Znojmo-město, katastrální území 793418 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Znojmo-město

KódKU.793418
Okres Znojmo
Obec Znojmo
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1193065.77 Y:-642742.61
GPS48.861770786609775,16.05123070551626

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Znojmo-město
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Znojmo-město

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.4628/5, Znojmo-město 23 16.05.2024
4628/1, Znojmo-město 882 16.05.2024
3008/35, Znojmo-město 1 269 14.05.2024
3008/78, Znojmo-město 26 14.05.2024
st.4483/3, Znojmo-město 186 06.05.2024
st.4483/5, Znojmo-město 36 06.05.2024
3008/79, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/80, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/81, Znojmo-město 5 03.05.2024
3008/95, Znojmo-město 2 03.05.2024
3008/66, Znojmo-město 448 03.05.2024
st.819/8, Znojmo-město 135 03.05.2024
3008/82, Znojmo-město 7 03.05.2024
3008/83, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/84, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/85, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/86, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/87, Znojmo-město 12 03.05.2024
3008/88, Znojmo-město 13 03.05.2024
3008/89, Znojmo-město 59 03.05.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Znojmo č.e.6375 07.05.2024
Objekt 50393235 03.05.2024
Objekt 145955711 29.04.2024
Znojmo č.p.3949 23.04.2024
Objekt 138836558 19.04.2024
Znojmo č.p.3961 12.04.2024
Znojmo č.p.3962 12.04.2024
Znojmo č.p.389 08.04.2024
Znojmo č.p.305 28.03.2024
Znojmo č.p.803 28.03.2024
Znojmo č.p.992 28.03.2024
Znojmo č.p.309 28.03.2024
Znojmo č.p.887 28.03.2024
Znojmo č.p.130 28.03.2024
Znojmo č.p.312 28.03.2024
Znojmo č.p.1121 28.03.2024
Znojmo č.p.2300 28.03.2024
Znojmo č.p.472 26.03.2024
Znojmo č.p.2872 25.03.2024
Objekt 147298946 25.03.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Znojmo-město

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Znojmo-město - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Sedlešovice 707996 Nový Šaldorf-Sedlešovice
Znojmo-Louka 793574 Znojmo
Kuchařovice 676951 Kuchařovice
Přímětice 736121 Znojmo
Znojmo-Hradiště 793426 Znojmo

Ostatní katastrální území v obci Znojmo

Název KÚ Kód KÚ Obec
Derflice 625540 Znojmo
Konice u Znojma 669113 Znojmo
Mramotice 700100 Znojmo
Načeratice 701025 Znojmo
Oblekovice 708615 Znojmo
Popice u Znojma 669121 Znojmo
Přímětice 736121 Znojmo
Znojmo-Hradiště 793426 Znojmo
Znojmo-Louka 793574 Znojmo

Parcely a pozemky v katastrálním území Znojmo-město podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 992 2 443 982
orná půda,skleník, pařeniště 5 1 040
orná půda,? 7 1 965
orná půda,Suma 1 004 2 446 987
vinice 60 153 450
zahrada 4 164 2 740 245
zahrada,skleník, pařeniště 12 4 972
zahrada,? 3 1 870
zahrada,Suma 4 179 2 747 087
ovocný sad 29 72 180
trvalý travní porost 118 50 917
lesní pozemek 43 251 083
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 19 457 272
lesní pozemek,Suma 62 708 355
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 22 110 920
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 183
vodní plocha,vodní nádrž umělá 4 534
vodní plocha,zamokřená plocha 1 2 027
vodní plocha,Suma 28 113 664
zastavěná plocha a nádvoří 7 349 1 578 559
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 67 21 038
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 30 9 911
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 7 446 1 609 508
ostatní plocha,dráha 32 298 750
ostatní plocha,silnice 109 255 877
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 089 1 176 522
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 4 11 395
ostatní plocha,zeleň 399 363 365
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 33 94 423
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 5 43 856
ostatní plocha,manipulační plocha 235 428 483
ostatní plocha,jiná plocha 1 960 1 016 429
ostatní plocha,neplodná půda 236 206 552
ostatní plocha,? 3 840
ostatní plocha,Suma 4 105 3 896 492

Katastrální území Znojmo-město, kód KÚ 793418

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 05.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1965
orná půda skleník-pařeniš. 2 626
orná půda 865 2136747
vinice 57 152101
zahrada mez, stráň 3 1870
zahrada skleník-pařeniš. 10 3152
zahrada 3827 2597997
ovoc. sad 28 72164
travní p. 107 48191
lesní poz les(ne hospodář) 15 401390
lesní poz 32 229882
vodní pl. nádrž umělá 4 534
vodní pl. tok přirozený 22 110920
vodní pl. tok umělý 1 183
vodní pl. zamokřená pl. 1 2027
zast. pl. společný dvůr 42 15423
zast. pl. zbořeniště 27 9357
zast. pl. 7086 1534182
ostat.pl. dráha 29 297890
ostat.pl. jiná plocha 1818 988489
ostat.pl. manipulační pl. 200 401628
ostat.pl. mez, stráň 3 840
ostat.pl. neplodná půda 218 199489
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 11395
ostat.pl. ostat.komunikace 937 1116874
ostat.pl. pohřeb. 5 43856
ostat.pl. silnice 87 226210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 89364
ostat.pl. zeleň 377 346604
Celkem KN 15841 11041350
Par. DKM 15840 11040403
Par. KMD 1 947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. byt.dům 689
č.p. doprava 10
č.p. garáž 51
č.p. jiná st. 54
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb. 407
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 1857
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 22
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1052
č.e. jiná st. 29
č.e. rod.rekr 441
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 728
bez čp/če jiná st. 1125
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 137
bez čp/če prům.obj 63
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 37
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 96
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 43
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 7
Celkem BUD 6958
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 7185
byt.z. dílna 56
byt.z. garáž 505
byt.z. j.nebyt 197
byt.z. rozest. 11
byt.z. sk.byt 1
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 828
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 32
obč.z. j.nebyt 142
obč.z. sk.bneb 3
Celkem JED 8972
LV 14046
spoluvlastník 26405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2011 1:1000 19.12.2011 *) část k.ú. podkladě výsledků JPÚ (upřesnění přídělů lokalita "Mansberk a zahrádky")
DKM 1:1000 19.10.2009 Intravilán a část extravilánu (mimo JPÚ "Mansberk")
Ins. A 1:1000 06.11.1952 19.12.2011


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Znojmo-město

NázevZnojmo-městoPoužití názvu Znojmo-město
2. pád názvuZnojma-městabez Znojma-města, do Znojma-města
3. pád názvuZnojmu-městuk (ke) Znojmu-městu
4. pád názvuZnojmo-městovidím Znojmo-město
6. pád názvuZnojmu-městěv (ve) Znojmu-městě
7. pád názvuZnojmem-městemmezi Znojmem-městem a ...

Základní údaje o obci Znojmo

Zařazení obce Znojmo

Název obce Znojmo
PSČ 66902 | Dalších 5 PSČ
Katastrální území 10 KÚ v obci
Obec Znojmo
Pověřený úřad Znojmo
ORP Znojmo
Okres Znojmo
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Znojmo

GPS pozice
48.85549981142029, 16.04879791758833
Navigovat
RUIAN kód OB.593711

Další informace z obce Znojmo

Wikipedia Znojmo
Ulice v obci 327 ulic
Části obce 9 částí
Znak, Vlajka Znojmo - vlajka

'Znojmo-město' v jiných obcích a městech

Název Znojmo-město je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Znojmo-město, obec Znojmo - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V