Ústí nad Labem, katastrální území 774871 - katastr nemovitostí

Katastrální území Ústí nad Labem

KódKU.774871
Okres Ústí nad Labem
Obec Ústí nad Labem
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-975594.78 Y:-761069.32
GPS50.6649235645,14.0354057098

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Ústí nad Labem
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Ústí?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Ústí 774839 Ústí
Ústí nad Mží 667684 Kočov
Ústí nad Orlicí 775274 Ústí nad Orlicí
Ústí u Humpolce 774821 Ústí
Ústí u Staré Paky 741477 Stará Paka
Ústí u Vsetína 774847 Ústí
Ústín 775428 Ústín

Poslední změny v kú Ústí nad Labem

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
4626/1, Ústí nad Labem 1 156 30.11.2018
4626/31, Ústí nad Labem 157 30.11.2018
2542/2, Ústí nad Labem 294 23.11.2018
2542/1, Ústí nad Labem 48 23.11.2018
2542/10, Ústí nad Labem 210 23.11.2018
2542/11, Ústí nad Labem 18 23.11.2018
2542/12, Ústí nad Labem 148 23.11.2018
3961/1, Ústí nad Labem 5 127 22.11.2018
st.3961/2, Ústí nad Labem 11 22.11.2018
4303/1, Ústí nad Labem 2 771 09.11.2018
4303/2, Ústí nad Labem 11 271 09.11.2018
254/2, Ústí nad Labem 269 06.11.2018
260/6, Ústí nad Labem 153 06.11.2018
1941/48, Ústí nad Labem 43 16.10.2018
1941/8, Ústí nad Labem 552 16.10.2018
2856, Ústí nad Labem 3 452 04.10.2018
2852/3, Ústí nad Labem 124 04.10.2018
2890, Ústí nad Labem 18 609 04.10.2018
2904/1, Ústí nad Labem 39 262 04.10.2018
2917, Ústí nad Labem 2 459 04.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Ústí nad Labem-centrum č.p.1506, Ústí nad Labem 22.11.2018
Ústí nad Labem-centrum č.p.2077, Ústí nad Labem 22.11.2018
Ústí nad Labem-centrum č.p.1821, Ústí nad Labem 20.11.2018
Ústí nad Labem-centrum č.p.2390, Ústí nad Labem 20.11.2018
Ústí nad Labem-centrum č.p.2027, Ústí nad Labem 13.11.2018
Ústí nad Labem-centrum č.p.2265,2266,2267, Ústí nad Labem 16.10.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2833,2844, Ústí nad Labem 17.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2827,2850, Ústí nad Labem 17.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2815, Ústí nad Labem 17.09.2018
Objekt 95149121 17.09.2018
Objekt 95149155 17.09.2018
Objekt 95149210 17.09.2018
Severní Terasa č.p.3610, Ústí nad Labem 14.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2838,2839, Ústí nad Labem 12.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2837,2840, Ústí nad Labem 12.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2836,2841, Ústí nad Labem 10.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2835,2842, Ústí nad Labem 10.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2834,2843, Ústí nad Labem 10.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2816, Ústí nad Labem 06.09.2018
Ústí nad Labem-centrum č.e.2817, Ústí nad Labem 06.09.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Ústí nad Labem

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Ústí nad Labem - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Klíše 775053 Ústí nad Labem
Krásné Březno 775266 Ústí nad Labem
Dobětice 757772 Ústí nad Labem
Předlice 775002 Ústí nad Labem
Božtěšice 608955 Ústí nad Labem

Ostatní katastrální území v obci Ústí nad Labem

Název KÚ Kód KÚ Obec
Božtěšice 608955 Ústí nad Labem
Brná nad Labem 609901 Ústí nad Labem
Budov u Svádova 759805 Ústí nad Labem
Bukov 775096 Ústí nad Labem
Církvice 746410 Ústí nad Labem
Dělouš 775894 Ústí nad Labem
Dobětice 757772 Ústí nad Labem
Habrovice 636436 Ústí nad Labem
Hostovice u Ústí nad Labem 645982 Ústí nad Labem
Klíše 775053 Ústí nad Labem
Kojetice u Malečova 690686 Ústí nad Labem
Krásné Březno 775266 Ústí nad Labem
Mojžíř 698164 Ústí nad Labem
Neštěmice 703869 Ústí nad Labem
Nová Ves 705616 Ústí nad Labem
Olešnice u Svádova 759813 Ústí nad Labem
Předlice 775002 Ústí nad Labem
Sebuzín 746428 Ústí nad Labem
Skorotice u Ústí nad Labem 748480 Ústí nad Labem
Strážky u Habrovic 636444 Ústí nad Labem
Střekov 775258 Ústí nad Labem
Svádov 759830 Ústí nad Labem
Tuchomyšl 771368 Ústí nad Labem
Vaňov 776807 Ústí nad Labem
Všebořice 775118 Ústí nad Labem

Parcely a pozemky v katastrálním území Ústí nad Labem podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 95 525 198
zahrada 1 207 800 848
ovocný sad 7 26 721
trvalý travní porost 815 1 176 339
lesní pozemek 110 1 070 524
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 26 398 105
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 9 12 572
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 1 930
vodní plocha,Suma 39 412 607
zastavěná plocha a nádvoří 5 250 1 594 160
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 100 51 314
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 84 22 773
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 5 434 1 668 247
ostatní plocha,dráha 15 872 977
ostatní plocha,dálnice 6 19 269
ostatní plocha,silnice 93 274 481
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 191 1 354 163
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 16 10 162
ostatní plocha,zeleň 801 1 087 467
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 52 121 412
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 55
ostatní plocha,manipulační plocha 287 679 540
ostatní plocha,jiná plocha 1 151 1 203 937
ostatní plocha,neplodná půda 136 191 127
ostatní plocha,Suma 3 749 5 814 590

Katastrální území Ústí nad Labem, kód KÚ 774871

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 01.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 525118
zahrada 1194 791294
ovoc. sad 6 22895
travní p. 819 1127864
lesní poz 114 1070524
vodní pl. nádrž umělá 4 1930
vodní pl. tok přirozený 30 394945
vodní pl. tok umělý 9 12572
zast. pl. společný dvůr 99 51279
zast. pl. zbořeniště 83 22768
zast. pl. 5211 1584640
ostat.pl. dráha 20 874611
ostat.pl. dálnice 6 19269
ostat.pl. jiná plocha 1118 1175360
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 55
ostat.pl. manipulační pl. 281 669431
ostat.pl. neplodná půda 134 187869
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 10162
ostat.pl. ostat.komunikace 1185 1335848
ostat.pl. silnice 97 285236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 114752
ostat.pl. zeleň 810 1086501
Celkem KN 11382 11364923
Par. DKM 11382 11364923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 37
č.p. bydlení 762
č.p. byt.dům 445
č.p. doprava 7
č.p. garáž 21
č.p. jiná st. 100
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 197
č.p. obč.vyb. 44
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 221
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 20
č.e. garáž 1414
č.e. jiná st. 27
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 155
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 77
bez čp/če garáž 578
bez čp/če jiná st. 218
bez čp/če obč.vyb 48
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 51
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 108
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 145
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 9
vod.dílo hráz pod 10
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 4
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 4835
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 10580
byt.z. dílna 51
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 108
byt.z. rozest. 16
obč.z. byt 96
obč.z. dílna 5
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 10923
LV 13281
spoluvlastník 25152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1973 06.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1973 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Ústí nad Labem

NázevÚstí nad LabemPoužití názvu Ústí nad Labem
2. pád názvuÚstí nad Labembez Ústí nad Labem, do Ústí nad Labem
3. pád názvuÚstí nad Labemk (ke) Ústí nad Labem
4. pád názvuÚstí nad Labemvidím Ústí nad Labem
6. pád názvuÚstí nad Labemv (ve) Ústí nad Labem
7. pád názvuÚstím nad Labemmezi Ústím nad Labem a ...


Základní údaje o obci Ústí nad Labem

Zařazení obce Ústí nad Labem

Název obce Ústí nad Labem
PSČ 13 PSČ
Katastrální území 26 KÚ v obci
Obec Ústí nad Labem
Pověřený úřad Ústí nad Labem
ORP Ústí nad Labem
Okres Ústí nad Labem
Kraj Ústecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Ústí nad Labem

GPS pozice
50.6604886156, 14.0406929588
Navigovat
RUIAN kód OB.554804
NUTS CZ0427554804

Další informace z obce Ústí nad Labem

Wikipedia Ústí nad Labem
Reality na prodej 1
Ulice v obci 663 ulice
Městské části 4 části
Části obce 22 části
Znak, Vlajka Ústí nad Labem - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Ústí nad Labem

Právnické osoby 6 196
Právnické osoby zaniklé 1 843
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 16 469
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 1 232
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 7 199
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 11 805
Firmy v OR 4 697
Firmy v OR, historie 5 928
Firmy v OR, vymazané 1 082
Pobočky bank 18
Bankomat 58
Úřady 68
Úřady práce 1
Nabídky práce 3 279
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 5 481
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 28 600

'Ústí nad Labem' v jiných obcích a městech

Název Ústí nad Labem je také na 27 jiných místech. Zobrazuji prvních 20 výskytů (Zobrazit další výskyty názvu 'Ústí nad Labem' v ČR.)
Název Firem Živností Osob OR
okres Ústí nad Labem 7329 21329 8862
obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 6196 16469 7199
městská část Ústí nad Labem-město, obec Ústí nad Labem 3799 6945 3524
městská část Ústí nad Labem-Neštěmice, obec Ústí nad Labem 806 3593 1118
městská část Ústí nad Labem-Severní Terasa, obec Ústí nad Labem 671 3187 1352
městská část Ústí nad Labem-Střekov, obec Ústí nad Labem 728 2694 1108
část obce Ústí nad Labem-centrum, obec Ústí nad Labem 2046 2832 1315
KÚ Hostovice u Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -
KÚ Skorotice u Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -
KÚ Střížovice u Ústí nad Labem, obec Chlumec - - -
KÚ Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem - - -
pošta DEPO Ústí nad Labem 71 - - -
pošta Chlumec u Ústí nad Labem - - -
pošta Malečov u Ústí nad Labem - - -
pošta Ústí nad Labem 1 - - -
pošta Ústí nad Labem 10 - - -
pošta Ústí nad Labem 11 - - -
pošta Ústí nad Labem 16 - - -
pošta Ústí nad Labem 17 - - -
pošta Ústí nad Labem 19 - - -

Vyhledání regionu

Počasí Ústí nad LabemZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies