Proseč nad Nisou, katastrální území 733211 - katastr nemovitostí

Katastrální území Proseč nad Nisou

KódKU.733211
Okres Jablonec nad Nisou
Obec Jablonec nad Nisou
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-978489.0 Y:-683378.03
GPS50.7328302632,15.1306287931

Katastr nemovitostí - vyhledávání adres, pozemků a budov
Hledat pouze v KÚ Proseč nad Nisou
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Jiný/á/é Proseč?

Název KÚ Kód KÚ Obec
Proseč pod Ještědem 733245 Proseč pod Ještědem
Proseč pod Křemešníkem 733253 Proseč pod Křemešníkem
Proseč u Březiny 614106 Březina (dříve okres Blansko)
Proseč u Humpolce 733156 Proseč
Proseč u Kamene 662399 Kámen
Proseč u Pošné 726338 Pošná
Proseč u Seče 746444 Seč
Proseč u Skutče 733181 Proseč
Prosečné 733261 Prosečné
Proseč-Obořiště 733202 Nová Cerekev

Poslední změny v kú Proseč nad Nisou

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
29/1, Proseč nad Nisou 69 03.12.2018
29/2, Proseč nad Nisou 181 03.12.2018
st.28/1, Proseč nad Nisou 448 03.12.2018
28/3, Proseč nad Nisou 80 03.12.2018
253, Proseč nad Nisou 232 26.11.2018
1336/1, Proseč nad Nisou 788 16.11.2018
1336/3, Proseč nad Nisou 84 16.11.2018
684, Proseč nad Nisou 21 01.11.2018
st.896, Proseč nad Nisou 138 21.09.2018
898, Proseč nad Nisou 1 381 21.09.2018
1143/1, Proseč nad Nisou 733 17.09.2018
1143/8, Proseč nad Nisou 1 542 17.09.2018
1145/7, Proseč nad Nisou 80 17.09.2018
1145/3, Proseč nad Nisou 22 17.09.2018
1183, Proseč nad Nisou 126 03.08.2018
1190, Proseč nad Nisou 780 03.08.2018
1180/1, Proseč nad Nisou 1 225 03.08.2018
1180/2, Proseč nad Nisou 138 03.08.2018
41, Proseč nad Nisou 1 355 03.08.2018
61, Proseč nad Nisou 3 624 03.08.2018
Další strana ►
Nové domy a stavební objekty
Objekt Platí od
Proseč nad Nisou č.p.5140, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5141, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5142, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5143, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5169, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5170, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5171, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5172, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5173, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5180, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5181, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5182, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5183, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5184, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5185, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5162, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5135, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5136, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5138, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Proseč nad Nisou č.p.5163, Jablonec nad Nisou 25.11.2018
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Proseč nad Nisou

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Proseč nad Nisou - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Lukášov 656127 Jablonec nad Nisou
Vratislavice nad Nisou 785644 Liberec
Kunratice u Liberce 785628 Liberec
Jablonec nad Nisou 655970 Jablonec nad Nisou

Ostatní katastrální území v obci Jablonec nad Nisou

Název KÚ Kód KÚ Obec
Jablonec nad Nisou 655970 Jablonec nad Nisou
Jablonecké Paseky 656038 Jablonec nad Nisou
Kokonín 667960 Jablonec nad Nisou
Lukášov 656127 Jablonec nad Nisou
Mšeno nad Nisou 656135 Jablonec nad Nisou
Rýnovice 656101 Jablonec nad Nisou
Vrkoslavice 656071 Jablonec nad Nisou

Parcely a pozemky v katastrálním území Proseč nad Nisou podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 203 557 839
zahrada 423 306 407
zahrada,skleník, pařeniště 1 35
zahrada,? 1 1 920
zahrada,Suma 425 308 362
trvalý travní porost 678 1 529 710
trvalý travní porost,? 6 7 248
trvalý travní porost,Suma 684 1 536 958
lesní pozemek 266 2 383 146
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 7 31 167
vodní plocha,koryto vodního toku umělé 1 766
vodní plocha,vodní nádrž umělá 9 20 539
vodní plocha,Suma 17 52 472
zastavěná plocha a nádvoří 601 126 237
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 1 628
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 31 5 887
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 633 132 752
ostatní plocha,dráha 13 31 561
ostatní plocha,silnice 9 63 882
ostatní plocha,ostatní komunikace 268 195 200
ostatní plocha,zeleň 63 35 880
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 10 19 919
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 1 6 041
ostatní plocha,manipulační plocha 71 85 285
ostatní plocha,jiná plocha 71 36 228
ostatní plocha,neplodná půda 173 165 158
ostatní plocha,Suma 679 639 154

Katastrální území Proseč nad Nisou, kód KÚ 733211

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Statistické údaje (stav ke dni: 09.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 555928
zahrada mez, stráň 1 1920
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 412 291154
travní p. mez, stráň 6 7248
travní p. 671 1493734
lesní poz 259 2366028
vodní pl. nádrž umělá 9 20539
vodní pl. tok přirozený 7 31167
vodní pl. tok umělý 1 766
zast. pl. společný dvůr 1 628
zast. pl. zbořeniště 30 5876
zast. pl. 610 124574
ostat.pl. dráha 14 31576
ostat.pl. jiná plocha 76 36964
ostat.pl. manipulační pl. 72 85285
ostat.pl. neplodná půda 170 162661
ostat.pl. ostat.komunikace 259 191163
ostat.pl. pohřeb. 1 6041
ostat.pl. silnice 10 63881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19919
ostat.pl. zeleň 51 34337
Celkem KN 2872 5531424
Par. DKM 2872 5531424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 30
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 237
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 593
byt.z. byt 178
obč.z. byt 312
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 496
LV 824
spoluvlastník 1150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.06.2000 1:1000 09.06.2000 *) Od -ověř TO. Převední.
THM-V 1:1000 01.06.1983 09.06.2000 Od -dle údajů KP. THM Proseč 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1983 28.02.1824


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Proseč nad Nisou

NázevProseč nad NisouPoužití názvu Proseč nad Nisou
2. pád názvuProseče nad Nisoubez Proseče nad Nisou, do Proseče nad Nisou
3. pád názvuProseči nad Nisouk (ke) Proseči nad Nisou
4. pád názvuProseč nad Nisouvidím Proseč nad Nisou
6. pád názvuProseči nad Nisouv (ve) Proseči nad Nisou
7. pád názvuProsečí nad Nisoumezi Prosečí nad Nisou a ...

Základní údaje o obci Jablonec nad Nisou

Zařazení obce Jablonec nad Nisou

Název obce Jablonec nad Nisou
PSČ 46601 | Dalších 7 PSČ
Katastrální území 8 KÚ v obci
Obec Jablonec nad Nisou
Pověřený úřad Jablonec nad Nisou
ORP Jablonec nad Nisou
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Jablonec nad Nisou

GPS pozice
50.7243087097, 15.1710773722
Navigovat
RUIAN kód OB.563510
NUTS CZ0512563510

Další informace z obce Jablonec nad Nisou

Wikipedia Jablonec nad Nisou
Reality na prodej 3
Ulice v obci 370 ulic
Části obce 8 částí
Znak, Vlajka Jablonec nad Nisou - vlajka

Veřejný rejstřík v obci Jablonec nad Nisou

Právnické osoby 2 637
Právnické osoby zaniklé 582
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 9 517
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 720
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 3 388
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 4 715
Firmy v OR 2 080
Firmy v OR, historie 2 414
Firmy v OR, vymazané 221
Pobočky bank 10
Bankomat 30
Úřady 21
Úřady práce 1
Nabídky práce 2 128
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 5 202
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 22 103

'Proseč nad Nisou' v jiných obcích a městech

Název Proseč nad Nisou je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
část obce Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou 74 384 116
KÚ Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou - - -

Označení stránky: horní proseč,široká ulice online
Vyhledání regionu

Počasí Jablonec nad NisouZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele