Dejvice, katastrální území 729272 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Dejvice

KódKU.729272
Okres Hlavní město Praha
Obec Praha
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1040440.53 Y:-745712.28
GPS50.10681209850358,14.376151825550902

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Dejvice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Dejvice

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.3071/5, Dejvice 486 16.07.2024
3071/1, Dejvice 27 267 16.07.2024
993, Dejvice 416 12.07.2024
st.992, Dejvice 194 12.07.2024
2519/180, Dejvice 927 12.07.2024
2519/1, Dejvice 12 611 12.07.2024
2519/181, Dejvice 222 12.07.2024
2315/2, Dejvice 414 10.07.2024
2315/1, Dejvice 2 524 10.07.2024
1308/2, Dejvice 100 26.06.2024
2385/1, Dejvice 1 162 31.05.2024
st.2385/3, Dejvice 128 31.05.2024
st.2747/70, Dejvice 3 072 28.05.2024
2719/1, Dejvice 815 28.05.2024
2720/2, Dejvice 5 326 28.05.2024
2720/9, Dejvice 746 28.05.2024
2747/166, Dejvice 59 28.05.2024
2747/148, Dejvice 1 680 28.05.2024
st.4367, Dejvice 370 28.05.2024
st.1497, Dejvice 221 17.05.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Dejvice

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Dejvice - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Střešovice 729302 Praha
Lysolaje 729931 Praha
Bubeneč 730106 Praha
Vokovice 729418 Praha
Hradčany 727121 Praha

Ostatní katastrální území v obci Praha

Název KÚ Kód KÚ Obec
Běchovice 601527 Praha
Benice 602582 Praha
Bohnice 730556 Praha
Braník 727873 Praha
Břevnov 729582 Praha
Březiněves 614131 Praha
Bubeneč 730106 Praha
Čakovice 731561 Praha
Černý Most 731676 Praha
Čimice 730394 Praha
Ďáblice 730629 Praha
Dolní Chabry 730599 Praha
Dolní Měcholupy 732541 Praha
Dolní Počernice 629952 Praha
Dubeč 633330 Praha
Háje 728233 Praha
Hájek u Uhříněvsi 773395 Praha
Hloubětín 731234 Praha
Hlubočepy 728837 Praha
Hodkovičky 727857 Praha
Holešovice 730122 Praha
Holyně 750573 Praha
Horní Měcholupy 732583 Praha
Horní Počernice 643777 Praha
Hostavice 731722 Praha
Hostivař 732052 Praha
Hradčany 727121 Praha
Hrdlořezy 731765 Praha
Chodov 728225 Praha
Cholupice 652393 Praha
Jinonice 728730 Praha
Josefov 727008 Praha
Kamýk 728438 Praha
Karlín 730955 Praha
Kbely 731641 Praha
Klánovice 665444 Praha
Kobylisy 730475 Praha
Koloděje 668508 Praha
Kolovraty 668591 Praha
Komořany 728519 Praha
Košíře 728764 Praha
Královice 672629 Praha
Krč 727598 Praha
Křeslice 676071 Praha
Kunratice 728314 Praha
Kyje 731226 Praha
Lahovice 729248 Praha
Letňany 731439 Praha
Lhotka 728071 Praha
Libeň 730891 Praha
Liboc 729795 Praha
Libuš 728390 Praha
Lipany 668605 Praha
Lipence 683973 Praha
Lochkov 686425 Praha
Lysolaje 729931 Praha
Malá Chuchle 729183 Praha
Malá Strana 727091 Praha
Malešice 732451 Praha
Michle 727750 Praha
Miškovice 731552 Praha
Modřany 728616 Praha
Motol 728951 Praha
Nebušice 729876 Praha
Nedvězí u Říčan 702323 Praha
Nové Město 727181 Praha
Nusle 728161 Praha
Petrovice 732613 Praha
Písnice 720984 Praha
Pitkovice 773417 Praha
Podolí 728152 Praha
Prosek 731382 Praha
Přední Kopanina 734373 Praha
Radlice 728641 Praha
Radotín 738620 Praha
Ruzyně 729710 Praha
Řeporyje 745251 Praha
Řepy 729701 Praha
Satalice 746134 Praha
Sedlec 730041 Praha
Slivenec 750590 Praha
Smíchov 729051 Praha
Sobín 793256 Praha
Staré Město 727024 Praha
Stodůlky 755541 Praha
Strašnice 731943 Praha
Střešovice 729302 Praha
Střížkov 730866 Praha
Suchdol 729981 Praha
Šeberov 762130 Praha
Štěrboholy 732516 Praha
Točná 652407 Praha
Troja 730190 Praha
Třebonice 770353 Praha
Třeboradice 731528 Praha
Uhříněves 773425 Praha
Újezd nad Lesy 773778 Praha
Újezd u Průhonic 773999 Praha
Veleslavín 729353 Praha
Velká Chuchle 729213 Praha
Vinohrady 727164 Praha
Vinoř 782378 Praha
Vokovice 729418 Praha
Vršovice 732257 Praha
Vysočany 731285 Praha
Vyšehrad 727300 Praha
Záběhlice 732117 Praha
Zadní Kopanina 745278 Praha
Zbraslav 791733 Praha
Zličín 793264 Praha
Žižkov 727415 Praha

Parcely a pozemky v katastrálním území Dejvice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 68 103 665
vinice 1 2 656
zahrada 2 118 1 510 607
ovocný sad 22 130 417
trvalý travní porost 168 149 773
lesní pozemek 149 1 356 427
lesní pozemek,les jiný než hospodářský 2 8 876
lesní pozemek,Suma 151 1 365 303
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 27 61 443
vodní plocha,vodní nádrž přírodní 1 1 992
vodní plocha,vodní nádrž umělá 2 6 772
vodní plocha,zamokřená plocha 17 48 649
vodní plocha,Suma 47 118 856
zastavěná plocha a nádvoří 4 404 1 093 658
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 78 35 427
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 7 2 451
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 4 489 1 131 536
ostatní plocha,dráha 9 78 501
ostatní plocha,silnice 15 120 161
ostatní plocha,ostatní komunikace 770 1 017 002
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 2 1 847
ostatní plocha,zeleň 897 838 435
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 26 123 054
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 8 940
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 1 436
ostatní plocha,manipulační plocha 50 56 489
ostatní plocha,dobývací prostor 3 1 457
ostatní plocha,jiná plocha 1 163 939 135
ostatní plocha,neplodná půda 51 99 415
ostatní plocha,Suma 2 989 3 284 872

Katastrální území Dejvice, kód KÚ 729272

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 78162
vinice 1 2656
zahrada 2050 1445098
ovoc. sad 20 112136
travní p. 165 146460
lesní poz les(ne hospodář) 2 8876
lesní poz 145 1332775
vodní pl. nádrž přírodní 1 1992
vodní pl. nádrž umělá 2 6772
vodní pl. tok přirozený 25 52002
vodní pl. zamokřená pl. 17 48649
zast. pl. společný dvůr 77 35292
zast. pl. zbořeniště 6 2375
zast. pl. 4313 1049863
ostat.pl. dráha 9 78501
ostat.pl. jiná plocha 1095 889256
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 436
ostat.pl. manipulační pl. 47 54108
ostat.pl. neplodná půda 50 95385
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1847
ostat.pl. ostat.komunikace 742 922641
ostat.pl. pohřeb. 2 8940
ostat.pl. silnice 15 120161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 123112
ostat.pl. zeleň 876 774520
Celkem KN 9750 7392015
Par. DKM 9750 7392015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 1310
č.p. byt.dům 511
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 613
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 9
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 83
č.e. rod.rekr 24
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 17
bez čp/če garáž 953
bez čp/če jiná st. 412
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 4122
byt.z. ateliér 77
byt.z. byt 5636
byt.z. dílna 68
byt.z. garáž 1006
byt.z. j.nebyt 959
byt.z. rozest. 12
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 825
obč.z. dílna 14
obč.z. garáž 72
obč.z. j.nebyt 155
obč.z. rozest. 14
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 8849
LV 10025
spoluvlastník 21243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.10.2010


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Dejvice

NázevDejvicePoužití názvu Dejvice
2. pád názvuDejvicbez Dejvic, do Dejvic
3. pád názvuDejvicímk (ke) Dejvicím
4. pád názvuDejvicevidím Dejvice
6. pád názvuDejvicíchv (ve) Dejvicích
7. pád názvuDejvicemimezi Dejvicemi a ...

Základní údaje o obci Praha

Zařazení obce Praha

Název obce Praha
PSČ 61 PSČ
Katastrální území 112 KÚ v obci
Obec Praha
Pověřený úřad Hlavní město Praha
ORP Hlavní město Praha
Okres Hlavní město Praha
Kraj Hlavní město Praha
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Praha

GPS pozice
50.08455283729434, 14.417782151766229
Navigovat
RUIAN kód OB.554782

Další informace z obce Praha

Wikipedia Praha
Ulice v obci 7876 ulic
Městské části 57 částí
Části obce 112 částí
Znak, Vlajka Praha - vlajka

Volby do Evropského parlamentu 2024


Obchodní rejstřík v obci Praha

Právnické osoby 296 356
Právnické osoby zaniklé 98 700
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 356 047
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 51 329
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 158 249
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 262 166
Firmy v OR 273 649
Firmy v OR, historie 292 729
Firmy v OR, vymazané 76 474
Pobočky bank 259
Bankomat 1 047
Úřady 528
Úřady práce 3
Nabídky práce 19 758
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 146 989
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 382 867

'Dejvice' v jiných obcích a městech

Název Dejvice je také na 2 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
část obce Dejvice, obec Praha 4925 6820 3948
KÚ Dejvice, obec Praha - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.