Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 - katastr nemovitostí

Katastrální území Jablonec nad Nisou

KódKU.655970
Okres Jablonec nad Nisou
Obec Jablonec nad Nisou
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-979810.0 Y:-680700.03
GPS50.7240995019,15.1706192818

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Jablonec nad Nisou
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Jablonec?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonec nad Jizerou 655929 Jablonec nad Jizerou
Jablonec u Českého Krumlova 991732 Boletice
Jablonec u Libčevsi 681750 Libčeves
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou

Poslední změny v kú Jablonec nad Nisou

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
3153, Jablonec nad Nisou 113 06.12.2018
1016/33, Jablonec nad Nisou 213 26.11.2018
1016/15, Jablonec nad Nisou 301 26.11.2018
3070/1, Jablonec nad Nisou 39 21.11.2018
3070/2, Jablonec nad Nisou 26 21.11.2018
st.2645, Jablonec nad Nisou 178 15.11.2018
1591/3, Jablonec nad Nisou 281 15.11.2018
st.6971/1, Jablonec nad Nisou 36 15.11.2018
st.6971/2, Jablonec nad Nisou 6 15.11.2018
1591/6, Jablonec nad Nisou 35 15.11.2018
462/27, Jablonec nad Nisou 182 13.11.2018
2997/1, Jablonec nad Nisou 234 13.11.2018
2997/2, Jablonec nad Nisou 508 13.11.2018
2526/19, Jablonec nad Nisou 14 307 13.11.2018
2526/20, Jablonec nad Nisou 1 090 13.11.2018
2526/21, Jablonec nad Nisou 1 176 13.11.2018
2526/1, Jablonec nad Nisou 1 093 13.11.2018
462/17, Jablonec nad Nisou 1 407 13.11.2018
2139/19, Jablonec nad Nisou 373 08.11.2018
st.1660, Jablonec nad Nisou 437 08.11.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Jablonec nad Nisou č.p.5205 25.11.2018
Jablonec nad Nisou č.p.5201 25.11.2018
Jablonec nad Nisou č.p.5200 25.11.2018
Objekt 94923809 15.11.2018
Jablonec nad Nisou č.p.508 10.10.2018
Jablonec nad Nisou č.p.1716 10.10.2018
Objekt 49242865 10.10.2018
Objekt 42325790 03.10.2018
Jablonec nad Nisou č.p.197 18.09.2018
Jablonec nad Nisou č.p.1541 18.09.2018
Objekt 94923884 10.09.2018
Objekt 95033521 06.09.2018
Jablonec nad Nisou č.p.979 04.09.2018
Jablonec nad Nisou č.p.2537 23.08.2018
Objekt 93831935 31.07.2018
Objekt 38446286 31.07.2018
Objekt 38449579 26.07.2018
Jablonec nad Nisou č.p.1216 23.07.2018
Jablonec nad Nisou č.p.1405 23.07.2018
Jablonec nad Nisou č.p.148 23.07.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Jablonec nad Nisou

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Jablonec nad Nisou - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 705799 Nová Ves nad Nisou

Ostatní katastrální území v obci Jablonec nad Nisou

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Lukášov 656127 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Proseč nad Nisou 733211 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Vrkoslavice 656071 Jablonec nad Nisou

Parcely a pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 7 17 674
zahrada 2 607 1 006 120
trvalý travní porost 480 403 708
lesní pozemek 92 924 105
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 24 35 753
vodní plocha,vodní nádrž umělá 5 17 601
vodní plocha,zamokřená plocha 1 835
vodní plocha,Suma 30 54 189
zastavěná plocha a nádvoří 6 239 1 383 673
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 65 12 634
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 6 304 1 396 307
ostatní plocha,dráha 51 153 493
ostatní plocha,silnice 74 99 555
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 254 1 044 891
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 3 5 229
ostatní plocha,zeleň 711 611 483
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 55 210 585
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 44 791
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 4 2 461
ostatní plocha,manipulační plocha 788 659 334
ostatní plocha,jiná plocha 580 209 103
ostatní plocha,neplodná půda 186 107 293
ostatní plocha,Suma 3 708 3 148 218

Katastrální území Jablonec nad Nisou, kód KÚ 655970

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 07.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 17567
zahrada 2603 1004460
travní p. 482 403658
lesní poz 91 919269
vodní pl. nádrž umělá 5 17601
vodní pl. tok přirozený 38 36274
vodní pl. zamokřená pl. 1 835
zast. pl. zbořeniště 59 11118
zast. pl. 6157 1356278
ostat.pl. dráha 50 144448
ostat.pl. jiná plocha 558 200203
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 2461
ostat.pl. manipulační pl. 779 654060
ostat.pl. neplodná půda 187 107250
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 5229
ostat.pl. ostat.komunikace 1242 1020338
ostat.pl. pohřeb. 2 44791
ostat.pl. silnice 76 99830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 210197
ostat.pl. zeleň 731 606568
Celkem KN 13128 6862435
Par. DKM 13128 6862435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 616
č.p. byt.dům 497
č.p. doprava 7
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 39
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 225
č.p. rod.dům 1500
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 119
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2478
bez čp/če jiná st. 208
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 68
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 108
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 108
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 6064
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 6329
byt.z. dílna 28
byt.z. garáž 143
byt.z. j.nebyt 172
byt.z. rozest. 38
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 187
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 23
obč.z. rozest. 41
Celkem JED 6980
LV 10246
spoluvlastník 18816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 11.12.2006 1:1000 11.12.2006 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:1000 15.07.1985 11.12.2006 Od -dle údajů KP. ZMVM Jablonec 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1985 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Jablonec nad Nisou

NázevJablonec nad NisouPoužití názvu Jablonec nad Nisou
2. pád názvuJablonce nad Nisoubez Jablonce nad Nisou, do Jablonce nad Nisou
3. pád názvuJablonci nad Nisouk (ke) Jablonci nad Nisou
4. pád názvuJablonec nad Nisouvidím Jablonec nad Nisou
6. pád názvuJablonci nad Nisouv (ve) Jablonci nad Nisou
7. pád názvuJabloncem nad Nisoumezi Jabloncem nad Nisou a ...


Základní údaje o obci Jablonec nad Nisou

Zařazení obce Jablonec nad Nisou

Název obce Jablonec nad Nisou
PSČ 46601 | Dalších 8 PSČ
Katastrální území 8 KÚ v obci
Obec Jablonec nad Nisou
Pověřený úřad Jablonec nad Nisou
ORP Jablonec nad Nisou
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Jablonec nad Nisou

GPS pozice
50.7243087097, 15.1710773722
Navigovat
RUIAN kód OB.563510
NUTS CZ0512563510

Další informace z obce Jablonec nad Nisou

Wikipedia Jablonec nad Nisou
Ulice v obci 370 ulic
Části obce 8 částí
Znak, Vlajka Jablonec nad Nisou - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Jablonec nad Nisou

Právnické osoby 2 556
Právnické osoby zaniklé 562
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 9 557
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 660
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 3 373
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 4 671
Firmy v OR 2 025
Firmy v OR, historie 2 480
Firmy v OR, vymazané 374
Pobočky bank 11
Bankomat 29
Úřady 21
Úřady práce 1
Nabídky práce 2 004
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 4 602
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 21 365

'Jablonec nad Nisou' v jiných obcích a městech

Název Jablonec nad Nisou je také na 11 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
okres Jablonec nad Nisou 4353 19578 6004
obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou 2556 9557 3373
část obce Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou 1715 5387 1946
KÚ Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou - - -
pošta Jablonec nad Nisou 1 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 2 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 4 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 5 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 6 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 7 - - -
pošta Jablonec nad Nisou 8 - - -

Označení stránky: výsledky voleb jablonecko, vysledky voleb jablonecko, výsledky voleb pro jablonecko
Vyhledání regionu

Počasí Jablonec nad NisouZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies