2024
9304, Mikulov na Moravě 3 707 27.03.2024
9305, Mikulov na Moravě 8 556 27.03.2024
9306, Mikulov na Moravě 12 248 27.03.2024
9307, Mikulov na Moravě 7 212 27.03.2024
9308, Mikulov na Moravě 47 353 27.03.2024
9309, Mikulov na Moravě 4 138 27.03.2024
9310, Mikulov na Moravě 3 514 27.03.2024
9311, Mikulov na Moravě 39 729 27.03.2024
9312, Mikulov na Moravě 72 083 27.03.2024
2532/499, Mikulov na Moravě 899 18.03.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Objekt 48758418 09.04.2024
Mikulov č.p.110 28.03.2024
Mikulov č.p.115 28.03.2024
Mikulov č.p.451 28.03.2024
Mikulov č.p.491 28.03.2024
Mikulov č.p.1041 28.03.2024
Mikulov č.p.1095 28.03.2024
Mikulov č.e.587 15.03.2024
Objekt 147029503 28.02.2024
Mikulov č.e.805 14.02.2024
Mikulov č.p.1645 02.02.2024
Mikulov č.p.1285 02.02.2024
Mikulov č.p.1982 18.01.2024
Mikulov č.p.766 16.01.2024
Mikulov č.p.768 07.01.2024
Mikulov č.p.769 07.01.2024
Mikulov č.p.770 07.01.2024
Mikulov č.p.771 07.01.2024
Mikulov č.p.773 07.01.2024
Mikulov č.p.774 07.01.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Mikulov na Moravě

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Mikulov na Moravě - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bavory 601209 Bavory
Březí u Mikulova 613908 Březí
Klentnice 666149 Klentnice
Perná 719242 Perná
Sedlec u Mikulova 746789 Sedlec

Parcely a pozemky v katastrálním území Mikulov na Moravě podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 896 17 025 835
vinice 1 172 5 767 125
zahrada 1 551 663 795
zahrada,skleník, pařeniště 3 1 104
zahrada,Suma 1 554 664 899
ovocný sad 26 274 126
trvalý travní porost 123 468 700
lesní pozemek 72 12 997 358
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 36 251 861
lesní pozemek,ostatní komunikace 14 63 435
lesní pozemek,Suma 122 13 312 654
vodní plocha,rybník 6 742 386
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 77 206 828
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 24 84 080
vodní plocha,vodní nádrž umělá 9 23 904
vodní plocha,zamokřená plocha 15 500 273
vodní plocha,Suma 131 1 557 471
zastavěná plocha a nádvoří 3 642 940 976
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 145 95 905
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 167 17 477
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 954 1 054 358
ostatní plocha,dráha 14 139 252
ostatní plocha,silnice 157 578 819
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 338 1 864 852
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 4 509
ostatní plocha,zeleň 441 1 974 036
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 40 65 915
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 6 47 352
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 16 24 220
ostatní plocha,manipulační plocha 217 381 399
ostatní plocha,jiná plocha 1 391 1 550 849
ostatní plocha,neplodná půda 291 451 764
ostatní plocha,Suma 3 915 7 078 967

Katastrální území Mikulov na Moravě, kód KÚ 694193

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28. října 14/594, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1808 16121151
vinice 1142 5673961
zahrada skleník-pařeniš. 3 1104
zahrada 1513 648476
ovoc. sad 23 241135
travní p. 120 413166
lesní poz les(ne hospodář) 34 227800
lesní poz ostat.komunikace 14 63435
lesní poz 70 12869972
vodní pl. nádrž umělá 9 23904
vodní pl. rybník 6 742386
vodní pl. tok přirozený 71 176614
vodní pl. tok umělý 23 62340
vodní pl. zamokřená pl. 14 320638
zast. pl. společný dvůr 140 94218
zast. pl. zbořeniště 164 16488
zast. pl. 3300 878448
ostat.pl. dráha 14 139252
ostat.pl. jiná plocha 1338 1515276
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 16 24220
ostat.pl. manipulační pl. 214 379844
ostat.pl. neplodná půda 288 451555
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 509
ostat.pl. ostat.komunikace 1298 1715732
ostat.pl. pohřeb. 6 47352
ostat.pl. silnice 149 444144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 65915
ostat.pl. zeleň 436 1958662
Celkem KN 12257 45317697
EN 5 9297
PK 2 5442
GP 2 5308
Celkem ZE 9 20047
Par. DKM 12255 45316897
Par. KMD 2 800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 164
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 120
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1441
č.p. ubyt.zař 36
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 111
č.e. jiná st. 37
č.e. obč.vyb. 9
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 8
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 552
bez čp/če jiná st. 292
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb. 101
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 82
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 94
rozestav. 6
Celkem BUD 3209
byt.z. byt 1560
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 56
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 228
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 20
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 1899
LV 4571
spoluvlastník 7817

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.08.2012 1:1000 01.12.2015 *)
DKM-KPÚ 08.06.2012 1:1000 13.06.2012 *)
DKM-KPÚ 11.09.2009 1:1000 18.11.2009 *) Z-3910/2009
DKM-KPÚ 17.11.2007 1:1000 03.12.2007 *) Z-4331/2007 JPÚ na části Hliniště
DKM-KPÚ 05.12.2006 1:1000 06.04.2007 *) Z-4345/2006 JPÚ na části - Turold
Ins. A 1:2000 01.04.1961 01.12.2015 reambulace 70-71 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Mikulov na Moravě

NázevMikulov na MoravěPoužití názvu Mikulov na Moravě
2. pád názvuMikulova na Moravěbez Mikulova na Moravě, do Mikulova na Moravě
3. pád názvuMikulovu na Moravěk (ke) Mikulovu na Moravě
4. pád názvuMikulov na Moravěvidím Mikulov na Moravě
6. pád názvuMikulově na Moravěv (ve) Mikulově na Moravě
7. pád názvuMikulovem na Moravěmezi Mikulovem na Moravě a ...

Základní údaje o obci Mikulov

Zařazení obce Mikulov

Název obce Mikulov
PSČ 69201
Katastrální území Mikulov na Moravě, 694193
Obec Mikulov
Pověřený úřad Mikulov
ORP Mikulov
Okres Břeclav
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Mikulov

GPS pozice
48.805559913085496, 16.637795464411994
Navigovat
RUIAN kód OB.584649

Další informace z obce Mikulov

Wikipedia Mikulov
Ulice v obci 79 ulic
Znak, Vlajka Mikulov - vlajka

'Mikulov na Moravě' v jiných obcích a městech

Název Mikulov na Moravě je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Mikulov na Moravě, obec Mikulov - - -
pošta Mikulov na Moravě - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.