Rokycany, katastrální území 740691 - katastr nemovitostí

Katastrální území Rokycany

KódKU.740691
Okres Rokycany
Obec Rokycany
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1073008.73 Y:-808180.41
GPS49.737081604,13.5795155899

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Rokycany
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Rokycany

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1658/12, Rokycany 576 26.11.2018
st.5545, Rokycany 207 26.11.2018
1768/1, Rokycany 263 20.11.2018
1768/9, Rokycany 298 20.11.2018
1658/11, Rokycany 671 19.11.2018
st.5579, Rokycany 164 19.11.2018
1768/10, Rokycany 105 02.11.2018
1768/11, Rokycany 24 02.11.2018
st.3171, Rokycany 215 02.11.2018
2557/48, Rokycany 886 30.10.2018
1618/3, Rokycany 5 329 30.10.2018
2557/1, Rokycany 2 110 30.10.2018
st.5567, Rokycany 387 30.10.2018
st.5340/1, Rokycany 24 080 26.10.2018
st.928/1, Rokycany 209 24.10.2018
st.928/2, Rokycany 27 24.10.2018
1589/4, Rokycany 3 547 22.10.2018
870/3, Rokycany 1 621 09.10.2018
870/1, Rokycany 8 404 09.10.2018
2642/2, Rokycany 228 03.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Plzeňské Předměstí č.p.1053, Rokycany 25.11.2018
Plzeňské Předměstí č.p.1054, Rokycany 25.11.2018
Plzeňské Předměstí č.p.1052, Rokycany 25.11.2018
Plzeňské Předměstí č.e.363, Rokycany 25.11.2018
Plzeňské Předměstí č.e.362, Rokycany 25.11.2018
Nové Město č.p.1286, Rokycany 25.11.2018
Nové Město č.p.1284, Rokycany 25.11.2018
Střed č.p.134, Rokycany 21.11.2018
Nové Město č.p.1348, Rokycany 21.11.2018
Nové Město č.p.1349, Rokycany 14.11.2018
Plzeňské Předměstí č.p.244, Rokycany 24.10.2018
Nové Město č.p.902, Rokycany 17.10.2018
Střed č.p.179, Rokycany 16.10.2018
Objekt 25978284 24.08.2018
Nové Město č.p.1347, Rokycany 23.08.2018
Plzeňské Předměstí č.p.820, Rokycany 27.07.2018
Objekt 94732540 25.07.2018
Objekt 94732574 25.07.2018
Nové Město č.p.1346, Rokycany 25.07.2018
Objekt 94684367 18.07.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Rokycany

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Rokycany - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Raková u Rokycan 739065 Raková
Kamenný Újezd u Rokycan 662968 Kamenný Újezd
Litohlavy 685364 Litohlavy
Klabava 664880 Klabava
Borek u Rokycan 740829 Rokycany

Ostatní katastrální území v obci Rokycany

Název KÚ Kód KÚ Obec
Borek u Rokycan 740829 Rokycany

Parcely a pozemky v katastrálním území Rokycany podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 302 6 251 762
zahrada 2 400 1 535 944
ovocný sad 7 36 327
trvalý travní porost 692 2 032 314
lesní pozemek 80 11 215 290
lesní pozemek,školka 1 18 960
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 1 15 188
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 1 39
lesní pozemek,Suma 83 11 249 477
vodní plocha,rybník 3 15 416
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 140 201 197
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 84 21 932
vodní plocha,vodní nádrž umělá 101 513 676
vodní plocha,zamokřená plocha 2 719
vodní plocha,Suma 330 752 940
zastavěná plocha a nádvoří 5 180 1 185 407
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 3 1 591
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 17 5 756
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 5 200 1 192 754
ostatní plocha,dráha 50 249 538
ostatní plocha,dálnice 61 286 254
ostatní plocha,silnice 114 455 295
ostatní plocha,ostatní komunikace 938 1 251 444
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 22 102 238
ostatní plocha,zeleň 170 428 959
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 49 164 426
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 30 141
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 98
ostatní plocha,manipulační plocha 216 561 668
ostatní plocha,skládka 5 126 965
ostatní plocha,jiná plocha 686 1 595 977
ostatní plocha,neplodná půda 199 294 073
ostatní plocha,Suma 2 516 5 547 076

Katastrální území Rokycany, kód KÚ 740691

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 03.11.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1251 5999564
zahrada 2401 1531957
ovoc. sad 6 33039
travní p. 696 2026424
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz les(ne hospodář) 1 15188
lesní poz školka 1 18960
lesní poz 79 11205492
vodní pl. nádrž umělá 101 513676
vodní pl. rybník 3 15416
vodní pl. tok přirozený 141 201197
vodní pl. tok umělý 81 21126
vodní pl. zamokřená pl. 2 719
zast. pl. společný dvůr 3 1591
zast. pl. zbořeniště 14 4497
zast. pl. 5120 1169825
ostat.pl. dráha 58 248881
ostat.pl. dálnice 61 286254
ostat.pl. jiná plocha 677 1586114
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 98
ostat.pl. manipulační pl. 214 487872
ostat.pl. neplodná půda 202 293416
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 102199
ostat.pl. ostat.komunikace 927 1246227
ostat.pl. pohřeb. 5 30141
ostat.pl. silnice 114 453242
ostat.pl. skládka 6 136681
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 153185
ostat.pl. zeleň 171 429653
Celkem KN 12402 28212673
Par. DKM 12402 28212673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 182
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 82
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 86
č.p. rod.dům 1830
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 23
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 369
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 1475
bez čp/če jiná st. 526
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 21
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 93
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 18
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 4962
byt.z. byt 2354
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. byt 51
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 2485
LV 6261
spoluvlastník 10068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2005
ZMVM 1:1000 24.02.1983 21.12.2005 DKM na intravilán zplatněn dne 4.1.2005
S-SK GD 1:1000 1927 24.02.1983
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1926


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Rokycany

NázevRokycanyPoužití názvu Rokycany
2. pád názvuRokycanbez Rokycan, do Rokycan
3. pád názvuRokycanůmk (ke) Rokycanům
4. pád názvuRokycanyvidím Rokycany
6. pád názvuRokycanechv (ve) Rokycanech
7. pád názvuRokycanymezi Rokycany a ...

Základní údaje o obci Rokycany

Zařazení obce Rokycany

Název obce Rokycany
PSČ 33701 | Další 2 PSČ
Katastrální území Borek u Rokycan, Rokycany
Obec Rokycany
Pověřený úřad Rokycany
ORP Rokycany
Okres Rokycany
Kraj Plzeňský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Rokycany

GPS pozice
49.7426978674, 13.5945859821
Navigovat
RUIAN kód OB.559717
NUTS CZ0326559717

Další informace z obce Rokycany

Wikipedia Rokycany
Reality na prodej 3
Ulice v obci 193 ulice
Části obce 4 části
Znak, Vlajka Rokycany - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Rokycany

Právnické osoby 687
Právnické osoby zaniklé 242
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 2 768
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 185
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 1 038
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 1 512
Firmy v OR 479
Firmy v OR, historie 509
Firmy v OR, vymazané 155
Pobočky bank 5
Bankomat 14
Úřady 20
Úřady práce 1
Nabídky práce 680
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 1 427
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 4 951

'Rokycany' v jiných obcích a městech

Název Rokycany je také na 7 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Rokycany 1831 9381 2658
obec Rokycany, okres Rokycany 687 2768 1038
ulice Jana Rokycany, obec Louny - 4 -
ulice Jana Rokycany, obec Prostějov 1 4 -
KÚ Rokycany, obec Rokycany - - -
pošta Rokycany 1 - - -
pošta Rokycany 3 - - -

Vyhledání regionu

Počasí Rokycany
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies