Písek, katastrální území 720755 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Písek

KódKU.720755
Okres Písek
Obec Písek
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1126429.99 Y:-771677.7
GPS49.308779899311595,14.184342830778881

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Písek
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Písek?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Písek u Chlumce nad Cidlinou 720917 Písek
Písek u Jablunkova 720941 Písek

Poslední změny v kú Písek

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1887/4, Písek 934 17.05.2024
1887/5, Písek 481 17.05.2024
1174/2, Písek 1 370 17.05.2024
1887/1, Písek 1 051 17.05.2024
1174/1, Písek 1 414 17.05.2024
st.2545, Písek 812 09.05.2024
1610/28, Písek 111 07.05.2024
st.1522, Písek 189 07.05.2024
1610/2, Písek 385 07.05.2024
st.7712, Písek 36 07.05.2024
1824/15, Písek 282 24.04.2024
st.7710, Písek 45 24.04.2024
976/6, Písek 12 801 23.04.2024
2704/1, Písek 133 294 23.04.2024
1545/67, Písek 3 23.04.2024
1258/86, Písek 694 23.04.2024
1545/36, Písek 70 23.04.2024
st.4391/1, Písek 399 22.04.2024
st.4391/2, Písek 63 22.04.2024
1551/16, Písek 559 17.04.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Písek

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Písek - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Semice u Písku 747238 Písek
Dolní Novosedly 789968 Dolní Novosedly
Chrastiny 790001 Dolní Novosedly
Vrcovice 786161 Vrcovice
Svatonice 790028 Záhoří

Ostatní katastrální území v obci Písek

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hradiště u Písku 720909 Písek
Nový Dvůr u Písku 747220 Písek
Semice u Písku 747238 Písek
Smrkovice 751235 Písek

Parcely a pozemky v katastrálním území Písek podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 363 5 525 894
orná půda,skleník, pařeniště 1 557
orná půda,Suma 1 364 5 526 451
zahrada 2 557 1 151 364
ovocný sad 58 162 281
trvalý travní porost 698 1 630 232
lesní pozemek 107 21 018 454
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 1 26
lesní pozemek,Suma 108 21 018 480
vodní plocha,rybník 28 346 838
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 48 506 493
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 79 28 725
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 7 6 875
vodní plocha,vodní nádrž umělá 24 31 640
vodní plocha,zamokřená plocha 4 8 351
vodní plocha,Suma 190 928 922
zastavěná plocha a nádvoří 6 983 1 926 744
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 173 65 948
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 55 16 923
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 211 2 009 615
ostatní plocha,dráha 40 255 366
ostatní plocha,silnice 160 745 636
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 474 1 537 064
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 55 49 021
ostatní plocha,zeleň 691 592 566
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 64 214 943
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 8 135 961
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 133
ostatní plocha,manipulační plocha 640 960 314
ostatní plocha,dobývací prostor 6 270 068
ostatní plocha,skládka 2 14 678
ostatní plocha,jiná plocha 1 625 993 276
ostatní plocha,neplodná půda 160 139 275
ostatní plocha,Suma 4 926 5 908 301

Katastrální území Písek, kód KÚ 720755

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 05.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 557
orná půda 1353 5494519
zahrada 2541 1146636
ovoc. sad 57 162281
travní p. 691 1611837
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 107 21018454
vodní pl. nádrž přírodní 7 6875
vodní pl. nádrž umělá 24 31640
vodní pl. rybník 28 346838
vodní pl. tok přirozený 48 506493
vodní pl. tok umělý 79 28725
vodní pl. zamokřená pl. 4 8351
zast. pl. společný dvůr 169 64121
zast. pl. zbořeniště 52 15912
zast. pl. 6849 1868682
ostat.pl. dobývací prost. 6 270068
ostat.pl. dráha 40 255366
ostat.pl. jiná plocha 1584 971420
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 133
ostat.pl. manipulační pl. 626 915263
ostat.pl. neplodná půda 158 138386
ostat.pl. ost.dopravní pl. 55 49021
ostat.pl. ostat.komunikace 1425 1516930
ostat.pl. pohřeb. 8 135961
ostat.pl. silnice 137 675535
ostat.pl. skládka 2 14678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 64 214943
ostat.pl. zeleň 678 572056
Celkem KN 16795 38041707
Par. DKM 16795 38041707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 244
č.p. byt.dům 534
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 25
č.p. obč.vyb 69
č.p. obč.vyb. 123
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 2164
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 24
č.p. výroba 53
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 47
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 38
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 2032
bez čp/če jiná st. 422
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 14
bez čp/če obč.vyb 73
bez čp/če obč.vyb. 63
bez čp/če prům.obj 136
bez čp/če rod.rekr 166
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 202
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 116
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 6773
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 8697
byt.z. dílna 127
byt.z. garáž 408
byt.z. j.nebyt 123
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 17
obč.z. byt 397
obč.z. dílna 14
obč.z. garáž 87
obč.z. j.nebyt 26
obč.z. rozest. 93
Celkem JED 10001
LV 14528
spoluvlastník 27948

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.2006
ZMVM 1:2000 30.12.1995 20.02.2006 lesní komplexy a odlehlý extravilán
THM-V 1:2000 01.02.1973 20.02.2006 extravilán mimo lesních komplexů
Ins. A 1:1000 04.09.1931 20.02.2006 pouze intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 04.09.1931 extravilán a lesní komplexy nadále v původní mapě


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Písek

NázevPísekPoužití názvu Písek
2. pád názvuPískubez Písku, do Písku
3. pád názvuPískuk (ke) Písku
4. pád názvuPísekvidím Písek
6. pád názvuPískuv (ve) Písku
7. pád názvuPískemmezi Pískem a ...

Základní údaje o obci Písek

Zařazení obce Písek

Název obce Písek
PSČ 39701
Katastrální území 5 KÚ v obci
Obec Písek
Pověřený úřad Písek
ORP Písek
Okres Písek
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Písek

GPS pozice
49.308796410068325, 14.14750310341139
Navigovat
RUIAN kód OB.549240

Další informace z obce Písek

Wikipedia Písek
Ulice v obci 278 ulic
Části obce 9 částí
Znak, Vlajka Písek - vlajka

'Písek' v jiných obcích a městech

Název Písek je také na 19 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Písek 3717 12135 4525
obec Moravský Písek, okres Hodonín 61 279 62
obec Písek, okres Frýdek-Místek 33 269 63
obec Písek, okres Písek 1845 4867 2010
obec Písek, okres Hradec Králové 7 44 11
část obce Moravský Písek, obec Moravský Písek 61 279 62
část obce Písek, obec Líšťany 4 8 1
část obce Písek, obec Písek 7 44 11
část obce Písek, obec Písek 33 269 63
ulice Za Stanicí Písek město, obec Písek - - -
KÚ Moravský Písek, obec Moravský Písek - - -
KÚ Písek, obec Písek - - -
KÚ Písek u Chlumce nad Cidlinou, obec Písek - - -
KÚ Písek u Jablunkova, obec Písek - - -
pošta Moravský Písek - - -
pošta Písek 1 - - -
pošta Písek 4 - - -
pošta Písek 5 - - -
pošta Písek u Jablunkova - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V