Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Jablonec nad Nisou

KódKU.655970
Okres Jablonec nad Nisou
Obec Jablonec nad Nisou
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-979810.0 Y:-680700.03
GPS50.724099501937175,15.1706192817534

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Jablonec nad Nisou
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Jablonec?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonec nad Jizerou 655929 Jablonec nad Jizerou
Jablonec u Českého Krumlova 991732 Boletice
Jablonec u Libčevsi 681750 Libčeves
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou

Poslední změny v kú Jablonec nad Nisou

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
2251/2, Jablonec nad Nisou 352 27.02.2023
st.812/1, Jablonec nad Nisou 256 27.02.2023
st.812/2, Jablonec nad Nisou 19 27.02.2023
st.7087, Jablonec nad Nisou 31 27.02.2023
st.706/2, Jablonec nad Nisou 67 24.02.2023
2493/4, Jablonec nad Nisou 92 20.02.2023
2493/10, Jablonec nad Nisou 125 20.02.2023
418/109, Jablonec nad Nisou 1 013 16.02.2023
454/12, Jablonec nad Nisou 4 414 16.02.2023
st.7003, Jablonec nad Nisou 1 16.02.2023
st.7002, Jablonec nad Nisou 5 16.02.2023
3210, Jablonec nad Nisou 530 13.02.2023
636/17, Jablonec nad Nisou 76 17.01.2023
636/18, Jablonec nad Nisou 82 17.01.2023
636/1, Jablonec nad Nisou 1 056 17.01.2023
636/3, Jablonec nad Nisou 171 17.01.2023
1712/6, Jablonec nad Nisou 1 298 10.01.2023
1712/50, Jablonec nad Nisou 90 10.01.2023
1712/51, Jablonec nad Nisou 112 10.01.2023
1712/52, Jablonec nad Nisou 112 10.01.2023
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Jablonec nad Nisou

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Jablonec nad Nisou - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 705799 Nová Ves nad Nisou

Ostatní katastrální území v obci Jablonec nad Nisou

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Lukášov 656127 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Proseč nad Nisou 733211 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Vrkoslavice 656071 Jablonec nad Nisou

Parcely a pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 4 676
zahrada 2 638 1 003 887
trvalý travní porost 534 425 874
lesní pozemek 91 921 063
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 38 36 274
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 17 601
vodní plocha,zamokřená plocha 1 835
vodní plocha,Suma 44 54 710
zastavěná plocha a nádvoří 6 365 1 397 178
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 65 12 546
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 430 1 409 724
ostatní plocha,dráha 55 153 630
ostatní plocha,silnice 88 116 854
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 288 1 029 642
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 3 5 229
ostatní plocha,zeleň 755 609 756
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 55 203 632
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 44 791
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 4 2 461
ostatní plocha,manipulační plocha 812 663 157
ostatní plocha,jiná plocha 668 231 912
ostatní plocha,neplodná půda 195 109 205
ostatní plocha,Suma 3 925 3 170 269

Katastrální území Jablonec nad Nisou, kód KÚ 655970

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 19.03.2023)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 569
zahrada 2625 1002715
travní p. 527 414107
lesní poz 90 916227
vodní pl. nádrž umělá 5 17601
vodní pl. tok přirozený 38 36274
vodní pl. zamokřená pl. 1 835
zast. pl. zbořeniště 57 10537
zast. pl. 6217 1353330
ostat.pl. dráha 54 144585
ostat.pl. jiná plocha 622 217398
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 2461
ostat.pl. manipulační pl. 801 658067
ostat.pl. neplodná půda 191 107591
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 5229
ostat.pl. ostat.komunikace 1269 1004780
ostat.pl. pohřeb. 2 44791
ostat.pl. silnice 83 116552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 203244
ostat.pl. zeleň 743 605530
Celkem KN 13389 6862423
Par. DKM 13389 6862423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 248
č.p. byt.dům 530
č.p. doprava 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 228
č.p. rod.dům 1846
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 114
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2511
bez čp/če jiná st. 224
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 66
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 114
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 100
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 6124
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 6338
byt.z. dílna 26
byt.z. garáž 144
byt.z. j.nebyt 135
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 18
obč.z. byt 460
obč.z. dílna 30
obč.z. garáž 17
obč.z. j.nebyt 52
Celkem JED 7227
LV 10637
spoluvlastník 19670

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 11.12.2006 1:1000 11.12.2006 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:1000 15.07.1985 11.12.2006 Od -dle údajů KP. ZMVM Jablonec 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1985 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Jablonec nad Nisou

NázevJablonec nad NisouPoužití názvu Jablonec nad Nisou
2. pád názvuJablonce nad Nisoubez Jablonce nad Nisou, do Jablonce nad Nisou
3. pád názvuJablonci nad Nisouk (ke) Jablonci nad Nisou
4. pád názvuJablonec nad Nisouvidím Jablonec nad Nisou
6. pád názvuJablonci nad Nisouv (ve) Jablonci nad Nisou
7. pád názvuJabloncem nad Nisoumezi Jabloncem nad Nisou a ...

Základní údaje o obci Jablonec nad Nisou

Zařazení obce Jablonec nad Nisou

Název obce Jablonec nad Nisou
PSČ 46601 | Dalších 7 PSČ
Katastrální území 8 KÚ v obci
Obec Jablonec nad Nisou
Pověřený úřad Jablonec nad Nisou
ORP Jablonec nad Nisou
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Jablonec nad Nisou

GPS pozice
50.72430870967327, 15.171077372221193
Navigovat
RUIAN kód OB.563510

Další informace z obce Jablonec nad Nisou

Wikipedia Jablonec nad Nisou
Ulice v obci 375 ulic
Části obce 8 částí
Znak, Vlajka Jablonec nad Nisou - vlajka

🦠 Koronavirus COVID-19 😷

Nakažených v obci Jablonec nad Nisou
Nakažených v ORP Jablonec nad Nisou a okolí
Nakažení a opatření v okrese Jablonec nad Nisou
Nakažení v kraji Liberecký

'Jablonec nad Nisou' v jiných obcích a městech

Název Jablonec nad Nisou je také na 11 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Jablonec nad Nisou 4686 17866 5375
obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou 2739 8574 2892
část obce Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou 1820 4822 1721
KÚ Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou - - -
pošta Jablonec nad Nisou 1 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 2 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 4 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 5 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 6 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 7 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 8 - - -

Vyhledání regionu
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V