Písek, katastrální území 720755 - katastr nemovitostí

Katastrální území Písek

KódKU.720755
Okres Písek
Obec Písek
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1126429.99 Y:-771677.7
GPS49.3087798993,14.1843428308

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Písek
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Písek?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Písek u Chlumce nad Cidlinou 720917 Písek
Písek u Jablunkova 720941 Písek

Poslední změny v kú Písek

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
930/10, Písek 1 801 30.11.2018
st.7498, Písek 326 30.11.2018
st.370/1, Písek 285 20.11.2018
st.379/1, Písek 171 20.11.2018
st.379/2, Písek 327 20.11.2018
56/2, Písek 428 20.11.2018
56/3, Písek 9 20.11.2018
3006, Písek 131 20.11.2018
3009, Písek 109 20.11.2018
3010, Písek 1 168 20.11.2018
st.1807/4, Písek 86 14.11.2018
966/1, Písek 931 08.11.2018
966/18, Písek 12 08.11.2018
962/1, Písek 515 08.11.2018
962/201, Písek 121 08.11.2018
962/202, Písek 3 08.11.2018
806/51, Písek 557 06.11.2018
405/6, Písek 2 737 31.10.2018
420/3, Písek 538 31.10.2018
1002/17, Písek 6 31.10.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Písek

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Písek - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Semice u Písku 747238 Písek
Dolní Novosedly 789968 Dolní Novosedly
Vrcovice 786161 Vrcovice
Svatonice 790028 Záhoří
Chrastiny 790001 Dolní Novosedly

Ostatní katastrální území v obci Písek

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hradiště u Písku 720909 Písek
Nový Dvůr u Písku 747220 Písek
Semice u Písku 747238 Písek
Smrkovice 751235 Písek

Parcely a pozemky v katastrálním území Písek podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 358 5 623 882
orná půda,skleník, pařeniště 1 557
orná půda,Suma 1 359 5 624 439
zahrada 2 509 1 122 947
ovocný sad 50 171 888
trvalý travní porost 688 1 647 245
lesní pozemek 107 21 018 596
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 1 26
lesní pozemek,Suma 108 21 018 622
vodní plocha,rybník 28 346 838
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 47 508 213
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 79 28 725
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 7 6 875
vodní plocha,vodní nádrž umělá 22 30 865
vodní plocha,zamokřená plocha 4 8 351
vodní plocha,Suma 187 929 867
zastavěná plocha a nádvoří 6 775 1 874 114
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 179 66 839
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 54 16 616
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 008 1 957 569
ostatní plocha,dráha 33 270 552
ostatní plocha,silnice 138 666 648
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 424 1 509 282
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 50 34 916
ostatní plocha,zeleň 637 574 021
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 61 215 548
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 135 961
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 133
ostatní plocha,manipulační plocha 626 970 848
ostatní plocha,dobývací prostor 6 270 068
ostatní plocha,skládka 2 14 678
ostatní plocha,jiná plocha 1 466 922 863
ostatní plocha,neplodná půda 159 140 019
ostatní plocha,Suma 4 611 5 725 537

Katastrální území Písek, kód KÚ 720755

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 02.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 557
orná půda 1365 5535848
zahrada 2530 1123289
ovoc. sad 59 171129
travní p. 686 1623420
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 107 21018455
vodní pl. nádrž přírodní 7 6875
vodní pl. nádrž umělá 23 31488
vodní pl. rybník 28 346838
vodní pl. tok přirozený 48 506493
vodní pl. tok umělý 79 28725
vodní pl. zamokřená pl. 4 8351
zast. pl. společný dvůr 169 64134
zast. pl. zbořeniště 52 15916
zast. pl. 6808 1858246
ostat.pl. dobývací prost. 6 270068
ostat.pl. dráha 39 255459
ostat.pl. jiná plocha 1553 960902
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 133
ostat.pl. manipulační pl. 619 917504
ostat.pl. neplodná půda 158 138816
ostat.pl. ost.dopravní pl. 54 48873
ostat.pl. ostat.komunikace 1408 1508293
ostat.pl. pohřeb. 8 135961
ostat.pl. silnice 139 665190
ostat.pl. skládka 2 14678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 215561
ostat.pl. zeleň 656 570473
Celkem KN 16673 38041701
Par. DKM 16673 38041701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1819
č.p. byt.dům 524
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 23
č.p. obč.vyb 74
č.p. obč.vyb. 114
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 589
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 28
č.p. výroba 51
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 43
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 42
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 2026
bez čp/če jiná st. 410
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 13
bez čp/če obč.vyb 75
bez čp/če obč.vyb. 62
bez čp/če prům.obj 136
bez čp/če rod.rekr 176
bez čp/če tech.vyb 201
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 116
bez čp/če zem.stav 47
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 6736
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 8695
byt.z. dílna 128
byt.z. garáž 408
byt.z. j.nebyt 125
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 13
obč.z. byt 306
obč.z. dílna 22
obč.z. garáž 85
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 9
Celkem JED 9812
LV 14324
spoluvlastník 27383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.2006
ZMVM 1:2000 30.12.1995 20.02.2006 lesní komplexy a odlehlý extravilán
THM-V 1:2000 01.02.1973 20.02.2006 extravilán mimo lesních komplexů
Ins. A 1:1000 04.09.1931 20.02.2006 pouze intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 04.09.1931 extravilán a lesní komplexy nadále v původní mapě


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Písek

NázevPísekPoužití názvu Písek
2. pád názvuPískubez Písku, do Písku
3. pád názvuPískuk (ke) Písku
4. pád názvuPísekvidím Písek
6. pád názvuPískuv (ve) Písku
7. pád názvuPískemmezi Pískem a ...

Základní údaje o obci Písek


Zařazení obce Písek

Název obce Písek
PSČ 39701
Katastrální území 5 KÚ v obci
Obec Písek
Pověřený úřad Písek
ORP Písek
Okres Písek
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Písek

GPS pozice
49.3087964101, 14.1475031034
Navigovat
RUIAN kód OB.549240
NUTS CZ0314549240

Další informace z obce Písek

Wikipedia Písek
Reality na prodej 2
Ulice v obci 275 ulic
Části obce 9 částí
Znak, Vlajka Písek - vlajka

'Písek' v jiných obcích a městech

Název Písek je také na 19 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Písek 3685 14246 4858
obec Moravský Písek, okres Hodonín 58 352 62
obec Písek, okres Frýdek-Místek 30 317 63
obec Písek, okres Písek 1857 5700 2254
obec Písek, okres Hradec Králové 6 52 11
část obce Moravský Písek, obec Moravský Písek 58 352 62
část obce Písek, obec Písek 6 52 11
část obce Písek, obec Líšťany 3 11 1
část obce Písek, obec Písek 30 317 63
ulice Za Stanicí Písek město, obec Písek - - -
KÚ Moravský Písek, obec Moravský Písek - - -
KÚ Písek, obec Písek - - -
KÚ Písek u Chlumce nad Cidlinou, obec Písek - - -
KÚ Písek u Jablunkova, obec Písek - - -
pošta Moravský Písek - - -
pošta Písek 1 - - -
pošta Písek 4 - - -
pošta Písek 5 - - -
pošta Písek u Jablunkova - - -

Označení stránky: katastr nemovitosti Pisek, katastr nemovitostí písek
Vyhledání regionu

Počasí Písek
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.