Skorotice u Ústí nad Labem, katastrální území 748480 - katastr nemovitostí

Katastrální území Skorotice u Ústí nad Labem

KódKU.748480
Okres Ústí nad Labem
Obec Ústí nad Labem
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-972561.0 Y:-762367.05
GPS50.690270501,14.0111533167

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Skorotice u Ústí nad Labem
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Skorotice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Skorotice 748501 Skorotice

Poslední změny v kú Skorotice u Ústí nad Labem

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
899/77, Skorotice u Ústí nad Labem 664 06.12.2018
st.899/702, Skorotice u Ústí nad Labem 232 06.12.2018
663/2, Skorotice u Ústí nad Labem 118 04.10.2018
664/1, Skorotice u Ústí nad Labem 456 04.10.2018
664/2, Skorotice u Ústí nad Labem 251 04.10.2018
665/2, Skorotice u Ústí nad Labem 285 04.10.2018
666/1, Skorotice u Ústí nad Labem 8 051 04.10.2018
666/2, Skorotice u Ústí nad Labem 336 04.10.2018
666/3, Skorotice u Ústí nad Labem 752 04.10.2018
666/9, Skorotice u Ústí nad Labem 25 04.10.2018
666/11, Skorotice u Ústí nad Labem 39 04.10.2018
673/2, Skorotice u Ústí nad Labem 12 04.10.2018
673/3, Skorotice u Ústí nad Labem 62 04.10.2018
673/4, Skorotice u Ústí nad Labem 65 04.10.2018
st.899/703, Skorotice u Ústí nad Labem 141 26.09.2018
st.899/704, Skorotice u Ústí nad Labem 68 26.09.2018
899/705, Skorotice u Ústí nad Labem 54 26.09.2018
899/60, Skorotice u Ústí nad Labem 998 26.09.2018
899/68, Skorotice u Ústí nad Labem 937 07.09.2018
st.899/701, Skorotice u Ústí nad Labem 218 07.09.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Skorotice č.p.419, Ústí nad Labem 06.12.2018
Skorotice č.p.53, Ústí nad Labem 12.11.2018
Skorotice č.e.165, Ústí nad Labem 25.10.2018
Skorotice č.p.418, Ústí nad Labem 17.09.2018
Objekt 95150781 17.09.2018
Skorotice č.p.417, Ústí nad Labem 07.09.2018
Skorotice č.p.416, Ústí nad Labem 15.08.2018
Skorotice č.p.415, Ústí nad Labem 13.07.2018
Skorotice č.p.109, Ústí nad Labem 29.06.2018
Skorotice č.p.401, Ústí nad Labem 07.06.2018
Skorotice č.e.46, Ústí nad Labem 04.06.2018
Skorotice č.e.163, Ústí nad Labem 30.05.2018
Skorotice č.e.9, Ústí nad Labem 15.03.2018
Skorotice č.p.407, Ústí nad Labem 07.03.2018
Skorotice č.p.406, Ústí nad Labem 27.02.2018
Skorotice č.p.405, Ústí nad Labem 23.02.2018
Skorotice č.p.404, Ústí nad Labem 22.12.2017
Skorotice č.p.403, Ústí nad Labem 14.11.2017
Skorotice č.p.7, Ústí nad Labem 02.11.2017
Skorotice č.e.4051, Ústí nad Labem 26.09.2017
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Skorotice u Ústí nad Labem

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Skorotice u Ústí nad Labem - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bukov 775096 Ústí nad Labem
Božtěšice 608955 Ústí nad Labem
Habrovice 636436 Ústí nad Labem
Strážky u Habrovic 636444 Ústí nad Labem
Chuderov 654736 Chuderov

Ostatní katastrální území v obci Ústí nad Labem

Název KÚ Kód KÚ Obec
Božtěšice 608955 Ústí nad Labem
Brná nad Labem 609901 Ústí nad Labem
Budov u Svádova 759805 Ústí nad Labem
Bukov 775096 Ústí nad Labem
Církvice 746410 Ústí nad Labem
Dělouš 775894 Ústí nad Labem
Dobětice 757772 Ústí nad Labem
Habrovice 636436 Ústí nad Labem
Hostovice u Ústí nad Labem 645982 Ústí nad Labem
Klíše 775053 Ústí nad Labem
Kojetice u Malečova 690686 Ústí nad Labem
Krásné Březno 775266 Ústí nad Labem
Mojžíř 698164 Ústí nad Labem
Neštěmice 703869 Ústí nad Labem
Nová Ves 705616 Ústí nad Labem
Olešnice u Svádova 759813 Ústí nad Labem
Předlice 775002 Ústí nad Labem
Sebuzín 746428 Ústí nad Labem
Strážky u Habrovic 636444 Ústí nad Labem
Střekov 775258 Ústí nad Labem
Svádov 759830 Ústí nad Labem
Tuchomyšl 771368 Ústí nad Labem
Ústí nad Labem 774871 Ústí nad Labem
Vaňov 776807 Ústí nad Labem
Všebořice 775118 Ústí nad Labem

Parcely a pozemky v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 170 181 954
orná půda,skleník, pařeniště 1 24
orná půda,Suma 171 181 978
zahrada 485 244 219
ovocný sad 1 2 643
trvalý travní porost 334 554 333
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 1 6 012
zastavěná plocha a nádvoří 675 100 028
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 6 2 657
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 8 1 005
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 689 103 690
ostatní plocha,silnice 10 25 114
ostatní plocha,ostatní komunikace 125 102 651
ostatní plocha,zeleň 8 2 239
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 2 10 141
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 4 13 253
ostatní plocha,manipulační plocha 5 1 396
ostatní plocha,jiná plocha 179 137 919
ostatní plocha,neplodná půda 6 1 462
ostatní plocha,Suma 339 294 175

Katastrální území Skorotice u Ústí nad Labem, kód KÚ 748480

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 01.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 24
orná půda 169 181941
zahrada 475 236600
ovoc. sad 1 2643
travní p. 391 550899
vodní pl. tok přirozený 1 6012
zast. pl. společný dvůr 6 2657
zast. pl. zbořeniště 8 1005
zast. pl. 690 101329
ostat.pl. jiná plocha 181 137647
ostat.pl. manipulační pl. 5 1396
ostat.pl. neplodná půda 6 1462
ostat.pl. ostat.komunikace 125 102651
ostat.pl. pohřeb. 4 13253
ostat.pl. silnice 9 23865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10141
ostat.pl. zeleň 8 2239
Celkem KN 2082 1375764
Par. DKM 2082 1375764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 240
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 102
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 674
byt.z. byt 32
byt.z. dílna 1
Celkem JED 33
LV 738
spoluvlastník 897

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.10.2005
THM-V 1:1000 01.07.1981 21.10.2005
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Skorotice u Ústí nad Labem

NázevSkorotice u Ústí nad LabemPoužití názvu Skorotice u Ústí nad Labem
2. pád názvuSkorotic u Ústí nad Labembez Skorotic u Ústí nad Labem, do Skorotic u Ústí nad Labem
3. pád názvuSkoroticím u Ústí nad Labemk (ke) Skoroticím u Ústí nad Labem
4. pád názvuSkorotice u Ústí nad Labemvidím Skorotice u Ústí nad Labem
6. pád názvuSkoroticích u Ústí nad Labemv (ve) Skoroticích u Ústí nad Labem
7. pád názvuSkoroticemi u Ústí nad Labemmezi Skoroticemi u Ústí nad Labem a ...


Základní údaje o obci Ústí nad Labem

Zařazení obce Ústí nad Labem

Název obce Ústí nad Labem
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 26 KÚ v obci
Obec Ústí nad Labem
Pověřený úřad Ústí nad Labem
ORP Ústí nad Labem
Okres Ústí nad Labem
Kraj Ústecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Ústí nad Labem

GPS pozice
50.6604886156, 14.0406929588
Navigovat
RUIAN kód OB.554804
NUTS CZ0427554804

Další informace z obce Ústí nad Labem

Wikipedia Ústí nad Labem
Reality na prodej 1
Ulice v obci 663 ulice
Městské části 4 části
Části obce 22 části
Znak, Vlajka Ústí nad Labem - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Ústí nad Labem

Právnické osoby 6 196
Právnické osoby zaniklé 1 843
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 16 469
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 232
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 7 199
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 11 805
Firmy v OR 4 697
Firmy v OR, historie 5 928
Firmy v OR, vymazané 1 082
Pobočky bank 18
Bankomat 58
Úřady 68
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 279
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 5 481
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 28 600

'Skorotice u Ústí nad Labem' v jiných obcích a městech

Název Skorotice u Ústí nad Labem je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Skorotice u Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -

Vyhledání regionu

Počasí Ústí nad LabemZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies