Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Jablonec nad Nisou

KódKU.655970
Okres Jablonec nad Nisou
Obec Jablonec nad Nisou
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-979810.0 Y:-680700.03
GPS50.724099501937175,15.1706192817534

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Jablonec nad Nisou
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Jablonec?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonec nad Jizerou 655929 Jablonec nad Jizerou
Jablonec u Českého Krumlova 991732 Boletice
Jablonec u Libčevsi 681750 Libčeves
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou

Poslední změny v kú Jablonec nad Nisou

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
1217/1, Jablonec nad Nisou 1 991 30.04.2024
st.6251, Jablonec nad Nisou 890 30.04.2024
2526/21, Jablonec nad Nisou 799 23.04.2024
2526/23, Jablonec nad Nisou 377 23.04.2024
1340/45, Jablonec nad Nisou 356 28.03.2024
st.3082, Jablonec nad Nisou 135 28.03.2024
st.7142, Jablonec nad Nisou 18 28.03.2024
st.6834, Jablonec nad Nisou 32 28.03.2024
1403/2, Jablonec nad Nisou 1 221 28.03.2024
2053/11, Jablonec nad Nisou 99 27.03.2024
5/1, Jablonec nad Nisou 521 26.03.2024
2318/19, Jablonec nad Nisou 778 15.03.2024
2318/23, Jablonec nad Nisou 83 15.03.2024
st.2986, Jablonec nad Nisou 161 13.03.2024
418/42, Jablonec nad Nisou 4 329 13.03.2024
st.7143, Jablonec nad Nisou 38 13.03.2024
1331/1, Jablonec nad Nisou 1 090 12.03.2024
1331/17, Jablonec nad Nisou 154 12.03.2024
349/18, Jablonec nad Nisou 558 12.03.2024
349/19, Jablonec nad Nisou 133 12.03.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Jablonec nad Nisou

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Jablonec nad Nisou - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 705799 Nová Ves nad Nisou

Ostatní katastrální území v obci Jablonec nad Nisou

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Lukášov 656127 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Proseč nad Nisou 733211 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Vrkoslavice 656071 Jablonec nad Nisou

Parcely a pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 4 676
zahrada 2 654 1 002 596
trvalý travní porost 536 424 771
lesní pozemek 92 920 396
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 38 36 274
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 17 601
vodní plocha,zamokřená plocha 1 835
vodní plocha,Suma 44 54 710
zastavěná plocha a nádvoří 6 410 1 400 855
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 1 518
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 65 12 546
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 476 1 413 919
ostatní plocha,dráha 56 153 630
ostatní plocha,silnice 88 116 854
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 317 1 049 308
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 3 5 229
ostatní plocha,zeleň 800 590 490
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 55 203 632
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 44 791
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 4 2 461
ostatní plocha,manipulační plocha 820 662 744
ostatní plocha,jiná plocha 711 236 898
ostatní plocha,neplodná půda 196 109 205
ostatní plocha,Suma 4 052 3 175 242

Katastrální území Jablonec nad Nisou, kód KÚ 655970

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 569
zahrada 2636 999264
travní p. 529 413004
lesní poz 91 915560
vodní pl. nádrž umělá 5 17601
vodní pl. tok přirozený 38 36274
vodní pl. zamokřená pl. 1 835
zast. pl. společný dvůr 1 518
zast. pl. zbořeniště 57 10537
zast. pl. 6249 1353401
ostat.pl. dráha 55 144585
ostat.pl. jiná plocha 662 222241
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 2461
ostat.pl. manipulační pl. 806 657654
ostat.pl. neplodná půda 192 107591
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 5229
ostat.pl. ostat.komunikace 1297 1024242
ostat.pl. pohřeb. 2 44791
ostat.pl. silnice 83 116552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 203244
ostat.pl. zeleň 788 586264
Celkem KN 13556 6862417
Par. DKM 13556 6862417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 537
č.p. doprava 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 38
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 226
č.p. rod.dům 1858
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 18
č.p. výroba 109
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2531
bez čp/če jiná st. 231
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 65
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 116
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 100
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 6157
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 6321
byt.z. dílna 25
byt.z. garáž 143
byt.z. j.nebyt 128
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 19
obč.z. byt 664
obč.z. dílna 35
obč.z. garáž 23
obč.z. j.nebyt 86
Celkem JED 7451
LV 10776
spoluvlastník 19959

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 11.12.2006 1:1000 11.12.2006 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:1000 15.07.1985 11.12.2006 Od -dle údajů KP. ZMVM Jablonec 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1985 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Jablonec nad Nisou

NázevJablonec nad NisouPoužití názvu Jablonec nad Nisou
2. pád názvuJablonce nad Nisoubez Jablonce nad Nisou, do Jablonce nad Nisou
3. pád názvuJablonci nad Nisouk (ke) Jablonci nad Nisou
4. pád názvuJablonec nad Nisouvidím Jablonec nad Nisou
6. pád názvuJablonci nad Nisouv (ve) Jablonci nad Nisou
7. pád názvuJabloncem nad Nisoumezi Jabloncem nad Nisou a ...

Základní údaje o obci Jablonec nad Nisou

Zařazení obce Jablonec nad Nisou

Název obce Jablonec nad Nisou
PSČ 46601 | Dalších 7 PSČ
Katastrální území 8 KÚ v obci
Obec Jablonec nad Nisou
Pověřený úřad Jablonec nad Nisou
ORP Jablonec nad Nisou
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Jablonec nad Nisou

GPS pozice
50.72430870967327, 15.171077372221193
Navigovat
RUIAN kód OB.563510

Další informace z obce Jablonec nad Nisou

Wikipedia Jablonec nad Nisou
Ulice v obci 375 ulic
Části obce 8 částí
Znak, Vlajka Jablonec nad Nisou - vlajka

'Jablonec nad Nisou' v jiných obcích a městech

Název Jablonec nad Nisou je také na 11 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Jablonec nad Nisou 4758 16913 5375
obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou 2791 8127 2892
část obce Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou 1839 4603 1721
KÚ Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou - - -
pošta Jablonec nad Nisou 1 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 2 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 4 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 5 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 6 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 7 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 8 - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V