Dobšice u Znojma, katastrální území 628123 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Dobšice u Znojma

KódKU.628123
Okres Znojmo
Obec Dobšice
Platí od 23.10.2023
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1194430.87 Y:-639799.77
GPS48.85260635324788,16.093203429521907

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Dobšice u Znojma
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Dobšice?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dobšice 683281 Libošovice
Dobšice u Týna nad Vltavou 628077 Dobšice
Dobšice u Žehuně 628042 Dobšice

Poslední změny v kú Dobšice u Znojma

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.408/256, Dobšice u Znojma 111 21.06.2024
489/58, Dobšice u Znojma 183 11.06.2024
489/22, Dobšice u Znojma 306 11.06.2024
1608/1, Dobšice u Znojma 3 300 07.06.2024
1608/2, Dobšice u Znojma 500 07.06.2024
289/2, Dobšice u Znojma 248 05.06.2024
289/5, Dobšice u Znojma 14 05.06.2024
290/1, Dobšice u Znojma 131 05.06.2024
st.290/2, Dobšice u Znojma 42 05.06.2024
st.289/3, Dobšice u Znojma 246 05.06.2024
st.59/25, Dobšice u Znojma 256 03.06.2024
st.771/32, Dobšice u Znojma 50 30.05.2024
962/9, Dobšice u Znojma 34 30.05.2024
962/2, Dobšice u Znojma 567 30.05.2024
771/3, Dobšice u Znojma 1 818 30.05.2024
958/2, Dobšice u Znojma 1 010 28.05.2024
960/2, Dobšice u Znojma 2 528 28.05.2024
960/3, Dobšice u Znojma 16 20.05.2024
960/6, Dobšice u Znojma 2 20.05.2024
1105/2, Dobšice u Znojma 29 17.05.2024
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Dobšice č.p.429 22.06.2024
Dobšice č.p.311 06.06.2024
Dobšice č.e.2068 20.05.2024
Dobšice č.p.1057 06.05.2024
Dobšice č.p.609 29.04.2024
Dobšice č.p.348 12.04.2024
Dobšice č.p.36 28.03.2024
Dobšice č.p.52 28.03.2024
Dobšice č.p.70 28.03.2024
Dobšice č.p.172 28.03.2024
Dobšice č.p.101 28.03.2024
Dobšice č.p.45 28.03.2024
Objekt 121398790 27.03.2024
Objekt 147123445 22.03.2024
Objekt 38748649 02.02.2024
Objekt 38748657 02.02.2024
Dobšice č.p.299 02.02.2024
Dobšice č.p.300 02.02.2024
Dobšice č.p.245 02.02.2024
Dobšice č.p.246 02.02.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Dobšice u Znojma

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Dobšice u Znojma - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Dyje 634174 Dyje
Oblekovice 708615 Znojmo
Znojmo-Louka 793574 Znojmo
Kuchařovice 676951 Kuchařovice
Znojmo-město 793418 Znojmo

Parcely a pozemky v katastrálním území Dobšice u Znojma podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 529 2 253 747
orná půda,? 2 644
orná půda,Suma 531 2 254 391
vinice 160 477 132
zahrada 1 099 707 816
zahrada,skleník, pařeniště 1 177
zahrada,Suma 1 100 707 993
ovocný sad 42 261 994
trvalý travní porost 133 123 184
trvalý travní porost,? 18 12 842
trvalý travní porost,Suma 151 136 026
lesní pozemek 17 25 160
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 8 71 897
lesní pozemek,Suma 25 97 057
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 45 92 196
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 3 130
vodní plocha,Suma 48 92 326
zastavěná plocha a nádvoří 1 287 210 037
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 12 2 889
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 10 1 282
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 1 309 214 208
ostatní plocha,dráha 2 67 197
ostatní plocha,silnice 8 137 904
ostatní plocha,ostatní komunikace 263 298 987
ostatní plocha,zeleň 16 2 635
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 21 33 695
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 40
ostatní plocha,manipulační plocha 65 62 493
ostatní plocha,jiná plocha 396 152 575
ostatní plocha,neplodná půda 73 35 665
ostatní plocha,Suma 845 791 191

Katastrální území Dobšice u Znojma, kód KÚ 628123

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 644
orná půda 459 2127557
vinice 136 455626
zahrada skleník-pařeniš. 1 177
zahrada 986 636366
ovoc. sad 39 243942
travní p. mez, stráň 14 12186
travní p. 109 95501
lesní poz les(ne hospodář) 8 71897
lesní poz 15 18120
vodní pl. tok přirozený 41 91420
vodní pl. tok umělý 3 130
zast. pl. společný dvůr 11 2702
zast. pl. zbořeniště 10 1282
zast. pl. 1241 206717
ostat.pl. dráha 2 67197
ostat.pl. jiná plocha 354 149242
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 40
ostat.pl. manipulační pl. 59 59107
ostat.pl. neplodná půda 64 32405
ostat.pl. ostat.komunikace 239 292799
ostat.pl. silnice 8 137904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 29984
ostat.pl. zeleň 15 2618
Celkem KN 3834 4735563
Par. DKM 3834 4735563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 33
č.p. garáž 176
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 505
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 28
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 178
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 1209
byt.z. byt 235
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 33
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 274
LV 1556
spoluvlastník 2171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2023 část extravilánu i intravilánu
DKM-KPÚ 29.12.2015 1:1000 22.01.2016 *)
DKM 1:1000 09.02.2007 část extravilánu + část intravilánu přepracováním, DKM na části k.ú.
DKM-KPÚ 15.05.2006 1:1000 15.05.2006 *) část extravilánu (dle JPÚ-upřesnění přídělů)
DKM-KPÚ 29.08.2000 1:1000 29.08.2000 *) část extravilánu (dle JPÚ)
THM-V 1:1000 01.01.1968 08.02.2007 část intravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1968 26.10.2023 část extravilánu i intravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1968 08.02.2007 část extravilánu


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Dobšice u Znojma

NázevDobšice u ZnojmaPoužití názvu Dobšice u Znojma
2. pád názvuDobšic u Znojmabez Dobšic u Znojma, do Dobšic u Znojma
3. pád názvuDobšicím u Znojmak (ke) Dobšicím u Znojma
4. pád názvuDobšice u Znojmavidím Dobšice u Znojma
6. pád názvuDobšicích u Znojmav (ve) Dobšicích u Znojma
7. pád názvuDobšicemi u Znojmamezi Dobšicemi u Znojma a ...

Základní údaje o obci Dobšice

Zařazení obce Dobšice

Název obce Dobšice
PSČ 67182
Katastrální území Dobšice u Znojma, 628123
Obec Dobšice
Pověřený úřad Znojmo
ORP Znojmo
Okres Znojmo
Kraj Jihomoravský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Dobšice

GPS pozice
48.848347421625405, 16.0854111697348
Navigovat
RUIAN kód OB.546941

Další informace z obce Dobšice

Wikipedia Dobšice
Ulice v obci 22 ulice
Znak, Vlajka Dobšice - znakDobšice - vlajka

'Dobšice u Znojma' v jiných obcích a městech

Název Dobšice u Znojma je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Dobšice u Znojma, obec Dobšice - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.