Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, katastrální území 648060 - katastr nemovitostí

Katastrální území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

KódKU.648060
Okres Jindřichův Hradec
Obec Suchdol nad Lužnicí
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1181844.0 Y:-730804.3
GPS48.8647035623,14.8412753445

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Hrdlořezy?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hrdlořezy 731765 Praha
Hrdlořezy u Mladé Boleslavi 648051 Hrdlořezy

Poslední změny v kú Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
397, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 201 05.12.2018
408/2, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 1 003 05.12.2018
407, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 4 602 05.12.2018
414, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 3 900 05.12.2018
415/2, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 1 489 05.12.2018
420, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 10 106 05.12.2018
421, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 4 597 05.12.2018
429, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 138 05.12.2018
437, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 7 600 05.12.2018
408/9, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 593 05.12.2018
408/10, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 662 05.12.2018
408/5, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 873 05.12.2018
408/7, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 1 918 05.12.2018
416/1, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 3 673 05.12.2018
416/2, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 881 05.12.2018
434/2, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 77 05.12.2018
417/2, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 575 05.12.2018
417/3, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 70 05.12.2018
168/4, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 123 02.08.2018
168/1, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 861 02.08.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Hrdlořezy č.p.17, Suchdol nad Lužnicí 27.11.2018
Hrdlořezy č.p.82, Suchdol nad Lužnicí 24.11.2018
Objekt 94768285 31.07.2018
Hrdlořezy č.p.84, Suchdol nad Lužnicí 15.02.2018
Hrdlořezy č.p.67, Suchdol nad Lužnicí 17.01.2017
Hrdlořezy č.p.32, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.42, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.61, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.53, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.36, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.12, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.14, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.43, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.7, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.66, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.38, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.70, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.28, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.27, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Hrdlořezy č.p.26, Suchdol nad Lužnicí 13.10.2016
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Hranice u Nových Hradů 647888 Hranice
Suchdol nad Lužnicí 759147 Suchdol nad Lužnicí
Bor 607266 Suchdol nad Lužnicí
Těšínov 766771 Petříkov
Obora u Vyšného 788864 Nové Hrady

Ostatní katastrální území v obci Suchdol nad Lužnicí

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bor 607266 Suchdol nad Lužnicí
Klikov 666262 Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí 759147 Suchdol nad Lužnicí
Tušť 771937 Suchdol nad Lužnicí

Parcely a pozemky v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 430 2 764 267
zahrada 127 71 047
trvalý travní porost 271 530 829
lesní pozemek 249 15 576 219
vodní plocha,rybník 15 905 372
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 9 12 239
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 136 129 739
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 4 1 196
vodní plocha,vodní nádrž umělá 7 1 532
vodní plocha,zamokřená plocha 8 16 542
vodní plocha,Suma 179 1 066 620
zastavěná plocha a nádvoří 109 40 951
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 3 955
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 112 41 906
ostatní plocha,dráha 1 14 625
ostatní plocha,silnice 29 69 354
ostatní plocha,ostatní komunikace 156 211 763
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 1 6 567
ostatní plocha,manipulační plocha 48 21 267
ostatní plocha,dobývací prostor 5 32 080
ostatní plocha,jiná plocha 69 242 343
ostatní plocha,neplodná půda 78 159 530
ostatní plocha,Suma 387 757 529

Katastrální území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, kód KÚ 648060

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 09.02.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 2447531
zahrada 126 67514
travní p. 261 412968
lesní poz 243 14045432
vodní pl. nádrž přírodní 4 1196
vodní pl. nádrž umělá 6 1251
vodní pl. rybník 12 458460
vodní pl. tok přirozený 8 6145
vodní pl. tok umělý 132 114145
vodní pl. zamokřená pl. 7 8841
zast. pl. společný dvůr 3 955
zast. pl. 109 41188
ostat.pl. dráha 1 14625
ostat.pl. jiná plocha 69 158408
ostat.pl. manipulační pl. 48 19253
ostat.pl. neplodná půda 66 100963
ostat.pl. ostat.komunikace 147 179983
ostat.pl. silnice 31 45635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6391
Celkem KN 1700 18130884
Par. DKM 1582 9252266
Par. KMD 118 8878618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 107
LV 233
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2014
KMD 1:1000 24.06.2014
DKM-KPÚ 12.01.2011 1:1000 12.01.2011 *)
THM-V 1:2000 15.07.1973 04.07.2014
S-SK GS 1:2880 1827 24.06.2014


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

NázevHrdlořezy u Suchdola nad LužnicíPoužití názvu Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
2. pád názvuHrdlořez u Suchdola nad Lužnicíbez Hrdlořez u Suchdola nad Lužnicí, do Hrdlořez u Suchdola nad Lužnicí
3. pád názvuHrdlořezům u Suchdola nad Lužnicík (ke) Hrdlořezům u Suchdola nad Lužnicí
4. pád názvuHrdlořezy u Suchdola nad Lužnicívidím Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
6. pád názvuHrdlořezech u Suchdola nad Lužnicív (ve) Hrdlořezech u Suchdola nad Lužnicí
7. pád názvuHrdlořezy u Suchdola nad Lužnicímezi Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí a ...

Základní údaje o obci Suchdol nad Lužnicí

Zařazení obce Suchdol nad Lužnicí

Název obce Suchdol nad Lužnicí
PSČ 37806
Katastrální území 5 KÚ v obci
Obec Suchdol nad Lužnicí
Pověřený úřad Suchdol nad Lužnicí
ORP Třeboň
Okres Jindřichův Hradec
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Suchdol nad Lužnicí

GPS pozice
48.8933325757, 14.8769570977
Navigovat
RUIAN kód OB.547280
NUTS CZ0313547280

Další informace z obce Suchdol nad Lužnicí

Wikipedia Suchdol nad Lužnicí
Ulice v obci 30 ulic
Části obce 6 částí
Znak, Vlajka Suchdol nad Lužnicí - znakSuchdol nad Lužnicí - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Suchdol nad Lužnicí

Právnické osoby 130
Právnické osoby zaniklé 21
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 666
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 49
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 198
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 187
Firmy v OR 82
Firmy v OR, historie 77
Firmy v OR, vymazané 13
Pobočky bank 1
Bankomat 2
Úřady 2
Nabídky práce 54
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 283
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 969

'Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí' v jiných obcích a městech

Název Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí je také na 1 jiném místě.
Název Firem Živností Osob OR
KÚ Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí - - -

Vyhledání regionu

Počasí Suchdol nad LužnicíZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies