Ústí nad Labem, katastrální území 774871 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Ústí nad Labem

KódKU.774871
Okres Ústí nad Labem
Obec Ústí nad Labem
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-975594.78 Y:-761069.32
GPS50.664923564545624,14.035405709817084

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Ústí nad Labem
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Ústí?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Ústí 774839 Ústí
Ústí nad Mží 667684 Kočov
Ústí nad Orlicí 775274 Ústí nad Orlicí
Ústí u Humpolce 774821 Ústí
Ústí u Staré Paky 741477 Stará Paka
Ústí u Vsetína 774847 Ústí
Ústín 775428 Ústín

Poslední změny v kú Ústí nad Labem

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
5177/2, Ústí nad Labem 720 23.05.2024
5177/137, Ústí nad Labem 8 23.05.2024
st.3844/1, Ústí nad Labem 96 14.05.2024
st.3844/3, Ústí nad Labem 46 14.05.2024
st.3845, Ústí nad Labem 275 14.05.2024
3866/1, Ústí nad Labem 6 453 09.05.2024
3866/14, Ústí nad Labem 521 09.05.2024
st.4626/42, Ústí nad Labem 72 07.05.2024
3633/1, Ústí nad Labem 479 06.05.2024
3633/12, Ústí nad Labem 316 06.05.2024
3657/1, Ústí nad Labem 167 06.05.2024
3657/2, Ústí nad Labem 503 06.05.2024
st.4626/56, Ústí nad Labem 7 02.05.2024
4626/54, Ústí nad Labem 2 02.05.2024
4626/55, Ústí nad Labem 1 02.05.2024
4626/21, Ústí nad Labem 84 02.05.2024
292/4, Ústí nad Labem 566 10.04.2024
5031/3, Ústí nad Labem 15 20.03.2024
5031/4, Ústí nad Labem 13 20.03.2024
5033/3, Ústí nad Labem 2 20.03.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Ústí nad Labem

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Ústí nad Labem - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Klíše 775053 Ústí nad Labem
Krásné Březno 775266 Ústí nad Labem
Dobětice 757772 Ústí nad Labem
Předlice 775002 Ústí nad Labem
Božtěšice 608955 Ústí nad Labem

Ostatní katastrální území v obci Ústí nad Labem

Název KÚ Kód KÚ Obec
Božtěšice 608955 Ústí nad Labem
Brná nad Labem 609901 Ústí nad Labem
Budov u Svádova 759805 Ústí nad Labem
Bukov 775096 Ústí nad Labem
Církvice 746410 Ústí nad Labem
Dělouš 775894 Ústí nad Labem
Dobětice 757772 Ústí nad Labem
Habrovice 636436 Ústí nad Labem
Hostovice u Ústí nad Labem 645982 Ústí nad Labem
Klíše 775053 Ústí nad Labem
Kojetice u Malečova 690686 Ústí nad Labem
Krásné Březno 775266 Ústí nad Labem
Mojžíř 698164 Ústí nad Labem
Neštěmice 703869 Ústí nad Labem
Nová Ves 705616 Ústí nad Labem
Olešnice u Svádova 759813 Ústí nad Labem
Předlice 775002 Ústí nad Labem
Sebuzín 746428 Ústí nad Labem
Skorotice u Ústí nad Labem 748480 Ústí nad Labem
Strážky u Habrovic 636444 Ústí nad Labem
Střekov 775258 Ústí nad Labem
Svádov 759830 Ústí nad Labem
Tuchomyšl 771368 Ústí nad Labem
Vaňov 776807 Ústí nad Labem
Všebořice 775118 Ústí nad Labem

Parcely a pozemky v katastrálním území Ústí nad Labem podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 111 528 650
zahrada 1 236 805 513
ovocný sad 7 26 721
trvalý travní porost 849 1 178 436
lesní pozemek 117 1 174 490
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 35 489 141
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 9 12 572
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 1 930
vodní plocha,Suma 48 503 643
zastavěná plocha a nádvoří 5 271 1 511 241
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 103 51 409
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 82 22 675
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 5 456 1 585 325
ostatní plocha,dráha 42 868 271
ostatní plocha,dálnice 6 19 269
ostatní plocha,silnice 132 321 219
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 255 1 352 831
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 16 9 997
ostatní plocha,zeleň 862 1 087 907
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 51 119 679
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 55
ostatní plocha,manipulační plocha 305 676 269
ostatní plocha,jiná plocha 1 327 1 330 618
ostatní plocha,neplodná půda 136 190 956
ostatní plocha,Suma 4 133 5 977 071

Katastrální území Ústí nad Labem, kód KÚ 774871

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 05.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 525060
zahrada 1214 790564
ovoc. sad 6 22895
travní p. 833 1124250
lesní poz 115 1070092
vodní pl. nádrž umělá 4 1930
vodní pl. tok přirozený 34 395921
vodní pl. tok umělý 8 12509
zast. pl. společný dvůr 102 51374
zast. pl. zbořeniště 81 22675
zast. pl. 5198 1489966
ostat.pl. dráha 42 868271
ostat.pl. dálnice 6 19269
ostat.pl. jiná plocha 1269 1284599
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 55
ostat.pl. manipulační pl. 297 664768
ostat.pl. neplodná půda 133 187661
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 9997
ostat.pl. ostat.komunikace 1240 1303775
ostat.pl. silnice 131 317117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 114280
ostat.pl. zeleň 860 1087888
Celkem KN 11750 11364916
Par. DKM 11750 11364916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 38
č.p. bydlení 469
č.p. byt.dům 483
č.p. doprava 7
č.p. garáž 28
č.p. jiná st. 103
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 182
č.p. obč.vyb. 77
č.p. prům.obj 26
č.p. rod.dům 443
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 27
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1435
č.e. jiná st. 29
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 165
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 73
bez čp/če garáž 536
bez čp/če jiná st. 225
bez čp/če obč.vyb 43
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.rekr 32
bez čp/če tech.vyb 103
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 135
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 11
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 5
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 4830
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 10585
byt.z. dílna 50
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 107
byt.z. rozest. 15
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 183
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 35
Celkem JED 11048
LV 13541
spoluvlastník 25961

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1973 06.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1973 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Ústí nad Labem

NázevÚstí nad LabemPoužití názvu Ústí nad Labem
2. pád názvuÚstí nad Labembez Ústí nad Labem, do Ústí nad Labem
3. pád názvuÚstí nad Labemk (ke) Ústí nad Labem
4. pád názvuÚstí nad Labemvidím Ústí nad Labem
6. pád názvuÚstí nad Labemv (ve) Ústí nad Labem
7. pád názvuÚstím nad Labemmezi Ústím nad Labem a ...

Základní údaje o obci Ústí nad Labem

Zařazení obce Ústí nad Labem

Název obce Ústí nad Labem
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 26 KÚ v obci
Obec Ústí nad Labem
Pověřený úřad Ústí nad Labem
ORP Ústí nad Labem
Okres Ústí nad Labem
Kraj Ústecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Ústí nad Labem

GPS pozice
50.66048861556152, 14.040692958771322
Navigovat
RUIAN kód OB.554804

Další informace z obce Ústí nad Labem

Wikipedia Ústí nad Labem
Ulice v obci 664 ulice
Městské části 4 části
Části obce 22 části
Znak, Vlajka Ústí nad Labem - vlajka

Obchodní rejstřík v obci Ústí nad Labem

Právnické osoby 5 920
Právnické osoby zaniklé 2 744
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 14 645
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 2 992
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 6 265
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 10 209
Firmy v OR 4 508
Firmy v OR, historie 6 169
Firmy v OR, vymazané 1 391
Pobočky bank 14
Bankomat 57
Úřady 68
Úřady práce 1
Nabídky práce 897
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 6 790
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 29 947

'Ústí nad Labem' v jiných obcích a městech

Název Ústí nad Labem je také na 27 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Ústí nad Labem' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Ústí nad Labem 7106 19317 7855
obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 5920 14645 6265
městská část Ústí nad Labem-město, obec Ústí nad Labem 3654 6454 3070
městská část Ústí nad Labem-Neštěmice, obec Ústí nad Labem 728 3119 822
městská část Ústí nad Labem-Severní Terasa, obec Ústí nad Labem 626 2762 1309
městská část Ústí nad Labem-Střekov, obec Ústí nad Labem 762 2303 966
část obce Ústí nad Labem-centrum, obec Ústí nad Labem 1971 2671 1112
KÚ Hostovice u Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -
KÚ Skorotice u Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -
KÚ Střížovice u Ústí nad Labem, obec Chlumec - - -
KÚ Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -
pošta DEPO Ústí nad Labem 71 - - -
pošta Chlumec u Ústí nad Labem - - -
pošta Malečov u Ústí nad Labem - - -
pošta Ústí nad Labem 1 - - -
pošta Ústí nad Labem 10 - - -
pošta Ústí nad Labem 11 - - -
pošta Ústí nad Labem 16 - - -
pošta Ústí nad Labem 17 - - -
pošta Ústí nad Labem 19 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V