Záběhlice, katastrální území 732117 - nahlížení do katastru nemovitostí

Katastrální území Záběhlice

KódKU.732117
Okres Hlavní město Praha
Obec Praha
Platí od 14.08.2015
Více o katastrálním území Katastrální mapa
Definiční bodX:-1047523.67 Y:-738279.14
GPS50.05281886810417,14.492517207502825

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Hledat pouze v KÚ Záběhlice
Hledání adres, objektů a parcel v katastru nemovitostí je možné dle kú, čísel parcel a domů nebo dle adres. Není možné vyhledávat podle listu vlastnictví nebo podle majitele.

Poslední změny v kú Záběhlice

Nové pozemky a parcely
Parcela Výměra Platí od
st.3708, Záběhlice 133 13.06.2024
3709, Záběhlice 182 13.06.2024
3720, Záběhlice 75 12.06.2024
st.4208/2, Záběhlice 49 04.06.2024
4208/1, Záběhlice 267 04.06.2024
3434/1, Záběhlice 491 29.05.2024
st.3433, Záběhlice 216 29.05.2024
st.5485/3, Záběhlice 37 14.05.2024
st.4579, Záběhlice 140 23.04.2024
4580, Záběhlice 443 23.04.2024
2200/1, Záběhlice 496 16.04.2024
2200/2, Záběhlice 25 16.04.2024
st.4946, Záběhlice 90 05.04.2024
4947/1, Záběhlice 89 05.04.2024
st.4947/2, Záběhlice 22 04.04.2024
st.5486, Záběhlice 173 02.04.2024
5487, Záběhlice 369 02.04.2024
st.5052/2, Záběhlice 37 25.03.2024
5052/1, Záběhlice 430 25.03.2024
51/3, Záběhlice 341 20.03.2024
Další strana ►

Podrobná katastrální mapa pozemků a čísla parcel

Katastrální mapa pozemků a čísla parcel Záběhlice

Přehledová katastrální mapa katastrálního území

Katastrální mapa Záběhlice - přehledová mapa katastrálního území

Okolní katastrální území

Název KÚ Kód KÚ Obec
Michle 727750 Praha
Chodov 728225 Praha
Strašnice 731943 Praha
Hostivař 732052 Praha
Vršovice 732257 Praha

Ostatní katastrální území v obci Praha

Název KÚ Kód KÚ Obec
Běchovice 601527 Praha
Benice 602582 Praha
Bohnice 730556 Praha
Braník 727873 Praha
Břevnov 729582 Praha
Březiněves 614131 Praha
Bubeneč 730106 Praha
Čakovice 731561 Praha
Černý Most 731676 Praha
Čimice 730394 Praha
Ďáblice 730629 Praha
Dejvice 729272 Praha
Dolní Chabry 730599 Praha
Dolní Měcholupy 732541 Praha
Dolní Počernice 629952 Praha
Dubeč 633330 Praha
Háje 728233 Praha
Hájek u Uhříněvsi 773395 Praha
Hloubětín 731234 Praha
Hlubočepy 728837 Praha
Hodkovičky 727857 Praha
Holešovice 730122 Praha
Holyně 750573 Praha
Horní Měcholupy 732583 Praha
Horní Počernice 643777 Praha
Hostavice 731722 Praha
Hostivař 732052 Praha
Hradčany 727121 Praha
Hrdlořezy 731765 Praha
Chodov 728225 Praha
Cholupice 652393 Praha
Jinonice 728730 Praha
Josefov 727008 Praha
Kamýk 728438 Praha
Karlín 730955 Praha
Kbely 731641 Praha
Klánovice 665444 Praha
Kobylisy 730475 Praha
Koloděje 668508 Praha
Kolovraty 668591 Praha
Komořany 728519 Praha
Košíře 728764 Praha
Královice 672629 Praha
Krč 727598 Praha
Křeslice 676071 Praha
Kunratice 728314 Praha
Kyje 731226 Praha
Lahovice 729248 Praha
Letňany 731439 Praha
Lhotka 728071 Praha
Libeň 730891 Praha
Liboc 729795 Praha
Libuš 728390 Praha
Lipany 668605 Praha
Lipence 683973 Praha
Lochkov 686425 Praha
Lysolaje 729931 Praha
Malá Chuchle 729183 Praha
Malá Strana 727091 Praha
Malešice 732451 Praha
Michle 727750 Praha
Miškovice 731552 Praha
Modřany 728616 Praha
Motol 728951 Praha
Nebušice 729876 Praha
Nedvězí u Říčan 702323 Praha
Nové Město 727181 Praha
Nusle 728161 Praha
Petrovice 732613 Praha
Písnice 720984 Praha
Pitkovice 773417 Praha
Podolí 728152 Praha
Prosek 731382 Praha
Přední Kopanina 734373 Praha
Radlice 728641 Praha
Radotín 738620 Praha
Ruzyně 729710 Praha
Řeporyje 745251 Praha
Řepy 729701 Praha
Satalice 746134 Praha
Sedlec 730041 Praha
Slivenec 750590 Praha
Smíchov 729051 Praha
Sobín 793256 Praha
Staré Město 727024 Praha
Stodůlky 755541 Praha
Strašnice 731943 Praha
Střešovice 729302 Praha
Střížkov 730866 Praha
Suchdol 729981 Praha
Šeberov 762130 Praha
Štěrboholy 732516 Praha
Točná 652407 Praha
Troja 730190 Praha
Třebonice 770353 Praha
Třeboradice 731528 Praha
Uhříněves 773425 Praha
Újezd nad Lesy 773778 Praha
Újezd u Průhonic 773999 Praha
Veleslavín 729353 Praha
Velká Chuchle 729213 Praha
Vinohrady 727164 Praha
Vinoř 782378 Praha
Vokovice 729418 Praha
Vršovice 732257 Praha
Vysočany 731285 Praha
Vyšehrad 727300 Praha
Zadní Kopanina 745278 Praha
Zbraslav 791733 Praha
Zličín 793264 Praha
Žižkov 727415 Praha

Parcely a pozemky v katastrálním území Záběhlice podle způsobu využití

Druh a způsob využití pozemkuPočetVýměra [m2]
orná půda 116 509 438
vinice 1 910
zahrada 1 919 679 065
ovocný sad 15 166 252
trvalý travní porost 15 13 256
lesní pozemek 8 24 387
vodní plocha,rybník 1 35 085
vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené 15 49 185
vodní plocha,vodní nádrž umělá 12 10 523
vodní plocha,Suma 28 94 793
zastavěná plocha a nádvoří 4 198 857 034
zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr 97 36 160
zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště 46 11 041
zastavěná plocha a nádvoří,Suma 4 341 904 235
ostatní plocha,dráha 49 167 210
ostatní plocha,dálnice 3 1 138
ostatní plocha,silnice 136 208 455
ostatní plocha,ostatní komunikace 1 132 980 432
ostatní plocha,ostatní dopravní plocha 12 1 175
ostatní plocha,zeleň 646 820 723
ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha 10 35 383
ostatní plocha,hřbitov, urnový háj 2 3 638
ostatní plocha,kulturní a osvětová plocha 2 8 979
ostatní plocha,manipulační plocha 37 88 891
ostatní plocha,jiná plocha 1 421 1 033 067
ostatní plocha,neplodná půda 72 35 352
ostatní plocha,Suma 3 522 3 384 443

Katastrální území Záběhlice, kód KÚ 732117

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 492555
vinice 1 910
zahrada 1879 667902
ovoc. sad 15 166252
travní p. 15 13256
lesní poz 8 24387
vodní pl. nádrž umělá 12 10523
vodní pl. rybník 1 35085
vodní pl. tok přirozený 15 49185
zast. pl. společný dvůr 92 35146
zast. pl. zbořeniště 43 10624
zast. pl. 4088 833480
ostat.pl. dráha 48 157626
ostat.pl. dálnice 3 1138
ostat.pl. jiná plocha 1388 1014565
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 8979
ostat.pl. manipulační pl. 37 88891
ostat.pl. neplodná půda 71 35218
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 1175
ostat.pl. ostat.komunikace 1126 974278
ostat.pl. pohřeb. 2 3638
ostat.pl. silnice 135 201845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35383
ostat.pl. zeleň 637 816294
Celkem KN 9753 5678335
Par. DKM 9753 5678335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 407
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 61
č.p. rod.dům 2290
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 628
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 75
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 17
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 3710
byt.z. ateliér 9
byt.z. byt 12974
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 831
byt.z. j.nebyt 661
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 1292
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 35
Celkem JED 15830
LV 17488
spoluvlastník 46713

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 12.03.2010


 
 

Skloňování - Mluvnické pády názvu KÚ Záběhlice

NázevZáběhlicePoužití názvu Záběhlice
2. pád názvuZáběhlicbez Záběhlic, do Záběhlic
3. pád názvuZáběhlicímk (ke) Záběhlicím
4. pád názvuZáběhlicevidím Záběhlice
6. pád názvuZáběhlicíchv (ve) Záběhlicích
7. pád názvuZáběhlicemimezi Záběhlicemi a ...

Základní údaje o obci Praha

Zařazení obce Praha

Název obce Praha
PSČ 61 PSČ
Katastrální území 112 KÚ v obci
Obec Praha
Pověřený úřad Hlavní město Praha
ORP Hlavní město Praha
Okres Hlavní město Praha
Kraj Hlavní město Praha
Statistika Statistické údaje o obci

Identifikace obce Praha

GPS pozice
50.08455283729434, 14.417782151766229
Navigovat
RUIAN kód OB.554782

Další informace z obce Praha

Wikipedia Praha
Ulice v obci 7876 ulic
Městské části 57 částí
Části obce 112 částí
Znak, Vlajka Praha - vlajka

Volby do Evropského parlamentu 2024


Obchodní rejstřík v obci Praha

Právnické osoby 294 902
Právnické osoby zaniklé 97 885
Živnosti Pouze pro přihlášené uživatele 355 710
Živnosti zaniklé Pouze pro přihlášené uživatele 51 495
Osoby OR Pouze pro přihlášené uživatele 158 249
Osoby OR historie Pouze pro přihlášené uživatele 262 166
Firmy v OR 273 324
Firmy v OR, historie 291 956
Firmy v OR, vymazané 75 667
Pobočky bank 259
Bankomat 1 047
Úřady 528
Úřady práce 3
Nabídky práce 19 715
Provozovny Pouze pro přihlášené uživatele 146 989
Provozovny historie Pouze pro přihlášené uživatele 382 867

'Záběhlice' v jiných obcích a městech

Název Záběhlice je také na 4 jiných místech.
Název Firem Živností Osob OR
část obce Záběhlice, obec Praha 3748 8726 3349
část obce Záběhlice, obec Sedlec-Prčice 1 5 2
část obce Záběhlice, obec Řečice - - 1
KÚ Záběhlice, obec Praha - - -
Vyhledání regionuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.