Týn nad Vltavou, katastrální území 772127 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Týn nad Vltavou

KódKU.772127
Okres České Budějovice
Obec Týn nad Vltavou
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1137799.0 Y:-755601.88
GPS49.227451822012476,14.424665316606708

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Týn nad Vltavou
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Týn?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Týn nad Bečvou 772119 Týn nad Bečvou
Týn u Lomnice 686638 Lomnice
Týn u Třebíče 769941 Třebíč
Týnčany 772259 Petrovice
Týnec na Moravě 772321 Týnec
Týnec nad Labem 772356 Týnec nad Labem
Týnec nad Sázavou 772399 Týnec nad Sázavou
Týnec u Dobrovice 772267 Dobrovice
Týnec u Hliněného Újezdu 639222 Malý Bor
Týnec u Chotěšova 653217 Chotěšov
Týnec u Janovic nad Úhlavou 772313 Týnec
Týnec u Plané 721298 Planá
Týneček 772411 Olomouc
Týnice 735248 Přeštěnice
Týniště 780294 Verušičky
Týniště nad Orlicí 772429 Týniště nad Orlicí
Týniště u Horšic 644846 Týniště
Týniště u Malešova 690864 Malešov
Týniště u Zubrnic 793710 Zubrnice
Týnišťko 772437 Týnišťko

Poslední změny v kú Týn nad Vltavou

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2332/8, Týn nad Vltavou 35 12.04.2024
st.3377, Týn nad Vltavou 10 12.04.2024
st.3384, Týn nad Vltavou 18 03.04.2024
836/77, Týn nad Vltavou 451 03.04.2024
836/79, Týn nad Vltavou 638 03.04.2024
st.3386, Týn nad Vltavou 83 03.04.2024
st.3383, Týn nad Vltavou 507 03.04.2024
st.3380, Týn nad Vltavou 141 03.04.2024
836/81, Týn nad Vltavou 70 03.04.2024
836/76, Týn nad Vltavou 777 03.04.2024
st.3385, Týn nad Vltavou 190 03.04.2024
836/30, Týn nad Vltavou 551 03.04.2024
836/52, Týn nad Vltavou 1 197 03.04.2024
836/78, Týn nad Vltavou 382 03.04.2024
836/80, Týn nad Vltavou 173 03.04.2024
836/16, Týn nad Vltavou 5 017 03.04.2024
836/17, Týn nad Vltavou 526 03.04.2024
836/18, Týn nad Vltavou 2 124 03.04.2024
836/19, Týn nad Vltavou 875 03.04.2024
836/20, Týn nad Vltavou 5 007 03.04.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Týn nad Vltavou

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Týn nad Vltavou - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Koloděje nad Lužnicí 668516 Týn nad Vltavou
Hněvkovice u Týna nad Vltavou 772194 Týn nad Vltavou
Předčice 628093 Týn nad Vltavou
Smilovice u Týna nad Vltavou 628107 Žimutice
Netěchovice 703907 Týn nad Vltavou

Ostatní katastrální území v obci Týn nad Vltavou

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hněvkovice u Týna nad Vltavou 772194 Týn nad Vltavou
Koloděje nad Lužnicí 668516 Týn nad Vltavou
Netěchovice 703907 Týn nad Vltavou
Nuzice 708143 Týn nad Vltavou
Předčice 628093 Týn nad Vltavou

Parcely a pozemky v katastrálním území Týn nad Vltavou podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 1 447 8 709 142
zahrada 1 162 680 386
ovocný sad 8 28 170
trvalý travní porost 540 1 016 501
lesní pozemek 329 5 267 219
lesní pozemek,lesní pozemek, na kterém je budova 4 113
lesní pozemek,Suma 333 5 267 332
vodní plocha,rybník 3 5 164
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 16 355 782
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 109 22 156
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 6 5 317
vodní plocha,vodní nádrž umělá 32 208 190
vodní plocha,zamokřená plocha 12 7 550
vodní plocha,Suma 178 604 159
zastavěná plocha a nádvoří 3 023 746 136
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 34 8 742
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 63 25 679
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 3 120 780 557
ostatní plocha,dráha 11 75 807
ostatní plocha,silnice 230 335 966
ostatní plocha,ostatní komunikace 910 670 918
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 14 13 840
ostatní plocha,zeleň 89 101 107
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 35 88 612
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 11 533
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 6 3 165
ostatní plocha,manipulační plocha 304 416 265
ostatní plocha,jiná plocha 1 032 1 030 921
ostatní plocha,neplodná půda 416 316 637
ostatní plocha,Suma 3 048 3 064 771

Katastrální území Týn nad Vltavou, kód KÚ 772127

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1417 8661099
zahrada 1157 677670
ovoc. sad 8 28170
travní p. 535 1005036
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz 327 5002894
vodní pl. nádrž přírodní 6 5317
vodní pl. nádrž umělá 31 193167
vodní pl. rybník 3 5164
vodní pl. tok přirozený 16 355782
vodní pl. tok umělý 109 22156
vodní pl. zamokřená pl. 12 7550
zast. pl. společný dvůr 32 8431
zast. pl. zbořeniště 57 13405
zast. pl. 2906 714761
ostat.pl. dráha 11 75807
ostat.pl. jiná plocha 1015 996864
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 6 3165
ostat.pl. manipulační pl. 303 418219
ostat.pl. neplodná půda 413 311805
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 13840
ostat.pl. ostat.komunikace 893 663157
ostat.pl. pohřeb. 1 11533
ostat.pl. silnice 227 334782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 88612
ostat.pl. zeleň 87 97531
Celkem KN 9623 19715989
Par. DKM 9623 19715989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 157
č.p. byt.dům 62
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 35
č.p. obč.vyb. 25
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 1078
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 141
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 45
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 651
bez čp/če jiná st. 309
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 24
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 40
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 73
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 13
Celkem BUD 2804
byt.z. byt 604
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 86
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 697
LV 3011
spoluvlastník 4466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
DKM 1:1000 17.12.2010 převedení ZMVM
ZMVM 1:1000 01.04.1985 17.12.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1957 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1957


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Týn nad Vltavou

NázevTýn nad VltavouPoužití názvu Týn nad Vltavou
2. pád názvuTýna nad Vltavoubez Týna nad Vltavou, do Týna nad Vltavou
3. pád názvuTýnu nad Vltavouk (ke) Týnu nad Vltavou
4. pád názvuTýn nad Vltavouvidím Týn nad Vltavou
6. pád názvuTýně nad Vltavouv (ve) Týně nad Vltavou
7. pád názvuTýnem nad Vltavoumezi Týnem nad Vltavou a ...

Základní údaje o obci Týn nad Vltavou

Zařazení obce Týn nad Vltavou

Název obce Týn nad Vltavou
PSČ 37501
Katastrální území 6 KÚ v obci
Obec Týn nad Vltavou
Pověřený úřad Týn nad Vltavou
ORP Týn nad Vltavou
Okres České Budějovice
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Týn nad Vltavou

GPS pozice
49.22339748683521, 14.42056776607061
Navigovat
RUIAN kód OB.545201

Další informace z obce Týn nad Vltavou

Wikipedia Týn nad Vltavou
Ulice v obci 100 ulic
Části obce 8 částí

'Týn nad Vltavou' v jiných obcích a městech

Název Týn nad Vltavou je také na 5 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
obec Týn nad Vltavou, okres České Budějovice 397 1259 624
část obce Týn nad Vltavou, obec Týn nad Vltavou 223 733 343
KÚ Týn nad Vltavou, obec Týn nad Vltavou - - -
pošta Týn nad Vltavou 1 - - -
pošta Týn nad Vltavou 3 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.