Suchdol nad Lužnicí, katastrální území 759147 - katastr nemovitostí

Katastrální území Suchdol nad Lužnicí

KódKU.759147
Okres Jindřichův Hradec
Obec Suchdol nad Lužnicí
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1178799.27 Y:-729077.35
GPS48.8938761384,14.8591963394

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Suchdol nad Lužnicí
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Suchdol?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Suchdol 729981 Praha
Suchdol nad Odrou 759163 Suchdol nad Odrou
Suchdol u Bujanova 615706 Bujanov
Suchdol u Konice 759121 Suchdol
Suchdol u Křimova 676241 Křimov
Suchdol u Kunžaku 677558 Kunžak
Suchdol u Kutné Hory 759082 Suchdol
Suchdol u Prosenické Lhoty 733351 Prosenická Lhota
Suchdol v Moravském krasu 777251 Vavřinec

Poslední změny v kú Suchdol nad Lužnicí

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1420/10, Suchdol nad Lužnicí 1 273 05.12.2018
1427/3, Suchdol nad Lužnicí 1 140 05.12.2018
1448/1, Suchdol nad Lužnicí 3 478 05.12.2018
1448/2, Suchdol nad Lužnicí 744 05.12.2018
1448/4, Suchdol nad Lužnicí 123 05.12.2018
1424/42, Suchdol nad Lužnicí 24 05.12.2018
1420/13, Suchdol nad Lužnicí 123 05.12.2018
1424/49, Suchdol nad Lužnicí 1 150 05.12.2018
2306/25, Suchdol nad Lužnicí 488 19.11.2018
2306/8, Suchdol nad Lužnicí 23 722 19.11.2018
3963/1, Suchdol nad Lužnicí 21 615 19.11.2018
3963/2, Suchdol nad Lužnicí 2 243 19.11.2018
3963/3, Suchdol nad Lužnicí 2 243 19.11.2018
3963/4, Suchdol nad Lužnicí 2 244 19.11.2018
3963/5, Suchdol nad Lužnicí 2 310 19.11.2018
855/1, Suchdol nad Lužnicí 1 028 15.10.2018
855/4, Suchdol nad Lužnicí 12 15.10.2018
856/3, Suchdol nad Lužnicí 36 15.10.2018
856/4, Suchdol nad Lužnicí 12 15.10.2018
st.1831, Suchdol nad Lužnicí 297 09.10.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Suchdol nad Lužnicí č.p.835 24.11.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.840 24.11.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.838 24.11.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.788 24.11.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.839 24.11.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.844 24.11.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.480 09.10.2018
Suchdol nad Lužnicí č.p.853 07.09.2018
Suchdol nad Lužnicí č.e.3 16.07.2018
Objekt 50204441 05.07.2018
Objekt 41008324 05.07.2018
Objekt 41003951 05.07.2018
Objekt 41006062 05.07.2018
Objekt 41987616 05.07.2018
Objekt 40979784 05.07.2018
Objekt 40985083 05.07.2018
Objekt 40988783 05.07.2018
Objekt 41003888 05.07.2018
Objekt 42083095 05.07.2018
Objekt 41008367 05.07.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Suchdol nad Lužnicí

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Suchdol nad Lužnicí - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Tušť 771937 Suchdol nad Lužnicí
Bor 607266 Suchdol nad Lužnicí
Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 648060 Suchdol nad Lužnicí
Cep 617466 Cep
Klikov 666262 Suchdol nad Lužnicí

Ostatní katastrální území v obci Suchdol nad Lužnicí

Název KÚ Kód KÚ Obec
Bor 607266 Suchdol nad Lužnicí
Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 648060 Suchdol nad Lužnicí
Klikov 666262 Suchdol nad Lužnicí
Tušť 771937 Suchdol nad Lužnicí

Parcely a pozemky v katastrálním území Suchdol nad Lužnicí podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 500 5 400 966
zahrada 752 430 170
zahrada,skleník, pařeniště 1 58
zahrada,Suma 753 430 228
trvalý travní porost 804 3 401 443
lesní pozemek 163 2 056 927
vodní plocha,rybník 35 427 281
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 86 122 910
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 57 71 584
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 22 9 834
vodní plocha,vodní nádrž umělá 1 1 090
vodní plocha,zamokřená plocha 19 35 481
vodní plocha,Suma 220 668 180
zastavěná plocha a nádvoří 1 513 395 566
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 26 10 479
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 6 1 106
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 1 545 407 151
ostatní plocha,dráha 14 88 393
ostatní plocha,silnice 59 152 830
ostatní plocha,ostatní komunikace 355 438 459
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 1 167
ostatní plocha,zeleň 40 44 417
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 16 36 041
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 6 501
ostatní plocha,manipulační plocha 224 369 629
ostatní plocha,dobývací prostor 133 260 488
ostatní plocha,jiná plocha 541 424 324
ostatní plocha,neplodná půda 142 195 646
ostatní plocha,Suma 1 526 2 016 895

Katastrální území Suchdol nad Lužnicí, kód KÚ 759147

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 06.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 496 5228830
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 753 424023
travní p. 797 3256459
lesní poz 163 2062764
vodní pl. nádrž přírodní 22 9834
vodní pl. nádrž umělá 1 1090
vodní pl. rybník 35 427281
vodní pl. tok přirozený 86 122910
vodní pl. tok umělý 57 71584
vodní pl. zamokřená pl. 19 35481
zast. pl. společný dvůr 26 10439
zast. pl. zbořeniště 6 1106
zast. pl. 1521 392444
ostat.pl. dobývací prost. 130 257835
ostat.pl. dráha 17 88393
ostat.pl. jiná plocha 538 416396
ostat.pl. manipulační pl. 221 366867
ostat.pl. neplodná půda 140 191586
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 167
ostat.pl. ostat.komunikace 364 436385
ostat.pl. pohřeb. 1 6501
ostat.pl. silnice 58 152384
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 29673
ostat.pl. zeleň 39 42315
Celkem KN 5508 14032805
Par. DKM 5508 14032805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 377
č.p. byt.dům 39
č.p. jiná st. 16
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 347
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 340
bez čp/če jiná st. 202
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1491
byt.z. byt 570
obč.z. byt 3
Celkem JED 573
LV 1755
spoluvlastník 2600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2012
DKM-KPÚ 17.09.2012 1:1000 11.10.2012 *)
THM-V 1:2000 15.11.1973 09.11.2012
Ost. 1:2000 15.11.1973 09.11.2012
S-SK GS 1:2880 1827 14.11.1973


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Suchdol nad Lužnicí

NázevSuchdol nad LužnicíPoužití názvu Suchdol nad Lužnicí
2. pád názvuSuchdolu nad Lužnicíbez Suchdolu nad Lužnicí, do Suchdolu nad Lužnicí
3. pád názvuSuchdolu nad Lužnicík (ke) Suchdolu nad Lužnicí
4. pád názvuSuchdol nad Lužnicívidím Suchdol nad Lužnicí
6. pád názvuSuchdole nad Lužnicív (ve) Suchdole nad Lužnicí
7. pád názvuSuchdolem nad Lužnicímezi Suchdolem nad Lužnicí a ...

Základní údaje o obci Suchdol nad Lužnicí

Zařazení obce Suchdol nad Lužnicí

Název obce Suchdol nad Lužnicí
PSČ 37806
Katastrální území 5 KÚ v obci
Obec Suchdol nad Lužnicí
Pověřený úřad Suchdol nad Lužnicí
ORP Třeboň
Okres Jindřichův Hradec
Kraj Jihočeský
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Suchdol nad Lužnicí

GPS pozice
48.8933325757, 14.8769570977
Navigovat
RUIAN kód OB.547280
NUTS CZ0313547280

Další informace z obce Suchdol nad Lužnicí

Wikipedia Suchdol nad Lužnicí
Ulice v obci 30 ulic
Části obce 6 částí
Znak, Vlajka Suchdol nad Lužnicí - znakSuchdol nad Lužnicí - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Suchdol nad Lužnicí

Právnické osoby 130
Právnické osoby zaniklé 21
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 666
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 49
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 198
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 187
Firmy v OR 82
Firmy v OR, historie 77
Firmy v OR, vymazané 13
Pobočky bank 1
Bankomat 2
Úřady 2
Nabídky práce 54
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 283
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 969

'Suchdol nad Lužnicí' v jiných obcích a městech

Název Suchdol nad Lužnicí je také na 4 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
obec Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec 130 666 198
část obce Suchdol nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí 97 497 156
KÚ Suchdol nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí - - -
pošta Suchdol nad Lužnicí - - -

Vyhledání regionu

Počasí Suchdol nad LužnicíZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies